Letörték a polgármesteri vétót

KOMÁROM. Nagy többséggel szavazta meg újra a képviselő-testület a szakbizottságok összetételéről szóló határozatot, melyet a polgármester korábban megvétózott. A legtöbben azért döntöttek a vétó letörése mellett, hogy a szakbizottságok felállásával végre megindulhasson az érdemi munka, tárgyalhassák a költségvetést, a kulturális és sporttámogatások kérdését.

testulet

Múlt csütörtökön egyetlen programpont miatt ültek össze a városi képviselők: hogy újra döntsenek a szakbizottságok összetételéről, miután a három héttel ezelőtti határozatot a polgármester megvétózta. Elméletileg nem a városi tulajdonú vízgazdálkodási vállalat, a KOMVaK Rt. helyzete volt a téma, mégis gyakran emlegették a vállalatot.

Stubendek László (független) polgármester felvezetőjében hangsúlyozta, olyan információk jutottak birtokába, melyek szerint a KOMVaK körül elsősorban morális jellegű problémák adódtak a vízmű kommunikációja kapcsán. Megingott a bizalma a cég vezetésében, s ez arra indította, hogy ismét megfontolja, kik legyenek a szakbizottságok tagjai.

Múlt heti cikkünkben részletesen foglalkoztunk a KOMVaK körüli aggályokkal, mint írtuk, a városvezetés azt kifogásolta, hogy a vállalat, melynek egyetlen részvényese a város (a részvényesi jogokat a polgármester gyakorolja), nem tájékoztatta őket arról, hogy jelzáloggal terhelték meg a cégvagyont. Mint írtuk, mindez úgy függ össze a szakbizottsági tagokról szóló határozat megvétózásával, hogy a pénzügyi bizottság egyik tagja – a Híd által jelölt Olláry Viktor – a KOMVaK igazgatótanácsának elnöke.

Stubendek László azonban csak utalt erre az ülés elején, ezért a vita során több képviselő – minden frakcióból akadt ilyen – kifogásolta a városvezetés addigi homályos indoklását, s feltették a kérdést: mi a polgármesteri vétó valódi oka? A felszólalók nagy része (pártállástól függetlenül) hangsúlyozta, korábban a polgármester bevonásával született megegyezés arról, hogy a testület erőviszonyait figyelembe véve ki hány szakbizottsági tagot jelölhet. Januárban arról is megállapodtak, hogy az egyes képviselői csoportok szabadon jelölhetnek külsős bizottsági tagokat, nem kérdőjelezik meg egymás jelöltjeit. Erre a polgármester azt felelte, szerinte is be kell tartani az egyezségeket, ám a vízművel kapcsolatos ügyekről csak a határozat elfogadása után szerzett tudomást, s a város érdekét szem előtt tartva vétózott.

Andruskó Imre (Híd) és Bujna Zoltán (KFCS) is arra hívta fel a figyelmet, hogy a vétó miatt nem kezdhetik meg munkájukat a szakbizottságok, emiatt pedig nem tudnak foglalkozni a kulturális és sporttámogatások kérdésével, holott sok egyesület, civil szervezet számára létkérdés, hogy minél előbb hozzájussanak a támogatásokhoz. Kovács Dávid (KFCS) hangsúlyozta, a költségvetést sem fogadhatják el addig, míg nem állnak fel a szakbizottságok, majd rámutatott, ha egy szakbizottsági taggal kapcsolatban megalapozottnak bizonyulnak a kételyek, akkor később bármikor cserélhető. Marek Anton (független) is ezt az álláspontot képviselte, mondván, „egy fecske nem csinál nyarat“. Bastrnák Tibor (Híd) pedig hangsúlyozta, egy bizottságban 10-en ülnek, s ha egy taggal kapcsolatban aggályok merülnek fel, az nem lehet ok arra, hogy hátráltassa a munkát. Megerősítette, a Híd felelősséget vállal jelöltjeiért, majd hozzáfűzte, ha a könyvvizsgálat hiányosságokat tár fel, nem zárkóznak el a személycseréktől sem.

A Komáromi Függetlenek Csoportjából többen is hangsúlyozták, elsősorban az érdemi munka mihamarabbi beindulását tartják szem előtt, ehhez elengedhetetlen a szakbizottságok felállása. Ugyanakkor Kovács Dávid és Keszegh Béla (KFCS) alpolgármester is leszögezték, lehetőleg már a következő testületi ülésen szeretnének foglalkozni a vízgazdálkodási vállalat ügyével, csoportjuk szükségesnek tartja egy új alapszabály elfogadását, a felügyelőtanács mihamarabbi cseréjét, továbbá egy független könyvvizsgálatot. A csoport egy nyilatkozatot is közzétett, melyben leszögezik, a jövőben is támogatni fogják a városvezetés minden ésszerű és hasznos kezdeményezését, ugyanakkor az egyezségekhez is tartják magukat minden esetben.

A képviselők nagy többsége szerencsétlen dolognak nevezte a vétó és a vízművel kapcsolatos aggályok összekapcsolását. Ezzel kapcsolatban Knirs Imre (független) alpolgármester kijelentette, nem a vétó a szerencsétlen, hanem az elmúlt 12 év. „Érdekel minket, mi történik a cégünkkel, ezen vannak egyesek felháborodva?“ – fűzte hozzá.

Benyó Zoltán (független) kijelentette, bár nem örül a vétónak, a polgármesternek joga volt hozzá, és el tudja fogadni, hogy a város érdekében történt. Szerinte már legalább 3 éve villognak a vészjelzések a vízművel kapcsolatban, s már korábban szigorítani kellett volna a cég alapszabályzatát. Andruskó Imre a vita során megemlítette, nem szeretné, ha vállalkozók, oligarchák diktálnának a képviselő-testületnek. Feszty Zsolt (MKP) arról beszélt, hogy üdvözli a városvezetés rendcsinálási szándékát, ezért örülne, ha nem ragadnának le egy cégnél, s például a Com-therm hőszolgáltató vállalattal is foglalkoznának majd, mely elmondása szerint évek óta „használ városi vagyont ingyen és bérmentve, és onnan is lehetne valami bevételt kerekíteni“.

A vízművel kapcsolatban az ülésen nem mutattak be semmilyen dokumentumot, ezért a képviselők többsége kérte, hogy amikor a vállalat kérdése napirendre kerül, kapjanak világos, szakmai tájékoztatást, hivatalos dokumentációt. Bohumír Kóňa hivatalvezető azokat az ügyeket említette, melyekről előző számunkban említést tettünk. Ezen kívül az érdemi munkát hiányoló felszólalások kapcsán arra hívta fel a figyelmet, hogy a városi hivatalban már eddig is sok minden történt a hatékonyabb működés érdekében, előkészítették a hivatal új szervezeti felépítését, felmondások, fegyelmi eljárások is folyamatban vannak, ahogy az ügyfélfogadási idő bővítése is.

Stubendek László a vita végén megerősítette, mivel átlátható, transzparens viszonyokat szeretne teremteni a városnál és cégeinél, a vízmű igazgatótanácsa elnökének jelölését tartja aggályosnak. A vétó a KOMVaK miatt lett életbe léptetve – jelentette ki. Zárszavában rámutatott, bárhogyan is alakuljon a szavazás a vétóról, ő örül annak, hogy döntésével felhívta a figyelmet a KOMVaK-kal kapcsolatos problémákra. A testület végül 20 igen szavazattal megtörte a polgármester vétóját (ehhez legalább 15 igenre volt szükség). Nemmel 4-en szavaztak: Benyó Zoltán, Less Károly, Knirs Imre és Rajkó Ferenc (függetlenek). Keszegh Béla alpolgármester nem szavazott. A szavazógép Keszegh Margit voksát nem jelezte, de utólag közölte, ő is igent nyomott.

A vétó letörése nyomán tehát a három héttel ezelőtt már egyszer megszavazott tagokkal állnak fel a szakbizottságok, megkezdődhet az érdemi munka. A KOMVaK ügye pedig mindettől függetlenül hamarosan újra napirendre kerül majd, vélhetően már márciusban.

(Csaba Ádám)

Top