Népszerűek a megújult magyar iskolák és óvodák

Mik az okai annak, hogy ebben a tanévben jóval több elsős jár magyar tannyelvű alapiskolába, mint korábban? Miért fontos az óvodák szerepe az iskolaválasztásban? Miért válasszunk magyar iskolát? Ezekről a kérdésekről Fekete Irénnel, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének (SZMPSZ) elnökével beszélgettünk.

2006 óta nem kezdte meg tanulmányait annyi gyerek a magyar iskolák első osztályában, mint 2023 szeptemberében – hangsúlyozta március 15-i komáromi beszédében Csáky Csongor, a Rákóczi Szövetség elnöke. Fekete Irén megerősítette, a fogyóban lévő felvidéki magyarság ellenére a magyar iskolakezdők száma ebben a tanévben nagyon kedvező képet mutat: országszerte 3852 kisdiák kezdte meg alapiskolai tanulmányait magyar tanítási nyelvű iskolában. A 16 magyarlakta járás közül 11-ben növekedett az iskolakezdők száma, a legnagyobb mértékben a Rimaszombati (82-vel) és a Dunaszerdahelyi (45-tel) járásokban, de a Komáromiban is 13 elsőssel több jár idén magyar iskolába, mint tavaly.

Új, jól felszerelt iskolák, emelkedő színvonal

A megújult Nagyboldogasszony Egyházi Iskolaközpont átadása Gútán

De minek köszönhetőek az örömteli adatok? Fekete Irén szerint több tényező együttes hatásának. Egyrészt a törvényi változások következtében, miután a korábbi nulladik évfolyamok megszűntek, az iskolakötelesek zöme megkezdte tanulmányait, és mivel 5 éves kortól mindenki számára kötelező az óvoda, a beiratkozást sem mulasztotta el senki.

„Másrészt viszont úgy látom, az elsősök számának növekedésében tudatosság és munka van. A tudatosság a szülőkben növekedhetett meg, akik tapasztalják, hogy a magyar iskola sikeres, távlatai vannak, és nincsen egyedül. Se szeri, se száma az újonnan épített vagy felújított, korszerűsített óvodáknak, iskoláknak, melyet a Magyar Kormány Óvodafejlesztési Programjának köszönhetünk. Országos szinten néhány százzal több gyermek jár az új magyar óvodákba, és a legtöbbjüknek magyar iskolát választanak a szülei” – mutatott rá a pedagógusszövetség elnöke, hozzáfűzve, az óvoda- és iskolafelújítások egyben új játékokat, könyveket, taneszközöket és sportfelszereléseket, valamint okos tantermek, infokommunikációs szaktantermek létesítését is jelentik. A javuló feltételekkel a szellemi tartalom is folyamatosan bővül, mindez együttesen az oktatás minőségének emelkedését eredményezi.

A komáromi Eötvös Utcai Alapiskola is magyar kormánytámogatásból újult meg

„A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége tervezi, szervezi és bonyolítja le minden esztendőben a pedagógusok továbbképzését, szakmai napokat, konferenciákat, nyári egyetemeket, tehetségnapot, különféle tantárgyi és tehetségkutató diákversenyeket, nyári táborokat szervez a tanulók részére, hogy csak a legnépszerűbbeket említsem. Emellett a Rákóczi Szövetség iskolakezdési támogatásban részesíti az első osztályosokat, a magyar kormány nevelési-oktatási támogatását pedig, mely már 100 000 forintra emelkedett, azok a szülők kapják, akiknek gyermeke anyanyelvi iskolát látogat. Nagyvonalú segítséget jelentenek a szórványvidékre eljuttatott iskolabuszok. Mindezek együttesen eredményezik az idei magas létszámot” – szögezte le Fekete Irén.

Magyar identitás csak anyanyelvi iskolában szerezhető

Kiemelte, a magyar iskola választásában az óvodának is nagy szerepe van, a gyermek itt találkozik először az intézményes oktatással. Amennyiben a szülő és a gyermek is kedvező tapasztalatokkal és élményekkel tölti el az óvodás éveket, nagy esélye van annak, hogy a magyar iskolát fogják választani – ezért nagy figyelmet szentelnek az óvodafejlesztési programnak és az óvodapedagógusok továbbképzésének is.

Ugyanakkor továbbra is előfordul, hogy magyar anyanyelvű gyereket szlovák iskolába járatnak. „A magyar szülők általában az államnyelv elsajátítása végett adják idegen nyelvű iskolába gyermeküket, abban a tévhitben, hogy csak így tanulják meg jól az idegen nyelvet“ – válaszolta Fekete Irén ezt firtató kérdésünkre. „Nyilvánvaló, hogy a gyermeket azért íratjuk be az iskolába, hogy ismereteket szerezzen. Ezt csak megfelelő anyanyelvi alapokkal lehet. Ez vonatkozik valamennyi tantárgyra. Ha a gyermek nem érti, hogy az iskolában miről beszélnek, hogyan értheti meg a dolgok összefüggéseit?” – tette fel a kérdést, majd folytatta: „Tegyük fel, hogy nagyon jól fog boldogulni az idegen nyelvű iskolában, de személyiségéből hiányozni fog a magyar kultúra, a magyar nemzeti értékek és érzelmek. Ezek a dolgok felnőttkorban már nehezen pótolhatók, mert pontosan akkor fejlődnek ki, amikor az ember még gyermek.”

Az anyanyelv biztonságot ad

Fekete Irén a fentiek fényében úgy látja, már csak a szülőknek kell elhinni, hogy a magyarul beszélő családban nevelkedő gyermek magyar iskolai háttérrel, anyanyelven megszerzett tudással szép jövő előtt állhat. Másrészt a szlovák nyelv oktatásának megfelelő minőségére és módszertanára is kiemelten ügyelni kell – ráadásul az ezzel kapcsolatos friss eredmények hatásos kommunikációjára is.

„Az anyanyelvi oktatás választása gyermekeink részére a legnagyobb ajándék. Az anyanyelv érzelmi biztonságot adó nyelv, szemben az idegen nyelvvel, ami a közlés nyelve. Mindkettőnek más a szerepe. Az idegen nyelvvel megértetjük magunkat, az anyanyelv pedig az otthon biztonságos melegét és a bizalmát adja a beszélőnek. A kultúra, a műveltség, az identitás, az élmények, a barátság, a játékok, a hagyományok, az ünnepek nyelve“ – válaszolta arra a kérdésünkre, mit üzenne azoknak a magyar szülőknek, akik még nem döntöttek arról, milyen oktatási nyelvű iskolát választanak gyermeküknek. Hozzátette: az anyanyelven való tanulás nemcsak jog, hanem lehetőség és előny is.

Kezdődik az elsősök beíratása

Komárom. Április folyamán az ország minden alapiskolájában le kell bonyolítani az elsősök beíratását. A komáromi iskolákban egységesen április 10-től árpilis 12-ig, 12 óra és 17 óra között lehet beíratni a tankötelessé váló gyerekeket.

Azon gyerekeket kell beíratni az alapiskolák első évfolyamába, akik 2024. augusztus 31-ig betöltik 6. életévüket. A beiratkozás során a szülőnek – a törvényes képviselőnek – be kell mutatnia személyi igazolványát, illetve gyermeke születési anyakönyvi kivonatát.

A komáromi önkormányzat felhívásában azt kéri, ha az egyik szülő nem tud jelen lenni, akkor írjon felhatalmazást, hogy a másik szülő eljárhat a nevében (közjegyzői hitelesítésre nincs szükség), illetve kiemeli, természetesen a gyereknek is jelen kell lennie. Komáromban a szülőknek előzetesen – március 25. és április 9. között munkanapokon, 8 és 15 óra között – konkrét időpontot kell egyeztetniük az iskolával telefonon vagy e-mailben. Ezt néhány éve azért vezették be, hogy a beiratkozáskor senkinek ne kelljen várakoznia. A beíratásra az alapiskolák épületeiben kerül sor, az adott intézmény lehetőségeit figyelembe véve. A komáromi alapiskolák elérhetőségei táblázatunkban találhatók.

Beiratkozások járásunk városaiban

Gútán április 11-én, csütörtökön 13 órától 17 óráig, április 12-én, pénteken 8 órától 17 óráig, április 13-án, szombaton pedig 8 órától 12 óráig zajlanak a beiratkozások a három városi fenntartású alapiskolában – II. Rákóczi Ferenc AI (tel: 0918 752 301), Corvin Mátyás AI (tel: 0911 229 657), J. A. Komenský AI (tel: 0911 229 654) –, illetve a Nagyboldogasszony Egyházi Iskolaközpontban is.

Ógyallán április 11-én és 12-én 14 órától 17 óráig, illetve szombaton, április 15-én délelőtt 9-től délig várja a leendő elsősöket és szüleiket a magyar tannyelvű Feszty Árpád Alapiskola és Óvoda. A Konkoly-Thege téri szlovák alapiskolában április 11-én és 12-én 13 óra és 17 óra között lesz a beiratkozás.

Naszvadon április 4-én és 5-én, csütörtökön és pénteken12 órától 17 óráig lehet beíratni a gyerekeket a magyar és a szlovák alapiskola első évfolyamába.

(csá)

Teljesen megújult a Marianum főépülete
Új játszótér, új termek a komáromi oviban
Teljesen megújult az Eötvös iskola
Átadták az Éden református bölcsődét Marcelházán
19 új magyar óvoda

Top