Évi félmillió vízvezetékek javításáraLényeges önkormányzati döntések születtek a komáromi víz- és csatornázási művekkel, a KOMVaK-kal kapcsolatban. A legfontosabb, komáromi lakosokat érintő döntés, hogy a jövőben a vízmű évente közel félmillió eurót fordít a vízvezetékek és csatornák javítására. Ezt az elmúlt évtizedben nagyon elhanyagolták, aminek következményei is voltak a közelmúltban.

csatorna_kn

A múlt heti képviselő-testületi ülés legfontosabb pontjai a komáromi vízműveket érintették, három lényeges kérdés is napirendre került a KOMVaK-kal kapcsolatban. A vártnál simábban zajlott a vita, a komáromi városatyák csaknem egyhangúlag hoztak döntéseket. Ebben érezhetően szerepet játszott az, hogy hagynák dolgozni a vízmű új vezetését, hogy a múltbéli súlyos hibák és mulasztások ne befolyásolják a 100 százalékban városi tulajdonú részvénytársaság gyógyulását.

Az viszont más kérdés, hogy lesznek-e személyes felelősei a KOMVaK eladósításának. Ezzel kapcsolatban Ruman Patrik vezérigazgató Keszegh Béla alpolgármester javaslatára elfogadta, hogy határozatban rögzítsék: legkésőbb idén június végéig a polgármesterrel közösen összegzik a mélyreható, Due Diligance típusú átvilágítás eredményeit, kifejezetten a felelősségrevonás, számonkérés szempontjából, és alapos gyanú esetén büntetőfeljelentést tesznek.

Mérgező viszony

A Due Diligance könyvvizsgálat eredményeiről a készítők tájékoztattak röviden, hangsúlyozva, jelentésük objektív és független. Rámutattak, a kereskedelmi törvény paraméterei szerint a KOMVaK a tavalyi adatok szerint válságban lévő vállalat – igaz, éppen csak beleesik ebbe a kategóriába. Ugyanakkor azt is leszögezték, a vállalatot nem fenyegeti csőd, bár egy évvel ezelőtt súlyosabb volt a helyzet, a hitelezők kérhették volna a csődeljárás megindítását. Sőt, a végrehajtási folyamat el is indult, ami komoly kockázatot jelentett, hiszen a vízmű közszolgálatot ellátó vállalat, a vízszolgáltatást biztosítani kell – tavaly ilyenkor tehát késedelem nélkül kellett elhárítani a végrehajtás rémét.

Fontos, bár nem újszerű megállapítás, hogy kifejezetten „mérgező“ volt a KOMVaK és az aranyosmaróti HASS cég viszonya – hangsúlyozták az audit készítői. A HASS a banki hitelnél jóval kedvezőtlenebb hiteleket nyújtott a vízműnek munkákra, újra és újra, amiket aztán maga végzett el, miközben felmerül az is, hogy túl drágán. A jelzálogszerződés is érthetetlenül durva és előnytelen feltételeket tartalmazott a vízmű számára, a vállalati hitel törlesztőrészleteinek nem fizetése pedig egészen súlyos helyzetbe sodorta a KOMVaK-ot. Nincs ésszerű magyarázat a miértekre.

Elhangzott, jelen állás szerint a csallóközaranyosi beruházás – a csatornázás kiépítése pályázati támogatással – gazdaságilag megalapozatlan, hibás döntés volt, és jelen állás szerint a vízműnek több mint 1 millió eurót vissza kell fizetnie a környezetvédelmi minisztériumnak. Az ügy nem zárult le végleg, de ez reális forgatókönyv, így fel kell rá készülni.

Az átvilágító cég szakértői rámutattak, a Ruman Patrik fémjelezte cégvezetés helyes lépéseket tett az elmúlt bő egy évben. A vállalat problémái a 2011 és 2016 közötti időszakra vezethetők vissza, amikor Olláry Viktor és Cséplő Gábor vezették a céget. 2016-ra gyakorlatilag fizetésképtelenné vált a cég a magas adósságállomány miatt.

vizmu-e1478875049521 (1)

Egészségesebb modell

Lényeges döntés, hogy a jövőben a KOMVaK egy üzemeltetési szerződés szerint működik majd. Ennek szükségességét már az előző cégvezetések is hangsúlyozták, és a bűnös hibákon túl eddig ez is problémát okozott a vízműnek. Eddig ugyanis a KOMVaK évi 485 ezer euróért bérelte a várostól a vízvagyon egy részét, többek között magukat a vezetékeket, csatornákat. Ezek egy része a város tulajdonában van, és a javításukat, karbantartásukat is az önkormányzatnak kellett (volna) kezdeményezni – holott nyilvánvalóan szakmai kérdésről van szó, amit a vízmű tud hatékonyan kezelni. Ez a jövőben így is lesz. Bár a város évi 485 ezer eurónyi bevételtől elesik, amit eddig másra fordíthatott, ez a pénzösszeg most a KOMVaK-nál marad, és csakis javításokra és karbantartásra lesz felhasználva. Ezt két éve ráadásul törvény is előírja.

Egyáltalán nem mellékes, hogy az üzemeltetési szerződés gazdaságilag is egészségesebb lesz, a konszolidáció szerves része, a város például 20 százalék áfát takarít meg – hangzott el. Az új modell értelmében a vízmű a vizes vagyon egészét üzemelteti majd. Ruman Patrik vezérigazgató ezzel kapcsolatban hangsúlyozta, jogilag is garantálják majd, hogy egy új beruházással létrehozott vagyont a város jóváhagyása nélkül ne lehessen elzálogosítani. Azt is leszögezte, a változás nem befolyásolja majd az árakat, sem olcsóbb, sem drágább nem lesz a víz- és csatornadíj.

Az átvilágítást végző külsős cég képviselői, Stubendek László polgármester és a képviselők nagy többsége is egyetértett a változással, az üzemeltetési szerződésre való átállást csak a városi hivatal egy meg nem nevezett szakértője és Benyó Zoltán képviselő ellenezték.

komvak1

Végleges búcsú a HASS-tól

Az üzemeltetési szerződés megkötését már csak azért is támogatta egy híján minden jelenlévő képviselő, mert a vízműnek hitelt nyújtó bank ezt a kölcsön feltételéül szabta. Arról a hitelről van szó, amelyet első körben tavaly novemberben jóváhagytak a városatyák, és amiből a KOMVaK végleg kifizetheti a HASS felé fennálló összes adósságát, és végleg megszabadulhat ettől a tehertől. Ez óriási könnyebbséget jelent, hiszen a HASS cégnek a borzalmas feltételek miatt jelenleg havi 63 ezer eurót törleszt a KOMVaK, a banknak viszont már kevesebb mint 30 ezer eurót kell majd fizetnie havonta. Ha 10 év alatt visszafizeti a banki kölcsönt, a KOMVaK gyakorlatilag 800 ezer eurót spórol azzal, hogy banki hitelre cserélte a vállalattal szemben fennálló tartozását.

(csaba)

Top