Nagymegyer

Mintegy huszonhárom tonna papírt gyűjtöttek a tanulók

 • 2013.6.24

Ismét szorgos kis hangyákként dolgoztak a Bartók Béla Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola tanulói a legutóbb meghirdetett papírgyűjtés alkalmával. A tanintézmény évente kétszer hirdeti meg akcióját, melybe besegítenek a gyerekek szülei és nagyszülei is.

Talán ennek is köszönhető, hogy legutóbb rekord mennyiségű papírt sikerült felhalmozniuk a tanulóknak, pontosan 22 818 kilogrammot adtak le. Ami igazi csapatmunkát feltételez a gyerekek családjai részéről is, hiszen a leadás dátumáig sokan hónapokig otthon gyűjtögetik, tárolják a puha és kartonpapírt, hogy aztán a leadáskor a mázsára kerülhessen.
„510 diákunkból 246-an kapcsolódtak be a gyűjtésbe, sokan szüleikkel, nagyszüleikkel. A mostani akciónkba az iskola mind a 28 osztálya bekapcsolódott, a legtöbb papírt gyűjtött osztály 2229 kg papírt hozott, egyénileg a legtöbb 1000 kg volt. Tanulóink közül összesen 79-en adtak le 100 kg feletti mennyiségű papírt, ők tárgyi jutalomban is részesülnek. A neveket a pontos helyezésekkel most még nem mondhatom meg, mert azt csak az eredményhirdetéskor tudják meg, amelyet egy későbbi időpontban tartunk. Egyébként a papírgyűjtésből befolyt pénzt mindig jutalmakra fordítjuk, a más akcióinkon, például tisztasági és sportversenyeinken sikeres gyerekeket díjazzuk elért eredményeikért” – mondta Árvai Ildikó igazgatóhelyettes a már évek óta hagyományos iskolai papírgyűjtés kapcsán. A pedagógus még azt is kihangsúlyozta, hogy köszönet jár minden felnőttnek a segítségért, hiszen az ő támogatásuk nélkül nem lehetett volna ilyen eredményes a tanintézmény. A következő papírgyűjtést októberben tervezik.
Kovács Zoltán

Ülésezett a plénum, többen is állni voltak kénytelenek

 • 2013.4.8

Idei második ülését is a városi művelődési otthon földszinti kistermében tartotta a nagymegyeri képviselő-testület. A nagyon szűkös helyen még az önkormányzati szervek képviselői is csak nehezen fértek el, nem beszélve azokról a polgárokról, akik esetleg szeretnék végignézni a róluk szóló döntéshozatal folyamatát.
A plénumon több helyi lakos és érdeklődő csak az előcsarnok ruhatáráig jutott, még állva sem fértek be a terembe, ahol mindössze öt-hat ülőhely állt a rendelkezésükre. Pedig nem jöttek sokan, mintegy tizenöten lehettek, de zömük nem tudott leülni.
A plénum ülései a törvényből eredően nyilvánosak, ahhoz viszont megfelelő körülményeket kell az önkormányzatnak biztosítani, hogy fizikailag ne legyen akadály bejutni egy-egy ilyen gyűlésre, még ha az ajtó nyitva is áll. Viszont mindössze öt ülőhellyel várni a lakosokat, ez nem egészen követi a nyilvánosság nagyobb létszámban történő megjelenésének lehetőségét. Egyébként a gyűlésen állni kénytelen megjelentek szinte mindegyike hölgy volt, akik mondanivalójuk napirendi pontra való kerüléséig a folyosón ácsorogtak. Az ilyen körülmények méltatlanok a választópolgárra, az adófizető lakosra vagy a plénum iránt érdeklődő emberekre nézve is.
Az esettel kapcsolatban a testületi ülés szünetében megkérdeztük Néveri Sándor polgármestert, aki elmondta, orvosolni fogják ezt a helyzetet, amit majd megvitat a városi tanács is. Az előző években a művelődési otthon színháztermében tartotta üléseit a plénum Nagymegyeren.
Kovács Zoltán

Invesztíciók és petíciók futószalagon

 • 2013.2.18

A 2013-as évre tervezett beruházások listáját is megszavazta idei első gyűlésén a városi képviselő-testület. A plénum fontossági sorrend szerint állította össze a tizennyolc invesztíciót tartalmazó határozati javaslatot, mely szerint a beruházásokra elkülönített célösszeg mintegy 800 ezer euróra rúg. Az önkormányzat lehetőségei szerint szeretné minél hamarabb megvalósítani őket.

A képviselők a város központi zónájának felújítását tartják a legfontosabbnak, a kivitelezéshez egy pályázatot is megnyertek, már csak az illetékes minisztérium jóváhagyására várnak. A beruházási listán szerepel a magyar alapiskola fűtésrendszerének felújítása, a tanintézmény előtti parkoló kialakítása, valamint az iskola udvarán egy futó-, távolugró- és műfüves pályával ellátott sportlétesítmény felépítése is. Ugyanezen lista szerint a művészeti alapiskolában ablakcseréket, a falak és padlózat szigetelését, továbbá a szociális helyiségek felújítását hajtanák végre. A szlovák alapiskola bejáratánál lévő lépcsősort is felújítanák, valamint a szomszédos szlovák óvoda szociális helyiségeinek átépítésére és az épület egy részén található lapos tető rekonstrukciójára is sor kerülne. A termálfürdőhöz közeli Csicsói út járdáinak felújítására 140 ezer eurót, míg az Alsó és Ipari utca rekonstrukciójára 130 ezer eurót szán az önkormányzat. Vita tárgyát képezte az áldatlan állapotban lévő izsapi városrészben található Körte utca, a sártengertől gyakran megközelíthetetlen utca kiépítésére kiírt pályázat győztese valamivel több mint 211 ezer euróért valósította volna meg az építkezést, mely a járdákon, útfelület kialakításán kívül az esővíz elvezetését, a csatornahálózat és a közvilágítás kiépítését is tartalmazza. A február 6-i plénum viszont ezt az összeget magasnak tartotta, egyelőre elvetette ezt az elképzelést, az idei beruházások között csak 20 ezer eurót irányzott elő a Körte utcára. Két kerékpárút megépítése is felkerült a listára, a Nagymegyer–Ekecs közötti egy külön úttest kiépítésével számol, amit még az idén realizálni is lehetne. A másik bicikliút a Nagymegyer–Medve szakaszt érintené. Az idei beruházások között szerepel hat konténerlakás felépítése és a katolikus temető bővítése.
A művelődési otthon kistermében megtartott gyűlésen elfogadták annak a közbeszerzésnek a kiírását két autóbusz megvásárlására, mely a Nagymegyer– Győr menetrendszerű retúr buszjárat kialakítása az idegenforgalom és a foglalkoztatottság támogatása céljából elnevezésű, határon átnyúló sikeres pályázat következő lépése. A főellenőr beszámolójából az is kiderült, hogy 2011-ben voltak az önkormányzat által támogatott olyan városi szervezetek, amelyek egyes tételekről nem tudtak rendesen elszámolni. A jogtalanul használt dotációt fizessék vissza a szervezetek a városi költségvetésbe, mondta felszólalásában Dobis László képviselő, aki érdeklődésünkre megjegyezte, ezzel kapcsolatban írásban kéri ki az ügyészség véleményét. A plénum elfogadta a városi rendőrségről, valamint a gondozói szolgálatról szóló általános érvényű rendeleteket. A tavalyi év közepétől már heten szolgálnak a városi rendőrség állományában, parancsnokuk beszámolójából az is kiderült, hogy 2012-ben 465 eseményt vizsgált ez a közrendfenntartó-szervezet.
Néveri Sándor polgármester beszámolójában megemlítette, két magánberuházó is szeretne a lakásfejlesztési alap segítségével a Déli lakótelepen, illetve az Ekecsi úton lakásépítésekbe kezdeni. A városvezető két lakossági petícióról is beszámolt, az egyik a 3300-as számú bérházat érinti, az itt lakók ellenzik, hogy a városi távhőrendszerre kapcsolják őket. A másik lakossági beadvány az Eper utca egyes lakóitól érkezett, akik a jószomszédi viszonyokra panaszkodnak a kétes hírű városrészben. Egy harmadik petíciót a testületi ülés végén vett át a polgármester, a beadványt a Corvin Mátyás-lakótelepen élők közül 141-en írták alá, az emberek a nemrég egyirányúsított utcák rendszere és a járdákon kialakított parkolóhelyek ellen tiltakoznak, főleg amiatt, hogy azok nem felelnek meg a törvényben előírt technikai normáknak.
Kovács Zoltán

Továbbra is fogy a lakosság száma

 • 2013.1.21

Az előző évszázad hetvenes és nyolcvanas éveiben tapasztalható gazdasági fejlődés, s ennek következtében a lakosság számának dinamikus növekedése már régen a múlté Nagymegyeren.

Az 1989-es rendszerváltozást követően a munkalehetőségek beszűkülésével és a lakótelepi tömbházépítések leállításával az 1990-es években előbb stagnálni kezdett a lakosság száma. Abban az évtizedben még 9 300 körül mozgott ez a mutató, majd 2000-től már folyamatosnak mondható a város lakosainak számbeli fogyatkozása, ez alól csak a 2005-ös és 2010-es esztendő volt kivétel, de ekkor is csak négyen, illetve tizenegyen voltak többen a nagymegyeriek az előző évhez képest. Az 1997-2012-es éveket felölelő időszakban 589 fővel csökkent a lakosság száma, ebben a tizenhat esztendőben a születések és elhalálozások közötti különbség -110, míg a városba beköltözött és onnan elköltözött emberek száma már -479 volt. A negatív mutatók lefaragására mindenképpen a helyi munkalehetőségek bővítése lehetne a gyógyír, mert az emberek­nek akkor nem kellene esetleg máshová költözniük érvényesülésük érdekében. Viszont a mostani gazdasági helyzetben nehezen képzelhető el, hogy újabb cégek telepedjenek meg a városban, hiszen az I/63-as főút melletti ipari park is csak papíron létezik már hosszú évek óta, jelenleg is szántóföldként funkcionál. Az utóbbi években történt városi bérlakások építése egy kicsit ugyan lassította a lakossági létszámfogyást, de megállítani nem tudta.
Ami a tavalyi mutatókat illeti: 2012-ben 71 gyerek született Nagymegyeren, 92 volt az elhalálozások száma, a városba 93-an költöztek be, viszont 106-an elköltöztek. Így a közigazgatásilag Izsapot és néhány közeli majorságot is felölelő város lakosainak száma 8761-re csökkent a 2012-es esztendő végén, vagyis 2011-hez képest harmincnéggyel éltek kevesebben Nagymegyeren.
Az újszülöttek névadásában tovább tart az utóbbi évek bevett szokása, azaz a korábban hagyományosnak mondható magyar neveket már ritkábban adják a szülők csemetéiknek. A névválasztást gyakran a tévénovellák és szappanoperák hősei is befolyásolják, hiszen két-két esetben is a Seherezádé, Santiago és Amira nevet kapták a tavaly világra jött nagymegyeri gyerekek. A nevek között találunk még olyanokat is, mint a Ricardo Márió, Kiara, Zara, Zoé, Maxim, Amína vagy Vico. A 2012-es pálmát viszont a Sára, Viktória és Máté név vitte el, mivel három-három esetben is előfordult, igaz, az utóbbi név egyszer Máté Márk formában jegyeztetett be a lakossági nyilvántartóba. Kétszer fordul elő még a Gábor, Anna, Kristóf, Tímea és Dávid is.
Kovács Zoltán (táblázat: Kovács Zoltán)

Hány beruházás lesz 2013-ban?

 • 2012.12.31

Befejeződött az izsapi városrészben található Körte utca felújítására kiírt közbeszerzési pályázat, melyre nyolc cég jelentkezett, a győztes 211 ezer euróért végzi el a rekonstrukciót. Az Eper utcában lévő alacsonyabb komfortfokozatú városi bérlakások kérdésének megoldására is módot kell találni. A képviselők Néveri Sándor polgármester beszámolójából többek közt ezekről is tudomást szereztek az idei utolsó testületi ülésen.

A plénum két általános érvényű rendeletet is elfogadott, az egyik a helyi illetékeket érinti, a másik a hulladékgazdálkodást. Illetékemeléssel nem számol az önkormányzat, de van néhány változtatás a rendeletben. A jövő év első negyedévében építik ki azt a rendszert is, az elhangzottak alapján elsőként Szlovákiában, mely szerint a családi házaknál lévő hulladékedényeket vonalkóddal látják el, hogy a szemét elszállításánál leolvasó műszert alkalmazhassanak a hatékonyság érdekében.
Az elkövetkező évek beruházási akciónak fontossági sorrendjét tárgyaló határozati javaslatot egyelőre levették a programpontok közül, a harminchat invesztíciós tételből jövőre akár három-négy is megvalósulhat. A beruházási tételek mennyisége kapcsán Vrezgó Erzsébet képviselőasszony megjegyezte: „Beszélünk itt álmokról, de vissza kell térni a realitásokba!”. A plénum 2015. január 15-ig hosszabbította meg Herdics Zoltán városi rendőrparancsnok funkcióbeli megbízatását. A polgármester bejelentette, idén is lesz a városközpontban utcai szilveszter látványos tűzijátékkal együtt. Az Ifjúsági téren pedig jégpályát szeretnének kialakítani, amint azt az időjárási viszonyok is megengedik.    Kovács Zoltán

Négy év után emeltek ingatlanadót

 • 2012.12.10

Különösebb vita nélkül fogadta el legutóbbi ülésén a képviselő-testület a város jövő évi költségvetését, mely a bevételi és kiadási oldalon is 5 419 156 euróval számol. A kötelező érvényű büdzsé mellett a plénum elfogadta Nagymegyer 2014-2015-re szóló költségvetését is, mely csak információs jelleggel bír. A város 2013-as gazdálkodását érintő szavazás előtt az ingatlanadókról szóló határozati javaslatot kellett előbb elfogadnia a képviselőknek, hiszen ezen bukott vagy állt a beterjesztett költségvetés. Az általános érvényű rendelet megemelt adókkal számolt, amit a testület végül elfogadott. Így négy év után emelnek ingatlanadót Nagymegyeren.
Az építmények után fizetett adók négyzetméterenkénti taxái a következőképpen alakulnak jövőre: lakóépületek ingatlanadója 0,12 euró (tavaly 0,10 euró, az emelés mértéke 20%), mezőgazdasági termelésre használt épületek 0,50 euró (tavaly 0,40 euró, emelés 25%), individuális rekreációra használt üdülőházak 0,40 euró (tavaly 0,30 euró, emelés 33,3%), garázsok 0,40 euró (tavaly 0,30 euró, emelés 33,3%), ipari tevékenységre használt épületek 1,20 euró (tavaly 1,00 euró, emelés 20%), egyéb vállalkozási tevékenységre használt épületek 1,20 euró (tavaly 1,00 euró, emelés 20%), egyéb épületek 0,50 euró (tavaly 0,30 euró, emelés 66,6%), lakások 0,12 euró (tavaly 0,10 euró, emelés 20%), lakások nem lakás célú helyiségei 1,20 euró (tavaly 0,40 euró, emelés 300%). Az adóemelésből mintegy 80 ezer euró többletpénzhez jut a város, ezt teljes mértékben az összes hitelinvesztíció finanszírozására költik.
Érdekes helyzet állt elő az izsapi városrész közösségi házának felépítésére benyújtandó uniós pályázat körül, hiszen ahhoz csatolni kell a város 2011-es költségvetésének zárszámadását is, amit viszont júniusi ülésén még fenntartásokkal sem fogadott el a testület. Így a november 28-án megtartott plénum programpontjai közé a városi hivatal besorolta a tavalyi év zárszámadásának elfogadására tett határozati javaslatát. Hosszabb vitát és egyeztetést követően végül a pénzügyi és városi vagyont kezelő bizottság június 4-i, a zárszámadást érintő jegyzőkönyvével – az abban lévő kifogásokkal kiegészítve – fenntartásokkal szavazták meg a 2011-es év gazdálkodásának zárszámadásáról szóló beterjesztést. Egy másik pontban az idei büdzsét érintő kisebb módosításokat is elfogadtak a gyűlésen, továbbá jóváhagyták a művelődési otthon jövő évi költségvetését is. Az önkormányzat a Kurtaszeri és Szent István utca találkozásánál lévő kisebb füves rész lekerítésével szeretné bővíteni a helyhiánnyal küszködő katolikus temető területét, a szándékról egy határozatot is elfogadtak a képviselők. Az izsapi városrész temetője mellett egy 471 négyzetméteres területet vásárol meg az önkormányzat, hogy gépjárművek számára parkolót építsen a sírkerthez. A testület döntött arról is, hogy idén a helyi Bárdos Lajos Vegyes Kar kapja a Pro Urbe-díjat, melyre november 15-ig lehetett a javaslatokat leadni, az énekkar egyedüli jelöltként szerepelt a szavazáson. Kovács Zoltán

A tilos jelzés ellenére a sínekre hajtott

 • 2012.11.19

Sem a fényjelzés, sem a kocsisor, sem a vonat közeledő látványa nem riasztotta vissza a Škoda Favorit személygépkocsi vezetőjét, hogy ráhajtson a sínekre.
Sokszor történnek súlyos balesetek a vasúti átjáróknál, csak azért mert valaki nagyon siet. A közlekedők egy része nem vési eszébe, mennyire veszélyes lehet egy-egy átkelés. Ebbe a csoportba tartozott az a sofőr is, aki november 14-én 17.15 órakor nekiment a vonatnak. A Szlovák Vasúti Társaság szóvivője, Martina Pavliková elmondta, hogy a szerencsés kimenetelű balesetben sem az autót vezető férfi, sem a vonat utasai nem sérültek meg. Majdnem napra pontosan egy évvel ezelőtt ugyanitt tragikus közlekedési baleset történt. Egy Fiat Punto a tilos jelzés ellenére a vasúti sínekre hajtott, s az érkező vonattal ütközött. A kocsiban ülők akkor mind meghaltak. A mozdonyvezető hiába fékezett, már nem tudta megakadályozni az ütközést.

A tartozók nem juthatnak bérlakáshoz

 • 2012.11.5

Az önkormányzati bérlakások kiutalásáról szóló városi rendelet vitájában Néveri Sándor polgármester leszögezte, hogy ezen a téren rendet kell teremteni és egységes szabályokat bevezetni. Akinek az ilyen lakások után bérhátraléka van és azt nem hajlandó kiegyenlíteni, nem lakhat ilyen lakásban. A bérlakások kiutalásánál az is kizáró ok lesz, ha a kérvényezőnek bárminemű tartozása van a várossal szemben.

A határozati javaslat vitájában az egyik városatya megjegyezte, alapvető emberi jogok sérülhetnek azzal, ha a lakáskiutalást érintő kérvény elutasításában nem lesz benne az indoklás, miért vetette azt el az önkormányzat. A testület végül elfogadta a bérlakások odaítélésének szabályozásáról szóló általános érvényű rendeletet. Az alacsony kategóriájú bérlakások és konténerlakások építéséről szóló beterjesztést viszont újra levették a napirendi pontok közül.  A polgármester beszámolójában megemlítette, hogy a SARIO ingatlanfejlesztési ügynökséggel folyamatosan egyeztetnek, hogy a város ipari parkjának kijelölt területre befektetőt találjanak. Következő felvetésében problémaként említette, hogy a katolikus temető megtelt, új sírhelyek kijelölésére gyakorlatilag nincs lehetőség. Egy új sírkert megnyitásához területet kell vásárolni, de mivel ez nem kapcsolódna közvetlenül a régi temetőhöz, ezért a költségeket nagyban megemelné az ottani halottasház felépítése is.
A város díjainak odaítéléséről új rendeletet hagyott jóvá a plénum, a Pro Urbe-díjról és a tiszteletbeli polgár díjáról a testület hivatott dönteni, míg a polgármesteri díj és a polgármesteri oklevél odaítélése a város mindenkori első emberének a jogköre lesz. A napirendi pont vitájában az egyik képviselő felvetette, az ilyen kitüntetések odaítélésénél a díjazottnak erkölcsileg is meg kell felelnie, ahogy ő fogalmazott: „ne gazember kapja”.
Az október 24-én megtartott plénumon az önkormányzat által működtetett iskolák, óvodák és a szabadidőközpont vezetői is beszámoltak a tanintézmények tevékenységéről, az őket érintő legfontosabb és legégetőbb kérdésekről is. A városi rendőrség nemrégiben kinevezett új vezetője, Herdics György az intézmény 2013-2014-re szóló koncepcióját terjesztette be a plénum elé, a bűnmegelőzést tartja a legfontosabbnak, aminek legfőbb eleme a jár­őrözés. A parancsnok szerint eddig nem dolgoztak szisztematikusan a városi rendőrök, nem voltak konkrét feladataik, most már ezen is változtattak, jelenleg 1+6 fővel működnek, viszont az ideális állapot tíz rendőr lenne. A városi rendőrség a közelmúltban egyébként új helyre költözött, a főtéren található szlovák alapiskola egykori szolgálati lakása lett az állomáshelyük.
A hat és fél órán át tartó plénumon a képviselők amolyan vitaindítóként egy-egy írásos anyagot is kézhez kaptak a jövő évi helyi adók és illetékek nagyságáról, illetve a 2013-ra tervezett beruházási akciókról.
Kovács Zoltán

Életet lehelnek az önkéntes tűzoltótestületbe

 • 2012.7.23

Az önkéntes tűzoltótestület újraélesztésének szándékával zajlott egy találkozó a helyi tűzoltóállomás épületében. A járási önkéntes tűzoltószervezet dunaszerdahelyi titkárságán ugyan harmincöt névvel van nyilvántartva a nagymegyeriek önkéntes tűzoltótestülete, de az valójában már hosszú évek óta nem működik a városban.
Az informatív jellegű megbeszélésen a meghívott civil személyeken és hivatásos, valamint nyugalmazott tűzoltókon kívül ott volt Néveri Sándor polgármester, Magyarics János helyi tűzoltóparancsnok, továbbá Ürge Lajos is, a somorjai önkéntes tűzoltók parancsnoka, hivatásos tűzoltó, aki tájékoztatta a jelenlévőket a nagymegyeri önkéntes testület újraélesztésének törvényi rendelkezéseiről, tevékenységi lehetőségeiről. A megbeszélés végén a résztvevők kinyilvánították azon szándékukat, hogy fontosnak tartják az önkéntes tűzoltótestület felélesztését, működésének újraindítását Nagymegyeren, és ezt megerősítendő tizenegyen azonnal ki is töltötték a belépési nyilatkozatot, köztük a polgármester és a tűzoltóállomás parancsnoka. Az önkéntes testület körüli kérdések tisztázását követően még a nyár folyamán újabb találkozóra gyűlnek össze, mely Néveri Sándor szavai szerint akár már közgyűlés is lehetne, hogy megtehessék a következő jogi lépéseket. Egyébként az egész akció kezdeményezője a szilasi Csápai Niki volt, aki a Zsolnai Egyetem mentőszolgálatokkal kapcsolatos szakán tanul, ahol be kellett mutatnia a lakhelye környezetében működő önkéntes tűzoltótestületeket. Ekkor szembesült a ténnyel, hogy Nagymegyeren jelenleg nem működik ilyen, pedig a szomszédos Szilason, illetve a városhoz közeli más településeken aktívak ezek a szervezetek. Ezért döntött úgy, utánajár a dolgoknak, aminek végső soron ez a július 6-i találkozó lett az eredménye.
Kovács Zoltán

A főtéren kezdik meg a központi zóna felújítását

 • 2012.5.22

A képviselő-testület megbízása alapján Néveri Sándor polgármester aláírja a város központi zónájának felújítására kiírt közbeszerzési pályázat győztesével, a pozsonyi székhelyű Eurobuilding Rt.-vel a rekonstrukcióra vonatkozó szerződést.
Ezen felül Néveri a felújítási munkálatokkal kapcsolatban megbízatást kapott egy áthidaló hitel felvételének intézésére, továbbá elfogadta a testület egy projektdokumentáció kidolgozását a központi zónában található közműhálózat földbe helyezésére a május 14-én megtartott plénumon. A felújítást a Bartók Béla téren kezdik meg, a Szent István utcában pedig csak szeptember 1-jétől állnak neki a munkálatoknak, hogy a nyári főszezonban ezzel se zavarják az itt található vendéglátóipari egységek idegenforgalmi tevékenységét.
Ivan Bobkovič képviselő módosító javaslatával fogadták el az Ekecsi úton felépítendő osztályozott hulladék gyűjtőudvarát érintő közbeszerzési pályázat kiírását, a módosítás szerint az építkezés megvalósítására banki hitelből kell az anyagiakat biztosítani, míg az eredeti változat a város tartalékalapját jelölte meg pénzforrásul. Kisebb vita után végül a módosító javaslatot fogadta el a plénum. A gyűlés elején Néveri Sándor polgármester bejelentette, már aláírta a Vasút utcában található önkormányzati épületben kialakítandó vállalkozók házának felújítási munkálataira vonatkozó szerződést a kivitelezővel, ezért az aláírást érintő határozati javaslatot levették a programpontok közül. Helyette tárgyalták meg Csémi István képviselő beterjesztését a már említett gyűjtőudvar felépítésével kapcsolatban.
kozo

A szabadságharc 164. évfordulójára emlékeztek

 • 2012.3.19

Orbán Viktor magyar miniszterelnök üzenetét hozta Bényi Katalin, Magyarország szlovákiai konzulja a nagymegyeri megemlékezésen. A korábbi években Szeghy Zsigmond honvéd sírjánál zajlott az ünnepi esemény, most Nagy Rátz József egykori városbíró, nemzetőrparancsnok felújított síremlékénél koszorúztak. Az ünnepség másik szónoka Varga László, a Csemadok helyi s egyben járási szervezetének elnöke volt. A megemlékezés alkalmából a város önkormányzatán kívül még az MKP és a Híd helyi szervezete, a magyar nagykövetség, valamint tanintézmények és társadalmi szervezetek is elhelyezték koszorúikat. A katolikus egyházat mons. Szakál László János esperes-plébános, a református egyházat Szabó András esperes képviselte a március 15-i ünnepségen, melyen Csémi Andrea versmondó és a helyi Nefelejcs népdalkör is közreműködött. A koszorúzás a magyar himnusz közös eléneklésével zárult.
Az esemény szervezői, az MKP, a Csemadok és a városi művelődési központ ünnepi esten is megemlékeztek a dicső múltról. A műsorban a helyi Bartók Béla Alapiskola és a Janiga József Művészeti Alapiskola tanulói, valamint a nagymegyeri Vox Megere együttes lépett fel.

Kovács Zoltán

Második nekifutásra döntöttek a kérvényezésről

 • 2012.3.5

Többen és többször is felszólaltak hat szociális bérlakás építését érintő napirendi pont hosszas vitájában, mely a február  27-i testületi ülés egyik programpontjának szavazása előtt zajlott.

Néveri Sándor (MKP) polgármester a vitában elmondta, hogy a kérvényt nem beadni talán hiba lenne, hiszen most még nem magáról az építkezésről döntenek, hanem csak az építkezést érintő állami dotáció kérvényezéséről. A város képviselő-testülete végül csak módosítás után, másodszori nekifutásra fogadta el ezt a határozati javaslatot, mely szerint az önkormányzat hat szociális bérlakás építésének dotációjához nyújt be kérvényt a közlekedési, építésügyi és régiófejlesztési tárcához. A 162.910 euró értékű építkezés költségeiből a városra háruló önrész 60.618 eurót tesz ki, a fennmaradó részt pedig vissza nem térítendő állami támogatásként kapná meg a nagymegyeri önkormányzat. Az alacsonyabb komfortfokozatú városi bérlakások a 2010 decemberében, az Eper utcában leégett önkormányzati tulajdonú lakások helyén épülnének meg. A mostani szavazással csak a dotáció kérvényezéséről döntöttek a képviselők. A plénum további döntése alapján annak a lehetőségét is megvizsgálják, hogyan lehetne a városhoz tartozó egyik majorságban telkeket vásárolni konténerlakások elhelyezésének céljából, és azt is, hogy mennyi konténerlakásra lenne szükség.
Kovács Zoltán

Kupak akció!

Kedves Delta olvasók!

Üdvözlöm Önöket a kis Zalka Noel, a Nagymegyeri Egészségkárosultak Szervezete és jómagam nevében is.
Ezúton szeretném köszönetemet kifejezni a sok-sok kupakért, amit Önök gyűjtöttek a kis Noel megsegítésére. Örömmel tudatjuk, hogy az Önök szorgalmának köszönhetően Noel ismét részt vehetett egy amerikai ellenőrzésen. Megállapították, hogy szellemi fejlődése eléri a korosztályának megfelelő szintet, viszont mozgáskészségét még fejleszteni kell. Reméljük, a tornának köszönhetően állapota mihamarabb javul.
Sajnos a lap oldalainak a száma is kevés volna ahhoz, hogy mindenkit felsoroljak, aki segített.
Csak egy mondatban köszönet a csallóközi, a mátyusföldi és a Vágon túli települések lakóinak, cserkészeinek, valamint köszönet a nagyszombati kórház belgyógyászati osztály dolgozóinak.
A kupak akció tovább folytatódik.
A kupakokat a következő címre várjuk továbbra is:
Zväz zdravotne postihnutých
Sídl. M. Korvina 1643/14, Veľký Meder
Elérhetőség: 0908/15 92 54
Sörös Antal

Vízitornával az egészségükért

A Nagymegyeri Nyugdíjasklub kezdeményezése pozitív visszhangra talált az intézmény tagjai között, az idősebb korosztályhoz tartozó nők és férfiak egészségi és fizikai állapotát igyekeznek különböző tornagyakorlatokkal javítani és kondícióban tartani.

A klubházban már rendszeresen foytattak ilyen tevékenységet, de legújabban vízitornával bővítették a kínálatot a klubtagok számára. Ez utóbbi gyakorlatokat, testedzést jelenleg a nagymegyeri termálfürdő egyik fedett medencéjében végzik heti rendszerességgel. „Egészségügyi tornának is nevezhetném ezeket a gyakorlatainkat, amelyek minden emberi szervezetre  jó hatással vannak. Nyugdíjasklubunk tagjai nagy lelkesedéssel fogadták ezt a lehetőséget. Mozgásgyakorlatainkkal a csontritkulás megfékezésére, lassítására összpontosítunk. Az oszteoporózist csendes gyilkosnak is mondhatjuk, mert a csontozatból úgymond „ellopja“ a kalciumot, ennek megkadályozásához szükséges a mozgás, a torna. Ezek a mozgásgyakorlatok segítenek a cukorbetegségben, ízületi gondokkal küszködőnek is. De a csípő- és térdműtéten átesett emberek fizikai állapotán is sokat javít“ – mondta a nyugdíjas éveit töltő Božena Nagyová szakképzett tornáztató, aki egyben a nyugdíjasklub aktív tagja is. A vízitornán csak a klub tagjai vehetnek részt, mely iránt nagy az érdeklődés, általában 30-40 közötti a részvevők száma, viszont volt már olyan is, hogy egyszerre több mint ötvenen végezték a gyakorlatokat. A legidősebb közülük a 85 éves Viliam Šnirc, aki rendszeres látogatója a heti két alkalommal zajló vízitornának. „Szerettük volna színesebbé tenni nyugdíjasaink klubtevékenységét, ezért is jött ez az ötlet, hogy próbáljunk meg közösen, csoportosan kijönni a termálfürdőbe, és ilyen gyógytorna formájában megmozgatni az érdeklődőket. Torna már évek óta zajlik a nyugdíjasklubban, de ez egy másfajta dolog, melynek örömmel vágtunk neki“ – újságolta el Kovács Katalin, a nyugdíjaslub vezetője. Aki azt is elmondta, hogy a fürdő vezetése nagyon pozitívan állt a kezdeményezésükhöz, így minden hétfőn és pénteken a nyitás előtti reggeli órákban tornázhatnak.
Kovács Zoltán (fotó: Kovács Zoltán)

A nagymegyeri Tekergők

Egyre több sportolni vágyó fiatal „vetemedik” a hobbikerékpározásra. Tájainkon jónéhány biciklis rója a kilométereket, adózva szenvedélyének. Az alapítótagok a túrakerékpározás nagy szerelmesei, mivel egyre többen tekernek a hétvégeken saját szórakozásból, ezért felvetődött az ötlet, hogy klubot kéne alakítani.

Az egész tavaly nyáron kezdődött, amikor is az ekecs-apácaszakállasi Inczédi Gábor és a nagymegyeri Magyarics Norbert megalapította a nagymegyeri Tekergők  Kerékpárklubot. A klub alakulása mindenképpen történelmi dolog, ugyanis eddig egységében hasonló formájú szervezet nem létezett Nagymegyeren. Civil kezdeményezésként 39 taggal a múlt héten volt a csapat alakuló gyűlése. A klub vezetője Mgr. Varga Albin lett. Valójában túrakerékpáros egyesületről van szó. Itt a cél a megtett kilométerek, jó társaságban, mosolygósan. Természetesen szeretnék, ha a tagjaik esetleges itthoni vagy külföldi versenyeken, teljesítménytúrákon is részt vennének, természetesen az egyesület színeiben. A nagymegyeri Tekergőknek már vannak baráti kapcsolataik is. Elsősorban az alistáli biciklisekkel, de szeretnének más egyesületekkel is hasonló kapcsolatot kiépíteni, illetve közös „tekerések“ is szóba jöhetnek. A klub tagjainak nagy része nagymegyeri, ám vannak, akik a környékbeli falvakból jöttek a társasághoz. Nem zárkóznak el újabb tagok felvételétől sem, ezért várják azoknak a jelentkezését, akiknek szándékuk erősíteni a nagymegyeri Tekergők csapatát.
A 2012-es évben nagyon sok túrát szeretnének lebonyolitani. Többek között a „Sanyi bácsi“ emléktúrát, a Föld Napja iskolaakciót, a Húsvéti kerékpártúrát Nagymegyer környékén, a Csárdatúrát Komáromban, és egy balatoni túrára is beneveztek, valamint a Szent István-napi kerékpártúrára. Ezenkívül vasárnaponként rendszeres szabad biciklizés van a klubtagokkal. Komoly tervek, melyeket mindenképpen teljesíteni szeretnének a Tekergők csapattagjai. Nem kizárt, hogy egyre többet fogunk hallani róluk.    pint

Ha kisebb mértékben is, de csökkent a lakosság száma

 • 2012.1.16

Egyelőre nem állt meg a lakosság számának fogyatkozása Nagymegyeren, ami ilyen tekintetben meghatározó eleme volt a csallóközi város mindennapjainak az utóbbi két évtizedben.
Az előző évhez képest talán nem is lett volna rosszabb a statisztika, de a tavalyi esztendő utolsó hónapjában az addig szinte kiegyenlített éves mutató az elhalálozások révén került mínuszba. Decemberben ugyanis kilenc emberrel több hunyt el, mint amennyien születtek, ami végül oda vezetett, hogy 2010 végéhez viszonyítva tízzel csökkent a nagymegyeriek száma. Egyébként hosszabb távon a lakosság számának fogyatkozását a beköltözöttek és elköltözöttek aránya határozza meg, mert általában az a jellemző, hogy egy-egy évben többen választanak más települést állandó otthonuknak, mint amennyien Nagymegyerre jönnek lakni. A 2011-es mutatók arról tanúskodnak, hogy december 31-ig a városban 76 gyerek született és 85 ember hunyt el, s míg a beköltözők száma 100 volt, addig 101 nagymegyeri költözött el máshová. Ezért az előző esztendőhöz képest tízzel csökkent a lakosság száma – míg 2010 végén 8805 személyt jegyeztek a városban, addig egy évvel később már csak 8795-öt. A lakosság számának csökkenését előidéző okok között a munkalehetőségek beszűkülése, a fiatalok érvényesülési lehetőségei, az olcsóbb lakhatás hiánya, valamint részben a természetes fogyatkozás is ott szerepel. Elég nagyok a kilengések a születések számában is, 2003-ban csak 58 gyerek született, de 2009-ben például 96. Egy másik érdekes számadat: míg a múlt század kilencvenes éveinek elején az volt a jellemző, hogy több gyerek született, mint amennyi lakos meghalt, illetve többen költöztek be, mint amennyien elköltöztek, addig ezek a mutatók az elmúlt tizenöt évben már teljesen megfordultak. Hogy mikor sikerül ezeket a csökkenő mutatókat pozitív előjelű tartományokba terelni az egykoron majdnem kilenc és félezer lakost is számláló Nagymegyeren, az még bizonytalan. A városnak talán az ad reményt, hogy az utóbbi néhány esztendőben már erősen fékeződni látszik a lakosság számának csökkenése.
Kovács Zoltán
(táblázat: Ko.)

A legek éve volt  a Poloska Színház életében

 • 2012.1.9

Az 1981 januárjában megalakult nagymegyeri társulat létezése alatt először fordult elő, hogy egy kalendáriumi évben három darabbal is fellépett (Portugál, Au revoir, Furcsa pár).

A Poloska Színház az idei esztendőben tartotta a legtöbb előadást is egy kalendáriumi év alatt, számszerint huszonegyet, ezeket összesen 2350 néző tekintette meg (átlagosan 112 néző). Idén először szerepelt két országos fesztiválon is a társulat (Komárom – versenyprogramban, Szepsi – vendégelőadás). Először fordult elő, hogy Szlovákián kívül két másik országban is fellépett a Poloska (Csehország, Magyarország). Az eddig legtöbbet játszott darab, Egressy Zoltán: Portugál című tragikomédiája már 27 előadást ért meg (2009-ben 16, 2010-ben 7 és 2011-ben 4 alkalommal láthatta a közönség), ezt a darabot 2011-ben szerette volna még háromszor eljátszani a műkedvelőkből álló csoport, hogy a harminc előadás szimbolizálja a Poloska Színház 30 évét. Sajnos, egészségügyi okok miatt ez ősszel nem sikerülhetett, de az elmaradt három fellépést 2012-ben igyekszik a színház megvalósítani.  Egy kalendáriumi évben 16 előadást élt meg (2011-ben) a Furcsa pár, ugyanannyit, mint az eddigi csúcstartó Portugál (2009-ben). Az idei volt az az esztendő, amikor négy egymást követő évben is sikerült új darabot bemutatni (2008 – Au revoir, 2009 – Portugál, 2010 – A pincér, 2011 – Furcsa pár). Előtte ez csak három egymást követő évben sikerült (1985 – 1986 – 1987 és 1989 – 1990 – 1991).    Kovács Zoltán

Hegyeken-völgyeken át barangoltak

 • 2012.1.9

Az elmúlt esztendőben sem tétlenkedtek a Nagymegyeri Csigák Turistaklub tagjai. A 2011-es évre betervezett akcióik közül a legtöbb Szlovákiában valósult meg, de néhány alkalommal Magyarországra is átrándultak. Gyalogtúráik során jártak a Győrhöz közeli Sokorói-dombságon vagy éppenséggel a Sopron környéki hegyekben.

A Csigáknak sikerült baráti kapcsolatot kialakítaniuk a Balaton melletti Gyenesdiás természetjáróival is, így már idén májusban várják őket egy ottani közös túrázásra – hangzott el ez is a nagymegyeriek de­cember 10-én megtartott évértékelő gyűlésén. Ollé Sándor klubelnök elmondta, egy alkalommal még Ausztriában is gyalogtúráztak, de a tervezett akcióik nagy része Szlovákiában valósult meg. Jártak az Alacsony- és Magas-Fátrában, Martinban résztvevői voltak az országos turistatalálkozónak, ahol a legnépesebb küldöttség éppen az övék volt. A Kovácspatak melletti dombok ösvényeit is bejárták. A nagymegyeriek a közelebbi régió hagyományos túráiról sem hiányoztak, a Dunaszerdahelyi járás természetjáró klubjainak szezonnyitó akcióját az utóbbi években már rendszeresen a Csigák szervezik márciusban, legutóbb a Komáromi járásbeli Gellérből indultak el az ottani kanálispartok mentén Nagymegyerre.

A mintegy száz tagot számláló egyesület a barangolásokon kívül kerékpártúrákat is szervez, amiből az előző esztendőkhöz képest kevesebb valósult meg az elmúlt évben. Ezen már idén szeretnének javítani. Kezdeményezésükre, és az országos szervezet anyagi támogatásával, de-cemberben elkezdték Nagymegyer környékén az első hivatalos turistaútjelzéseket is kirakni – három szakaszt látnak el táblákkal, egy a város körül, a másik kettő pedig a Csicsó közelében lévő Duna holtágáig, helyi nevén a lioni-tóig, illetve Bősig lesz kijelölve. Idén már harmincöt akcióval számol a klub, melynek elnöke a járási szervezet elnöki posztját is betölti, sőt mi több, tagja az országos szövetség vezetésének is.

Kovács Zoltán

Elfogadták Nagymegyer jövő évi költségvetését

 • 2011.12.19

Az önkormányzat legutóbbi ülését csak második nekifutásra tudta megnyitni Néveri Sándor polgármester, ugyanis a december 14-én délután két órára meghirdetett plénum kezdetére nem jött el kellő számú képviselő, így a város első embere az előírt várakozási idő letelte után délután öt órában jelölte meg az új kezdési időpontot.

Ekkor már teljes létszámban, azaz tizenhárom képviselővel vágtak neki a napirendi pontoknak, köztük a 2012-es évi büdzsé határozati javaslatának. Mivel ezt a pontot több általános érvényű rendelkezés elfogadása vagy elvetése, esetleg módosítása is befolyásolta, ezért a plénum előbb ezekről döntött. Ennek alapján a jövő évben nem emelkedik az ingatlanadó Nagymegyeren, a testület ugyanis elvetette a városi hivatal javaslatát, mely több mint 80 ezer eurós többletbevétellel számolt. Viszont emelkedik a kutyaadó: a családi házaknál tartott ebek után évi 5 euró helyett 7,50, míg a lakótelepi lakásokban bejelentett csahosok után 16,60 helyett 20 euró lesz az adó. A közterület használatáért naponta és négyzetméterenként 50 eurócent adót kell a város kasszájába fizetni az elkövetkező évben, viszont ha valaki a háza előtt bármilyen terméket, árut, építőanyagot rak le, itt már egy euró a taksa. Ugyanakkor a cirkuszok, lunaparkok 50 eurós napidíjat fizetnek, míg a város területén elhelyezett billboardok, reklámtáblák területe után négyzetméterenként 50 eurós adót szab meg évente az elfogadott rendelkezés. A nem nyerő játékautomaták éves adója 80-ról 150 euróra emelkedik, viszont az árusító automaták adója marad 50 euró. Beruházásokra 1 346 656 eurót szán az önkormányzat a következő esztendőben. A költségvetésről szóló szavazás előtt a város főellenőre elmondta, a büdzsé összhangban van a törvényekkel és az általános érvényű rendeletekkel, ezért azt a képviselőknek elfogadásra javasolja. A plénum a módosításokat követően végül megszavazta Nagymegyer 2012-es költségvetését, mely a bevételi oldalon 6 283 680 euróval, míg a kiadási oldalon 5 868 306 euróval számol, amihez még hozzáadódik a tartalékalap feltöltése 415 236 euróval, így a költségvetési mérleg plusz 138 euróra jön ki. A testület egyben a 2013-2014-es évet érintő büdzséről is döntött, de ez az utóbbi költségvetés csak információs jelleggel bír, míg a jövő évi kötelező érvényű.
Kovács Zoltán

Három halott a vasúti átjáróban történt balesetben

 • 2011.11.21

Információink alapján egy párkányi család volt az elszenvedője annak a közlekedési balesetnek, mely Nagymegyeren történt november 17-én. Az I/63-as főutat keresztező vasúti átjárón állítólag a piros jelzés ellenére akart áthaladni este nyolc óra tájban egy Fiat Punto.

A benne ülők szerencsétlenségére éppen akkor ért oda a Komárom irányából érkező személyvonat, melynek mozdonya az autó jobb oldalába rohant. A nagyerejű ütközés az autót a vasúti pálya mellé lökte, utasait csak hidraulikus feszítő- és vágóeszközökkel tudták kiszabadítani a nagymegyeri tűzotók. A baleset következtében a család két tagja, a 60 éves édesanya és 31 esztendős fia, a helyszínen életét vesztette. A gépjárművet vezető édesapát (61) nagyon súlyos sérülésekkel szállították a mentők a dunaszerdahelyi kórházba, ahol néhány órával később végül ő is meghalt. A személyvonaton utazók közül senki sem sérült meg. A tragikus baleset körülményeit és a felelősség megállapítását vizsgálja rendőrség.

Kovács Zoltán

Új hivatalvezetővel folytatják

 • 2011.11.14

November 7-én fejezte be a négy nappal korábban berekesztett, idei 11. plenáris ülését a város képviselő-testülete.
Néveri Sándor polgármester (MKP) két személyi változásról is bejelentést tett beszámolójában: bemutatta a városi hivatal új vezetőjét, Pongrácz Kálmánt (Kucsera Ilona korábbi hivatalvezető megegyezés alapján távozott), míg az önkormányzati tulajdonú, a helyi hévízfürdőt üzemeltető Termál Kft. üzemigazgatója Tibor Križan lett a pályázati bizottság döntése alapján.

A jelenlévők azt is megtudhatták, hogy csőtörés miatt a magyar óvoda egyik szárnya megsüllyedt, ezért az épület azonnali rekonstrukcióra szorul. Az is elhangzott, hogy a Csilizközön és Felső-Csallóközön keresztül vezető kerékpárút közös megvalósításához szükséges pályázati beadványt már leadták, amit Magyarországon bírálnak el a határon átnyúló együttműködés keretén belül. Egy másik közös pályázattal Győr és Nagymegyer önkormányzata rendszeres autóbuszjáratot szeretne indítani a két város között, a partnerek egyelőre két éves működtetéshez szeretnének anyagiakat szerezni, a Budapesten beadott pályázat elbírálása jövő nyár elején várható. A város műszaki szolgáltatója ezentúl kft.-ként fog működni, a plenáris ülés csütörtöki részében megszavazták az új önkormányzati cég ügyvezető igazgatóját is Varga Károly személyében, aki eddig is irányította a gazdasági udvar tevékenységét. A programpontok közül levették a Termál Kft. új ügyvezetőjének és a felügyelő tanács új tagjainak megválasztását, valamint a jövő évi beruházási akciók tervezetét, ez utóbbi majd a 2012-es költségvetés tárgyalásakor kerül napirendre. A plénum felkérte a hivatalt, hogy november 15-ig készítse el a 2012-es büdzsé munkaváltozatát, és ezt küldje el a képviselőknek. A közelgő télre is gondoltak a városatyák, mert jóváhagyták a helyi utak téli karbantartására szánt 7 500 eurós összeget is. A termálfürdő belépőinek és szolgáltatásainak jövő évre érvényes árait is megszavazta a testület.

Pongrácz Kálmán (balról) lett az új hivatalvezető (mellette Néveri Sándor polgármester és Lapos Ildikó alpolgármester)

Kép és szöveg: Kovács Zoltán

A tömbházban csaptak fel a lángok

 • 2011.10.31

Nagy valószínűséggel szándékos gyújtogatás történt abban a lakótelepi pincetűzben, mely október 25-én történt Nagymegyeren.

A Corvin Mátyás-lakótelep nyolcemeletes tömbházának alagsorában déli tizenkettő óra után nem sokkal észlelték a füstöt, néhány ember a tűzoltók kiérkezéséig igyekezett megfékezni a lángokat, így a tűz nem tudott átterjedni a lakóegységekbe. A közeli állomásukról megérkező lánglovagoknak a tűzfészek felszámolásán kívül a lépcsőházban és pincében gomolygó átláthatatlan füsttel is meg kellett birkózniuk, amit egy speciális géppel nyomattak ki ezekből az egységekből. A gyorsan eloltott tűz miatt senki sem sérült meg. Információink szerint a rendőrség kihallgatott egy ott lakó fiatalembert, aki állítólag be is vallotta, hogy ő gyújtotta fel a pincét. Tettének okát vizsgálják.
Kovács Zoltán

Detektorral nyomoztak a termálvíz-lopás néven elhíresült ügyben

2011.9.12

Információink szerint a Dunaszerdahelyi Járási Rendőrkapitányság megrendelésére detektoros mérőműszerrel keresték szeptember 2-án, pénteken délelőtt annak az illegálisan rákötött termálvizes vezetéknek a folytatását, mely a Thermal Corvinus előtt található Orchidea hotel felé irányul az említett hévízfürdő fővezetékéről. A rendőrség jelen lévő nyomozója nem kívánt az ügyben nyilatkozni. Azt egyelőre nem tudni, hogy a szálloda telkén végzett mérésekkel megtalálták-e a fekete rákötés folytatását, mert a méréseket végző szakemberek egyike csak annyit mondott, hogy a fémdetektoros mérések eredményét majd az általuk kiadott szakvélemény fogja tartalmazni. A termálvíz-lopás ügye még 2008. január 2-án pattant ki. Emlékeztetőül csak annyit, hogy a nagymegyeri fürdő akkori vezetése fedezte fel a termálvizet szállító fővezetékükre illegálisan csatlakoztatott csöveket, melyek a közelben lévő hotel felé irányultak. Az ügyben azonnal feljelentést tettek, és azóta is tart a nyomozás.

Kovács Zoltán

Nagymegyeren is becsengettek

Az ügyészség és a bíróság is vizsgálja Néveri döntéseit

2011. 09. 5

A nagymegyeri képviselő-testület nyolc tagja beadványt juttatott be augusztus 24-én a járási ügyészségre, melyben kifogásolják Néveri Sándor polgármester eljárását a helyi fürdőt üzemeltető, városi tulajdonú Termál Kft. ügyvezetőinek visszahívásával, illetve az új ügyvezető-igazgató kinevezésével kapcsolatban, amit a képviselők jogellenesnek tartanak.

A képviselők, név szerint: Bartalos Dezső, Ivan Bobkovič, Csepi Dániel, Dobis Ildikó, Dobis László, Dóka Veronika, Görföl Vilmos és Vrezgó Erzsébet beterjesztésben többek között az is megtalálható, hogy a polgármester, mint a Termál Kft. közgyűlése, augusztus 10-i döntésével visszahívta funkciójából Mikóczy Dénes és Dobis Ildikó ügyvezetőket, s egyúttal úgy döntött, hogy Fodor Lászlót nevezi ki új ügyvezetőként, ezeket a személyi változtatásokat augusztus 17-én írták át a cégbírósági jegyzékben. A beadványban olvasható, hogy az említett változásokról a képviselő-testület jóváhagyása nélkül döntött a polgármester, sőt erről sem előzetesen, sem utólagosan nem értesítette a testületet. A beadvány megemlíti, hogy az olyan kereskedelmi társaságokban, ahol egyetlen tulajdonosként vagy tulajdonrésszel szerepel a község, a plénum dönt a közgyűlés hatáskörébe tartozó egyes kérdésekben, s ezeket a döntéseket képviseli kifelé a polgármester. A plénum hatáskörébe tartozik az ügyvezető személyének jóváhagyása, Néveri önkényes eljárásával megsértette a közigazgatási törvény idevonatkozó paragrafusát, áll a járási ügyészségre beadott anyagban. A beterjesztők egyúttal tudomására hozták az ügyészségnek azt a gyanújukat, hogy a polgármester cselekedetével akár ki is merítheti a hivatali jogkörrel való visszaélés bűncselekményét.
Keresetükben a Termál Kft. közgyűlésének (Néveri Sándor egy személyben) több korábbi döntését szeretnék bíróság útján érvényteleníttetni: Mikóczy Dénes és Dobis Ildikó ügyvezetők visszahívását, Fodor László ügyvezető kinevezését, valamint azt, hogy a kft. statutáris szerve Fodor László ügyvezető, aki a cég nevében egyedül cselekszik és ír alá.
Kovács Zoltán

„Ha harc, akkor legyen harc!“

2011.8.8

Ezekkel a szavakkal illette Néveri Sándor (MKP) polgármester annak a hét független képviselőnek a határozati javaslatát, mely a helyi hévízfürdőt üzemeltető, városi tulajdonú Termál Kft. ügyvezető igazgatóinak kérdését volt hivatott eldönteni az augusztus 1-jén megtartott plénumon.
Az ügy hátteréhez tartozik, hogy a polgármester már korábban, még július közepén visszahívta ügyvezetői funkciójából előbb Mikóczy Dénest, majd nem sokkal később Dobis Ildikó képviselőt is, azzal indokolva ezeket a döntéseit, hogy az ügyvezetők már nem bírják a bizalmát, mivel nem tájékoztatták az önkormányzatot azokról az újabb hitelekről, amelyeket a fürdőben történt beruházások befejezéséhez, illetve a cég működéséhez eszközöltek a közelmúltban.

Dobis Ildikó visszahívását Néveri a július 27-i sajtótájékoztatóján jelentette be, indoklásában többek között arra is hivatkozott, hogy szóbeli és írásos tiltása ellenére is az ügyvezető számlákat törlesztett. A tegnapi képviselő-testületi ülésen viszont Dobis Ildikó elmondta, hogy mint ügyvezető igazgató, csak a kötelességét teljesítette azzal, hogy az éppen esedékes számlákat egyenlítette ki az építkezés kivitelezőjével és a beszállítókkal szemben. A már említett hét képviselő szerint a polgármester csak a testület döntése alapján jogosult leváltani az önkormányzati cégekbe a plénum által jóváhagyott ügyvezetőket, ezt az álláspontjukat a belügyminisztérium közigazgatási osztályától kikért jogi véleménnyel támasztották alá. Néveri Sándor viszont egy ügyvédi iroda jogi véleményével védte döntését, miszerint a polgármester jogosult leváltani az ügyvezetőket, nem kell hozzá a plénum jóváhagyása. Dobis László képviselő elmondta, hogy számára a belügyminisztérium közigazgatási osztályának jogi véleménye a mérvadó, és nem egy ügyvédi irodáé. A plénum a napirendi pontok tárgyalásánál előbb tudomásul vette a polgármester beszámolóját a termálfürdő működtetéséről, de ugyanezt már nem tette meg a Termál Kft. két ügyvezetőjének leváltásával kapcsolatban. Majd a testület előbb megszüntette július 4-i határozatát, mely Gulyás Évát, a város jogászát nevezte ki prokuristának a Termál Kft.-be, viszont nem fogadta el, hogy a polgármester javaslatára ugyanő legyen a kft. ügyvezetője. A hét független képviselő által beterjesztett határozati javaslat tartalmazza a plénum megállapításait, hogy a 2007. január 29-én hozott jogerős döntés Dobis Ildikót és Mikóczy Dénest hagyta jóvá a Termál Kft. ügyvezetőinek, és ezt a jogerős döntést csak a képviselő-testület változtathatja vagy szüntetheti meg. Mivel a plénum ezt a jogerős döntését nem változtatta meg, és nem is szüntette meg, ezért érvényes, hogy a Termál Kft. ügyvezető igazgatói továbbra is Dobis Ildikó és Mikóczy Dénes, ők vannak a cégbírósági bejegyzésben is ügyvezetőkként beírva. A határozati javaslat negyedik pontjában megkérik a polgármestert, mint a kft. közgyűlését is, vonja vissza Dobis Ildikó és Mikóczy Dénes ügyvezetők visszahívásával kapcsolatos döntését, hogy ezzel a Termál Kft. jogviszonya összhangba kerüljön a plénum 2007. január 29-én hozott határozatával. A beterjesztés vitájában az MKP színeit képviselő egyik városatya felvetésére, hogy mi értelme van ennek a bohóckodásnak, Görföl Vilmos független képviselő Néveri Sándor polgármester egyik választási szlogenjével válaszolt: „Hogy tisztába tegyük dolgainkat“. A határozati javaslatot végül elfogadta a testület, a szavazás alatt a jelenlévő két MKP-s képviselő tiltakozása jeléül a közönség között foglalt helyet. „Már most megmondom, döntésemet nem áll módomban visszavonni. Tanulmányozni fogom, hogy az elfogadott javaslatot hogyan tudom belátható időn belül jogi úton megtámadni“ – jelentette ki a szavazás után a polgármester.
Kép és szöveg: Kovács Zoltán

Nagyszombati győztes a nemzetközi szenior sakktornán

Ötödik alkalommal rendezett nemzetközi szenior sakktornát a Nagymegyeri Nyugdíjasklub karöltve a helyi hévízfürdőt működtető városi tulajdonú Termál Kft.-vel. A verseny védnöke Néveri Sándor polgármester volt.

A művelődési otthon báltermében július 23-án lezajlott sakkeseményen összesen 38 versenyző ült a táblák mögé, hogy a FIDE-szabályok szerint, svájci rendszerben lebonyolított hét forduló során eldöntsék, melyikük viheti el a Csallóközből a győztesnek járó díjat. Pontegyenlőségnél a Bucholz-, Berger-Sonneborg- és Közép-Bucholz-segédpontok döntöttek a sorrendről. Egy-egy találkozó játékideje 2 x 15 perc volt. Szenior tornáról lévén szó a nevezési korhatár az 1951. július 23. előtt születetteknek szólt, vagyis a verseny napján legalább hatvanévesnek kellett lenni a sakkozónak. Érkeztek Budapestről, Győrből, Komáromból, Almásfüzitőről, hogy a magyarországiakat említsük, Szlovákiából pedig olyan településekről jöttek, mint Nagyszombat, Nyitra, Szered, Léva, Modranka, Rév-Komárom, Dunaszerdahely, Somorja, Nagysurány, Dióspatony, Felsőpatony, Bős, Nyárasd, Alistál, Ekel, Nagykér. A Nagymegyeri Nyugdíjasklub öt sakkozóval nevezett a tornára. A színvonalas sakkcsatákat hozó nemzetközi szenior tornát végül a nagyszombati Jozef Veselský nyerte 6 ponttal, mögötte ugyanennyi ponntal végzett a dunaszerdahelyi Štefan Lesný. A harmadik helyet a győri Bende Edének sikerült megszereznie, aki 5,5 pontot gyűjtött. A legjobb nagymegyeri versenyző Both Béla lett, 3,5 pontjával a 19. helyen végzett.
Kovács Zoltán
Fotó: -kz-

A hagyományőrzés jegyében telt a hétvége

A fogatok felvonulásával kezdődött el a programok sora a Nagymegyeri Kézműves Vásár és Lovas Napok idei rendezvényein.

A kétnapos eseményen sok látnivaló várta az érdeklődőket a helyszínen, a Plauter-kúria tágas portáján. Tavaly augusztusban zajlottak a hagyományőrző napok, viszont a szervezők idén korábbra tették ezt az időpontot, így július 16-17-én rendezték meg a mostani műsorfolyamot. Az időjárás is kedvezett az eseménynek, a kilátogatók a magyaros ételeken kívül megismerkedhettek néhány kézműves mesterséggel is. A szövőszék használata a felnőtteket is lenyűgözte, a kézműves soron volt még többek között szalmakalap-készítő, agyagozó, nemezelő, kosárfonó. Látványos volt a kovácsmesterek bemutatója is, akik az izzó vasból készítettek különféle használati és dísztárgyakat. Természetesen nem hiányozhatott a főzőverseny sem, a bográcsokban csak úgy rotyogtak a finom ételek. Az emberek a helyszínen azt is láthatták, hogyan kell a rétestésztát nyújtani, de nyomon követhettek egy mangalica disznóölést is. Két színpadon is zajlottak a műsorok, volt néptánc a Kismegyer, a Megyer Táncegyüttes és szintén helyi Csiribiri tolmácsolásában, fellépett az Igricek citerazenekar, a rockzenét az Easy Blues és a King Size együttesek képviselték, a Vox Megere pedig folk-rockos műsorával lépett a deszkákra. Szombaton fogathajtó-verseny és western show, vasárnap erőlovas-bemutató is zajlott. A gyerekeknek szánt programokból nem hiányozhatott az állatsimogatás, lovagoltatás, lovas kocsikázás sem. Egyébként a Nagymegyeri Kézműves Vásár és Lovas Napok mostani eseményeit a Plauter-kúria idén már a városi önkormányzattal karöltve rendezte meg.

Kép és szöveg: Kovács Zoltán

„Nem bírják a jelenlegi  ügyvezetők a bizalmamat“

A fürdőt üzemeltető városi tulajdonú Termál Kft. céget a két ügyvezető igazgató mellett ezentúl egy prokurista is képviselni fogja. A plénum tegnapi ülésén hosszas vita után ilyen értelemben öntötte határozatba Néveri Sándor (MKP) polgármester javaslatát.
A legfontosabb napirendi pont tárgyalásakor a kft. felügyelő bizottságának elnöke, Bartalos Árpád kifejtette, hogy az ügyvezető köteles a tulajdonosoknak, ebben az esetben az önkormányzatnak, annak polgármesterének és a képviselő-testületetnek is beszámolni a cégben zajló történésekről. A vita kiváltó oka az volt, hogy egy júniusi ellenőrzés során kiderült, a Termál Kft. a plénum által korábban jóváhagyott mintegy 911 ezer eurós lízinget végül 1 millió eurós kölcsön formájában vette fel a banktól, továbbá a cég két esetben is vett fel rövid lejáratú hitelt, 200 ezer eurót áfa-törlesztésre, majd egy újabb 200 ezer eurós hitelcsomagot pedig üzemeltetési költségekre, amelyekről szintén nem értesítették az önkormányzatot. A polgármester nyíltan kimondta: „Nem bírják a jelenlegi ügyvezetők a bizalmamat“. Majd a képviselők felé egy javaslattal állt elő, hogy a két ügyvezető, Dobis Ildikó képviselő és Mikóczy Dénes ilyen irányú döntéseit ellenőrizni tudják a jövőben. Ezért egy prokuristát javasolt Gulyás Éva, az önkormányzat jogászának személyében a két ügyvezető mellé megszavazni.


A polgármester kifejtette, hogy ez egy kompromisszumos megoldás a kialakult helyzetre, más esetben visszahívja funkciójukból a két ügyvezetőt. Képviselői kérdésre, hogy a cégvezetők az említett lízing áttranszformálásáról és a felvett, rövid lejáratú hitelekről miért nem értesítették a polgármestert és a testületet, Dobis Ildikó ügyvezető igazgató elmondta, hogy a kialakult pénzügyi helyzet gyors kezelése érdekében: „Ez volt az optimális megoldás részünkről, nem akartuk a testületet terhelni“, valamint azt is megjegyezte: „Soha nem is akartunk ártani, és nem is ártottunk a városi vagyonnak“. A művelődési otthonban megtartott plénumon a képviselők végül megszavazták a prokurista személyét, ezentúl az ő, illetve az egyik ügyvezető aláírása szükségeltetik a cég döntéseinél. Gulyás Éva jogász a jelenlegi választási időszak, 2014 végéig tölti be ezt a funkciót. Az elfogadott határozat szerint a változtatást a cégbírósági bejegyzésben azonnal meg kell tennie az ügyvezetőknek. Dobis László képviselő idevágó javaslatát is elfogadták, miszerint a város főellenőre havi rendszerességgel tájékoztassa a testületet a Termál Kft. helyzetéről, illetve a cég nélkülözhető pénzeszközeit havonta utalják át az önkormányzat tartalék­alapjába.
Kép és szöveg:  Kovács Zoltán

Elfogadták Nagymegyer 2010-es zárszámadását

Kiadták a területi végzést a Tesco-üzletlánc boltjának építéséhez, most már a befektetőn múlik, hogy mikor kezdi el a kivitelezés megvalósítását a városban.

Az építkezés helyszíne körüli több éves probléma ezzel lezárulni látszik, a bolt építésének területét a városi sporttelepen már korábban megszavazta a képviselő-testület. A városi művelődési otthonban megtartott tegnapi több mint hatórás plénumon ezt is megtudhatták a jelenlévők Néveri Sándor polgármester beszámolójából, aki azt is elmondta, hogy a cabrio típusú autókhoz ponyvatetőket gyártó helyi Webasto-Edscha cég ugyan az első körben nem kapta meg a nagymegyeri ipari parkban felépítendő új gyártócsarnokához az állami támogatást, de a folyamatos egyeztetések és tárgyalások után a cég újra pályázik, és minden valószínűséggel sikeres lesz a szükséges állami támogatás elnyerésében, mely augusztus elején várható. A városatyák a pénzügyi osztály vezetőjének beszámolóját követően, és a főellenőr javaslatát is figyelembe véve fenntartások nélkül elfogadták Nagymegyer 2010-es gazdálkodásáról szóló zárszámadását, mely a költségvetés egyes tételeit figyelembe véve végül 1,73 euró többletet mutatott ki. Az idei költségvetés az első hat hónapban kiegyensúlyozottan volt merítve. A plénum elfogadta a városi lakásgazdálkodási vállalat, valamint a szintén önkormányzati tulajdonú Nagymegyeri Városi Sportklub Kft. 2010-es évi gazdálkodásáról szóló elemzést is. Magyarics Norbert személyében megválasztották az utóbbi kft. másik ügyvezető igazgatóját is, mivel az előző, Klempa Szilárd munkahelyi elfoglaltsága miatt ezt a funkciót már nem tudta ellátni.
A városi tulajdonú Termál Kft.-vel kapcsolatos kérdéseket a polgármester javaslatára a jövő hétfőn esedékes ülésükön vitatják meg. A képviselő-testületnek az egyes bizottságok elnökei számoltak be a komissziók első félévi tevékenységéről, az építészeti és az idegenforgalmi bizottságok elnökei nem voltak jelen, ezért őket a szeptemberben esedékes plénumon hallgatják meg. Az új törvényi rendelkezések szerint szavazták meg a polgármester fizetésének nagyságát is, az 1800 eurós alapbéréhez 11,35 százalékos emelést fogadtak el a képviselők, így a város első emberének havi bruttó fizetése 2005 euró lesz.
A város gazdálkodását is érintő spórolási intézkedések gyanánt Kórósi Zalán (MKP) képviselő azt javasolta, hogy az önkormányzat szüntesse meg az együttműködést a magyarországi HírCity internetes televízióval, mely havonta 2300 euróért készített heti 15 perces önkormányzati híradót. Beterjesztését a városatya azzal is indokolta, hogy a magánkézben lévő helyi kábeltelevízió heti magazinműsora most már a világhálón is elérhető, s mindez ingyen. A testület megszavazta Kórósi Zalán beadványát.
Kovács Zoltán

Nagy pusztítást végzett a csütörtök esti égindulás

A sötét és sűrű felhőkből pillanatok alatt csapott le a vihar Nagymegyerre június 23-án az esti órákban. A jégesővel kísért nagy erejű vihar jelentős károkat okozott a város területén. Az orkán erejű szél fákat csavart ki, tetőket tépett le. A nagymegyeri termálfürdő területén lévő Tarzánia kötélmászó-pálya több olyan fája is kidőlt, amelyekhez a mászáshoz szükséges drótköteleket is rögzítették.

A Thermal Corvinus hévízfürdő ügyvezető igazgatója, Mikóczy Dénes elmondta, hogy a kötélmászó-pályát a helyreállítási munkálatok idejére lezárták, de júliusban már újra megnyitják a sportolni vágyók előtt. A fürdő hátsó részénél lévő parkolóban autóra dőlt egy fa, a gépjármű az ott dolgozó vállalkozóé volt, aki elmondta, hogy a két évvel ezelőtti viharban lényegében ugyanitt ugyanezen az autóján már landolt egy akkor kidőlt fa. Most sokkal tetemesebb a kára. A termálfürdőhöz közeli, egyik panzió tetőszerkezetét teljesen letépte a viharos szél, az éppen átadás előtt lévő épületben keletkezett károkat az esővíz is tetézte. A jégeső a kerteket sem kímélte, a város széli benzinkút tetőszerkezetének meg a műanyag borítását tette teljesen tönkre. A város parkjaiban, utcáiban található fák közül is több kidőlt, szerencsére személyi sérülés nem történt. A vihar miatt a nagymegyeri tűzoltók folyamatosan a terepen voltak, hiszen nemcsak Nagymegyerre, de a környező településekre is riasztották őket.
Kép és szöveg: Kovács Zoltán

Templomok éjszakája Nagymegyeren

A nagymegyeri Szent Miklós-plébániatemplom is bekapcsolódott a Templomok éjszakája elnevezésű nemzetközi rendezvénysorozat május 27-i eseményeibe.
A több országban is ezen a napon zajló rendezvényekre szeretettel vártak minden érdeklődőt, természetesen nem csak hívőket. A nagymegyeri plébániatemplom lelkipásztora, Szakál László János pápai káplán, esperes, plébános megnyitó beszédében éppen ezt hangsúlyozta, hogy a mai korban mennyire fontos az egyháznak megnyílni a világ felé.

A rendezvénysorozat nagymegyeri helyszínén a Győrben alkotó Lebó Ferenc képző- és éremművész kiállításának megnyitójával, valamint a helyi Kolping non-profit szervezet képgalériájának anyagából megnyílt tárlattal indult a Templomok éjszakája. A katolikus templomba látogatók – köztük a csallóközi fürdővárosban tartózkodó külföldiek – Kamila Cirková Kevická orgonajátékát hallgathatták, majd Nagy Iván előadását a vallási témájú népi énekekről. Katona Eszter és Polák Ferenc irodalmi összeállítása után az ekecsi Lámpás keresztény zenekar koncertje következett. „Az Orsovics Yvett karnagy által vezetett nagymegyeri Janiga József Művészeti Alapiskola Kamarakórusának előadását követően bemutatkoztak az egyházközösség szervezetei is: a Mária Légió, a Rózsafüzér Társulat, a cserkészszervezet, a Kolping nagymegyeri szervezete” – tudtuk meg Mikóczy Dénestől, a rendezvénysorozat koordinátorától. Az este hatkor kezdődő és késő éjszakába nyúló eseményen a dunaszerdahelyi esperesség apátja, Herdics György is tiszteletét tette.
Kovács Zoltán

300 új munkahelyet teremtenek

A nagymegyeri városatyáktól zöld utat kapott a Webasto-Edscha Cabrio Slovakia Kft. zöldmezős beruházása a város ipari zónájának területén. Többek között erről is döntött a helyi képviselő-testület a május 16-án megtartott, maratoni hosszúságú ülésén. Az I/63-as főút mellett elterülő 30 hektáros ipari park gyakorlatilag még szántóföld, pedig az önkormányzat már hosszú évek óta igyekszik befektetőket keresni a területre. A mostani beruházó már rég­óta termel Nagymegyeren, két telephelyén – a Tábor utcában és a Széleshíd utcában – több mint négyszáz embert foglalkoztat.

A cabrio típusú autók ponyva tetőszerkezetét gyártó kft. bővíteni szeretné termelését, de ez a jelenlegi nagymegyeri telephelyein nem kivitelezhető, ezért szeretnének egy teljesen új gyártócsarnokot felépíteni. A már meglévő munkahelyeket mintegy 300 újjal szeretné bővíteni a cég, így akár hétszázra növelné alkalmazottainak számát, s ehhez már megkapta az állami támogatást. A testület végül jóváhagyta annak a 80 000 négyzetméteres területnek az eladását 400 ezer euróért, amelyen felépülhet az új üzem. A termelést már a jövő év februárjában szeretné elindítani a beruházó. Az ipari park közművesítése az önkormányzat feladata lesz. A telekeladás jóváhagyása azért is volt sürgető, mert ellenkező esetben a cég kénytelen lett volna továbbállni, beruházását a szomszédos Nemesócsán valósította volna meg – hangzott el a plénumon.
A Tesco kereskedelmi hálózat boltjának felépítése a futballstadion közvetlen közelében is megvalósulni látszik. Az évek óta húzódó üggyel kapcsolatosan Néveri Sándor polgármester  beszámolójában elmondta, a kerületi hivatal felülbírálta saját döntését, miszerint a beruházás nincs összhangban a városfejlesztési tervvel. A területre kiadott korábbi bontási engedélyt pedig korrigálták, ezért elindulhat az építészeti folyamat, rövid időn belül kiadható lesz az építkezési engedély. A polgármester most is megjegyezte – mint azt tette képviselőként korábban is -, a sporttelepen felépítendő Tesco-bolt helyszínét nem tartja helyes megoldásnak.
A délután ötkor kezdődött és éjfél előtt tíz perccel végződött gyűlésen elfogadták a városi Termál Kft. 2010-es évi gazdasági elemzését, valamint az idei évre szóló gazdasági tervét, a szintén városi tulajdonú Lakásgazdálkodási Vállalat és Városi Sportklub Kft. 2011-re szóló gazdasági tervét pedig tudomásul vette a plénum. A képviselők határozatban erősítették meg annak a projektnek a kidolgozását, mely a sporttelep rekonstrukcióját külső anyagi forrásból célozza meg, az Európai Labdarúgó-szövetség, az UEFA alapjaiból akár 2-4 millió eurós támogatást is kaphatnának, ha sikerrel járna az elképzelés.
Kovács Zoltán

Új fogadócsarnokkal kezdi a szezont a nagymegyeri hévízfürdő

Május 6-án hivatalosan is átadták a Thermal Corvinus legújabb létesítményét. Az új fogadócsarnok annak a több mint 6 millió eurós beruházásnak egy része, melyet az önkormányzati tulajdonú Thermál Kft.-nek még korábban megszavazott a csallóközi város képviselő-testülete.

A Szlovákia egyik leglátogatottabb idegenforgalmi létesítményében véghezvitt beruházás azt a koncepciót követi, hogy a nyári szezonon kívül is tudjanak nagyobb számban fürdővendégeket fogadni. A fejlesztés része volt a tavaly átadott családi medence is, melyet már egy korábbi medencéjük felújításával és befedésével úgy alakítottak ki, hogy ez rákapcsolódik a szabad ég alatt lévő rekreációs medencére is. Ezeket a létesítményeket és a már korábban megépített fedett medencéket köti össze, teszi egységes komplexummá az új fogadócsarnok. A hivatalos átadáson Nagymegyer polgármestere, Néveri Sándor (MKP), a földművelésügyi és vidékfejlesztési tárca államtitkára, Csicsai Gábor (Híd-Most), valamint a fürdőt üzemeltető kft. két ügyvezetője, Dobis Ildikó és Mikóczy Dénes vágta át a szalagot. Az eseményen minden olyan cég, intézmény képviselte magát, amelynek valamilyen módon köze volt a fejlesztéshez. „A beruházás összköltségét egy 3,6 millió eurós, tízéves törlesztési futamú banki hitelből, a többit pedig önrészből finanszírozzuk. A hat kasszával rendelkező fogadócsarnokban fokozatosan alakítjuk ki a különböző ajándéktárgyak árusítására alkalmas kioszkokat, információs irodánkat, ezen kívül lesz egy kávézó és két étterem is, az utóbbiakat, vagyis a vendéglátóegységeket már júliusban szeretné a bérlő működtetni.
Egyébként az új épület alagsorában egyszerre 1500 embernek tudunk öltözőszekrényt biztosítani. A későbbiek folyamán a gyerekeknek egy 400 négyzetméteres fedett játszóteret alakítunk ki a fogadócsarnokon belül. Terveink között szerepel, hogy a munka-, család- és szociális ügyi hivatallal együttműködve egészségkárosodott embereket is alkalmazunk majd” – mondta el megkeresésünkre Dobis Ildikó ügyvezető. Az épület egységeinek fokozatos kialakításával a jövő nyári szezonig szeretnének végezni. A Thermal Corvinus most átadott fogadócsarnoka is Mátyás király korát próbálja megidézni: Vajdahunyad várát szimbolizálja az új bejáratnál elhelyezett két torony, tetejükön pedig a Hunyadiak címeréből átvett két jelkép, a Hold és a Nap látható.

Kovács Zoltán

Nemzetközi szinten bővítik szakmai tudásukat

Magyarországi kapcsolataiknak köszönhetően az elmúlt hónapban a két testvériskola, a nagymegyeri Magán-szakközépiskola és a mosonmagyaróvári Hunyadi Mátyás Szakképző és Szakközépiskola diákjai közös gyakorlaton vettek részt, ahol a szakmai fogásokkal ismerkedtek a szakács, pincér, fodrász és kozmetikus szakmát tanuló középiskolások.
„Előbb a magyarországi diákok látogattak el hozzánk, tanműhelyünkben közösen sütöttek, főztek a tanulók, valamint az egyes szakokon belül a szakmai fogásokkal ismerkedtek. A fodrász és kozmetikus szakmát tanuló diákok olyan gépekkel és berendezésekkel dolgoztak, amelyek mindennapi munkájuk során majd elengedhetetlenek lesznek. A két iskola szakács- és pincértanulói a Csallóköz és Mátyusföld ételeivel ismerkedtek. A második nap városnézéssel telt, valamint egy rövid kiruccanással a bősi vízierőmühöz“ – tudtuk meg Berényi Renátától, a nagymegyeri tanintézmény igazgatójától.
Az itteni kétnapos akciót később újabb két nap követte, de már Magyarországon. A csallóközi diákok előbb a hédervári kastélyszállóval és a Szigetköz történelmével ismerkedtek, majd egy mosonmagyaróvári városnézés következett. Az ottani baráti iskola tanműhelyében a fodrászok és kozmetikusok a legújabb szakmai fogásokkal, kezelési módszerekkel és az aktuális divatszínekkel ismerkedtek. A vendéglátós tanulók pedig szigetközi vadászszeletet készítettek. A vacsora után elbúcsúztak egymástól a két iskola tanulói. A nagymegyeriek másnap Sopronba utaztak, ahol a városnézésen kívül meglátogatták a Harrer Csokoládégyárat is. A csallóközi diákok tanulmányi útjának költségeit egyébként az iskola alapítványa fedezte.    K.Z.

Húsvéti hagyományápolás

Immár nyolcadik alkalommal rendezte meg húsvétváró programját a helyi 23-as sz. Arany János Cserkészcsapat.

A gyerekeknek szánt akciójuk lebonyolítását, szervezését idén a városi baba-mamaklub, a nagymegyeri Manóház is segítette. A néphagyományokat ápoló esemény helyszíne a művelődési otthon volt, ahol a gyerekeknek szánt foglalkozásokat tíz nagymegyeri cserkészen kívül további tíz vendégcserkész segítette, irányította, köztük magyarországi cserkésztársak is.

„A szombat délelőtti húsvétvárón megjelent harminc gyerek és azok szülei tojást festhettek, lószőrből készíthettek ékszereket, a kosárfonás alapjait sajátíthatták el, de várt rájuk könyvkötés, nemezelés, körmönfonás, papírkosár-készítés, arcfestés, építőelemekből toronyépítés. Akciónk a húsvéti hagyományok ápolását, felelevenítését és továbbadását szolgálja“ – tudtuk meg a helyszínen Ollé Tamástól, a nagymegyeri cserkészcsapat parancsnokhelyettesétől. A gyerkőcök az egyik sarokban még nyuszikat és kiscsibéket is megsimogathattak. Az április 23-án megrendezett húsvétváró sikeres lebonyolításában a Debreceni Egyetem Néprajzi Tanszékének három magyarországi és egy perbetei hallgatója is közreműködött, akik a népi kézművességből a nemezelést, gyöngyfűzést, könyvkötést és népi fonástechnikákat tanították a gyerekeknek.

Kovács Zoltán

Lefaragtak a büdzsé beterjesztett változatából

A beterjesztett költségvetési javaslat módosított formáját fogadta el a nagymegyeri képviselő-testület az április 4-én megtartott ülésén. A változtatást a független képviselők csoportja eszközölte ki, mert soknak tartották a beruházásokra szánt másfél millió eurós hitelkeretet.

A független városatyák a hivatal által beterjesztett 7 822 733 eurós kiegyensúlyozott költségvetési anyagban azt is kifogásolták, hogy 10-20 ezer eurós összegek csak úgy „röpködnek” különböző projektek készítésére, tanulmányokra, átvilágításra, de az emberek járdák, utcák felújítását szeretnék, viszont ebből egy métert sem látni a büdzsé beterjesztett változatában. Dobis László független képviselő azt kifogásolta, nem lát még idén biztató helyzetet Szlovákia gazdasági fellendülésében, ezért az sem biztos, hogy az önkormányzat megkapja az összes idei járandóságát az országos költségvetésből. Ennek okán vonta kétségbe, hogy bizonyos beruházásokat hitelekből kellene megvalósítani a városnak, miközben azt is megemlítette: támogathatók a nagyobb beruházások, de nem ebben az évben, a költségvetés egy nyitott könyv, a gazdasági helyzettől függően évközben is lehet rajta alakítani. Szerinte a független képviselők által beterjesztett módosító javaslatok megfelelnek a mai helyzetnek. Egy másik független képviselő, Görföl Vilmos szerint azért is álltak elő a módosításokkal, mert a pénzügyi bizottság sem javasolta elfogadni a hivatal által beterjesztett költségvetési javaslatot.

A 2011-re szóló büdzsé kérdésében végül egyezség született, a függetlenek által beterjesztett javaslaton még annyit csiszoltak, hogy az már elfogadható volt az MKP-s képviselőknek is. Így a tizenkét jelenlévő képviselő (9 független, 3 MKP-s) 11 igennel és egy tartózkodással szavazta meg Nagymegyer idei költségvetését, melynek bevételi és kiadási oldalán a lefaragások után egyaránt 7 233 588 euró olvasható. A költségvetésen kívül még több téma is terítékre került: mint a 18 kamerából álló térfigyelőrendszer, melynek kiépítését közbeszerzés útján már el is nyerte egy bizonyos cég, vagy annak a 15 ezer eurós tanulmánynak a kidolgozása, mely a távhő hatékonyabb kihasználását lenne hivatott szolgálni.
A polgármester azt is megemlítette: az önkormányzat szeretné elérni, hogy a közvilágítás csak takarékos égőkkel történjen, minden lámpatest világítson, amikre nincs szükség, azokat meg kell szüntetni. Beszámolt arról is, hogy a kabriótetőket gyártó helyi Edscha-Webasto cég fejlesztés előtt áll, az ötszáz embert foglalkoztató mostani két telephelye már nem felel meg elképzeléseinek, ezért egy zöldmezős beruházásban gondolkodik, ide költöztetnék át az egész céget, ahol újabb háromszáz munkahely létesülne a már meglévők mellett. Erre a célra az I/63-as főút mellett kialakított ipari zóna felelne meg – említette meg Néveri Sándor (MKP) polgármester.
Kép és szöveg:
Kovács Zoltán

Csigákkal gyalogtúráztak

A csallóközi rónát barangolták be a Dunaszerdahelyi járás turisztikai klubjai szombaton. A gyalogtúra szervezője, a nagymegyeri Csigák Turistaklub a tavasz beálltával már hagyományosan márciusban szervezi meg ezt az eseményt, mely tavaly óta a Sanyi bácsi emléktúra nevet is viseli, tisztelegve egykori szakosztály- és klubelnökük, idősebb Ollé Sándor előtt, aki évtizedekig szervezte, vezette a helyi természetjárók közösségének életét. A nagymegyeri turistaklub tagjain kívül itt voltak a bakai fiatal természetjárók, a dunaszerdahelyi Család, valamint Slávia Turistaklub tagjai, de eljöttek az egyházgellei természetbarátok is. A gyalogtúra kiindulópontja a komáromi járásbeli Gellérben volt, ahová buszokkal szállították el a részvevőket, innen mint­egy 14 kilométert tettek meg a természetjárók Nagymegyerig, miközben gyönyörködhettek a kanálisok mentén vezető csallóközi tájban. A táv felénél beiktatott pihenőkor aztán előkerült a batyuk aljáról az elemózsia, jöhetett a szalonnasütés. A kellemes időben zajló emléktúrán több mint százan vettek részt, a nagymegyeri célban végül finom gulyás várta őket.     Kép és szöveg: Kovács Zoltán

Téged viszlek táncba!

A fenti elnevezéssel immár hatodik alkalommal rendezték meg a Dunaszerdahelyi járás gyermek néptánccsoportjainak versenyét, melynek helyszíne a Nagymegyeri Városi Művelődési Központ volt március 17-én. A művelődési otthon mellett társrendezőként a Nagyszombati Önkormányzati Kerület, a Csallóközi Népművelési Központ és a Corona Polgári Társulás volt feltüntetve. A versenybe három csoport kapcsolódott be: a somorjai Kis Csali Gyermek Néptánccsoport, a közös produkciót előadó ekecsi Pimpimpálé és a nyárasdi Tücskök Gyermek Néptánccsoport, valamint a Nagy Csali Gyermek Néptánccsoport Somorjáról. Az utóbbi együttes lett a verseny győztese, ezzel bejutott a kerületi fordulóba. A néptánccsoportok megmérettetése mellett negyedik alkalommal rendezték meg a szólótáncosok Saffa sarkantyújára keresztelt versenyét is. Négy páros közül az első jutott a kerületi fordulóba: győztesként végzett Nagy Flóra és Boráros Márton a dunaszerdahelyi Dunaágból, második a somorjai Csali párosa, Kohus Zsóka és Horváth István lett.          Kovács

Kihirdették az Év Olvasója 2010 győzteseit

A márciusi könyvhónap alkalmából a Nagymegyeri Városi Könyvtár díjazta a legtöbb kötetet kikölcsönző olvasóit. Az elmúlt napokban megtartott értékelésen a könyvtár, valamint izsapi fiókrészlegének két-két hűséges látogatója vehetett át kisebb ajándékokat a városi művelődési otthon igazgatójától, Gútay Lászlótól.

„Rengeteg olvasónk van, akik évek óta hűséges látogatóink, ezért úgy gondoltuk, hogy ebben a mai, olvasásszegény világban kiemelt figyelmet érdemelnek azok az emberek, akik dacolnak a körülményekkel, és rendszeresen eljárnak intézményünkbe, olvasnak könyvet. Így jött az ötlet, hogy jutalmazzuk meg azokat, akik a legtöbb könyvet kölcsönzik ki tőlünk“ – árulta el az Év Olvasója 2010 elnevezésű kezdeményezésükről Mikolai Mónika könyvtáros. A díj elnyerésének több feltétele is volt, mert nem csak beiratkozott olvasónak – aki rendszeresen kölcsönöz könyveket – kellett lennie az illetőnek, de azt is értékelték, hogy részt vesz-e a könyvtár programjaiban, illetve mennyire szerepel sikeresen annak pályázatain, versenyein. A nagymegyeri könyvtár felnőtt látogatói közül Dingha Máriát, aki 148 darab kötetet kölcsönzött ki az elmúlt esztendőben, a gyerekeknél pedig Németh Ferencet díjazta az intézmény. Az izsapi részleg felnőtt olvasója 2010-ben Szabó Mihály lett 150 darab könyvvel, ugyanitt a gyerekeknél Nagy Dórát díjazták.

Kovács Zoltán
fotó: a könyvtár archívumából

A Tesco miatt megváltoztatják a városfejlesztési tervet

Képviselői beadvány alapján hívták össze a március 7-i testületi ülést Nagymegyeren, mely egyben a hévízfürdőt üzemeltető városi Termál Kft. közgyűlése is volt.
A plénum legfőbb pontja az önkormányzati tulajdonú kft. és az Orchid Kft. közti vitás ügy volt, mely szerint az utóbbi az illetékes hivatal döntése alapján jogosult a termálfürdő melegvizes furatából másodpercenként 1 liter vizet kapni. Ez lenne az a vízmennyiség, melyet a furat mintegy 10 literes másodpercenkénti vízhozamából nem használ fel a fürdőt üzemeltető Termál Kft. Egy 1990-es döntés ugyan 10 l/s-ban állapítja meg a kútból kitermelhető vízmennyiséget, de azt is meghatározza, hogy egy évben csak 185 napon keresztül lehet ennyi vizet kitermelni a kútból. Ennek értelmében a szóban forgó furatnak kevesebb a vízhozama éves viszonylatban. A felesleges vizet az Orchid Kft. a termálfürdővel szembeni hoteljában szeretné hasznosítani, ezért a kerületi hivatal 2008-as határozata alapján az illetékes minisztériumhoz fordult az engedély kiadásáért, melyet később meg is kapott. A nagymegyeri fürdőt üzemeltető Termál Kft. egyik ügyvezetője viszont a plénumon is felhívta arra a jelenlévők figyelmét, hogy szerintük a kiadott engedély nem veszi figyelembe a már említett, 185 napra szóló korlátozást. A kútra csak a város tulajdonában lévő telken keresztül lehetne a szálloda csöveit rákötni, amit viszont a másik fél nem enged meg – a testületi ülésen elhangzottak alapján ez jogában áll az önkormányzatnak. Az ügyet az Orchid Kft. bíróságra adta, sőt a Monopolellenes Hivatalhoz is eljuttatott egy beadványt. A plénumon jelen volt a Termál Kft. jogásza is, aki elmondta, hogy ugyan van a kerületi hivatalnak egy jogerős döntése, de az szerinte nem kivitelezhető. Ugyanis a furat utolsó hivatalos geológiai vizsgálata 1984-ben történt meg, mely szerint az akkor megállapított vízhozam 9,58 liter másodpercenként, csakhogy a jelenlegi valós helyzet teljesen más, hiszen a néhány éve felszerelt vízórák szerint is a kút csak öt liter körüli vízmennyiséggel szolgál. Így a fejlesztés alatt álló fürdőnek szüksége van minden liter vízre. Ezért az ügyben még tavaly májusban és júniusban fordult a városi kft. a kerületi hivatal illetékes osztályához, illetve a Monopolellenes Hivatalhoz, de azóta is várják tőlük a döntést. A plénum, mely egyben a Termál Kft. közgyűlése is volt, végül abban döntött, hogy a kft. kérjen árajánlatokat a két melegvizes furatuk vízhozamának hivatalos felmérésével és állagával kapcsolatban. Ha majd az új felméréssel bizonyítást nyer a kút alacsonyabb vízhozama, akkor az Orchid Kft. beadványa tárgytalanná válhat. De addig az utóbbi van jogi lépéselőnyben. Egyébként az Orchid Kft. volt az, mely még a 2008-as esztendő legelején melegvíz-lopás gyanújába keveredett azzal, hogy az egyik melegvizes furatra illegálisan csatlakoztatott két vízvezeték is az általa működtetett hotel felé irányult. Információink szerint ez az ügy még most sincs teljesen lezárva. A testületi ülés másik fontos témája a Tesco áruház építésének kérdése volt. Mivel az építkezés helyszíne – a városi tulajdonú sporttelepen – a kerületi építészeti hivatal korábbi megnyilatkozása szerint nem volt összhangban a városfejlesztési tervvel, valamint a bontási munkálatok engedélyeztetése, kivitelezése sem a törvény szellemében folyt, ezért a helyi hivatal nem adta ki a területi végzést. Enélkül pedig az építkezési engedélyt sem lehet kiadni. A kérdés hétfői vitájában Néveri Sándor polgármester azt is megemlítette, hogy folyamatosan egyeztet a Tesco társasággal és a zsolnai Istrofinal ingatlanfejlesztővel egy esetleges másik helyszínről. A plénum viszont úgy döntött, hogy elfogadják Dobis László képviselő indítványát a városfejlesztési terv megváltoztatásáról, ez annak érdekében történik, hogy a Tesco áruház felépítése a sporttelepen összhangban legyen ezzel a tervvel. Egyébként a város idei évre szóló költségvetéséről a képviselő-testület legközelebbi gyűlésén, még márciusban hoznak döntést.
Kovács Zoltán
A csapatbajnokság második vonalában a nagymegyeri súlyemelők

Nyolc hónap kihagyás után újra a tárcsák mögé állt Simonics Erik, a nagymegyeriek egyik kiválósága, tavaly még szlovák válogatott, korosztályos világversenyek részvevője.

A több mint fél éves távollétének oka nagyon egyszerű volt: ugyanis a Felső-Csallóközbe költözött. De úgy tűnik, Eriknél megoldódott az edzéslátogatás kérdése, így a március végén 21. születésnapját ünneplő fiatal súlyemelő néhány hónapon belül újra a fürdővárosiak legjobbja lehet. Tudá­sából az 1. liga csapatbajnoki küzdelmeinek máricus 5-én megtartott nyitófordulójában is felvillantott valamit a nagymegyeri sportcsarnokban. A termálosok tavaly még az Extraligában szerepeltek, de ott az utolsók lettek, így idén egy emelettel lejjebb emelnek. „Habár az elmúlt év végén felcsillant a remény, hogy továbbra is a legfelső szinten versenyezhetünk, mivel egy ideig úgy tűnt, hogy a bajnok bobroviak anyagi nehézségek miatt nem indulnak az idei sorozatban, ezért nem lett volna kieső az Extraligából. 2010 bajnoka végül megoldotta ezt a problémáját, így mégiscsak búcsúzni kényszerültünk a legfelső szinttől” – tudtuk meg Buzgó Lajos klubelnök-főedzőtől. A most kezdődött csapatbajnokságban a fiatalokból álló felnőtt csapatuk elé a harmadik hely megszerzését tűzte ki célul a mester. A két csoportban – nyugati és keleti – párhuzamosan folyó küzdelmek nagymegyeri felvonásában a KOFI Trencsén mögött végeztek a Simonics Erik (20 éves, szakítás 120 kg, lökés 146 kg), Jávorka Tivadar (19, 100 + 130 kg), Csémi Aurél (18, 98 + 14 kg), Ládi László (25, 85 + 100 kg), Balázs Péter (24, 105 +124 kg) összetételű csallóköziek. A csapatokra további két forduló vár még idén. A nyugati csoport március 5-i, nagymegyeri nyitófordulójának sorrendje: 1. VK KOFI  Trenčín 1565,7357 pont, 2. MKVaSŠ Thermál Veľký Meder 1344,1950 pont, 3. Dunajplavba Bratislava 1287,2988 pont, 4. Strojár Hurbanovo 1201,0442 pont. Az Extraligába a három forduló összesített eredményei (keleti és nyugati csoport) alapján jut fel a győztes együttes. Egyébként ugyanezen a napon rendezték Ružomberokban a másik csoport küzdelmeit is. A bajnokság jelenlegi első három helyezettje a két csoport összesített eredményei alapján: 1. VK KOFI  Trenčín 1565,7357 pont, 2. Diana Orol Ružomberok 1501,7307 pont, 3. MKVaSŠ Thermál Veľký Meder 1344,1950 pont

K. Z.


A felújítással több évtizedes hiányosságot pótolnak

Megújult öltözőkkel és szociális helyiségekkel vágnak neki a tavaszi visszavágóknak a Nagymegyeri Thermál Városi Sportklub non-profit szervezet labdarúgói. A még a hetvenes években kialakított helyiségek felújításának első szakaszát végzik jelenleg, most a hazai öltözők kapnak új köntöst, de a zuhanyozókat a vendégcsapatok oldalán is felújítják.


„Egy későbbi szakaszban természetesen a vendégcsapatok öltőzői is megújulnak majd. A jelenlegi beruházást az egyesület gazdasági ügyeivel foglalkozó városi tulajdonú Nagymegyeri VSK Kft. végezteti, a munkálatokra több mint 29 ezer eurót kaptunk az önkormányzat költségvetéséből” – árulta el Csepi Dániel, a kft. egyik ügyvezetője, aki egyben a városi képviselő-testület tagjai is. A főtribün alatti épület új nyílászárókat kap, az öltözőkben talajfűtés lesz, az eddigiektől eltérően már az öltözők között lesznek a zuhanyozók és a szociális helyiségek a hazai oldalon. A játékvezetők is külön zuhanyozót és szociális helyiséget kapnak. Az olcsó árammal történő fűtésrendszer miatt teljesen új lesz a villanyvezeték-hálózat az épületben.
A futballklub jelenleg nyolc csapatot működtet, de terveikben újabb hárommal, köztük egy női alakulattal szeretnék ősztől bővíteni az együtteseik számát.

Kovács

Remek évet zárt a horgászszervezet

„Ennyi halat még soha nem sikerült telepítenünk, mint 2010-ben” – hangzott el a nagymegyeri horgászszervezet elnökének, Berecz Györgynek az évértékelő felszólalásában.

A mintegy 650 tagot számláló csallóközi szervezet évzáró gyűlésére 86 tag jött el a városi művelődési központba. Az eseményen jelen volt a Szlovák Horgászszövetség elnöke, Magdaléna Janoušová is. Meghívott vendégként Nagy Dezső a dunaszerdahelyi horgászszervezet elnöke, valamint Nagymegyer polgármestere, Néveri Sándor is részt vett az összejövetelen. Cseh László pénzügyi beszámolójából kiderült, hogy a helyi horgászok 13 334 euróval a számlájukon vágtak neki a 2010-es esztendőnek, az év folyamán 48 169 euró volt a kiadásuk, emellett pedig 46 223 eurót tettek ki bevételeik. „A szervezet munkáját jónak lehet nevezni, évről évre javul“– mondta Kórósi Géza, az ellenőrző bizottság elnöke. A kétórás gyűlés során Méhes Roland halászgazda számolt be a tavaly telepített halak mennyiségéről: összesen 75 mázsa K-3-as ponty, 10 mázsa dévér, 1 mázsa compó és 1200 darab csuka került a szervezet által felügyelt vizekbe. A tagság leadott zsákmánypapírjai alapján többek között az is kiderül, hogy pontyból 4198 darabot (9720,6 kg-ot) fogtak ki, dévérből 1450 darabot (395 kg), kárászból 3162 darab (1103,3 kg), csukából 139 darab (357,2 kg), míg harcsából 12 darab (56,5 kg) akadt horogvégre. Döntöttek arról is, hogy a tagok számára kötelező öt brigádóra ledolgozása marad, viszont tízről 20 euróra emelték azt a befizetendő összeget, az ún. brigádpénzt, amit a horgásztagnak akkor kell befizetnie a szervezet kasszájába, ha nem dolgozza le az említett óraszámot.

K. Z.

A szlovák alapiskola elégedett a leendő kiselsősök számával

A tavalyihoz képest emelkedett a nagymegyeri szlovák alapiskolába beíratott gyerekek száma. A február első napján megtartott beiratkozáskor ünnepélyes keretek között fogadták a leendő kiselsősöket és szüleiket a város központjában található Jan Amos Komenský Alapiskola pedagógusai. Mária Estergájošová iskolaigazgató üdvözlő szavait követően, a jelenlévő pedagógusokat, szakembereket is bemutatták a szülőknek és csemetéiknek.
Az alsó tagozatos tanulók egy csoportjának kultúrműsorát követően játékos teszt formájában felmérték a gyerekek érettségét, mennyire alkalmasak a szeptembertől esedékes iskolakezdésre. A beiratkozáskor végül 24 gyerek neve került a naplóba, az előző évi huszonkettőhöz képest ez előrelépést jelent az intézmény számára. A fürdőváros másik alapfokú tanintézményében, a Bartók Béla Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskolában január 22-én tartották meg a beiratkozást, addig a napig 44 gyereket írattak be.

KZ

Több gyerekre számítottak

A 8805 lakost számláló csallóközi város egyetlen magyar alapiskolájába 44 iskolaköteles gyereket írattak be szüleik. A Bartók Béla Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola január 22-én tartotta meg játszóházzal egybekötött beiratkozási délelőttjét az intézmény hátsó épületében.

Amíg a szülők a hivatalos formaságokat intézték, addig a gyerekekkel az alapiskola pedagógusai foglalkoztak. A játszóházzá alakított osztályokban rajzolás, arcfestés, álarcok készítése, az ugri-bugri sarokban pedig torna várt a kicsikre. Miközben a logikai játékokkal az intézmény a gyerekek fejlettségi szintjét is felmérte.

Forró Zsuzsa gyógypedagógus szakmai tanácsokkal állt a szülők rendelkezésére. „Az már most eldőlt, hogy a beíratott apróságok közül hatot csak az ún. 0. osztályba kértek szüleik. Így szeptembertől a többi 38, illetve a mostani 0. osztályból érkező további 10 gyerek lesz kiselsős” – mondta Buzgó Éva igazgatóhelyettes, akitől azt is megtudtuk, hogy még várnak néhány gyereket. A leendő kiselsősöket február 15-ig lehet beíratni az iskola titkárságán.

K.Z.

A tanyi hölgyek is játszottak a nagymegyeri focitornán

Nemzetközi női teremtornát rendeztek január 22-én a nagymegyeri városi sportcsarnokban. Három csallóközi csapaton kívül egy magyarországi együttes, Bakonyszentkirály is részt vett a focieseményen, a későbbi tornagyőztes alistáliak csak egy góllal verték magyarországi ellenfelüket. A 2 x 10 perces találkozókon mindenki mindenkivel megmérkőzött, Zsemlye Dezső alistáli edző védencei végül magabiztosan hódították el a tornagyőzelemért járó kupát, ugyanis mindhárom meccsükön győzni tudtak, soraikat az Ausztriában futballozó Bíró Alexandra is erősítette.
A többi női csapat között a sorrendet csak a gólkülönbség döntötte el. A komáromi járásbeli tanyiak ugyan az utolsó helyen végeztek, de a 2.-4. helyek sorsáról csak a gólkülönbség döntött. Eredmények: Alistál – Bakonyszentkirály 2:1, Tany – Egyházgelle 1:2, Alistál – Tany 3:0, Bakonyszentkirály – Egyházgelle 1:0, Alistál – Egyházgelle 3:1, Bakonyszentkirály – Tany 0:1 Végső sorrend: 1. Alistál 9 pont (8:2-es gólarány, +6-os gólkülönbség), 2. Bakonyszentkirály 3 (2:3, -1) 3. Egyházgelle 3 (3:5, -2), 4. Tany 3 (2:5, -3)
kozo

A táncparkett sem jelentett gondot a labdarúgóknak

Hatodik alkalommal rendezett bált a nagymegyeri Thermál Városi Sportklub. A szombat esti esemény helyszíne most is, ahogy tavaly először, a városi művelődési otthon bálterme volt.

A mintegy százhúsz vendéget a labdarúgóklub két ügyvezetője, Csepi Dániel és Klempa Szilárd köszöntötte. Az est folyamán felléptek a helyi City Dance Club moderntáncosai, valamint a nagymegyeri Matlák Barbara énekes is. A reprezentációs sportbál elején felhangzott a 4. ligás klub „Zöld itt a pálya, sportolók vagyunk. Segítjük mi egymást, jó csapat vagyunk. Dobban a szívünk, ha labdát rúghatunk…“ kezdetű indulója is, amit maga a szerző, a Big Man Band rockegyüttes oszlopos tagja, Michnya Róbert énekelt el személyesen egy spanyolgitárral a kezében. A bálozóknak a zenét a dunaszerdahelyi For You zenekar szolgáltatta. A hajnalig tartó mulatságon nem hiányozhattak a finom falatok, és az ilyenkor szokásos tombolahúzás sem maradhatott el.
-kovács-

Edzőcsere a nagymegyerieknél

Simon Gyula helyét Vladimír Zlacký vette át az edzői poszton a IV. liga délkeleti csoportjában szereplő csallóközi újoncnál. A nagymegyeri Thermál Városi Sportklub vezetősége több lehetőséget is mérlegelt, a losonci klubhoz távozó Simon helyett végül a csapat egyik játékosára, Zlackýra esett a választás.

A kinevezett új edző január 9-én meg is kezdte csapatával a felkészülést a tavaszi visszavágókra. A felnőtt labdarúgók idei első gyakorlására tizenhatan jöttek el, viszont többen is igazoltan hiányoztak. A huszonötös bő keret még változhat, de nagyobb játékosmozgás nem valószínű a fürdővárosiaknál. Annyi bizonyos, hogy a csatársort már Turza Ronald erősíti, aki új jövevénynek számít, fél éves ausztriai játéka után az ekeliektől érkezik a termálosokhoz. Egy másik „ausztriai” futballistát is leigazoltak a nagymegyeri Vígh Balázs személyében, aki másfél évet töltött egy alacsonyabb osztályú ottani csapatban, a fiatal középpályás előtte már futballozott a nagymegyeri együttesben – tudtuk meg Tarcsi Imrétől, a klub egyik vezetőségi tagjától. A tréningek heti három edzéssel és hétvégénként egy-egy mérkőzéssel zajlanak, a tavaszi bajnoki rajt főpróbája március 6-án lesz, amikor hazai pályán délután fél háromkor fogadják Kisfalud csapatát. A klub jelenlegi pénzügyi lehetőségei azt diktálják, hogy a jelenleg zajló bajnokságban a középmezőnyben végezzenek, magasabb ambícióik egyelőre nincsenek a nagymegyerieknek.
Kovács Zoltán

Kivételesen növekedett a lakosok száma

1996 óta csak másodszor fordult elő, hogy a csallóközi fürdőváros lakosainak száma az adott év végén több volt, mint az azt megelőző évben. Az említett időszakban az itt lakók száma folyamatosan csökkent, ami csak kisebb részben köszönhető a születések és elhalálozások száma közti különbségnek, a város lakosságának fogyatkozását főként az elköltözők és beköltözők számarányának alakulása tereli a negatív mutatók felé. Ez 2010-ben kivételesen nem a megszokott kerékvágásban zajlott, huszonkilenccel többen költöztek (136-an) Nagymegyerre, mint amennyien elköltöztek (107-en) onnan. Tavaly ugyan tizennyolccal volt kevesebb a születések száma (72), mint az elhalálozásoké (90), de a beköltözőknek köszönhetően így is tizenegy személlyel gyarapodott a lakosság, s ezzel számuk 8 805-re módosult.    Kovács Zoltán

Sokat számít a gyakorlati tapasztalatszerzés

A Nagymegyeri Magán-szakközépiskola tanulói még decemberben egy érdekes tanfolyamon vettek részt saját kozmetikai szalonukban, ahol a nyirokdrenázs volt a téma.
A győri Tóth Gáborné kozmetikus által megtartott előadáson ezzel a speciális masszázsfajtával ismerkedtek meg a diákok, akik szakmai képzésük részeként azt is megtudhatták, hogy a drenázs rendszeres alkalmazása javítja a nyirokelfolyást, megszünteti a szöveti nyirokpangást, aktiválja az immunrendszert, serkenti a salakanyagok elszállítását, gyorsítja a sejtek és a szövetek regenerálódását, csökkenti a gyulladáskészséget, elősegíti meglevő gyulladások, sebek gyógyulását. Az elméleti részt gyakorlati bemutató követte, ahol a szakember irányítása mellett mélyíthették el tudásukat a tanulók, szerezve ezzel rengeteg új tapasztalatot, melyet leendő munkájukban tudnak majd hasznosítani.
Kovács Zoltán
fotó: az iskola archívumából

Csak a gólkülönbség döntött

Négy ifjúsági csapat részvételével rendezett futballtornát a Nagymegyeri Városi Sportklub. A december 29-i teremtornán a Dunaszerdahelyi járásból a nagymegyeri, ekecsi és balonyi ifik, valamint a komáromi járásbeli lakszakállasiak vettek részt a városi sportcsarnokban lezajlott eseményen.

A kiírás szerint mindenki mindenkivel megmérkőzött a 25 perces találkozókon. A IV. ligás hazaiak csak a harmadik helyen végeztek, az V. ligában futballozó balonyiak lettek a másodikok, míg a tornagyőzelmet a Területi Bajnokságban szereplő ekecs-apácaszakállasiak hódították el. A lakszakállasiak pont nélkül utolsóként végeztek. Az első három helyezett csapat egyaránt hat-hat pontot szerzett, így végül a gólkülönbség döntötte el a sorrendet.

Eredmények:
Nagymegyer – Ekecs-Apácaszakállas 2:1,
Balony – Lakszakállas 4:2,
Nagymegyer – Lakszakállas 2:1,
Ekecs-Apácaszakállas – Balony 3:2,
Nagymegyer – Balony 1:2,
Ekecs-Apácaszakállas – Lakszakállas 6:3.
A futballtorna végső sorrendje:
1. Ekecs-Apácaszakállas 6 pont
(10:7-es gólarány, +3 gól),
2. Balony 6 pont (8:6, +2),
3. Nagymegyer 6 pont (5:4, +1),
4. Lakszakállas 0 pont.
Szöveg és kép: Kozo

Újra a legjobbak között

A Nagymegyeri Thermál Súlyemelő- és Erősportok Városi Klubja december 20-án a helyi magán-szakközépiskolában tartotta meg évzáró tagsági gyűlését.

Az évértékelőn többek között az is elhangzott, hogy 2010-ben a nagymegyeri súly­emelőklub lett a sportág második legjobb egyesülete Szlovákiában a szakági szövetség nyilvántartása alapján. A csapatversenyekben a fiatalabb diákok országos bajnoki címet szereztek. A liga döntőjének legjobb súlyemelői a fiúknál Juhász Jácint, míg a lányoknál Orvos Evelyn lett, mindketten nagymegyeriek. Az idősebb diákok csapatbajnokságában ezüstérmes lett a fürdővárosi alakulat. Fiatal kora ellenére Juhász Jácint itt is a tárcsák mögé állhatott, végül a ligadöntő második legjobb súlyemelőjeként értékelték őt ki, ahol a lökésben elért 73 kg-os teljesítményével országos csúcsot ért el az 50 kg-os súlycsoportban. Tegyük hozzá még egyszer, mindezt fiatal diáksúlyemelőként az idősebb diákok mezőnyében. Juhász azóta már 76 kg-ra javította ezt a rekordot.
Az ifjúsági ligában negyedikek lettek a nagymegyeriek. A felnőttek az ötödik helyen végeztek az Extraligában, ami az utolsó helyet jelenti, így kiestek. A Szlovák Súlyemelő-szövetség végrehajtó bizottságának január 6-i ülése alapján azonban nyilvánvaló lett, hogy a bajnok bobroviak anyagi gondok miatt nem indulnak az idén, ennek köszönhetően a nagymegyeri felnőttek továbbra is a legfelső szinten emelhetnek 2011-ben. A veterán korosztályban szinte legyőzhetetlenek a termálosok, 2010-ben is csapatbajnoki arannyal gazdagodott a klub éremgyűjteménye. A liga döntőjében a nagymegyeri Mezei Tibor lett a második, Az országos egyéni bajnokságokon megszerzett érmek alapján a nagymegyeriek voltak a legjobbak Szlovákiában: összesen 29 medált szereztek, ebből 16 volt az arany-, 7 az ezüst- és 6 a bronzérmek száma. Hat országos csúcsot is felállítottak 2010-ben.
A különböző súlyemelőtornákon is remekül szerepeltek a csallóközi vasgyúrók, akik közül öten ölthették magukra a válogatott címeres mezét. A húszévesek Limasszolban megrendezett junior Európa-bajnokságán a mindössze tizennyolc éves Jávorka Tivadar tisztesen helytállt, az erős mezőnyben 13. lett a 69 kg-os súlycsoportban. A nagymegyeri veteránok tavaly sem lazsáltak, honi sikereik mellett külföldön is remekeltek. A cseh veteránliga küzdelmeiben újra ezüstérmet szereztek, a linzi Európa-bajnokságról pedig három csillogó fémmel térhettek haza: Mezei Tibor aranyérmes, Szabó Ferenc és Patasi Oszkár bronzérmes lett, Mezei a lengyelországi veterán világbajnokságon még egy bronzérmet is begyűjtött. Dióhéjban ezek voltak a nagymegyeri súlyemelés legfontosabb eredményei 2010-ben, amiket a Buzgó Lajos klubelnök-főedző által irányított egyesület idén sem szeretne alább adni.                             Kovács Zoltán

Top