Eladják a volt vámházat

KOMÁROM. A városatyák rábólintottak az Erzsébet híd lábánál található egykori vámház épületének eladására. A Jókai Színház 10 ezer eurót kapott ülőgarnitúrák újrakárpitozására. Téma volt a KOMVaK, de a mozi felújításáról is döntöttek a képviselők: legkésőbb jövő augusztusig kell elkészülnie. 

IMG_0893Balogh Zsolt, a KOMVaK igazgatótanácsának elnöke

Múlt csütörtökön folytatódott az előző héten félbeszakadt testületi ülés. Először a KOMVaK-kal kapcsolatos tájékoztatást hallhatták a képviselők. Ladislav Domokos a komáromi vízmű igazgatótanácsának tagja kijelentette, súlyos a helyzet a cégnél, és azonnali intézkedésekre van szükség. Az új igazgatótanács elnöke, Balogh Zsolt elmondta, bár jogi akadályok miatt hivatalosan csak néhány hete vehették át az irányítást, már most érezhető némi javulás. Száz nap türelmi időt kért a városatyáktól és a lakosoktól, és hangsúlyozta, szeretnék visszaállítani a KOMVaK jó hírét. Mint mondta, körvonalazódik egy megoldás a HASS céggel kötött, sokat bírált jelzálogszerződés kapcsán: „Közel állunk a megegyezéshez az aranyosmaróti céggel, aminek nyomán megszűnne a jelzálogszerződés, és a KOMVaK adósságát más formában fogjuk rendezni, ami csökkenti a vízmű kiszolgáltatottságát.” Belefogtak a cég kiadásainak lefaragásába, a jövőben sokkal inkább ki akarják használni a saját erőforrásokat, és bizonyos munkákat nem külső vállalatok bevonásával, hanem önerőből kívánnak megvalósítani. Elhangzott, a folyamatos likviditási gondok miatt a közeljövőben biztos nem lesznek további nagy projektek. Kovács Dávid képviselő szerint a beszámolóból úgy tűnik, jogosak voltak a KOMVaK-kal kapcsolatos aggodalmak, míg Stubendek László polgármester leszögezte, már most pozitív változások történtek.

Less Károly indítványozta, hogy a Jókai Színház – pontosabban a Jókai Alapítvány – soron kívül kapjon 10 ezer eurót a várostól a színház alsó és felső foyer-jában lévő ülőgarnitúrák újrakárpitozására. Úgy vélte, „kutya kötelességünk” a magas kultúra támogatása, annál is inkább, mert Dél-Komárom is minden évben támogatja színházunkat. A felszólalók mindegyike hangsúlyozta, bár a színház fenntartója a megye, helyénvaló a városnak is támogatnia, viszont többen kifogásolták, hogy egy támogatási kérelem ilyen hirtelen kerül a testület elé, hiszen a város nem számolt ezzel a kiadással, és szerencsésebb lenne, ha a 2016-os költségvetésbe kerülne bele ez a tétel. Rengeteg olyan kulturális intézményt, vagy éppen sportszervezetet is támogatni kellene, amelyeknek ráadásul a város a fenntartója, és amely talán még több joggal folyamodhatna támogatásért – hangzott el, ám a testület végül megszavazta a 10 ezer eurót a színháznak.

Több tucat vagyonjogi kérvény is szerepelt a napirenden. Ezek közül a legnagyobb vitát a volt vámház eladása váltotta ki. Az épületet a 2006 és 2010 közötti időszakban vette meg a város, ám az alatta lévő telek Štefan Chudý vállalkozó cégének tulajdonában van, ez pedig lehetetlenné tette, hogy a város túladjon az ingatlanon, melynek jelenlegi értéke 72 ezer euró körül mozog. Az említett vállalkozó jelezte, megvenné a katasztrofális állapotban lévő épületet. A határozati javaslat szerint nem készpénzt adna, hanem teljesen felújítaná a városi tulajdonú őrsújfalui óvodát, továbbá 50 kerékpárállványt is kihelyezne a városban, a beruházások összértéke 120 ezer euró lenne. Az eladás akkor lépne hatályba, ha megvalósulnak a vállalt beruházások. Több képviselő is veszélyes precedensnek nevezte ezt a konstrukciót, amikor a vásárló gyakorlatilag megszabja, a város mire költheti az eladásból származó bevételt. Végül a városatyák mégis rábólintottak az eladásra, azt tartva szem előtt, hogy a városképet csúfító épület így ráfizetés a városnak, hiszen a telekhasználat évi 1800 euróba kerül, miközben a volt vámház lassan összedől.

Egyhangúlag jóváhagyták Ryšavý Boldizsár kérvényét, mely szerint a város egy év haladékot ad a vállalkozónak, hogy befejezze az egykori Tatra mozi felújítását, ahol egy modern digitális mozit fog beindítani. A vállalkozó kijelentette, a jövő évi Komáromi Napokra befejeződhet a felújítás, de a 2016 augusztusi új határidőig 100 százalékra elkészül.

A testület nem szavazta meg az Askara Kft. kérelmét, mely szerint a tulajdonukban lévő, Komensky iskolával szembeni épületük elé 15 új parkolót építenének, amennyiben a várostól évi 100 euróért 15 évre bérbe vehetik a területet. Többen hangsúlyozták, ez a néhány parkolóhely nem oldaná meg a Komensky utca közlekedési gondjait, mely főként a reggeli és délutáni órákra jellemző, amikor a szülők autóval viszik-hozzák gyermekeiket az iskolába, és sorra alakulnak ki a balesetveszélyes helyzetek. Végül a kérvénnyel kapcsolatban Konštantín Glič javaslatát fogadták el, mely szerint előbb készüljön egy átfogó tanulmány az utca közlekedési problémáinak megoldásáról, és csak ezt követően döntsenek bármilyen parkolóhely kialakításáról.

Már másodszor fordul elő, hogy az egy ülésre betervezett programpontokat két ülés alatt sem sikerül megtárgyalni, így a képviselők ezen a héten újra összejönnek, és következik a testületi ülés folytatásának folytatása. Itt követhető.

(csá)

Top