Elcseszett körforgalom?

A nyár egyik slágertémájává vált Komáromban a Ferencesek utcája és a Zámory utca találkozásánál épülő körforgalom. Többen vehemensen bírálják a terveket és a megvalósítást, különösen egy ponton tűnik hibásnak a forgalomszabályozó építmény. A tervező azonban kitart a projekt helyessége mellett, ahogy a közlekedésrendészet sem talál kivetnivalót a tervekben: minden a normák szerint történik. Egy-két helyen azonban mégis lehet módosítás.

Jó egy hónappal ezelőtt kezdték építeni a körforgalmat a Ferencesek utcája és a Zámory utca kereszteződésében. Előbb csak néhányan értetlenkedtek afelett, hogy egyáltalán miért van szükség erre, később azonban egyre többen panaszkodtak a forgalomszabályozó építményre. Túl szűk, túl lassú, balesetveszélyes, semmit nem old meg – sorjáztak a lakossági észrevételek. A panaszáradat legalább egy helyen tényleg jogosnak tűnik: a Zámory utcai szakaszon valóban problémás a közlekedés. Itt a most kialakított nagy járdasziget, továbbá a régóta meglévő, „villanyoszlopos járdakiszögellés” között csak egész lassan, kanyarogva lehet haladni, miközben fokozottan kell ügyelni arra, hogy saját sávunkban maradjunk. Nem biztos, hogy ez a bravúr egy autóbusznak is sikerül. Összefoglalva: forgalomlassító szerepét valószínűleg betölti az új körforgalom, de kérdéses, hogy biztonságosabbá válik-e az áthaladás, kevesebb lesz-e a baleset.

Egy körforgalom születése

A Zámory utca, Ferencesek utcája, Thaly Kálmán utca és Tó utca kereszteződésében néhány évtizede még főút és mellékút volt kijelölve, később azonban a közlekedésrendészet elrendelte az utak egyenrangúsítását, így egészen a közelmúltig a jobbkéz-szabály volt érvényben. Mivel azonban rendszeressé váltak a kisebb balesetek, koccanások a kereszteződésben, 2011-ben a közlekedésrendészet javasolta a városnak, hogy a közlekedés biztonságosabbá tétele miatt alakíttassa át a kereszteződést.

zamoryGyakoriak voltak a koccanások

A javaslat nyomán Komárom városa František Németh közlekedési mérnököt bízta meg a projekt előkészítésével, a körforgalom tervei 2013 októberére készültek el. Idén május végén pénzforrást is találtak a körforgalom finanszírozására: 6 független és 2 MKP-s városatya (Less Károly, Konštantín Glič, Benyó Zoltán, Bende István, Rajkó Ferenc, Knirs Imre, Feszty Zsolt és Korpás Péter) közös javaslatára a testület megszavazta, hogy 24 ezer euróból megépüljön a körforgalom a másfél éve kész tervek alapján. A közbeszerzés során 16 céget szólítottak meg, közülük a komáromi StaviKom Kft. nyerte el a munkát. Az építkezés június végén kezdődött, a szerződés értelmében október végéig kell elkészülnie, de már napokon belül befejeződhet – legalábbis a tervek szerinti változat.

Minden az előírások szerint történt

Néhány kritikus lakos egyes képviselőket, vagy éppen a városvezetést vonja felelősségre az „elcseszett“ körforgalom miatt. Ebben az esetben azonban rossz helyen kopogtatnak, hiszen egyikük sem közlekedési mérnök, és bizonyára jóhiszeműen jártak el, amikor egy baleseti gócpontot akartak felszámolni. A fentiekből kitűnik, elsősorban a körforgalom tervezője, illetve a forgalom módosítását kezdeményező és a terveket jóváhagyó közlekedésrendészet képviseli a szakmát. Ők azonban határozottan állítják – és ezt igazolni is tudják –, hogy a körforgalom a vonatkozó szabványok és normák szerint, a biztonsági előírások betartásával készült.

DSC_1132Egy helyen tényleg problémásnak tűnik…

A terveket készítő František Németh hangsúlyozta, egy körforgalomnak forgalomlassító szerepe van, ezért van szükség nagy járdaszigetek kialakítására, és a vonatkozó normák azt is pontosan előírják, milyen ívűek lehetnek az egyes kanyarodási szakaszok. A Zámory utcán éppen emiatt volt szükség a nagy ívű járdasziget – terelő – kialakítására, a jelenleginél kisebb ugyanis nem felelne meg a szabványnak, és bizonyára nem kapta volna meg a rendőrség illetékeseinek beleegyezését.

A szakember, akinek cége számos sikeres projektet tud maga mögött, úgy vélte, amennyiben az autósok betartják a belvárosban érvényes 30 km/órás sebességkorlátozást, akkor a legtöbbet bírált szakaszon, a Zámory utcán is gond nélkül végig lehet hajtani. Nem utasította el, hogy itt kisebb módosítások történjenek, például a leginkább zavaró villanyoszlop áthelyezésével, illetve a legjobban kiugró járdarészek lefaragásával. Ezzel kapcsolatban viszont arra is felhívta a figyelmet, hogy az itt található épület elé egy lépcsőt építettek, ami nincs telekkönyvezve, és már eddig is problémát jelentett, hiszen az itt elhaladó gyalogosokat arra kényszeríti, hogy lelépjenek az úttestre. A probléma akkor is fennállna, ha a villanyoszlopot néhány centivel odébb tennék és lefaragnának a járdából, mivel a lépcső így is akadályt jelentene a gyalogosoknak. A kérdéses ingatlan tulajdonosa mindenesetre megjegyezte, a lépcső 8 éve épült és bár nem szerepel a kataszteri nyilvántartásban, a várossal bérleti szerződést kötött az elhelyezéséről.

A tervező és a kivitelező is azon a véleményen van, hogy meg kell várni, amíg minden jelzés a helyére kerül, és csak ezután lesz látható a közlekedés menete, a használat mutatja meg a valódi helyzetet.

DSC_1160

Lesznek módosítások

Tekintettel a lakossági panaszokra, a komáromi városvezetés több helyszíni terepszemle után egyeztetett a tervezővel és a kivitelezővel is. „Egy dolog a szigorú előírások és szabályok betartása, azonban egy másik szempont az életszerűség, hogy az adott helyen mennyire működőképes az adott fejlesztés. A körforgalom részleteit aprólékosan átrágtuk, a tervek készítője a normák betartását igazolni tudja, ugyanakkor mi határozottan kértük a módosítások megvalósítását, amellyel a közlekedés biztonságosabbá válhat” – mondta el Stubendek László polgármester, hozzátéve, előfordul, hogy egy közlekedési csomópont a tervezőasztalon és a valós életben más-más helyzetet mutat.

A tárgyalások nyomán megegyezés született néhány azonnali és néhány hosszabb lefolyású változásban. A leglényegesebb módosítás a Zámory utcai nagy járdaszigetet érinti, melyből lefaragnának valamennyit, ezt azonban csak akkor lehet megtenni, ha a minisztérium engedélyezi az előírásoktól való eltérést, ami azonban egy hosszabb folyamat eredménye lehet. Jelen állás szerint a vitatott szakaszon a villanyoszlopra sárga-fekete csíkok kerülnek, és a Zámory utca felől érkezőket optikai lassítók figyelmeztetik majd. A kivitelező a módosítások költségeit magára vállalta.

„Sajnálatos dolog, hogy egy ilyen fontos fejlesztés ennyi furcsa érzést vált ki az emberekből. Azon fogunk dolgozni, hogy a szakmai szempontok és a lakossági észrevételek is megjelenjenek. Olyan végső megoldást szeretnénk, amely hozzájárul a biztonságos autós és gyalogos közlekedéshez, és esztétikai szempontból is javítja a városképet” – tette hozzá a polgármester.

Kinek van elsőbbsége?

Bár az építkezés első szakaszában, nagyjából két hétig még a jobbkéz-szabály volt érvényes a körforgalomban, ám a múlt héten kihelyezték az állandó közlekedési táblákat, melyek értelmében most már a „szokásos módon” kell közlekedni, tehát a körforgalomban haladóknak van elsőbbségük.

Csaba Ádám
(Cikkünk a Delta augusztus 10-i számában jelent meg)

Top