Ógyalla

Ünnepi szentmise a templom felszentelésének 100. évfordulója alkalmából

 • 2013.7.15

Ünnepi szentmisét tartottak és emléktáblát avattak az ógyallai templom felszentelésének 100. évfordulója alkalmából. Az ünnepségen megjelentek Elek László komáromi esperes, Zemkó Margit Ógyalla, Virágh Ottó Bajcs polgármestere, az ógyallai plébániához tartozó községek lelkészei, Ógyalla képviselő-testülete, Jámbor László Apátújfalu polgármestere.
Szalay Gyula esperes köszöntötte a megjelenteket, köztük az ünnepi szentmise főcelebránsát Exc. Mons. Orosch János püspök atyát. Majd Zemkó Margit polgármester ünnepi beszédét hallgathatták meg a jelenlévők. „Minden városnak, hitközségnek a centruma mindig a templom, azaz Isten háza. Városunk ezen a mai szép napon szeretné megköszönni elődeinek, hogy 100 évvel ezelőtt felépítették e szép templomot. Megragadom az alkalmat, hogy nagy tisztelettel és hálával emlékezzünk mindazokra a papokra, akik esperesi, plébánosi vagy kápláni beosztásban szolgátak ebben a templomban. Név szerint a hitközség vezetői voltak: Szalva Dezső plébános, Sykora Jenő plébános később esperes, Dr. Szűcs Béla, mons. Vladimir Oravsky, Václav Ďurčo esperesek“ – mondta a polgármester.
Exc. Mons. Orosch János püspök atya ünnepi szentmisét celebrált, majd leleplezte a templom bejáratánál elhelyezett emléktáblát azon esperesek, plébánosok és káplánok emlékére, akik a városban végeztek szolgálatot.    Kép és szöveg:  Miriák Ferenc

Új röntgengépet kap a Városi Egészségügyi Központ

 • 2013.6.24

A város képviselő-testülete rendkívüli ülésen tárgyalta meg az új röntgengép vásárlását a Városi Egészségügyi Központ részére.
A polgármester, Zemkó Margit megnyitóját követően Pavlík Ildikó, a Városi Egészségügyi Központ igazgatója ismertette, hogy a jelenleg használt Chirodur 125 C röntgengépet nem lehet használni, mivel meghibásodott rajta a felvételeket készítő időmérő műszer. Az 1985-ben gyártott röntgengéphez már alkatrészeket sem lehet kapni, mivel a prágai székhelyű gyártó vállalat időközben megszűnt. A röntgengép a hetvenes évek végén és a nyolcvanas évek elején lett gyártva, minden alkatrésze fokozatosan meghibásodott, az említett okok miatt már nem lehet megjavítani, elavult. A szakemberek egyöntetű véleménye az volt, hogy a több mint harmincéves gépet ki kell selejtezni, és új röntgengépet kell vásárolni.
A mai, modern röntgengépeknek a foszforlemezes megoldásokkal szemben óriási előnye, hogy a kazetta behelyezése, kivétele, előhívása, illetve kiolvasása a direkt digitális rendszer segítségével kihagyható a munkafolyamatból. A direkt digitális felvételek minősége jobb, minden munkaállomáson lehívhatóak, a röntgen szakorvos mellett a beküldő orvos is szinte azonnal látja azokat. Mindez lehetőséget teremt a gyors konzultációra. Az új röntgengép aprólékos felbontásának köszönhetően pedig az itt keletkező képek segítségével a legapróbb elváltozásokat is diagnosztizálni tudják. A röntgengép nemcsak a város, de Perbete, Bajcs, Ímely, Naszvad, Hetény, Marcelháza, Szentpéter, Dulovce és Martos lakosságát is szolgálta, és az új gép is tovább fogja szolgálni.
Ezt követte a pénzügyi osztály vezetőjének, Gogola Editnek a tájékoztatása. Ezek alapján az új röntgengép közel 50 ezer euróba kerül és lízing formában szeretnék megvásárolni.
Basternák Ildikó képviselő egyöntetűen támogatta az új gép vásárlását, mivel nélküle az egészségügyi központ szinte nem tud működni. A képviselők és az alpolgármester javaslatai után a megjelent tíz képviselő közül kilenc támogatta, egy tartózkodott, s ezzel jóváhagyták az új röntgengép vásárlását. Majd megneveztek egy öttagú bizottságot is – Both László, Basternák Anna, Hegyi Zoltán, Anna Žigová, Štefan Tomaščin –, akik majd döntenek az új röntgengép megvásárlásának feltételeiről.    (miriák)

Jóváhagyták az idei évre vonatkozó beruházási tervet

 • 2013.3.18

Roland Hulko, a városi hivatal regionális fejlesztési osztályának vezetője elsőként a Nyugat, a Kelet, a Kísérletező, a Jirásková és a Munka utcában élők kérését nyújtotta be, akik szeretnék, hogy az utcákban is ki legyen építve a városi víz- és szennyvízcsatorna-hálózat. A kérvényt a képviselők egyhangúlag megszavazták.

A fejlesztési osztály vezetője ismertette azokat a beruházási terveket is, amelyeket az egyes minisztériumokhoz nyújtottak be, anyagi támogatás céljából. A Környezetvédelmi Minisztériumba nyújtotta be Bajcs község az ógyallai szennyvíztisztító állomás rákötésére szóló projektjét. Ógyalla városának előreláthatólag 21 ezer euróba kerül majd a bővítés.
Kérvényt adtak be a Szolgáltatások Háza ablakainak és ajtóinak kicserélésére is. A projekt összköltsége 23 879,82 euró, a város 22 685,82 eurós támogatást kért. A városi vízvezeték I. és II. szakaszának bővítésére a Dunai, a Béke, a Szőlészeti, a Kertészeti, a Sport és a fent említett utcákban. A projekt összköltsége 362 485,59 euró, a kért támogatási összeg 344 361,31 euró.
A Kulturális Minisztériumba nyújtották be a 3800 eurós projektet, az Ógyallai Csillagvizsgáló könyvtárában megvalósuló történelmi-népművészeti kutatásra.
A közbiztonság további növelése céljából a Belügyminisztériumba nyújtották be a kamerarendszer II. szakaszának bővítésére szolgáló tervezetet. A projekt összköltsége 16 460 euró, a kért támogatási összeg 13 168 euró.
A Strukturális Alaphoz két beruházási tervet nyújtanak be: a tűzoltószertár felújítása és külső hőszigetelése. A projekt összege 150 ezer euró. A másik tervezet a város légszennyeződése elleni védelem. A projekt értéke 200 ezer euró, ebből technikai eszközöket szeretnének vásárolni.
(miriák)

„Itt otthon vagyunk” pályázati felhívás

 • 2013.3.11

A Nyitrai Közösségi Alapítvány és a Heineken Slovensko Rt. az ógyallai Aranyfácán Kastély étteremben sajtótájékoztatót tartotta az „Itt otthon vagyunk” című támogatási program 5. évfolyamának meghirdetése céljából.
Az „Itt otthon vagyunk“ projektbe a közösségi élet fejlesztésével, kulturális tevékenységekkel, oktatási, egészségmegőrző és városfejlesztési programokkal, a hátrányos helyzetű lakosoknak szóló tervezetekkel, valamint a közterek, parkok, játszóterek rendezésével összefüggő munkákkal lehet benevezni. Egy-egy tervezet legfeljebb 3300 euró támogatásban részesülhet, és a pályázónak legkevesebb 10 százalékos önrésszel kell beszállnia. További feltétel, hogy a pályázat közhasznú legyen és nem nyereségorientált, valamint önkéntesek bevonásával is számoljon. Azok a civil szervezetek, társulások, egyházi közösségek pályázhatnak, amelyek székhelye a Nyitrai kerületben található, de minimum háromfős csoportok is bekapcsolódhatnak a projektbe. A Heineken kifejezett kérésére ez a program Ógyallára irányul, az ottani aktivitások támogatására.
A találkozón résztvevő vendégeket, Door Plantengát, a Heineken Slovensko Rt. főigazgatóját, Ľubica Lachkát, a Nyitrai Közösségi Alapítvány ügyintézőjét, Zemkó Margit polgármesternőt Hana Šimková, Heineken Slovensko Rt. vállalati kapcsolatainak menedzsere köszöntötte.
„Örömmel tölt el bennünket, hogy a programba egyre többen kapcsolódnak be a Heineken alkalmazottai közül is, akik felkínálják önkéntes munkájukat a városban élők életkörülményeinek javítása érdekében. A támogatási program közelebb hozta egymáshoz a kisváros lakosait” – mondta Ľubica Lachká.
„Véleményem szerint az elkövetkező hetekben a városban működő civil szervezetek, társulások képviselőinek meg kellene vitatniuk, milyen – akár egymásra épülő – tervezeteket dolgozzanak ki. A felajánlott összeg nem kevés, ebből valami maradandót kell alkotni a város részére“ – mondta Zemkó Margit polgármester.
Ezt követően Hana Šimková ünnepélyesen bejelentette, hogy a sajtótájékoztató napjától egészen április 19-ig adhatják be pályázataikat az érdeklődők az „Itt otthon vagyunk” támogatási program ötödik évfolyamára. Az eredményeket a pályázók május 7-én tudják meg. A projektek megvalósításának ideje május 17- november 30.
Miriák Ferenc

Új tájékoztatási rendszer

 • 2013.3.4

A Gisplan-rendszer digitális térképek segítségével közöl információkat a városról és a lakosságáról. Egy térképen láthatjuk a város tulajdonában levő ingatlanokat, csoportosíthatjuk az összes területet a felhasználásuktól függően. A megjelenített területekről, ingatlanokról minden lényeges információt megtudhatunk anélkül, hogy más oldalakat, linkeket kellene megnyitni. Elkészítéséhez légi felvételeket és a földhivatal adatait használták fel. „Február elsejétől a város lakossága és az érdeklődők már használhatják az új térképi tájékoztatási rendszert, a Gisplan-t. Ez a rendszer lehetővé teszi az önkormányzati ingatlanvagyon üzemeltetésével, gazdaságos kihasználásával, fenntartásával és fejlesztésével kapcsolatos térképi adatbázisok kezelését és elérését” – mondta Zemkó Margit, a város polgármestere.
A lakossági információs alrendszer hozzáférhető otthonról, közintézményekben elhelyezett számítógépekről vagy közterületen elhelyezett érintőképernyős terminálokról. Belépni a város honlapja segítségével lehet, a Gisplanra kattintva. (http://mapa-hurbanovo.gisplan.sk/)
(miriák)

 A képzőművészeti szakkör növendékeinek kiállítása

 • 2013.2.25

Az Ógyallai Művészeti Alapiskolát 1985-ben alapították. Jelenleg az iskola három szakkal büszkélkedhet: zene, tánc és képzőművészet, melyeket összesen 396 tanuló látogat. Az oktatás nemcsak Ógyallán folyik, de Újgyallán, Hetényen, Ímelyen, Naszvadon, Szentpéteren és Perbetén is.

A képzőművészet szakon az oktatás Juraj Svitek, Magdaléna Serbáková, Zsapka Mária, Záležák Melinda, Horváth Anita és Darázs Rozália akadémiai szobrász felügyelete alatt folyik.
„A képzőművészet szak a kísérletezésre, valamennyi hozzáférhető művészeti technika alkalmazására, a természetes formák és szerkezetek, az ember, az anyag, a ritmus, stb. tanulmányozására oktat. Fő célunk az egyéni alkotóképesség és a művészi gondolkodás fejlesztése. A képzőművészeti szak saját iskolai galériát működtet és nyaranta művészeti alkotótáborokat szervez. Az órákon történő képzőművészeti foglalkozások igazi szabad légkörű műhelyfoglalkozások, ahol mindenkiből egyénre szabott fejlesztő feladatokkal hozzuk ki a lehető legtöbbet. Már hagyomány, hogy félévente kiállítást szervezünk a tanulók munkáiból. Szemmelláthatóan formálódik alkotóképzeletük, ábrázolóképességük, önkifejezési módjuk. Hisszük, hogy a sikerélmény, mely az alkotás során létrejön, újabb „művészkedésre”, sokszínű, változatos technikák kipróbálására motivál gyermeket és pedagógust egyaránt” – mondta Juraj Svitek, a Művészeti Alapiskola igazgatója.    (miriák)

 

Az ógyallaiak panaszkodnak

 • 2013.1.21

A város közlekedése a képviselők, a vállalkozók és a lakosság szerint is egyre átláthatatlanabb és egyre veszélyesebb – derült ki a képviselő-testület ülésén. A városon áthaladó I/64 számú főút csaknem 250 méteres szakaszán több hivatal, vendéglátó egység, csillagvizsgáló, posta, bank és szupermarket is található. Naponta több ezer személyautó, több száz tehergépkocsi és kamion keseríti a városban élők mindennapi életét. A képviselők szerint több szakaszon a kerékpározók is veszélyeztetik a közlekedést.

Az ülésen Basternák Ildikó azzal a kéréssel fordult a városi hivatal felé, hogy értékeljék át a Komáromi utcán kihelyezett közlekedési táblákat. Mária Hamranová képviselő arra figyelmeztette az illetékeseket, hogy a Kis utcában nincsenek megfelelő helyen kirakva a közlekedési táblák, és hibásan jelölték ki a parkolóhelyet is az érintett utcában. A Művészeti Alapiskolával szemben nincs megvilágítva az átjáró. Felhívta a figyelmet, hogy a Lidl áruházból mennyire körülményes kijönni az Október 28 utcára.
A főút több szakaszán tiltó táblákat helyeztek ki. A gépkocsivezetőknek fokozott figyelemmel kell közlekedni az Október 28 utcából egészen a sörgyárnál lévő autóbuszmegállóig. A „Megállni tilos” táblát elsősorban a vállalkozók átkozzák, szerintük elriasztják az ügyfeleket. Ezek a táblák kb. 22 intézményt érintenek. Amennyiben az emberek kiszállnak az autóból és a postára mennek, vagy pénzt vesznek ki az automatából, máris közlekedési kihágást vétenek.
A Kis utca a Művészeti Alapiskola felé egyirányú, a gépjárművezetők csak Komárom felől érkezve tudnak betérni. A másik irányból megakadályozza őket ebben az elválasztó sziget a főúton. Amennyiben be szeretnének kanyarodni az utcába, egészen a fő autóbuszmegállóig vagy a posta előtt lévő parkolóig kell kocsikázniuk és ott fordulhatnak vissza. A képviselők szerint a közlekedési helyzet jelenleg a városban nagyon szegényes és katasztrofális.
Roland Hulko, a városi hivatal régiófejlesztési osztályának vezetője válaszában a bírálatokra elmondta, a Művészeti Alapiskola előtti gyalogos átjáró kivilágítása megtörtént. A gépjárművezetőket figyelmeztető villogó LED világító testek lettek kihelyezve, de az elválasztó szigetecskével a helyzet már nem ilyen egyszerű. A járási és a kerületi hivatal közlekedési osztálya biztonságos közlekedés szempontjából továbbra is kitart az úttesten lévő szigetecskék mellett. Biztonságosak és lassítják a közlekedési forgalmat.
Mikuláš Kašík képviselő tájékoztatása alapján a kihelyezett „Megállni tilos” táblák azért lettek kihelyezve, mivel a város főutcája várakozó személyautókkal van tele. A városban három hivatalos parkoló van, a katolikus templom, az artézi kút és a városi hivatal mellett. Amennyiben az üzletek alkalmazottai egész nap ott parkolnának, akadályoznák a kerékpárosok közlekedését a főutcán. Már haláleset is történt az elmúlt években. Javasolták, hogy új parkolót létesítsen a város a Sport utcában.
Lovász Károly alpolgármester szerint az volna a legegyszerűbb, hogy egy tiltó közlekedési táblát kihelyeznének a város elején és a másikat a végén. A városban sok parkolási lehetőség van. Azonban a közlekedési táblák kihelyezése a közlekedési intézet hatáskörébe tartozik, a város csak javaslatot, megjegyzést nyújthat be.
Egyházi Zoltán képviselő javasolta, hogy a jövőben a hasonló esetekkel először a testületi ülésen foglalkozzanak.
A város közlekedésének ügye tovább folytatódott a képviselő-testület 23-i ülésén, amelyen Zemkó Margit polgármester felolvasta azon vállalkozók levelét, akiknek üzletei a Komáromi úton vannak. Végül felolvasta a városi hivatalban megrendezett találkozóról készült jegyzőkönyv szövegét.
Ezzel kapcsolatban Roland Hulko, a régiófejlesztési osztály vezetője elmondta: a Járási Közlekedési Osztály és a helyi rendőrség képviselői továbbra is kitartanak az mellett, hogy a kihelyezett táblák segítik a város főutcáján áthaladó biztonságos közlekedést. A legbiztonságosabb az lenne, hogy a főút elkerülné a várost, de ennek a valószínűsége előreláthatólag nagyon kicsi.
Miriák Ferenc

Látogatható a Szent László templom tornya

 • 2012.11.19

Az I. (Szent) Lászlónak szentelt római katolikus templom 1718-ban épült, 1911-ben leégett, majd 1912/13-ban Medgyaszay István tervei szerint újjáépítették szecessziós stílusban.
Lovász Károly alpolgármester, Mikuláš Kašík képviselő és Zoltán Šesták, a városi hivatal informatikusa pályázatot nyújtottak be az „Itt otthon vagyunk” projekt keretében és 3300 eurót nyertek a templomtorony felújítására, hogy az a jövőben turisztikai látványosságként szolgáljon, mivel a toronyból a város és környéke szépen belátható. Felújításra kerültek a harangok, az óra és a toronyba vezető lépcső és annak korlátja is.
A templom bejáratánál egy kép bizonyítja, hogy a templom hogyan nézett ki eredeti állapotában. 112 lépcső után érünk a három haranghoz. Alattuk találjuk az elektromos órát, mind a négy oldalon. Az ógyallaiak óránként hallgathatják a kellemes melódiát.
A Szent László templom tornyának teljes felújítása 5460 euróba került. Így szeretnék méltóan megünnepelni a templom fennállásának 100. évfordulóját.    (miriák) Szűcs Attila felvétele

Átadták a felújított szennyvíztisztító-állomást

 • 2012.10.29

Ünnepélyesen átadták a felújított szennyvíztisztító-állomást, amelyen Ján Hulko, a városi hivatal tervezési osztályának vezetője köszöntötte a megjelenteket, köztük Brani­­-slav Valovičot, a Környezetvédelmi Alap igazgatóját, Robert Novotný igazgató-helyettest, a Szlovák Köztársaság környezetvédelmi minisztériumának képviselőit, a tervezőket és a kivitelezőket.
Ünnepi beszédében Zemkó Margit polgármesternő elmondta, az elmúlt év októberé-ben a város szerződést írt alá a Környezetvédelmi Alapnál a szennyvíztisztító-állomás kapacitásának növelésére, a meglévő 4070 EO szabványt 9291 EO-re módosították. Erre a célra az alapból 4 723 404 eurós támogatást kapott a város. Az állomás a bővítés által új technológiai berendezéseket kapott. Ennek következtében feldolgozzák a befolyó esővizet, ezáltal csökken a hidraulikus megterhelése az állomás biológiai szennyezettségének, továbbá ez biztosítja a tisztítás nagyobb hatékonyságát. Az új létesítmények rá vannak kapcsolva a régire, a megtisztított vizet pedig a meglévő állomáson keresztül vezetik el.
A bővítés előrelátható költsége 5 668 083,60 euró. A hiányzó 674 770 eurót a környezetvédelmi minisztérium biztosította. A munkálatokat 2011 októberében kezdték el, 2012 végéig kellett volna befejezni, de a kivitelezőnek ez hamarabb sikerült.
(miriák)

Fogathajtó verseny

 • 2012.10.15

A Zsigó farmon ismét megrendezésre került a fogathajtó verseny azzal a céllal, hogy az érdeklődőkkel megismertessék a fogatsportot, tömegbázisának kiépítsék és az érdeklődő közönség sportszerűen szórakozzon.

A versenyen indulhatnak azok a lovak, melyek a verseny évében betöltötték a negyedik életévüket, rendelkeznek lóútlevéllel, amelyből a lovak azonosíthatók és az állategészségügyi bejegyzések naprakészek. Versenyeztek pónifogatok, egyesfogatok és kettesfogatok. A versenyszám 20 akadályból állt. Ezt a pályát egymás után fordított sorrendben kétszer kellett  meghajtani a versenyzőknek.
A póni egyesfogat győztese Szabó Csaba, második pedig Ványa Alexandra lett. Az egyesfogat győztese Bilkó Dávid lett, második Kocsis András. A kettesfogat győztese Fehér Ádám lett, második Gasparovics László, harmadik Nagy Marcell.    (miriák)

Emléknap Ógyallán

 • 2012.7.2

Basternák László – az MKP volt járási elnöke, megyei képviselő – tragikus halálának második évfordulóján, július 13-15-én a Basternák László Polgári Társulás szervezésében Emléknapot tartottak Ógyallán. A háromnapos Emléknap keretében pénteken a Feszty Árpád Galériában nyitották meg Jacsmenyik József fest­­ményeinek kiállítását, ahol felléptek a Felföldi dudások is.

Az köztudott volt, hogy Basternák László szerette a sportot, ezért a szombati napot ennek a tevékenységnek szentelték. A Feszty Árpád Alapiskola és Óvoda sportpályáján volt labdarúgás, asztalitenisz, sakk, tenisz és horgászverseny is. Szombaton este tábortűz mellett csupán egyetlen kérdést tettek fel: Miért? Nem véletlen a kérdés, hiszen nagyon so­kak-­nak a mai napig fáj Basternák László elvesztése.
Vasárnap az emlékezés  tragikus halálának a helyszínén folytatódott. Elsőként Patus János pedagógus szavalta el Ábrányi Emil: Credo című versét. A megnyitót Radosiczky Györgyi, a Csemadok alapszervezetének elnöke tartotta, majd Keszeg Gabriella  – az MKP helyi szervezetének elnökségi tagja, járási elnökségi tag – emlékezett Basternák Lászlóra. Ezután a bátorkeszi Karátsony Imre kórus előadásában hangoztak fel kórusművek. Aztán elhelyezték az emlékezés virá­gait meggyilkolásának helyszínén, majd a református templomban emlékére istentiszteletet tartottak, amelyen az igét Erdélyi Pál celebrálta.
A rendezvényen azok vettek részt, akik Basternák Lászlót tisztelték, becsülték emberségét és egyúttal elítélik meggyilkolását. Idei rendezvényük mottója: Az igazságot ki kell mondani mindig, még akkor is, ha kedvezőtlen visszhangra talál, és addig kell hangsúlyozni, míg azt mindenki tudomásul veszi – mondta Ondrusek Péter, a Basternák László Polgári Társulás elnöke.    Miriák Ferenc
A szerző felvételei

A városi televízió technikája felújításra vár

 • 2012.5.22

A város lakosai nincsenek megelégedve a városi televízió sugárzási minőségével. Az üzemeltetési illeték egyre magasabb, a minőség azonban rossz. Ezzel kapcsolatban a lakosok közül már többen a képviselő-testület segítségét kérték.

A lakosság körében nagy felháborodást okozott, amikor a Carisma kábeltelevíziós társaság megemelte a havi illeték összegét. Azt ígérték, hogy ezentúl több programot és jobb minőségű sugárzást fognak érte kapni a nézők, viszont éppen fordítva történt. A kép minősége rossz, némelyik adónak nincs megfelelő térjele, valamint több állomás „eltűnt“.  „Jelenleg 28 szlovák és magyar nyelvű állomás fogható a kábeltelevízió által. Kezdetben közel kétezer háztartás volt rákötve, napjainkban nincs ezer sem”- mondta Veres Zoltán, a városi hivatal közigazgatási osztályának vezetője.  „Tudni kell, hogy tizenötéves készülékről van szó, Ógyalla és Bagota területén. A vezetékek elöregedtek, többségük a levegőben van vezetve, nem a földben. Hosszabb ideje tárgyalunk a Carisma ügyvezetőjével, Farkas Tiborral. Döntenünk kell arról, hogy a város mennyiben akarja megtartani a közös tulajdon részét. Amennyiben találnánk hitelt, amellyel a költségeket takarni tudnánk, biztosan megnőnének a költségek a lakosság részére is. Mindamellett nagy költségekbe kerülne a felújítása és új technika vásárlása – mondta Zemkó Margit polgármester.
A Carisma tulajdonosa a közeljövőben szeretné a televízió technikáját modernizálni és átállni a digitális sugárzásra. Kölcsönből tudná megoldani, 450-600 ezer euróról van szó. Amennyiben sikerül a kölcsönt megkapni, úgy kilenc hónap múlva a város mindegyik városrészét le tudná fedni az adás.  „A műsorok digitális sugárzása 2012 végére befejeződik. Az új szerkezet által már 40-90 állomás közül választhatnak majd a tulajdonosok – de ez már más árakkal lenne. Az új ár 10 euró körül lenne havonta, ezért már internetet, később a város területén telefonszolgáltatást is kaphat a lakosság” – magyarázta Veres Zoltán. „Jelenleg a város 51 százalékos tulajdonos a Carisma társaságban. Mi készek vagyunk minden megoldásra. Eredetileg azt akartuk, hogy közösen a várossal fektessünk be, viszont a városnak erre nincs anyagi fedezete. A projektbe jelképes résszel is bekapcsolódhatnak, például logisztikai segítséget biztosítanának számunkra” – mondta továbbá Farkas Tibor, a Carisma tulajdonosa.
Továbbá Anna Žigová képviselőnő köszönetét fejezte ki mindazoknak, akik segítették az élelmiszercsomagok szétosztását. Összesen 779 lakos kapott csomagot, 78 lakos nem vette át, ezeket visszaküldték a szervezők.     (miriák)

Az „Itt otthon vagyunk“ projektek támogatása 2012-ben

 • 2012.5.21

Kiértékelték a Heineken Slovensko a.s. által támogatott, Nyitrai Közösségi Alapítvány által meghirdetett pályázat eredményeit, ez már negyedszer adott lehetőséget azoknak, akik hozzá kívánnak járulni a város fejlesztéséhez, szépítéséhez annak érdekében, hogy a lehető legtöbben érezhessék, hogy Ógyallán valóban otthon vannak.

A bizottságnak ezúttal 34 projekt (98 449 euró értékben) közül kellett kiválasztania azokat, amelyek majd megvalósításra is kerülhetnek. Végül is 12 projektnek (29 700 € értékben) szavaztak bizalmat.
A Városi Tűzoltó Egyesület
2 747,52 € értékben pályázott taktikai-kommunikációs technikai eszközök (kézi és gépkocsi adóvevő-készülék) vásárlására. Fazekas Attila, Balog Lajos és Štefan Hamran a Bagotán lévő Agyagos park közvilágítására nyertek 2300 €-t.
Az Ógyallai Strojár Súlyemelő Szakosztály 1952 € értékben felújítja a várostól kapott, az egykori sport és műjégpálya épületét. A pénzből kicserélik az ajtókat és ablakokat.
A városban 30 éve sikeresen működik a Magnólia Szociális Szolgáltatást Nyújtó Intézet, amely 180 lakójának az intézet munkatársai pergolát szeretnének készíteni a sikeres pályázatnak köszönhetően. Az 1 485 € támogatásból a parkban szeretnék felállítani a pergolát, amely megvédi az idős embereket a tűző napsugaraktól és a nagy melegtől.
A Konkoly-Thege Miklós Művelődési Központ hangtechnikáját 1977-ben szerelték fel, ami a közel negyven év alatt alaposan elhasználódott. A központ dolgozói hordozható hangtechnikát kívánnak vásárolni a megnyert 3 300 €-ból.
Az Ógyallai Építőipari Szakközépiskolát közel 300 tanuló látogatja, akik között meghirdettek egy versenyt, szabadban lévő relaxációs sarok megtervezésére. A projekt kidolgozói – Mgr. Timea Peťkovská, Mgr. Ján Hulko, Ing. Andrea Bojnáková – szeretnék, ha a tanulók a szünetben ésszerűen használnák fel szabad­idejüket. A 2 300 €-ból megvásárolják az építőanyagot, és a verseny győztesei saját maguk valósítják meg a projektet.
A Csemadok ógyallai alapszervezete az év folyamán több sikeres szabadtéri akciót szervez. Az elnyert
2 480 €-s pályázatból hordozható pergolát szeretnének készíttetni padokkal együtt, amelyet a júniusban megtartandó táncházra szeretnének megvalósítani.
A zöldállási nyugdíjasklub nevében Anna Žigová, Mária Cuperová, Angela Stračiaková dolgoztak ki pályázatot a klub környékének felújítására. A 2 900 € értékű támogatás segítségével kifestik az épületet, füvet vetnek, felújítják a pergolát és székeket vásorolnak. A 67 tagú szervezet tagjai rendszeresen hetente háromszor találkoznak.
RNDr. Mária Hamranová, Ľudovít Balogh, Pavel Špinař a város kataszterében megtalálható gombák előfordulásáról egy könyvecskét szeretnének megjelentetni. A 2 796,98 € támogatásból ezenkívül 2013-as falinaptárat készíttetnek, valamint előadásokat szerveznek a témában.
A Zöldterületet mindenki számára projekt kidolgozói – Roland Hulko, Monika Kosztolányiová, Edita Vargová – az I/64-es főút mellett lévő autóbuszmegállók környékének zöldterületét szeretnék növelni.  3 297,50 €  értékben az autóbuszmegállóknál virágtartókat, szemétkosarakat raknak ki.

Karol Lovász, Mikuláš Kašík, Zoltán Šesták a város központjában lévő Szent László katolikus templom 48 m magas tornyát szeretnék megújítani. A 3 300 € értékű projektből úgy szeretnék felújítani a tornyot, hogy az a jövőben turisztikai látványosságnak is megfeleljen, mivel a toronyból a város és környéke szépen belátható.
A Művészeti Alapiskola dolgozói által benyújtott projektre a szakbizottság 841 €-t hagyott jóvá, amely segítségével modernizálni szeretnék az oktatást. A 429 tanuló részére  egy notebookot és egy dataprojektort vásárolnak, amelyeket főleg a táncoktatásban, a különböző koreográfiák bemutatása során és a képzőművészeti szakok vizuális oktatásában szeretnének felhasználni.
Miriák Ferenc

Bezárás fenyegeti az iskolát

 • 2012.3.5

Az alacsony létszám, és a nem gazdaságos működés miatt felmerült az ógyallai mezőgazdasági szakközépiskola bezárásának lehetősége. Az iskola szerint van jó megoldás, azonban a megyei vezetés a korábbi véleményével ellentétben most mégis a megszüntetés fele hajlik.

Az ógyallai középiskola alapjait 1950-ben rakták le még Komáromban. 1961-ben került át Ógyallára, elsősorban a mezőgazdasági ágazat részére képeztek szakembereket. Az iskolában szlovák  és magyar nyelvű oktatás zajlik. Jelenleg az iskolának 168 diákja van, amelyből a hivatalos adatok szerint 108 magyar. Az intézmény honlapja szerint 9 osztályban folyik az oktatás 35 fős alkalmazotti gárdával. Az iskola kínál 3 éves, 4 éves, valamint felépítményi képzéseket is.
Az iskolai prognózisokat és információkat feldolgozó intézet adatai szerint az intézménybe jövőre 18-an jelentkeztek.
Az igazgató, Papp Benő tudatában van a nem gazdaságos működésnek. Az elsődleges gondjuk, hogy hat különböző épület tartozik hozzájuk, melyek fenntartását nem bírja el az iskola, ráadásul fölösleges is ennyi szárny – árulta el az igazgató.
Jó megoldásként merült fel, hogy az iskola csupán a műhelyeket tartja meg, és az okatás átköltözne a szintén ógyallai építészeti szakközépiskola épületeibe, melynek egyik emeleti szintje be tudná fogadni a mezőgazdasági tanulóit, az étkezés és a kollégiumi ellátás is megoldható volna. Az iskola jogalanyisága és személyzetének nagy része megmaradna, továbbá a normatíva is elégséges volna a működéshez. A felszabaduló épületeket a megye akár más célra is kihasználhatná, a mezőgazdasági iskolának csupán a műhelyekre volna szüksége – fejtette ki Papp Benő igazgató.
Az első hallásra jónak tűnő megoldást Nyitra Megye Önkormányzata is támogatta, sőt korábban javasolta, azonban január végén mégis változott az álláspont. Az új változat szerint az iskola diákjait szétosztanák más – többek között komáromi – iskolák közt, és így megszűnne a mezőgazdasági iskola jogalanyisága. Valószínűleg így csupán 5-6 alkalmazott találhatna munkát az új leosztásban.
A diákság egy része sem rajong ezért a megoldásért, és a szülői szövetség is petíciót indított ellene.
b

Tisztújító közgyűlés

 • 2012.2.13

A Csemadok ógyallai alapszervezete idén január utolsó vasárnapján tartotta évzáró taggyűlését, mely egyúttal tisztújító is volt. A Konkoly-Thege Miklós Művelődési Központ nagytermében az ülést Belán Dóra, a többszörös Bíborpiros Szép Rózsa Díjas énekes ajkáról felcsendülő „Isten áldja meg a magyart…“ kezdetű népdal indította el. Majd Varga Anna lépett a mikrofonhoz, aki Lampl Zsuzsanna „A magyar furcsa nyelv“ c. írását olvasta fel.

A fellépők után az alapszervezet legifjabb tagja, Kocskovics Péter üdvözölte a tagokat, külön köszöntötte az alapszervezet vezetőségét, valamint a megjelent vendégeket, Lovász Károly polgármester-helyettest, Petheő Attilát, a Csemadok Komáromi TV elnökét, és Dibusz Jánost, a Feszty Árpád Alapiskola és Óvoda igazgatóját.
A köszöntő után a tagság elfogadta a tisztújító taggyűlés programját, amelynek megfelelően az alapszervezet elnöke, Kocskovics Gabriella, kivetített prezentációja segítségével beszámolt a 2011-es év történéseiről. A 327 tagot számláló szervezet, melynek ezen felül még 25 Ifjúsági Kártya-tulajdonosa is van, az elmúlt év minden hónapjából több rendezvényt tehetett a mérlegre, melyeken magas szervezői aktivitása mellett képviseltette magát. Kurucz Edit, pénztáros ismertette a költségvetés 2011-es alakulását és jelenlegi helyzetét.
Majd Kocskovics Gabriella 9 évnyi elhivatott elnöki munka után lemondott tisztségéről, s ezután Kecskés Márta, a javasló- és jelölőbizottság elnöke irányításával kezdetét vette a tisztújító szavazás, amely által szinte egyöntetűen megszavazták az új vezetőséget. Elnök: Radošicky Georgína. Vezetőségi tagok: Barthalos Diana, Csontos Zsuzsanna, Darázs Sylvia, Deme László, Horváth Mária, Holec Mária, Pastorek Milan, Radošicky Csaba, Varga Edit. Az ellenőrző bizottság elnöke: Tornóczy Norbert. Az ellenőrző bizottság tagjai: Hulkó Mária, Varga Edit.
A tisztújítás után a leköszönő vezetőség még egyszer megköszönte Kocskovics Gabriellának a sokéves munkát, majd az újdonsült elnökasszony ismertette a Csemadok 2012-es terveit, amelyek közt a hagyományossá vált rendezvények megtartása mellett innovatív ötletek is szerepelnek.

(miriák)
Szűcs Attila felvétele

A képviselő-testület megint megváltoztatta a költségvetést

 • 2012.01.30

A képviselő-testület 14. ülésén jóváhagyták a másodszor megváltoztatott költségvetést a 2011-es évre. A költségvetés újabb változata tartalmazza a kiadási és bevételi részt, valamint további pénzügyi változásokat az egyes projektek megvalósítása céljából. A megváltoztatott költségvetésbe bedolgozták az állami támogatást és a szociálisan hátrányos helyzetű gyerekek étkeztetésének finanszírozását. Minden bedolgozott változás után az elmúlt évi költségvetés összege 10 306 807 euró.
Gogola Edit, a pénzügyi osztály vezetője az ülésen hangsúlyozta: a részesedési adókból nem lehet majd a jóváhagyott költségvetést betölteni teljes mértékben, mivel a pénzügyminisztérium által meghatározott adókból befolyt összeget Ógyalla sem kapta meg. 70 130 euróval kaptak kevesebbet, ezért nem tudják biztosítani az egyes iskolai intézmények teljes pénzügyi támogatását. Eredetileg 1 789 932 eurót kellett volna kapniuk, a valóságban 1 719 802 eurót kaptak.

Karol Lovász alpolgármester a költségvetéssel kapcsolatban elmondta: az új törvény értelmében 2013-tól emelkedik az ingatlanadók összege, ezért a hivatal nem ajánlja az adók emelését a 2012-es évre. Az árverésekkel kapcsolatban rámutatott, hogy a gazdasági nehézségek miatt kicsi az érdeklődés az ingatlanok iránt.

Több képviselő hiányolta, hogy a költségvetés  nem számolt a sportklubok, egyházi, valamint kulturális és társadalmi szervezetek által megpályázható támogatási tétellel, ami korábban megszokott volt.

Karol Lovász a pénzügyi bizottság javaslatát tolmácsolva azt indítványozta, hogy 23 080 euróval emeljék meg a részesedési adókból származó bevételt és azt osszák szét az említett szervezetek között. Javaslata be is került az elfogadott költségvetésbe.

Az MKP frakciója nem tartja reálisnak, hogy a részesedési adókból oldották meg ezt a problémát. Az elmúlt évben 15 ezer eurót fordíthattak városfejlesztésre, most erre a célra nincs előirányzott összeg a költségvetésben. Úgy érzik, a hivatal nem tesz meg mindent a bevételek növelése és a kiadások lefaragása érdekében.

További napirendi pontként a jelen lévő 11 képviselő közül 10 megszavazta (1 tartózkodott) a Szlovák Horgász Szövetség ógyallai szervezetének kérelmét:  1 euróért évente bérbe veszik a Bagota városrészben lévő „Bágeros” 20 229 és 61 532 négyzetméteres területét, halászati céllal.

(miriák)

A sportklub haladékot kapott

 • 2012. 01.09

A képviselő-testület novemberi ülésén foglalkoztak a többfunkciós ház megépítésének tervezetével. A képviselők azonban úgy döntöttek, hogy nem adják el a többfunkciós ház és az autóbusz várótermének megépítésére szolgáló földterületet.

„Az év folyamán a városhoz több kérvény érkezett a földterület megvásárlásának szándékáról. A problémát a pénzügyi és a vállalkozói bizottság is megtárgyalta és úgy határoztak, hogy a területet a város területrendezési terveiben kidolgozott célra lehet felhasználni, ezért javasolták a közbeszerzés kiírását a földterület eladására. Feltételként azt is jóváhagyták, hogy a többfunkciós házban legyen váróterem, szociális helyiségek és az épület környékén zöld terület. A képviselő-testület egy szakmai bizottságot nevez ki a beérkezett kérvények, tervezetek megítélésére” – nyilatkozta Zemko Margit polgármester.
A témában a képviselők véleménye is megosztott volt, mivel a jelenlévők közül hárman szavaztak mellette, hárman ellene és hárman tartózkodtak. A határozat végül is nem került elfogadásra.
A képviselők elfogadták a Városi Sportklub kérvényének meghosszabbítását a várostól kapott kölcsön visszafizetésére, amivel a Szlovák Gázműveknek tartoztak.
Még a júniusi ülésen hoztak határozatot, hogy a sportklub az év végéig fizesse vissza a 8 547 eurós kölcsönt a városnak. Felszólították a sportklub vezetőit, hogy írásban ismertessék az említett időszakra szóló gazdasági jelentésüket. A város alpolgármestere és a pénzügyi bizottság elnöke, Karol Lovász tájékoztatta a képviselőket a sportklubban lefolytatott könyvelési ellenőrzésről. Ennek alapján a jelenlegi vezetés a klub gazdálkodásához felelősségteljesen áll hozzá, minden kiadásuk könyvelési számlákkal van alátámasztva, így minden feltétel adott arra, hogy vissza tudják fizetni a kölcsönt a következő év folyamán.
A képviselő-testület végül úgy határozott, hogy a kölcsön visszafizetésére haladékot kap a sportklub. Az új időpont 2012. december 31.
A képviselők lehetővé tették a város új főellenőrének, Koloman Csergének, hogy folytathatja a vállalkozói tevékenységét. A képviselők beleegyezésére azért volt szükség, mivel a törvény értelmében az ötven százalékos munkaidő betöltése mellett, szükség van a képviselők jóváhagyására.
A képviselők határozata értelmében a kiselejtezett városi vagyont börze formájában szeretnék értékesíteni.
(miriák)

Növelik a szennyvíztisztító-állomás kapacitását

 • 2011.12.12

Októberben a város szerződést írt alá a Környezetvédelmi Alapnál a szennyvíztisztító-állomás kapacitásának növelésére, a meglévő 4070 EO szabványt 9291 EO-re módosították. Erre a célra az alapból 4 723 404 eurós támogatást kapott a város.

Az állomás a bővítés által új technológiai berendezéseket kap. Ennek következtében feldolgozzák a befolyó esővizet, ezáltal csökken a hidraulikus megterhelése az állomás biológiai szennyezettségének, továbbá ez biztosítja a tisztítás nagyobb hatékonyságát. Az új létesítmények rá lesznek kapcsolva a régire, a megtisztított vizet pedig a meglévő állomáson keresztül vezetik el.
A bővítés során a következő létesítményeket valósítják meg: szivattyúállomás az öblítővíz befolyására, a mechanikai előtisztító épülete, esővíz-tartály, biológiai sorok, behelyezett tartály, üzemeltetési épület és szellőző.
A bővítés előrelátható költsége 5 668 083,60 euró. A munkálatokat októberben kezdték el, 2015 december végén fejezik be.
(miriák)
A VH felvételei

Fotóverseny – Ógyalla a lakosság szemével

 • 2011.10.31

Az Artcentrum Polgári Társulás és a Művészeti Alapiskola meghirdeti az „Ógyalla a lakosság szemével” című fotóversenyt. A versenybe minden ógyallai lakos benevezhet, korhatár nélkül. Minden jelentkező 3 darab, 30×40 cm vagy 30×30 cm méretű képet küldhet be. A fénykép hátoldalán fel kell tüntetni az alkotás címét, készítőjének nevét, címét és a telefonszámát. A versenybe jelentkezők beleegyezésüket adják, hogy a képeket a szervezők és a város térítésmentesen felhasználhatják propagációs célokra. A képeket postai úton, illetve személyesen lehet leadni a Művészeti Alapiskolában. Leadási határidő: 2011. november 11. További információk: vozushurbanovo@gmail.com.

(miriák)

Megszavazták a szennyvízcsatorna-hálózat bővítésének finanszírozását

 • 2011.10.24

A képviselő-testület 11. ülésén a város polgármestere, Zemkó Margit ismertette a szlovák és magyar tannyelvű alapiskolában lévő gyerekek létszámát. Beszámolt arról, hogy a Konkoly-Thege téri alapiskola felújítása sikeresen folytatódik. A Feszty Árpád Alapiskola és Óvoda élére ismét Dibusz János, míg a Művészeti Alapiskola élére Juraj Svitek lett kinevezve.

Ezt követték az interpellációk. Elsőként Mária Hamranová kért tájékoztatást a Szabadidőpark állapotával kapcsolatosan, valamint ismertette az iskolaügyi, kulturális és művelődési bizottság jelentését. Tomaščin képviselő ismertette a lakosság azon kérését, hogy a város figyelmeztesse azokat, akik nem törődnek a renddel, tisztasággal lakókörnyezetükben. A Tulipán utcában élők kérését is fogalmazta meg, hogy tisztítsák át az esővízelvezető árkokat. Žigová képviselőnő a Szőlő utcában élők kérését tolmácsolta, vízvezeték-hálózat kiépítését kérvényezték az ott élők. Basternák Ildikó képviselőnő kérte a várost, hogy a rendkívüli képviselő-testületi ülések is legyenek élőben közvetítve, valamint a temetőben helyezzenek ki hangszórókat és padokat a halottasház előtti térre. A polgármesternő az interpellációkra reagálva elmondta: a bagotai szabadidőparkot a város vagyonának védelmének érdekében záratták be. A többi kérdéssel a közeljövőben fog a város vezetése foglalkozni. Németh László képviselő a Tesco tervezett építéséről kért tájékoztatást. A polgármesternő válaszában elmondta: továbbra is a városban szeretné a jövő évben felépíteni áruházát a Tesco. A képviselő-testület áldását adta a szennyvízcsatorna-hálózat bővítési projektjének finanszírozására, amelynek összkiadása 5 966 849,77 euró, valóságos kiadása 4 972 374,81 euró, melyből a városnak 5 százalékos önrészt (251 249,98 euró) kell biztosítania. A további napirendi pontban a Városi Egészségügyi Központban lévő helyiségek bérbeadását és a kutyakiképző klub kérését tárgyalták a képviselők. Mindkét esetben megszavazták a kérvények elfogadását. A város területrendezési tervéről szóló jelentés megtárgyalását a képviselők egy későbbi testületi ülésre halasztották. Végül a polgármesternő tájékoztatta a képviselőket arról, hogy a világhálón megjelentek olyan írások, hogy a városba 100 -150 roma lakos érkezik. Ezt rémhírterjesztésnek ítélte, tehát a hír nem fedi a valóságot.

Miriák Ferenc

„Aba–hegy leve“ szüreti ünnepség

 • 2011.10.17

Október második hétvégéjén már harmadízben rendezték meg a hagyománnyá vált szüreti ünnepséget, a Bellő – Konkoly-Thege Polgári Társulás és a Basternák László Polgári Társulás társszervezésében. A rendezvénysorozatot támogatták a martosi és az ímelyi Csemadok alapszervezetei.

Többéves hagyomány folytatásaként a múlt hét szombat délutánján nagy sürgés-forgás közepette készülődtek a szüreti felvonulás résztvevői a híres abai szőlőhegyen. A szájhagyomány szerint a puszta neve Aba Sámueltől eredeztethető, más elképzelések szerint az avarok (abarok) nevét őrzi. Abapuszta ma ugyan közigazgatásilag Ógyallához tartozik, de a szőlőskertek egy része ímelyiek, másik része ógyallaiak, nagyrésze pedig martosiak tulajdonában van.
A jelmezbe öltözött fiatalokból és felnőttekből álló társaság közös nótával hangolódott a felvonulásra és díszítette fel a lovas szekereket. A szüreti felvonulókat elsőként egy ímelyi gazda, majd egy ógyallai, végül a martosiak fogadták.
A házigazdák közül sokan már az idei nedűvel kínálták a díszes menet tagjait, amire a hideg, szeles időben bizony nagy szükség volt. A kisbíró a dobszó után több alkalommal hirdette ki a falu legaktuálisabb híreit és a szüreti kultúrműsorra és az esti vigadalomra hívta az érdeklődőket. A felvonulók jóval  öt óra körül értek el a Konkoly-Thege Miklós  Művelődési Központhoz, ahol további nótázással és tánccal folytatták a mulatást. Majd következett a kultúrműsor, amelyben felléptek az ímelyi Búzavirág énekkar, a Szikes és Kisszikes citerazenekarok, a martosi hagyományőrzők, Guttmman Márk mesemondó, az ógyallai Őszirózsa népdalkör, a Bellő – Konkoly-Thege gyermek néptánccsoport, a naszvadi Viza citerazenekar, az ógyallai Piruett Club táncosai.

Az idei szüreti ünnepség fergeteges mulatsággal ért véget, amelyen a zenei aláfestést a lévai Romic zenekar szolgáltatta.
(miriák)
A szerző felvétele

Átadták az új kemencét

 • 2011.9.12

Tovább folytatódik a Nyitrai Közösségi Alapítvány és a Heineken Slovensko Rt. által harmadik alkalommal meghirdetett “Itt otthon vagyunk” támogatási program gyakorlati megvalósítása, kivitelezése.
Az elmúlt hétvégén a Bagota városrészben lévő parkban ünnepélyesen átadták az új kemencét. A 3100 euró értékű projektet a helyi Western és Lóbarátok Polgári Társulás dolgozta ki és nyerte meg.
Az ünnepélyes átadáson Adriana Petrová, a Nyitrai Közösségi Alapítvány képviselője és Fazekas Attila, a projekt kidolgozója és benyújtója az új kemencét liszttel avatták, keresztelték meg. Az átadást követően a résztvevőknek alkalmuk volt megkóstolni az új kemencében sült finomságokat, mint a sült almát, pogácsát, lepényt, sütőtököt, kenyeret.
„A kemencét először próbáltuk ki. Azonban ha gyakorlatot szerzünk a kemence használatában, akkor nagyon sok örömet fog még szerezni az itt élőknek. Ezzel szeretnénk a régi hagyományokat feleleveníteni és a nagyanyáink receptjei alapján kenyeret, lángost, pogácsát, lepényt, rétest tudunk majd sütni” – nyilatkozta Mária Hamranová főszervező.
Ógyalla városrésze ismét bizonyította, alkalmas társadalmi és kulturális rendezvények szervezésére, és minden alkalommal találkozhatunk a helyi lakosság aktív részvételével, támogatásával. A városrészben átadott kemence minden bizonnyal a lakosság és a park újabb büszkesége lesz.

(miriák)
A szerző felvétele

Huszonöt évet kapott Basternák László gyilkosa

 • 2011.8.8

Huszonöt évi fegyházbüntetésre ítélte a Specializált Büntetőbíróság Štefan K. -t, aki tavaly július 9-én meggyilkolta Basternák László volt ógyallai polgármestert. A vádlott fellebbezett, az ítélet nem jogerős.

Basternák a gyilkosság idején Ógyalla főellenőre volt és Nyitra megyei képviselő a Magyar Koalíció Pártja (MKP) színeiben. Azt tervezte, újra indul a polgármesteri pozícióért, családja szerint jó esélyei voltak.
Az ügyész záróbeszédében életfogytig tartó börtönt kért, a bíróság 25 év fegyházbüntetést szabott ki. Štefan K. fellebbezett a döntés ellen, így az ítélet nem jogerős. Basternák László felesége úgy véli, életfogytig tartó szabadságvesztést érdemelne férje gyilkosa.

Nagyon valószínű, hogy megrendelésre gyilkolták meg Basternákot

A bíró szerint szinte biztosnak vehető, hogy a vádlott a gyilkosságot nem egyedül tervelte ki és készítette elő. Megjegyezte, Štefan K.-nak anyagi gondjai voltak, s a gyilkos nagy valószínűséggel nyereségvágyból követte el tettét. Teljes bizonyossággal azonban nem sikerült bizonyítani, hogy az elkövető pénzt kapott a gyilkosság elkövetéséért, s nem sikerült felderíteni, ki lehetett a gyilkosság állítólagos megrendelője, illetve ki közvetíthetett.
A rendőrség és az ügyészség továbbra is vizsgálja azt a lehetőséget, hogy a gyilkosságot megrendelésre követték el. „Továbbra is folyik a nyomozás, de részleteket nem árulok el“ – közölte a speciális ügyész, aki azzal kapcsolatban sem árult el információkat, hogy mi lehetett az indítéka a gyilkosság esetleges megrendelőjének.
A leggyakrabban az hangzik el, hogy Basternákot főellenőri tevékenysége miatt ölhették meg.

Felesége és fia felismerték a vádlottban a gyilkost

Basternák Lászlót tavaly július 9-én gyilkolták meg saját háza előtt. A gyilkos előbb megszólította a feleségével sétáló Basternákot, majd egy sörétes puskát vett elő a ház előtt parkoló kocsijából. A volt polgármester megpróbált elmenekülni, ám elesett, s gyilkosa közvetlen közelről fejbe lőtte. Az áldozatot 27 sörét találta el, halálos fejsérüléseket okozva.
A gyilkos ezután menekülni próbált, Basternák nevelt fia azonban a házból kifutva több lövést adott le a támadóra legálisan tartott fegyverével. A gyilkos megsebesült, ám így is sikerült elmenekülnie a helyszínről – majd Bős mellett fogták el a rendőrök.
A vádlott végig tagadta, hogy ő volt a támadó, szerinte egy másik férfi lőtt, ám nevét nem árulta el. Ez az ismeretlen állítólag azt kérte tőle, hogy ijesszenek rá valakire. Szerinte a gyilkosság napján is ketten mentek Basternák házához, s a rejtélyes férfi lőtt. Eredetileg azzal indokolta hallgatását, hogy félti hozzátartozóit a megtorlástól.
A tárgyalás során Basternák felesége és fia is felismerte a vádlottban családtagjuk gyilkosát.
Basternákra már meggyilkolása előtt néhány hónappal is rálőttek egyszer, ám akkor a lövedék nem találta el. Ezt megelőzően egy bombát találtak háza közelében, a nyílt utcán, amely azonban nem robbant fel.    b

Ógyallai tanuló aranyminősítése

Nyitrán került megrendezésre az „Ismerd meg a szlovák nyelvet“ országos verseny döntője, amelyet az oktatási minisztérium a magyar tannyelvű alapiskolák tanulói számára hirdet meg.

A szervezők a verseny mellett minden évben igyekeznek a résztvevők számára érdekes programot biztosítani. Nem volt ez másképp most sem. Mindjárt az első napon a tanulók és az őket kísérő pedagógusok az Andrej Bagar Színházban J.G. Tajovský egyik legismertebb darabját tekintették meg, ismert szlovák színészek és színésznők közreműködésével, ami felejthetetlen élményt nyújtott a résztvevőknek.
A következő nap a versenyről szólt. Erről már Márkuss Gabriella, a Feszty Árpád Alapiskola és Óvoda tanulója beszélt, aki a II. kategóriában (8. osztály) aranysávos minősítést (országos első helyezést) ért el. „A verseny során négy feladatkört kellett megoldani. Szövegmegértés mondatokban, szövegértő olvasás, 10 szóból értelmes mondatok összerakása, öt téma közül kiválasztani egyet, s erről 5 percben beszélni. Már egyszer részt vettem ezen  versenyen, akkor hatodik helyezést értem el. Azóta többet foglalkoztam a szlovák nyelv gyakorlásával, amit elsőrban felkészítő pedagógusomnak, Lacza Nórának is köszönhetek.“    (miriák)
A szerző felvétel

VII. Ógyallai Kulturális Napok

Háromnapos rendezvény keretében került sor az Ógyallai Amatőr Népművészeti Fesztiválra.
A rendezvénysorozat pénteken már hagyományosan  Konkoly-Thege Miklós szobrának megkoszorúzásával kezdődött, majd a képviselő-testület ünnepi ülésére került sor a Művelődési Központ nagytermében, ahol a város polgármestere kitüntetéseket adott át. Ezt követte  a Zsapka Mária munkáiból készült kiállítás megnyitója – „Ahol az álmok laknak“ címmel a Feszty Galériában.
Szombat délután néptáncosok, népzenészek, népdalkörök népesítették be a Konkoly-Thege Miklós teret. Három járásból összesen 26 produkciót láthatott a közönség. Szinte minden korosztály képviseltette magát. Az ünnepi megnyitót a Csemadok ógyallai alapszervezetének elnöke, Kocskovics Gabriella tartotta. Ezután vette kezdetét a tartalmas, színvonalas műsor, amely minden bizonnyal elnyerte a nézők tetszését. A népművészeti fesztivál a Bellő – Konkoly-Thege gyermek néptánccsoport „Magyarbődi táncok“ bemutatójával zárult. A szórakozás azonban itt nem ért végett, hiszen fél órán át Tücsök Nikolett énekes-gitáros mutatta be tehetségét, majd „Vándorkabaré“ címmel színházi előadás és operett- gála következett. A szombati napot utcabál zárta.
A VII.  Kulturális Napok vasárnap délelőtt szentmisével folytatódott, s délután a Szent László napi búcsúval ért véget.

Miriák Ferenc
A szerző felvételei

Elfogadták a Városi Vízművek és Csatornahálózat Kft.  zárszámadását

DELTA –  júl 4. sz.

A képviselő-testület 6. ülésén a város polgármestere Zemkó Margit ismertette a város befejezett projektjeit, majd következtek az interpellációk.

Štefan Tomaščin képviselő az új projektekkel kapcsolatban elmondta, keresik a megoldást a műjégpálya felújítására, kérte, hogy dolgozzanak ki ajánlatot a Konkoly utcában lévő egykori szolgáltatások háza nyílászáróinak kicserélésére, a járdák felújítására Vék városrészben és a zöld­­állási temetőben. Kérte, hogy legyen irányjelző tábla kitéve a véki letérőnél, felújítani vagy folytatni kéne a projektet a többfunkciós ház felújítására a Konkoly-Thege téren. Ján Štefánik képviselő tájékoztatta a képviselő-testületet a Tatán megrendezésre került Pons Danubii ülésről, ahol előtérbe került a műjégpálya felújításának lehetősége is. Figyelmeztette az érintetteket, hogy a Munkás utcában lévő unimoház környéke elhanyagolt, pedig közterületnek számít. Mikuláš Kašík képviselő a Bíróság utca járműforgalmának megoldását kérte. Karol Lovász a roma polgártársak hangos viselkedését  kifogásolta a város központjában. Hegyi Zoltán kérte, hogy legyen kidolgozva a szelektív hulladékgyűjtésre harmonogram.

Az interpellációkra a város polgármestere reagált. Elmondta, a szolgáltatások házának ablakcseréjével  már foglalkoztak, az  anyagi lehetőségekhez mérten fogják megoldani. Elkészült az árajánlat a járdákra és az irányjelző táblákra. A város főterének felújítása  megoldódni látszott, hiszen megvolt rá a pénz, csak felelőtlen hozzáállás miatt nem sikerült megvalósítani. Sajnos, egyre nagyobb gondot okoznak a városban élő roma polgárok, mivel szinte napi bejelentés érkezik az összeférhetetlen, hangoskodó roma szomszédokra. Nemcsak éjszaka, de napközben is zavarják a környéken lakókat. A rendőrök sem tehetnek mást, csak figyelmeztetik őket. Amíg nem történik érdemi jogszabály- változás, addig igen szűk az önkormányzatok mozgástere. A sikeres projektek befejezésére a kérvényt csak abban az esetben lehetséges beadni, ha az utolsó faktúra is ki van fizetve, mivel a városnak nincs erre pénze, kénytelen 119 176 euró kontokorens  kölcsönt felvenni e célra.

Az ülés további részében a Városi Sportklub kérése került megvitatásra. A pénzügyi bizottság javaslata alapján 2011 végéig kölcsönt kap a sportklub  8 546,72 euró értékben a sportpályán lévő szociális helyiségek fűtésének kiegyenlítésére. Jóváhagyták a napkol­l­ektorok üzemeletetésére szolgáló szerződést, valamint a gyakorló sportpálya területének bérbeadását sport- és társadalmi tevékenységek kihasználására. A képviselők jóváhagyták a Bagotán lévő egykori szlovák tannyelvű alapiskola lebontását. Ugyanúgy áldásukat adták az Artcentrum  Polgári Társulás kérésére, s 1000 euróval támogatják a városról készülő könyv kiadását. Rábólintottak a baptista gyülekezet kérésére is, ennek értelmében 1 euróért 5 évre bérbe vehetnek a műjégpályán található helyiségből egyet, amelyben ifjúsági klubot kívánnak létrehozni.

A képviselő-testület jóváhagyta a Városi Vízművek és Csatornahálózat Kft.  könyvelési zárszámadását, ennek értelmében a 12 719 euróból 5 százalék a város tartalékalapjába, 10 százalék a szociális alapba kerül, 12 százalék az ügyvezető jutalma, 73 százalék pedig a nem kiosztott rész marad. Majd a Városi Egészségügyi Központ igazgatónője ismertette az elmúlt három év sikeres projektjeinek megvalósítását és  a központ pénzügyi helyzetét.

Miriák Ferenc

Hivatalvezető, főellenőr és alpolgármester nélkül a város

A képviselő-testület legutóbbi ülésén bejelentette lemondását alpolgármesteri posztjáról Ladislav Németh, aki a továbbiakban képviselőként dolgozik a testületben.

Döntésével kapcsolatban Zemko Margit polgármester lapunknak elmondta, sajnálattal vette tudomásul helyettese döntését. Hatvan napja van arra, hogy megnevezze új helyettesét, aki minden bizonnyal a jövőben is főállásban fogja betölteni a tisztségét. Kinevezésében ezúttal is keresni szeretné majd a konszenzust a testülettel.
Ladislav Németh azzal indokolta döntését, hogy a munkakör elvállalásakor más elképzelései voltak az alpolgármesteri munkát illetően.     Viszont a gyakorlatban ez másképp valósult meg, elsősorban azért, mert a városnak nincs hivatalvezetője és ezt a munkakört is részben neki kellett átvennie. Vállalkozóként nem akar négy évig az alpolgáremsteri székben ülni úgy, hogy nem tudja hatékonyan végezni munkáját. A mindennapi hivatali teendőit elaprózta és kevesebbet tudott a város hosszútávú fejlődési irányának meghatározásában, valamint  a polgármester és a képviselő-testület közti kapcsolattartás erősítésében részt venni.
Mint ismeretes, objektív okok miatt nincs hivatalvezetője, alpolgármestere, főellen­őre a városnak. A tizenegy tagú képviselő-testület összetételét ismerve (négy MKP-s, két smeres, egy hidas és négy független képviselő) nehéz megjósolni, mikor fogják a város szekerét egy irányban húzni.

(miriák)

Polgári Társulás Basternák László emlékére

A belügyminisztériumban a napokban jegyezték be azt a polgári társulást, amelyet Basternák László korábbi polgármester, majd a város főellenőre emlékére alapítottak.
Az előkészítő bizottság elnökének tájékoztatója szerint így szeretnének tisztelegni ennek az embernek az emléke előtt, aki sokat tett a város fejlődéséért, kulturális és sportéletének fellendítéséért. A társaság céljai között szerepel a a hagyományápolás, gyermek- és ifjúsági programok szervezése, a régióban élő tehetséges fiatalok megsegítése.
Az első akciójukra július 9-én, Basternák László halálának első évfordulóján kerül sor. Hagyományteremtő focitornát szerveznek a társaság vándorserlegéért. Ezenkívül emlékkövet helyeznek el a tragédia helyszínén, valamint emlékmisét tartanak.
A további rendezvényekről az alakuló ülést követően a tagok döntenek majd. A társulás tagja lehet bárki, aki egyetért annak küldetésével, célkitűzéseivel.

(miriák)

Felújításra vár az egykori asztrofizikai palota

Talán kevesen tudják, hogy az ógyallai városi szülészet épületét Konkoly-Thege Miklós, az ógyallai csillagvizsgáló alapítója egykoron asztrofizikai palotának építette. Az épületet 1913. június 28-án avatták fel, eredetileg csillagászati célokra használták. A második világháború után átalakították szülészeti rendelőkké, majd később különböző szakorvosok rendeltek benne. A központi csillagvizsgáló szomszédságában lévő épület ma a város tulajdonában van, de több éve üresen áll.

Az 1990-ben alakult Konkoly-Thege Miklós Tárasaság célja névadójuk tudományos, kulturális és történelmi hagyatékának ápolása. Fontos feladatuknak tekintik, hogy hozzájáruljanak az asztrofizikai palota felújításához. Az eredeti palota földszinti részében gazdag tudományos könyvtár volt, amely egyben előadóteremként is szolgált, az emeleti laboratóriumban csillagászati komparátor, az irodákban kiértékelő műszerek kaptak helyet. A teraszról hullócsillagok és meteorrajok megfigyelését végezték. Az ingatlan immár nyilvántartott műemlék.
A városi hivatal fejlesztési osztályának vezetője lapunknak elmondta, hosszú folyamat elé néz a város az épület felújítását illetően. Első lépésként az épületet ki kell vetetni az egészségügyi hasznosítású épületek jegyzékéből (ami már meg is történt). Mivel műemlékről van szó, az átépítést architektonikai kutatásnak kell megelőznie. E kutatás eredménye, valamint a műemlékvédelmi hivatal álllásfoglalása alapján láthatnak hozzá a tervdokumentáció kidolgozásához. Az anyagi fedezetet a kulturális  minisztérium pályázatán próbálják előteremteni.
Egy-két évbe is belekerülhet, míg a városnak kész projektje lesz a benyújtásra, azonban az biztos, hogy az egykori patinás épületben reprezentációs és kongresszusi központot szeretnének kialakítani. A csillagvizsgáló ebben az évben ünnepli fennállásának 140. évfordulóját. Ebből az alkalomból a városba több száz hazai és külföldi vendég érkezik majd, ezért is kéne meggyorsítani a felújítási folyamatokat, mivel az épület statikai állaga évről évre rosszabb.
(miriák)
A szerző felvétele


Feszty-hét az iskola újraindításának 60. és
az első írásos említés 230. évfordulója jegyében

A Feszty Árpád Alapiskolában és Óvodában a negyedik alkalommal megrendezett Feszty-hét egészen más volt, mint az előzőek. Először is azért, mivel az ünnepségre december helyett márciusban került sor, másodszor pedig azért, mivel ezen az ünnepségen emlékeztek meg az iskola újraindításának 60. és az első írásos említés 230. évfordulójáról.
A programsorozat az iskolatörténeti kiállítás megnyitásával vette kezdetét, majd az iskola volt és jelenlegi diákjainak találkozójára került sor. Megnyitották a IV. Feszty kép és rajzkiállítást és kiértékelték a rajzversenyt. A sportdélutánon a testvériskola (Feszty Árpád Általános Iskola, Dél-Komárom) tanulóival mérték össze tudásukat. A Feszty műveltségi versenybe 7 csapat nevezett be, ismét a hazai csapatnak sikerült legjobban a felkészülés. A Feszty-hét záróünnepélyére az iskola folyósóján került sor, amelyen részt vett Zemkó Margit polgármester, a testvériskola küldöttsége Horváth Árpád igazgató vezetésével, a Feszty család képviselője és a meghívott vendégek.
Lacza Nóra igazgatóhelyettes köszöntőjét követően Dibusz János igazgató méltatta az iskola újraindításának 60, és az első írásos említés 230. évfordulóját. Az iskolát köszöntötte Zemkó Margit polgármester is.
Az iskolában immár negyedik alkalommal került átadásra a Feszty-díj. 2007 tavaszán a tiszteletbeli Feszty Árpád név felvétele után született a gondolat, hogy a legjobb, legkimagaslóbb eredményeket elérő tanulókat ilyen módon is kitüntessék. Céljuk a szorgalom, az akarat, a munka elismerése és nem utolsósorban a tanulásra, a kutatásra, a tehetség fejlesztésére való ösztönzés. Minden évben átadásra kerül a Pedagógus-díj is. Az idei Feszty-díjasok: az Év tanulója címet 2010-ben, immár harmadik alkalommal Belán Dóra, a természettudományi kategóriában Benkó Friderika, a társadalomtudományok  kategóriában Markuss Gabriella, a művészetek  kategóriájában Pastorek Cynthia Éva, a sport kategóriában Sárai Ákos, az alsó tagozatosok kategóriájában Szűcs Bernadett szerezte meg.  Pedagógus-díjat Vrábel Sándor kapott. Az oklevelet és az érmet az iskola igazgatója és Feszty Zsuzsa adták át.
Ezt követte az iskolazászló avatása és felszentelése.
A IV. Feszty–hét gazdag kultúrműsorral ért véget, amelyben felléptek: Belán Dóra, Pastorek Cynthia, Fejes Vivien, Kocskovics Kitti, Markuss Gabriella,  a pedagógusokból összeállt irodalmi színpad, a Bellő tánccsoport és a Bellő zenekar.

Miriák Ferenc
A szerző felvételei

Fát ültettek a lovak barátai

Egyre nyilvánvalóbb világszerte, s szűkebb hazánkban is a természeti környezet állapotának romlása. A fák egy sor pótolhatatlan ökológiai szolgáltatással járulnak hozzá környezetünk élhetőségéhez.

A Lovak és a Western Barátai Polgári Társulás tagjai az elmúlt hétvégén a bagotai „Agyagos” parkban fát ültettek. „A közösségi faültetés előnye, hogy kisközösségek, civil csoportok közösen szépítik, teszik egészségessé saját környezetüket. A hosszú távon értékteremtő munka öröme erősíti a helyi közösségeket, és azok környezeti tudatát. A fák mindenképpen szükséges utógondozásába jobban bevonhatók a helyi emberek, hiszen közös munkájuk gyümölcsére vigyáznak” –nyilatkozta lapunknak Mária Hamranová, a polgári társulás aktív tagja.
(miriák)
Mária Hamranová felvétele

Tovább bővítik a szennyvízcsatorna-hálózatot

Az elmúlt választási időszakban a városban sikerült befejezni a szennyvízcsatorna-hálózat A,B,C szakaszának kiépítését, ennek ellenére jelenleg csak a lakosság mintegy 35%-a van rákötve. Ezért a város szükségesnek érezte a kanalizáció további bővítését, hogy minél több lakosnak biztosíthassák a rákötést az Európai Unió érvényes rendelete alapján. A megvalósítás érdekében kidolgoztak egy kérvényt a szennyvízcsatorna-hálózat D,E,F,G,H,J szakaszainak bővítésére az Operációs program keretében. A kidolgozott projekt értéke 7 067 546,76 euró. A nem visszafizetendő hozzájárulás értéke 6 696 220,183 euró. A munkálatokat előreláthatólag 2011 márciusában kezdik és 2015 márciusában szeretnék befejezni. A projekt uniós forrásokból lesz megvalósítva, a városnak 5 %-os önrészt kell a saját költségvetéséből biztosítania rá.
(miriák)

Fiatal édesanyák központja

Az Európai Szociális Alapból a városnak az elmúlt évben sikerült 94 755,85 eurós támogatást nyerni a „Fiatal édesanyák központja“ projekt létrehozására azzal a céllal, hogy növeljék a városban a családi kötelezettséget vállaló fiatal édesanyák megbecsülését.

Az Ógyallai Szabadidőközpontban található központot gyermekgondozási segélyen, szülési szabadságon levő, egyedülálló, munkanélküli és tanulmányaikat folytató édesanyák látogatják. „Azok a fiatal édesanyák, akik a szülési szabadság után nem tudtak visszatérni a munkahelyükre, kiestek a munkaerőpiacról, jelenleg halmozottan hátrányos helyzetben vannak. Számukra indítottunk programot, amely során hallgatóink lehetőséget kapnak arra, hogy növeljék önbizalmukat, jobban megismerjék képességeiket és megtanulják a munkakeresés hatékony módszereit. A projekt megvalósítása során a fiatal édesanyáknak tájékoztatást nyújtunk a vállalkozási kezdésről, a munkahelyi felkészítésről, és szociális – pszichológiai tanácsokkal is ellátják az érdeklődőket. A projekt 2011 júliusában zárul, reméljük tudunk segíteni a fiatal édesanyáknak, s utána nagyobb eséllyel reintegrálódhatnak a munkaerőpiacra“ – tájékoztatta lapunkat Viera Gyüreová igazgatónő.
Azokban az országokban, ahol már évtizedek óta működnek hasonló központok, csak dicsérni tudják a kezdeményezést, mivel a fiatal édesanyák központjában erősödik a szülő és a gyermek közötti kapcsolat, fejlődik a gyermek kapcsolatteremtő képessége. A városban élő kismamák között a hasznos tapasztalatcserén túl jó barátságok is kialakulnak.     (miriák)

Négy év után ismét van alpolgármestere a városnak

December 17-én a Konkoly-Thege Miklós Művelődési Otthonban ünnepi ülésen tették le az esküt a megválasztott polgármester és a képviselők.
A novemberi helyhatósági választások végeredménye alapján négy év után változás állt be a város vezetésében, hiszen 4 független, 2 Smer-es, 4 MKP-s és 1 Most-Híd-as képviselő lett az önkormányzat tagja. A várost továbbra is Zemkó Margit polgármester fogja irányítani, aki elmondta, nagy megtiszteltetés egy ember számára, ha hivatása, közéleti tevékenysége során a többiek, sőt a város lakosságának nagy része, közös ügyeik intézésével bízza meg. A választások nagyszerű lehetőséget kínálnak az egyéni és közösségi törekvések találkozására.
Négy év után ismét lesz alpolgármestere a városnak, mivel a polgármesternő Németh Lászlót (Most-Híd) jelölte a posztra, aki elsősorban a különböző projektek kidolgozását és az uniós pénzek lehívását fogja kézben tartani. „Négy évvel ezelőtt az MKP javaslatát nem tudtam elfogadni. Kértem őket, hogy a funkcióba mérnök végzettségű személyt nevezzenek, de nem tették meg. Négy év után lesz segítőm, aki az euróalapok kihasználását fogja irányítani. Ez nagyon igényes munkakör, tele különböző kimutatásokkal. Eddig ezt a feladatkört a hivatal dolgozói végezték, akiknek ez nélkül is sok munkájuk van“ – fejtette ki döntését Zemkó Margit.
A képviselő-testület hatáskörében, takarékossági okokból az eddigi nyolc helyett hat bizottság fog dolgozni. A pénzügyi, vagyonkezelő és közbeszerzési bizottsága elnöke Karol Lovász (független képviselő), a vállalkozói, építésügyi, regionális fejlesztési és környezetvédelmi bizottság elnöke Stefan Tomašcin (független), a szociális, lakásügyi és egészségügyi bizottság elnöke Anna Žigová (Smer), míg az oktatásügyi és kulturális bizottság elnöke Mária Hamranová (független). A sport- és ifjúsági bizottság elnöke Ján Štefánik (független), a közrendi és közlekedési bizottság elnöke pedig Mikulás Kašík (Smer) lett. Hegyi Zoltán (MKP) képviselő a kinevezésekkel kapcsolatban kifogásolta, az MKP képviselői egyetlen bizottságban sem kaptak kinevezést. „Az öttagú bizottságokban minden képviselő dolgozhat“ – reagált a polgármester a képviselő megjegyzésére.
Az alakuló ülésen a képviselők titkos szavazással szavaztak a polgármester 65%-os fizetésemelésének javaslatáról. (Az elmúlt négy év alatt a polgármester minimálbért kapott).
Az MKP képviselője, Egyházi Zoltán ezzel kapcsolatban megjegyezte: a gazdasági válság idején mindenki különböző ésszerű intézkedésekkel próbál javítani anyagi helyzetén. Amíg nem ismerjük a város elmúlt évi zárását és az idei év költségvetését, legyünk visszafogottabbak.
„Az elmúlt négy év alatt a törvény értelmében a minimális bérért dolgoztam, mindenféle jutalmak nélkül. Elutasítom a túlzott béremelést, de motivációra szükség van. A munkámat nem a pénzért teszem. Ógyallán születtem és ebben a városban szeretném folytatni a megkezdett „művemet“. Ehhez mindnyájukra szükségem lesz“ – hangsúlyozta a polgármester azzal, hogy országos méretben 10%-kal kisebb lesz a polgármesterek fizetése.
A képviselők végül a magasabb bérét megszavazták.
„Köszönetet szeretnék mondani mindenkinek, akik az elmúlt évek során sokat tettek azért, hogy egy épülő-szépülő városban élhetünk. Reményeim szerint az újonnan megalakult képviselő-testületet egységbe forrasztja városunk érdekeinek szolgálata. Bízom abban, hogy valamennyi polgártársamban megértő, a város fejlődése érdekében együttműködő partnerre találok, mert hiszem, hogy közös célunk a sikeres jövő. Kívánom, hogy majd a négy év múlva esedékes elszámolások során mindenki bizonyuljon méltónak a ma megkapott bizalomra“ – mondta az önkormányzat első ülése után a polgármester.
(miriák)

Comenius – három középiskola kapcsolata

Az eTwinning program az európai iskolák Információs és Kommunikációs Technológiák segítségével folytatott együttműködési tevékenységeit segíti elő annak érdekében, hogy megkönnyítse számukra a rövid vagy hosszú távú nemzetközi part­nerségek kialakítását bármilyen tantárgyi területen.
Az Ógyallai Építőipari  Szakközépiskola pedagógusai, Andrea Bojnáková  és Zdenka Vráblová keresték a partneriskolákat a víz kihasználásáról szóló közös projekt kidolgozására. 2008 áprilisában és májusában  az eTwinningnek köszönhetően  sikerült két partneriskolát találni, így az iskolának  lehetősége nyílt  bekapcsolódni egy közös  európai  szintű Comenius  projektbe. Felhívásukra elsőként a finnországi Askola gimnázium tanára, Samuli Hanski válaszolt és segítségül hívta kolleganőjét J. Vuolteenahot. A finn partner ötlete alapján  egy harmadik partneriskolát  is meghívtak az együttműködésre, ez pedig az észtországi Talin-Kiili gimnázium lett. Az észt partnerek Mari Hinnov és Lembi Kivil. 2010 november 17-től  a projekten dolgozó öt diák – Vida Anita, Heiszki Gábor, Hervay Tamás, Répási Tibor, Cápa Róbert és három pedagógus – Marta Kluvancová igazgatóhelyettes, Elek Adriana a projekt irányítója és Zdenka Vráblová Észtoroszágba látogattak.
A háromnapos kirándulás első napján az egyes iskolák tanulói bemutatták iskolájukat és hazájukat. Ezt követte a plakát-verseny kiértékelése. Vida Anita plakátjával az első díjat szerezte meg. A második  napon meglátogatták a vízgazdálkodási üzemet. Este a Városi Operában,  a Három muskétás c. balettot nézték meg. A harmadik napon Tallinnt és környékét nézték meg. Az észtországi kirándulás után a projekt 2011 áprilisában folytatódik, akkor Finnországba látogatnak az ógyallai tanulók és pedagógusok.
A 2010/2011-es tanévben az iskola összes évfolyamából bekapcsolódtak a diákok az eTwinning szakkör  tevékenységébe és projektjeibe. Az eTwinning program egyre szélesebb körben terjed el hazánkban éppúgy, mint Európa más országaiban.
Miriák Ferenc

Top