KOMVaK: a víz olcsó, ám az esőelvezetésért fizethetünk

Kismértékben emelte az árait a komáromi vízmű, ám még így is kifejezetten olcsónak számít, szemben például a Nyugat-szlovákiai Vízügyi Társasággal (ZsVS), mely a Komáromi járás északi részén szolgáltatja a vizet. Egy kellemetlenebb hírrel is szolgál a KOMVaK, legalábbis a családi házakban élő komáromiaknak: függően az ingatlan méretétől, éves esőelvezetési díjat vezet be. Ha viszont valaki felfogja a háza tetejére hulló csapadékot, és nem a közcsatornába, utcára vezeti, az mentesül a díjfizetés alól.

Az Árszabályozási Hivatal (ÚRSO) nemrégiben jóváhagyta, hogy az országban működő vízszolgáltatók idén milyen áron értékesíthetik az ivóvizet, illetve mennyit számlázhatnak a szennyvíz elvezetéséért és tisztításáért. A komáromi régióban Komárom Város Víz- és Csatornaművei Rt. (KOMVaK) és a Nyugat-szlovákiai Vízügyi Társaság (ZsVS – Západoslovenská vodárenská spoločnosť) szolgáltatja a vizet. A KOMVaK Komáromban és a járás 16 délebbi településén – Csicsótól Dunamocsig –, a járás északibb településein pedig, Gútát is beleértve, a ZsVS. Ógyallán helyi vízmű működik.

A KOMVaK a járás déli részén szolgáltat

A KOMVaK árai az idén kismértékben emelkednek. Tavaly köbméterenként 2,60 euró volt a vízdíj a szennyvíz-elvezetési díjjal együtt, idén ez 2,68 euróra drágult. Csak az ivóvíz díja ezen belül 1,23 euró/m³, a vízelvezetési díj 1,45 euró/m³. A Komáromi járás északi településein azonban többet kell fizetni, annak ellenére, hogy maradtak a tavalyi árak – 2024-ben is 3,30 euróba kerül a víz és a szennyvízelvezetés díja együtt.

Ha az országban működő vízügyi társaságok áraival összehasonlítjuk az itteni árakat, elmondható, hogy a 14 nagyobb szolgáltató közül a KOMVaK az 3. legolcsóbb. A ZsVS viszont a drágább szolgáltatók közé tartozik, csak három vízügyi társaság árai magasabbak.

Esővíz-elvezetési díj a családi házban élőknek

Az elmúlt hetekben a KOMVaK elkezdte kiküldeni azokat a leveleket, melyeket a családi házban élő komáromiaknak címeznek, és egy szerződéstervezetet tartalmaz. Ennek alapján a vízmű külön díjat szedne be azoktól, akik az esővizet a városi csatornarendszerbe vezetik – tehát vagy közvetlenül a városi hálózatba, vagy az utcára engedik a háztetőről az esőcsatornák által összegyűjtött csapadékot. Többen kifogásolták, hogy a szerződéstervezetben nem szerepel konkrét összeg arról, hogy mekkora lenne az éves esőelvezetési díj összege, csak egy képlet, konkrét számok nélkül.

Megkerestük Ruman Patrikot, a KOMVaK vezérigazgatóját az esőelvezetési díjjal kapcsolatban. Elsődlegesen kiemelte, a jogi személyek – beleértve a panelházakban élőket a lakóközösségeken keresztül, valamint a vállalkozásokat, intézményeket és a várost is – eddig is fizettek ilyen díjat a vonatkozó, 2003-tól hatályos minisztériumi rendelet alapján. Rámutatott, a közutakról szóló törvény tiltja az esővíz közutakra vezetését – a gravitációs típusú csatornákba ugyanakkor lehet vezetni, ám ez díjköteles. „Most ezt a törvény által előírt díjat kezdjük beszedni a családi házban élőktől, vagyis a magánszemélyektől is“ – közölte a komáromi vízmű vezetője. Hozzátette, a bevezetés egyik előfeltétele volt, hogy konkrét adatokat gyűjtsenek a családi házakról fotótérképek (ortofotó) segítségével, módosítsák az ügyfélszolgálati szoftverüket, és néhány más műszaki feltétel is adott legyen – ami nem volt egyszerű folyamat.

Ha öntözésre használja, nem kell fizetnie

Hangsúlyozta, ha valaki becsületbeli nyilatkozatot tesz és fényképekkel igazolja, miszerint az esőcsatornából származó vizet felfogja egy nagyobb tartályba, és például öntözésre használja, nem kell fizetnie semmit. Ruman Patrik kiemelte, a külön díj bevezetésének fő célja az, hogy csökkenjen a csatornahálózat terhelése, többen döntsenek úgy, hogy nem engedik az utcára az esővizet, hanem felhasználják, ami környezetvédelmi szempontból is egyértelműen előnyös.

„A komáromiak sokszor értetlenkednek, hogy az özönvízszerű esőzésekkor a csatornahálózat nem képes magába fogadni a hirtelen lezúduló, nagy mennyiségű csapadékot, és ha ez történik, sokan a vízműveket okolják. Ha ilyenkor kevesebb esőt kell befogadnia a rendszernek, akkor elegendő lehet a kapacitása. Ráadásul évről évre csökken a zöld területek száma, amelyek természetes módon a talajba vezetik a vizet, helyette nő a szilárd felületek nagysága, ami terheli a csatornahálózatot. A KOMVaK-nak kiadásai is keletkeznek a csatornába engedett esővízzel, hiszen ezt éppúgy tisztítanunk kell. Nem az a cél, hogy beszedjünk egy csomó pénzt, hanem hogy az emberek kezdjenek gondolkodni az esővíz hasznosításáról, fogják fel, öntözzék vele kertjüket“ – fejtette ki.

Mennyi az annyi?

Ruman Patrik kérdésünkre elmondta, a környezetvédelmi minisztérium 397/2003-as rendeletének 2. számú melléklete pontosan tartalmazza, milyen módon kell kiszámolni, hogy az egyes háztulajdonosok mennyit fizessenek az esővíz elvezetéséért.

Az egyes házak esetében a következő képlet alapján állapítják meg az elvezetett felszíni csapadékmennyiséget: Q = S x Hz x w(m3). Itt ‘S’ a terület nagysága (gyakorlatilag az ingatlan alapterülete, amit tető fed), ‘Hz’ az előző 5 év átlagos csapadékmennyisége a Szlovák Hidrometeorológiai Intézet (SHMÚ) adatai szerint, ami Komárom esetében jelenleg 0,9 értékű együttható, míg ‘w’ a terület felületének jellegétől függően meghatározott lefolyási koefficiens. Egy 100 négyzetméteres családi ház esetében a következőképpen számolják ki a közcsatornába vezetett esővíz mennyiségét: Q = 100 x 0,9 x 0,5855 = 52,695 m3. Vagyis ekkora mennyiségű víz kerül a csatornahálózatba egy 100 négyzetméteres ház esetén, tehát ennyi után kell fizetni a vízelvezetési díjat (1,45 euró/m³). Tehát az éves esőelvezetési díj ebben az esetben: 52,695 m3 x 1,44888 = 76,35 euró/év (áfával).

Ez a 76 euró ugyanakkor nem kis összeg (nagyobb alapterület esetén természetesen több is). Ha például a Komáromban fizetendő ingatlanadóval hasonlítjuk össze, ami hasonló méretű családi ház esetén – függően néhány adottságtól is – ennél valószínűleg kissé alacsonyabb. Ezzel kapcsolatos felvetésünkre a KOMVaK vezérigazgatója kiemelte, szerinte sem kevés, ugyanakkor a díj kiszámolásának módját a rendelet írja elő. „Vélhetően azért ennyi, hogy az emberek vegyék a fáradságot, arra motiválja őket, hogy felfogják a háztetőre hulló csapadékot és ne a csatornákat terhelje. A vízmű számára is ez lenne a lényeges. Valaki már eddig is összegyűjtötte az esővizet, valaki ezután sem fogja” – válaszolta.

Az elkövetkező hetekben a KOMVaK fokozatosan keresi meg levélben a családi házban élőket az esőelvezetési díjjal kapcsolatban. „A részletekről, az egyes tulajdonosokat érintő konkrét díjakról az E. B. Lukáč utcai székhelyünk ügyfélszolgálati irodájában nyújtunk tájékoztatást, mely hétfőn, szerdán és pénteken tart nyitva” – közölte Ruman Patrik.

Csaba Ádám

Januártól emelik a helyi adókat
Vízcsapos alkotás a körforgalomban
Drágul a víz, de a KOMVaK így is az olcsóbbak közé tartozik
Nem lesz több vízszennyezés a Singellőben

Top