Félidőben: interjú Naszvad polgármesterével

Naszvad. A választási időszak feléhez érkeztünk, itt az értékelés, illetve az új feladatok meghatározása. Régiónk polgármestereinek négy kérdést tettük fel a témával kapcsolatban, válaszaikat folyamatosan közöljük. Ezúttal Molnár Zoltán, Naszvad polgármesterének válaszait olvashatják.

• A választási időszak feléhez érkeztünk. A tervezett feladatok közül mit sikerült kipipálni és mi nem jött össze?

– A 2019-es év sok pozitívumot hozott. Július 26-án sikerült ünnepélyes keretek között átadni és üzembe helyezni a Thermal Naszvad fürdőt, melynek építése 2015-ben kezdődött. Ugyancsak a tavalyi év eseménye, hogy október 15-én a Szlovák Nemzeti Tanács határozata értelmében Naszvad városi rangot kapott, az erről szóló okiratot 2019. november 16-án egy avatási ünnepség keretében az akkori belügyminiszter, Denisa Saková személyesen adta át. 2020. január elsejétől tehát Naszvad Szlovákia 141. városa lett, a lakosság számát tekintve pedig a 117. helyet foglaljuk el. Sikerült megépíteni az új gyalogjárdát a katolikus templomtól a termálfürdőig, uniós támogatásból felújítottuk a művelődési központot. A közbiztonság érdekében nagyon fontos volt, hogy két fővel sikerült megemelni a városi rendőrség létszámát, korszerűsítettük és bővítettük a városi kamerahálózatot. Befejezés előtt áll a város teljeskőrű optikai hálózatának kiépítése, november végéig pedig új buszmegállókat helyeztünk el a városban. Nem sikerült még lezárni a csatornahálózat teljes kiépítésének és a szennyvíztisztító-állomás bővítésének közbeszerzését, emiatt távolodik a beruházás megvalósítása is.

• A gazdasági, pénzügyi válság, valamint a koronavírus-járvány miként hatott a községre?

– Sajnos nagyon érzékenyen érintett bennünket. A tavaszi első hullám után októberben már másodjára kényszerültünk bezárni a termálfürdőt. Ez hatalmas bevételkiesést jelent számunkra. Továbbá jelentős kiesés tapasztalható a bérleti díjakból, valamint a helyi adókból származó bevételek terén is. Jelentősen visszaesett a vállalkozási célokra alkalmas városi ingatlanok eladása és bérbeadása, nagy a bizonytalanság a vállalkozók és a munkáltatók körében. A városi költségvetés folyamatos átértékelése után némely beruházásokat kénytelenek voltunk meghatározatlan időre elhalasztani.

• Miként reagál az önkormányzat a bevételcsökkenésre?

– Fokozott figyelmet szentelünk a költségvetés bevételi és kiadási részének alakulására. Igyekszünk kihasználni minden támogatási és kárpótlási lehetőséget, amit az állam nyújt az önkormányzatok részére, gondolok itt a munkahelyek megtartására irányuló támogatásra a termálfürdőben, a bérleti díjak 50 százalékos kompenzációjára az állam részéről, valamint a képviselőtestület jóváhagyásával igényeltük az állam által felkínált kamatmentes segítséget, a visszatérítendő kölcsön felvételét a részesedési adókból származó kiesés pótlására. Az év végéig csak a legszükségesebb kiadásokat engedélyezzük.

• A hátralévő kétéves megbízatási időszak alatt mik a prioritások?

– A legfontosabb, hogy sikeresen tudjuk folytatni a városi csatornahálózat teljes kiépítésének és a szennyvíztisztító-állomás felújításának közbeszerzését és megkezdeni a munkálatokat. További feladatok a gyalogjárdák bővítése, a temető felújítása, egy újabb urnafal kialakítása, az ipari parkban és az üdülési övezetben az utak aszfaltozása, a kamerarendszer folyamatos bővítése és korszerűsítése, valamint a termálfürdő sikeres működtetése és bővítése – természetesen, ha ezt a koronavírus-járvány lehetővé teszi. Emellett a lehetőségekhez mérten továbbra is támogatni az oktatási intézményeket, tömegszervezeteket, sportegyesületeket, egyházakat, amelyek jelentős mértékben hozzájárulnak városunk életének fejlődéséhez.

(miriák)

Kapcsolódó cikkeink:

Átadták a városi rangot igazoló okiratot
Pénteken átadják a naszvadi termálfürdőt

Top