Zene határok nélkül

A szlovákiai A.T.Ď. Pro o.z., valamint a magyarországi Felvidéki Magyarok és Barátaik Egyesület közös projektet indított február 1-jétől „Zene határok nélkül” címmel. A Rába-Duna-Vág Korlátolt Felelősségű Európai Területi Társulás (továbbiakban Rába-Duna-Vág ETT), a Nagyszombati Kerületi Önkormányzat (Trnavský samosprávny kraj) és a Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. hirdette meg az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program részeként megvalósítandó Kisprojekt Alap (KPA) pályázatát (SKHU/WETA/2101). A pályázati felhívás prioritási tengelye a Közintézmények és a határtérségben élő emberek határon átnyúló együttműködésének javítása volt.

Az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program keretén belül, az SKHU/WETA/2101 pályázati felhívás alapján, az Európai Regionális Fejlesztési Alapból elnyert támogatás, 55693,70 euró segítségével valósítjuk meg a közös célt a következő 3 hónapban, mely összegből a szlovákiai vezető partner 28 403.77 EURO a magyar fél pedig 18.935,87 Euro összegű támogatás segítségével végzi el vállalását. A nyertes pályázat regisztrációs száma: SKHU/WETA/2101/4.1/010.

A projekt célja, hogy bebiztosítsa két olyan zenei album létrehozásának és rögzítésének feltételeit, melyek egy magasabb középeurópai minőségi szintet képviselve mutatnák be az ATTACK Dalej (SK) és Ponyvalegény (HU) együttesek határon átívelő együttműködésének és közös munkájának a gyümölcsét a zenei albumokat megtámogató videoklippekkel egyetemben, ezzel is támogatván a jelenkori modern pop-rock zenei irányvonalának Csallóközből eredő, de egy kis pozsonyi és budapesti fűszerkeverékkel és hangulattal megspékelt hangzásvilágát képviselő regionális és aktuális világzenei trendeket és témákat ötvöző együtteseket.

A projekt egyediségét jól tükrözi az is, hogy tudomásunk szerint ez lenne az első olyan határon átívelő zenei kezdeményezés, melyet úgy szlovák mint magyar oldalon profi pop és rock zenészek támogatnának, és a dalok egy nemzetiségileg kevert családból származó szerző kétnyelvű szerzeményei volnának (aki Pozsonyban szuletett és Budapesten diplomált), tehát a szerző (aki jól ismeri mindkét nemzet világnézetét és életszemléletét) érzései és gondolatvilága mindkét nyelven megjelennének, ily módon megszólítanák mint a magyar mint a szlovák hallgatót. A projekt határon átnyúló regionális jellege viszont nemcsak hogy megmaradna, hanem egyenesen kitükröződne, hiszen a budapesti partner együttes tagjai között is szlovákiai magyar zenészek vannak, akik Budapesten telepedtek le és ott élnek.

Hisszük, hogy ezek az alkotások a két nemzet közeledésének az eszközévé válhatnak. A projekt mint jelzőfény mutathatná az irányt a magyar és szlovák baráti együttélésnek, akár egy gesztusként, melynek szinergikus pozitív hatása lehet mindkét fél számára. A dalok úgy lennének megkomponálva és megtámogatva, hogy eljussanak széles körben a nagyközönséghez, hogy a kezdeményezés üzenete eljusson minél több emberhez.

10 dal stúdiófelvétele készül el, 5 videoklipet forgatunk, 2 szociális média kampány a projekt kommunikációjának erősítésére.

A jelenleg futó uniós projektről, valamint az egyesületről és tevékenységeinkről további információt honlapunkon, a https://www.attackdalej.sk oldalon találhatnak.

Kaprálik György – A.T. Ď. Pro o.z.

(Jelen sajtóközlemény tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját.)

Információk a zenekarokról

2020 – megalakul a szlovák dalokat szerző zenei formáció az ATTACK Dalej, ATD
2021 – megalakul a magyar dalokat szerző, összetételében SK-HU határon átívelő zenei formació a Ponyvalegény, amely a származásukat tekintve zömében felvidéki zenészekből álló együttes.
A maga nemében rendhagyó es kivételes zenei alkotói munkáról van szó a két együttes működését nézve, hiszen a két zenekart egy szövegíró és zeneszerző köti össze, aki nemzetiségileg kevert családból származik és két nyelven alkot.
Ezen felbuzdulva 2022-ben egy Interreg projektet pályázott meg a két együttest képviselő két egyesület. Szlovák oldalról az ATD Pro és magyar oldalról a Felvidéki Magyarok es Barátaik Egyesület. 
Ez lehet az első zenei projekt, mely a felvidéki életérzést közvetíti majd szlovákul a szlovákoknak és magyarul a magyarországi magyaroknak.
A projekt egyediségét jól tükrözi az is, hogy tudomásunk szerint ez lenne az első olyan határon átívelő zenei kezdeményezés, melyet mind szlovák, mind magyar oldalon profi pop és rock zenészek támogatnának, és a dalok egy nemzetiségileg kevert családból származó szerző kétnyelvű szerzeményei volnának (aki Pozsonyban született és Budapesten diplomált), tehát a szerző (aki jól ismeri mindkét nemzet világnézetét és életszemléletét) érzései és gondolatvilága mindkét nyelven megjelennének, ily módon megszólítanák mind a magyar, mind a szlovák hallgatót. A projekt határon átnyúló regionális jellege viszont nemcsak hogy megmaradna, hanem egyenesen kitükröződne, hiszen a budapesti partner egyesület által képviselt együttes tagjai között is felvidéki zenészek vannak, akik Budapesten telepedtek le és ott élnek.
Hisszük, hogy ezek az alkotások a két nemzet közeledésének az eszközévé válhatnak. 
Következő fontos küldetése mindkét együttesnek a pszichés betegek es azok kezelésének a támogatása, illetve társadalmi megítélésük átalakítása, különös tekintettel a kényszerbetegek csoportjára. Az együttesek ezen zenei missziója egy egyszerű oknál fogva adott és mindenek feletti prioritást élvez, mivel az énekes, a dalszerző, mindkét együttes szövegírója erős kényszerbeteg, és segíteni szeretne a hasonló cipőben járóknak, jobban mondva tapogóknak. Az egészségügyi rendszer ordító hiányosságait szeretnék zenei ráhatással, hosszú távon valamelyest enyhíteni és orvosolni, és segígtő kezet nyújtani a rászoruló pszichés betegeknek nemcsak dalszövegekkel, zenével és lelki támogatással, hanem a társadalmi megítélés megreformálásával, és ami még fontosabb, hosszú távon egy OCD központ kialakításával, melyet remélhetőleg társadalmi és politikai nyomásra magán es állami finanszírozással létre tud majd hozni az együtteseket képviselő erre létrehozott egyesületet, és üzemeltetni tud. 

Top