Gúta

A déli lakózóna első épülete

 • 2013.4.8

Gúta városa több évvel ezelőtt dolgozta ki a város déli területére az új lakózóna terveit. Erre a részre az építkezési telkek iránti érdeklődés, a lakáshiány, a városból a forgalomelterelés és egyéb okok miatt volt szükség. Ha mindez kiépül, egy gyönyörű zöldövezettel tarkított új lakózóna tárul a lakosság elé, de évekbe telik úgy az infrastruktúra kiépítése, mint az anyagi fedezet megteremtése.

2010-ben a város vezetése úgy vélte talán elkezdődhet a Liget utcai lakásegység felépítése, mely létesítménynek sok ellenzője akadt, több okból kifolyólag. Talán az égiek sem adták rá áldásukat, ugyanis a rengeteg eső annyira alámosta a talajt, ahová az építkezést tervezték, hogy az nem tette lehetővé a munkálatokat. Mivel szükséges volt egy új területet kijelölni, így a déli lakózónára esett a választás. 2011-ben elkezdődött az építkezés, melynek anyagi fedezetére az Állami Lakásfejlesztési Alap nyújtott kölcsönt 70%-ban. Az épület terveit a gútai Ferencz László készítette, a munkálatok kivitelezője pedig az érsekújvári S.F.H. Kft. volt. A munkálatok teljes összege mintegy 750 051,47 eurót tett ki. A 18 lakással rendelkező lakóház bérlői új lakhelyüket 2012 nyarán vehették át, és azóta is minden lakás foglalt. A Városi Hivatal szociális ügyeket intéző osztályán elmondták, hogy még mindig van igény bérlakásokra, még mindig sok a benyújtott kérvény, egyelőre viszont nincs tervben új lakóház építése.
csr

Paszmár János pedagógus kitüntetése

 • 2013.4.8

A gútai városi önkormányzat mellett működő kulturális és iskolaügyi bizottság már második alkalommal adta át az Év pedagógusa díjat. Idén  Paszmár János, a gútai Művészeti Alapiskola igazgatója kapta ezt az elismerést.
Paszmár János 1958. december 2-án Komáromban született. Az alapiskolás évek után 1978-ban a komáromi Magyar Tan-nyelvű Gimnáziumban érettségizett. Ezt követően tanulmányait a pozsonyi Konzervatóriumban folytatta, ahol ének szakon 1983-ban az abszolutórium befejezésével zárta tanulmányait. 1983-tól a Művészeti Alapiskola ének szakos tanára. Többek között olyan kiemelkedő diákok korai, de meghatározó mentora, mint az operaénekes-művésznő Becse Szabó Ilona vagy Gőgh Zoltán. 1991-től a gútai Művészeti Alapiskola igazgatójának választották. 1997-1999 között kiegészítő képzés keretein belül közoktatás-vezetői képesítést is szerzett. Nős, felesége Paszmár Erzsébet szintén pedagógus, ugyanúgy, mint az immáron felnőtt leánygyermeke Lívia is. Családjával jelenleg Vágfarkasdon él.
Szakmai múltjához és jelenéhez mindenképpen megemlítendő, hogy 1982-1995 között a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Vass Lajos Kórusának tagjaként, 2010-től a galántai Csemadok mellett működő Kodály Zoltán Daloskör tagjaként megszámlálhatatlan nagysikerű fellépésen van túl.
A Művészeti Alapiskola igazgatójaként több, mint 20 éve nagy gondossággal vezeti az intézményt. Figyelme nemcsak az iskolában folyó nevelési munkára terjed ki, hanem a város jó hírének öregbítésében is elévülhetetlen érdemei vannak. Irányítása alatt olyan magasan szakképzett csapatot épített maga köré, amely vezetésével az iskola növendékei az elmúlt évtizedekben szinte futószalagon szállították a rangos hazai és nemzetközi ének-, tánc- és rajzversenyekről a kimagasló eredményeket.
Paszmár János munkássága, életműve, tevékenysége nem korlátozódik csupán a Művészeti Alapiskola keretein belülre. Egyházzenei tevékenysége rendkívül magas szintű. Elnöke a Komolyzene Kedvelők Baráti Körének, és alapító tagja a Palkovich Viktor Társulatnak, amely egyedülálló módon közvetít magas szintű kulturális és hagyományőrző értékeket Gúta városában.
Paszmár János a szülők és a diákok körében is egyaránt kedvelt pedagógus, köszönhetően precizitásának, kompromisszumkészségének, emberszeretetének. Aktív közéleti szerepvállalása révén társadalmi közmegbecsülésnek örvendő, elismert egyénisége Gúta városának. Nyugodt szívvel kijelenthetjük, méltó példakép lehet úgy a jelen, mint az utókor számára.
-pint-

Kitűzték a székely zászlót

 • 2013.3.11

A zászlófelvonást az MKP helyi alapszervezete indítványozta. Hajkó Hajnalka szavalata után Mayer János, a művelődési központ igazgatója röviden ismertette a székely zászló kihelyezését megelőző eseményeket, és a jelképes cselekedet üzenetéről beszélt. Koczkás Beáta, az MKP helyi alapszervezetének elnöke elmondta: „Együttérzésünket fejezzük ki a székelyföldi és a világ valamennyi magyarságával, mivel az ő ügyük a miénk is és fordítva.” Hájas Tamás, az MKP helyi alapszervezetének alelnöke kihelyezte a székely zászlót a művelődési központ falára. A zászlófelvonás a székely himnusszal zárult.    -br-

Egy év múlva megoldódhat

 • 2013.3.11

A legutóbbi testületi ülésen mindkét község tárgyalt a királynéréti lakosok problémájáról. Mint ismeretes, ezen városrész közigazgatásilag Gútához tartozik, a lakosok a városban intézik ügyes-bajos dolgaikat, Gútán szavaznak, ide járnak orvoshoz, iskolába, de kataszterileg Keszegfalvához tartoznak, tehát az ingatlanadót a községnek fizetik. Ez egy anomália, amit mindenképp meg kell oldani, és a 18 hektáros területet telekkönyvileg is Gúta városához csatolni.

Horváth Árpád, Gúta város polgármestere múlt héten hétfőn lapunknak elmondta: „Ez már nem pénzkérdés, hanem erkölcsi kötelességünk megoldani a királynéréti lakosok ezen problémáját. Itt 40-45 polgár él, akik kötődnek Gútához. A területrendezésnek ugyan nincs pénzügyi vetülete, de a későbbiekben városunkban bizony lesznek kiadásai, mivel minél hamarabb fel kell újítanuk a Királynérétre vezető utat. A szemételhordással és a közvilágítással is merültek fel problémák, tehát ezt is a jövőben orvosolnunk kell. Jó esetben egy év múlva kerülhet pont az ügy végére.”

Keszegfalván csütörtökön üléseztek a képviselők, ahol szintén tárgyaltak a problémáról. Lehocký Milan, Keszegfalva polgármestere, így nyilatkozott lapunknak: „Nem született döntés a királynéréti terület rendezésének ügyében. Mi egy alternatívával állunk elő, mégpedig azzal, hogy mivel ez a rész a község vagyonát képezi, így egy ajánlatot teszünk majd Gúta város polgármesterének, melyben  a területért cserébe a városától kérünk egy részt a kataszteréből” – mondta a falu polgármestere.
Tehát újabb tárgyalások elé néz a két község, hogy hosszú évek után megoldódjon a királynéréti lakosok problémája, és már közigazgatásilag és kataszterileg is egy városhoz – Gútához – tartozzanak.    szt

Internetes panasziroda indult

 • 2013.2.11

A gútai önkormányzat egy újszerű megoldással próbálja orvosolni a lakossági bejelentéseket. Az új megoldás nem csupán a hiányosságok jelzését, de az egyéb észrevételeket is várja a lakosoktól.

A város honlapján jelent meg az az új lehetőség, amelyben a lakosok területre és témában lebontva tehetik meg észrevételeiket. A magyar és szlovák nyelvű szolgáltatás a város honlapján a „Lakossági javaslatok és észrevételek Gúta Város Önkormányzata részére“ elnevezésű ikon alatt található meg. Két lehetőség közül tudnak választani az érdeklődők, elsősorban bejelenthetik a problémát, kérdést, észrevételt, de ugyanúgy lehetőség nyílik megnézni az eddigi bejelentéseket, és azok kimenetelét“ – mondta el Koczkás Beáta alpolgármester.
A rendszerben az adott témakörben illetékes személyhez kerül a konkrét ügy, aki elkezdhet az adott problémával foglalkozni. A felelős személyt ugyancsak egy e-mail figyelmezteti, hogy egy feladat megoldásra vár, majd saját belépési kóddal megtekintheti a pontos bejegyzést. Ha a probléma megoldásra kerül, vagyis az „ügy lezárul“ , a bejelentő lakos egy újabb levelet kap, hogy a probléma megoldódott.
Az újszerű rendszer múlt év végétől működik élesben. A kétnyelvű lehetőség magyarosítása terén az induláskor voltak gubancok, azonban ezt is eltávolították a rendszerből, így magyar és szlovák nyelven is használható.
Mikor elindult a szolgáltatás, a helyi televízióban is tájékoztatták az embereket, de az alpolgármester szerint a lakosok egyelőre még távolságtartóak az új lehetőséggel szemben. Bíznak azonban a rendszer felpörgésében, hiszen így sokkal rugalmasabb lehetőség nyílik a problémák megoldására, és a hasznos javaslatok becsatolására.

http://old.kolarovo.sk/pos.php?id=pos_hu  (b)

Marad a tizenkilenc képviselő

 • 2013.2.4

Az önkormányzat napirendi pontjára tűzte a képviselő-testület létszámának csökkentését. Több javaslat is érkezett, azonban döntés nem született. Majd meghallgatták a tanügyi hivatal beszámolóját a beiratkozások alakulásáról a városban.

A város polgármestere, Horváth Árpád azt javasolta, hogy a jelenlegi 19 képviselő helyett a következő választási ciklusban már csak 17 városatya foglaljon helyet a testületben. Indoklásában kitért arra, hogy a legutóbbi népszámlálási adatok szerint a városban 10 696 polgár él. Az önkormányzatokról szóló törvény értelmében a 10 és 20 ezer közötti lakossággal rendelkező községekben 13 és 19 között mozoghat a képviselők száma. Bár a lakosok számát illetően Gúta az alsó határhoz van közel, jelenleg a képviselők száma a lehetséges legmagasabb a testületben.
A vitában felszólalt Lengyel István, aki azt vetette fel, hogy ne csak a testületben eszközöljenek megszorításokat, hanem a hivatalban is. Angyal Béla rámutatott arra, hogy ennek a megszorításnak csak 2015-ben lenne pénzügyi vonzata. Majd javasolta, hogy csökkentsék a képviselők számát tizenötre. A soron következő felszólalók, mind javaslatot tettek a képviselők számának csökkentésére, ki tizenötöt, ki tizenhetet javasolt. A vita lezárta után először a 15-ös, majd a 17-es létszámról szavaztak. A 16 jelen levő képviselőből mindkét esetben nyolcan támogatták a javaslatot, hatan tartózkodtak, ketten pedig ellenezték a javaslatot. Fura módon a 15-ös változat támogatói a 17-est nem támogatták, így marad a jövőben is a 19 tagú testület. Az ügy még nem tekinthető lezártnak, hiszen az önkormányzati választásokat megelőzően az egyes körzetek és képviselők létszámának ügye kötelezően a képviselő-testületek elé kerül. Minden bizonnyal akkor a testületnek újra foglalkozni kell ezzel a témával.
A városban már lezajlottak a múlt hét folyamán a beiratkozások. Takács Imre, a közös tanügyi hivatal vezetője beszámolt a képviselőknek az eredményekről: a Corvin Mátyás Alapiskolába 30 tanulót írattak be, ebből négyen halasztanak. A Rákóczi Ferenc Alapiskolába 27 tanuló jelentkezett, melyből három halaszt. A Nagyboldogasszony Egyházi Alapiskolába 16 gyermeket írattak a szülők, a halasztások száma egy, és a szlovák tanítási nyelvű Komenský Alapiskolába 18 kisdiák jelentkezett. A beszámoló után a képviselők teret kaptak, hogy megvitassák a témát. Az önkormányzat a költségek lefaragása érdekében azzal a javaslattal állt elő, hogy ne 2-2 osztályt nyissanak a Corvin és a Rákóczi Alapiskolában, hanem némi átszervezéssel az egyik iskolában egy osztály indulna, míg a másik iskolában kettő. Az elképzelések szerint a következő évben pedig megfordítanák és ahol idén 1 osztály volt, ott jövőre kettő lenne. Ez a javaslat kisebb vihart keltett a képviselők közt, végül arra a döntésre jutottak, hogy most csak tudomásul veszik a jelentést és májusban még visszatérnek a témához.
-ssy-

Šáli Iván emlékére

 • 2013.1.28

Elment a gútai Vízimalom utóbbi évtizedeinek lelke, Šáli Iván. Hirtelen távozott, nem köszönt el, ezzel fölborzolt megannyi érző szívet és hatalmas űrt hagyott maga után.

Szüntelen aktivitás jellemezte, egész lénye vitalitást sugárzott és tenni akarást a malomért, a környékért, a természetért, az állatokért. Tele volt tervekkel, folyamatosan szépítgette, építgette a Vízimalom térségében épült vendégházat, valamint alakítgatta az ott élő állatok birtokát is. Mikor legutóbb beszéltünk, nem panaszkodott, csupán elmondta, hogy a kevés bevételből teszi mindezt, amit a vendéglő hoz, minden más munkában barátai segítségére szorul.
Bár a Vízimalom térségének használatát jelképes összegért ő birtokolta, de egyáltalán nem tulajdonított azt ki. Nyitott volt bármilyen rendezvény megszervezésére, vagy éppen otthont adott azoknak a téli hidegben, őszi esőben, nyár melegében. Olyan rendezvényekhez adta nevét, mint a kolbászfesztivál, country fesztivál, gulyásfőző verseny, hagyományosan itt rendezték a Hanna-hanna művészeti fesztivált, a Malmocska népművészeti fesztivált, de volt a Vízimalom térségében már lovasbemutató, íjászbemutató, íjászverseny, kutyakiképzők, régi autók, pékáruk bemutatója és még sorolhatnánk.
Šáli Iván nevéhez fűződik a gútai természetvédő egyesület megalakítása is, ami fémjelzi egész tevékenységét. Iván szelleme nem hagyja el a Vízimalmot, terveit, álmait egyszer majd valóra váltja valaki.
csr

Elfogadták az adók új mértékét

 • 2012.12.17

A gútai önkormányzat legutóbbi ülésén az ingatlanadó összege és a szemételhordási illeték is megtárgyalásra került. Az önkormányzat nem emelte az alaptarifákat, ennek ellenére mégis néhány összeg változik.
Az ingatlanadó esetében nem történt változás, azonban egy törvénymódosításnak köszönhetően az önkormányzatnak módosítani kellett. Ez a módosítás a külterületeket érintette, ahol csupán akkor lehet más tarifa, ha az ott élő lakosok az adófizetők legalább 5 százalékát alkotják – mondta el a részleteket Koczkás Beáta alpolgármester. Gútán a külterületeken, tanyákon ezt az arányt sehol nem érik el, így ott is ugyanolyan összegű ingatlanadót kell fizetni majd a jövőben, mint a városban. Eddig körülbelül a felét fizették az ott élők. „Szerintünk sem igazságos ez, de a törvényben ez van“ – tette hozzá Koczkás Beáta.
A vállalkozásokat illetően némileg csökkentek az ingatlanadó tarifák. Összességében emelés nem történt, de a módosítások miatt 8 ezer euróval nagyobb bevétel várható a tervezet szerint.
A kutyák után fizetett adó nem változott. Gútán továbbra is 30 eurót kell fizetni a lakásban tartott ebekért, családi házaknál 7, külterületeken/tanyákon 3,5 euró a díj.
A szemételhordási illetéket nem változtatta a testület, maradt 17,6 euró, azonban a kedvezmények listája lett megkurtítva. A jövőben nem jár kedvezmény a gyerekekre. Ugyancsak megszűnik az 55 évnél idősebb nők és a 60 évnél idősebb férfiakra járó kedvezmény, és egységesen 70 év fölött kaphatnak kedvezményt az idősebb lakosok, ahogy ez az ingatlanadó esetében is érvényes.
Érvényben maradt viszont a hulladékszelektálásért járó kedvezmény, amivel akár 50 százalékkal is csökkenthető ez az illeték. A lakosok igazolást kapnak a szelektáltan leadott hulladék után, ami az illetékek meghatározásakor kedvezményeket biztosít. A mennyiségi hulladék elszállításánál nem történtek módosítások, csupán néhány kerekítés.
A tervek szerint a szemétilletékekből befolyó összeg nagysága jövőre 184.400 euró lesz, ami 17.200 euróval magasabb összeg, mint 2012-ben volt.
(b)

Ex Libris-díjasok

 • 2012.10.29

A 2012-es Ex Libris-díj átadási ünnepségére került sor Gútán a Magyar Tannyelvű Magán Szakközépiskola oszlopgalériájában. A hivatalos átadási ünnepség előtt színvonalas programmal kedveskedtek a szervezők a jelenlevőknek. A műsorban fellépett Szvrcsek Anita, a Jókai Színház művésznője, Lázok Eduard, a gútai magániskola diákja, valamint Zsapka Attila énekes, Sipos Dávid szaxofonkíséretével.
Az ünnepi műsor után Dr. Gubcsi Lajos, a Magyar Művészetért Kuratórium elnöke művészeti díjakat adományozott Nagy János szobrásznak, a komáromi Szlovákiai Bencés Rendnek,  a Selye János Gimnáziumnak, a Jókai Közművelődési és Múzeumi Egyesületnek, a nyitrai Közép-európai Tanulmányok Karának, és a gútai Magyar Tannyelvű Magán Szakközépiskolának. A kitüntetettek azért kapják ezt a neves elismerést, mert a díjazott személy vagy intézmény oszlopa a magyar kultúrának, a hagyományokból táplálkozó nemzeti szellemnek, amelyet nemcsak ápol, megvéd, hanem épít, alkot is. A Magyar Művészetért égisze alatt ezt a díjat folyamatosan adományozzák 1987-től, éppen negyedszázada.
Kép és szöveg: -pint-

 

Határozatban álltak ki a kétnyelvűség mellett

 • 2012.10.8

A gútai önkormányzat testületi ülésén ellenszavazat nélkül álltak ki a képviselők a kétnyelvűség mellett. A városba érkező árusoktól is kérni fogják a magyar nyelv használatát.
A kulturális bizottság terjesztette be a javaslatot, amelyen belül Samu István vetette fel a témát. A határozat szövege szerint “Gúta Város Képviselő-testülete a T.t. 184/1999 sz. a nemzeti kisebbségek nyelvének használatáról szóló törvény értelmében felszólítja a város területén működő gazdasági társaságokat, egyéni vállalkozókat, civil szervezeteket és a lakosokat a kétnyelvűség terén (szlovák nyelv és magyar nyelv) meglévő törvényi lehetőségek figyelembe vételére és a kétnyelvűség terén érvényes törvényi kötelezettségek következetes betartására.”
A határozati javaslatot a jelen lévő 15 képviselő közül mind támogatta. „Valahol egyfajta büszkeség van bennem, de másrészt kicsit fáj ez a büszkeség, hogy jelenleg a városi ranggal rendelkező települések közt Gúta a legmagyarabb város, hiszen 76 százalék a magyar ajkú lakosok aránya“ – nyilatkozta a határozat kapcsán Horváth Árpád polgármester. A polgármester elmondása szerint, nemcsak a városban tevékenykedő vállalkozóknak szeretnék tolmácsolni ezt az ajánlást, hanem például a vásárba érkező árusoknak is.
A gútai önkormányzaton belül az is megszokott gyakorlattá vált, hogy az elfogadott önkormányzati határozatok szövege is megjelenik magyar nyelven.

Emelték az alpolgármester fizetését

 • 2012.10.8

Az alpolgármester fizetésének korrekcióját szavazta meg a gútai önkormányzat a legutóbbi ülésén. A mostani alpolgármester jelentősen kevesebbet kapott, mint elődje, ezért is támogatta a legtöbb képviselő az emelést.
A gútai önkormányzat a megszokott menetrend szerint tárgyalta a város vezetőinek díjazását. Míg a polgármester fizetésének emelésére nem volt javaslat, addig az alpolgármester fizetésének emelését javasolták. Koczkás Beáta alpolgármester a város első emberének fizetése alapján kap százalékos díjazást. Ez idáig az alpolgármester asszony a polgármesteri fizetés 55 százalékát kapta meg, most ezt a képviselők 62 százalékra emelték. A 15 jelen lévő képviselőből csupán egy nem szavazta meg a hét százalékos emelést.
Az elfogadott határozat értelmében Horváth Árpád polgármester bruttó fizetése 2486 euró (tisztán kb. 1700 euró), míg Koczkás Beáta bruttó 1541 eurót (tisztán kb. 1080 euró), azaz 203 euróval többet fog kapni.
Néhányan kritikusan fogalmaztak az emelés kapcsán, mondván a mostani időben, amikor minden önkormányzatnak spórolnia kell, miért emelik az alpolgármesteri fizetést. Ezzel szemben az az érv hangzott el, hogy a „korrekció“ oka elsősorban az, hogy Koczkás Beáta a munkája első két évében jelentősen, közel 600 euróval kevesebbet kapott, mint elődje, Árgyusi Imre. A központi intézkedések értelmében csökkentek a város vezetőinek fizetései, azonban akadtak helyek, ahol ezt a képviselő-testület a korábbi szintre kompenzálta. Horváth Árpád polgármester fizetése a korábbi ciklusban is hasonló volt, azonban Koczkás Beáta több mint 30 százalékkal kevesebbet kapott elődjénél.
Ugyancsak az érvek között szerepel, hogy az alpolgármester asszony alacsonyabb díjazást kapott, mint a főellenőr, vagy a hivatalvezető, ami aránytalannak számított. A főellenőr, Tóth Éva fizetését ugyancsak a törvény szabályozza. A főellenőr jelenleg félállásban dolgozik Gútán, és így kap bruttó 829 eurós fizetést. Korábban a főellenőr a most már Komáromban tevékenykedő Nagy Jenő volt, aki teljes állásban dolgozott, és havi 1679 eurót keresett „durván“.
„Én kiállok mellette, látok annyi igyekezetet és tudást az alpolgármester asszonyban, hogy ő erre rászolgált“ – nyilatkozta a témával kapcsolatosan Horváth Árpád polgármester.

Gútai Líra 2012: Legyél Te is sztár!

 • 2012.9.10

A Gútai Líra elnevezésű amatőr táncdalénekesek versenyére várja a jelentkezőket az Alma Art Polgári Társulás és a városi művelődési központ.
A mintegy negyvenhárom esztendős megmérettetésen 14 éven felüli fiatal tehetségeknek nyújtanak bemutatkozási lehetőséget, azonban nincs felső korhatár. A jelentkezőknek két dallal (egy lassúbb és egy gyorsabb ritmusú táncdal) kell nevezniük. A népszerű Gútai Líra a szólisták versenye. Kiosztásra kerül az Arany-, Ezüst- és a Bronzlíra, valamint a Közönség díja is. „Évente szép hagyománynak ad teret a helyi művelődési központ. Immár több mint negyven esztendeje itt adnak találkozót az amatőr táncdalénekeseknek, akiknek ez egyfajta ugródeszka a zenei pályához. Bemutatkozott az azóta már szép zenei karriert befutó Vadkerti Imre, vagy említhetném Gyurcsík Tibor énekest is, aki 2010-ben Bronzlírát nyert a Gútai Líra versenyen” – mondta Szépe Hilda főszervező.
A nemzetközi versenyre szeptember 21-ig várják a jelentkezőket Érdeklődni lehet a 0908 871 838-as telefonszámon. Az idei Gútai Líra amatőr táncdalénekesek nemzetközi versenyét november 18-án tartják a gútai művelődési központ színháztermében.
Borka Roland

Elbúcsúztak plébánosuktól a gútaiak

 • 2012.8.20

Szomorú hír terjedt el a városban, miszerint Kiss Róbert esperes-plébánost más funkcióba helyezte a püspök. A hír nemcsak igaz, hanem augusztus 15-én Róbert atya már el is búcsúzott a gútaiaktól, hogy a nagyszombati püspökségen átvegye munkáját.

Kiss Róbert esperes-plébános csupán pár évet töltött Gútán, de kezenyomát itthagyja, hiszen nevéhez fűződik a Szűz Mária barlang építtetése, a plébániai pasztorációs központ létrehozása, a templom csatornavíz-rendszerének elvezetése és megannyi elvégzett munka, ami tevékenységét dicséri, nem beszélve a lelkek ápolásáról. Az esperes úr elmondása szerint szívesen maradt volna még, hiszen az orgonajavítás is folyamatban van, az egyházi iskola óvodája is hamarosan nyílik és számos más terve is volt, viszont engedelmességgel tartozik elöljárójának. A híveknek azt a tanácsot adta, hogy utódját fogadják ugyanolyan jó szívvel, mint annak idején őt magát. Az atya helyére Szlovák Marián plébános érkezik Keszegfalváról.
csr

Gútai „játszótéridill“ – olvasói levél

 • 2012.5.14

Áprilisban beköszöntött a kánikula, 3 éves kislányom nagy örömére, ezzel megindulhat a játszóterek felfedezése. Már ha van mit felfedezni…..
Egy verőfényes délután elindulunk hát, hogy játszunk egy jót. A park közelében van egy vonatos csúszda. Én kényelmesen elhelyezkedem a padon, a gyermek pedig irány a csúszda, homokozó. Igazi dolce vita…..lenne, de ennél a pontnál hirtelen darabokra hull az idillikus kép. A játszótértől pár méterre egy kiskocsma található, ahonnan pár vendég úgy gondolta átköltözik a játszótérre. Volt velük egy 4 éves forma kisfiúcska, aki játszani indult. Anyuka bőszen szívja a cigarettát mellettem, egyiket a másik után, de persze a pár méterre lévő szemetes annyira távolinak tűnhet számára, inkább a homokozóban oltja el. Már ez felháborodást vált ki bennem, és akkor jön az apuka….Hoz pár doboz sört, cigit és a harmonikus család nem zavartatja magát. Nemsokára megjelenik egy „jó barát” is, aki szintén alkohollal oltja szomját…..inkább fogom a gyereket és átmegyünk a túloldalra, ahol szintén van egy csúszda és némi homok. A történet itt be is fejeződhetne happy enddel, de sajnos nem. Leülni nem tudunk, mivel egy hajléktalan épp elfoglalja az egyetlen lócát, talán illemhelynek nézi, mert szépen ülve, komótosan a szemünk láttára elvégzi rajta a kisdolgát. Gondolhatnánk, attól még a gyerek a csúszdán játszhat, de nem. Egy kóbor kutya ugyanis szépen sütteti magát a csúszda előtti homokban.
Elhúzom a kicsi lányom erről a helyről is. Szegény nem érti, miért vagyok ilyen szívtelen, miért nem játszhat. Én sem értem! Ekkora városban nem képesek rá az illetékesek, hogy megoldják ezt a problémát. Nem lehetne ezeket a helyeket elkeríteni, esetleg a városi rendőrök sétáival biztosítani? A kutya és macska ürülék okozta egészségügyi gondokról már nem is szólva. Ha a gyerek keze, ruházata beszennyezödik vele, a bélrendszerbe is bekerül. Itt kikelnek a petékből a lárvák és a gyerek bármelyik szervéhez eljuthatnak. Miért kínozza a gyereket a hasfájás, hányás, étvágytalanság, láz, köhögés? Ime, itt a válasz.
Azt gondolom, nemcsak a magam, de valamennyi gútai anyuka nevében szóltam. Teremtsünk emberibb körülményeket a játszótereken!    Madari Katalin

Megemlékeztek az 1848-49-es eseményekről

 • 2012.3.19

A magyar forradalom és szabadságharc 164. évfordulóján Gútán a Szent Rozália parkban gyűltek össze a város magyar tannyelvű intézményei, hogy közösen ünnepeljék meg a forradalmat és méltósággal hajtsanak fejet a hősök előtt.

A délelőtt utolsó perceiben a több oldalról érkező hosszú sorokban kígyózó diákseregek leírhatatlan, megható látványa fogadta a sajtó és a média képviselőit. Több száz diáktól, pedagógustól és a nemzeti ünnepünket megtisztelő érdeklődőtől volt hangos a az ünnepség helyszíne. Az ünnepség déli 12-kor kezdődött a helyi magyar tannyelvű alapiskolások és középiskolások rövid, de színvonalas műsorával. Városunk polgármestere, Horváth Árpád, ünnepi beszédében többször is szólt diákokhoz, gyermekekhez. Beszédét néma tisztelettel és feszült figyelemmel követte az ünneplő közösség.
A kápolna falán elhelyezett 1848-as emléktábla megkoszorúzásával és nemzeti himnuszunk közös eléneklésével zárult az ünnepi megemlékezés.

Mayer János

Gúta Kolárovo marad

 • 2012.3.12

A parlamenti választásokkal párhuzamosan döntöttek Gúta lakosai arról, hogy visszakapják-e a települések korábbi nevüket.
A városban érvénytelen lett a helyi népszavazás, mivel csupán a lakosok 39,65 százaléka járult az urnákhoz. Az érvényes szavazáshoz 50 százalék plusz egy főre lett volna szükség. A népszavazáson 2319 lakos mondott igent, ami a szavazók 66,41 százaléka, 1173 lakos mondott nemet a névváltoztatásra, ami 33,59 százalékos eredmény. A szavazás így érvénytelen lett, és marad továbbra is a Kolárovo elnevezés a hivatalos szlovák névhasználatban.
Némi kárpótlás lehet a gútaiaknak, hogy az új törvények értelmében viszont már kihelyezték a magyar községnév-táblákat, amelyre korábban nem volt lehetőség.    (b)

Egyedi központi buszmegálló

 • 2012.3.5

Tavaly júliusban kezdték meg a városközpont felújítását Gútán. A rekonstrukció EU-pályázatok segítségével zajlott. Ennek egyik szegmense volt a központi buszmegálló. A régi hosszú időn keresztül szolgálta a gútai lakosokat. Megérett az idő arra, hogy egy teljesen új, modern, látványában is tetszetős buszmegállót építsenek Litomericzky Nándor építész tervei alapján. Igyekeztek minél hamarabb befejezni, s bár a tervezett határidőt így sem sikerült betartani, egy rövid csúszással azonban január végén megtörtént a buszmeg­-álló hivatalos átadása. A modern, egyedi stílusban készült autóbuszpályaudvar egy télen fűtött váróteremmel is rendelkezik. Az éjszakai órákban zárt a terület, így próbálják megvédeni az esetleges rongálásoktól, a vandáloktól. Egyébként az épületet egy kamerarendszer és sűrűbb rendőri őrjárat is biztosítja, hogy a lakosok hosszútávon használhassák Gúta város egyik építészeti különlegességét, mely 95%-ban EU forrásból épült. A város 5%-os önrésszel járult hozzá ehhez a szép buszmegállóhoz.    Kép és szöveg: -pint-

Gúta város legnagyobb beruházása

 • 2012.3.5

A város egyik legnagyobb beruházását szándékozik véghezvinni, tudtuk meg Horváth Árpádtól, Gúta város polgármesterétől. A 3 millió eurót felölelő projekt Gúta árvízvédelmi rendszerének tervezete, melyet az elmúlt esztendőben nyert a Környezetvédelmi Minisztériumtól. Ez a tervezet magában foglalja a város három főcsatornájának teljes rekonstrukcióját, átépítését. Ezáltal szeretnék elejét venni az emlékezetes 2010-es helyzetnek.
Sikeres tárgyalásokat folytatnak a Szlovák Vízügyi Vállalattal, akik igéretet tettek arra, hogy belátható időn belül működőképessé teszik a szivattyúállomást. Tudni kell azt, hogy a csörgői szivattyúállomás nem működik, nem volt az árvízvédelmi rendszer része, de a városnak sikerült meggyőznie a Vízügyi Vállalatot, hogy ez a szivattyúállomás lehet a város alfája és omegája. Ez a projekt az árvízvédelmi rendszer teljes felújítását jelenti.
„Mindenki tudja, aki ebben a városban él, hogy a két évvel ezelőtti helyzet milyen károkat okozott, pontosan ezért is szeretnénk minél hamarabb megvalósítani ezt a projektet, hogy Gúta városa az esetleges nagyobb víztömeg lezúdulását is kellőképpen tudja kezelni“ – tette hozzá a polgármester.
-pint-

Aláírásgyűjtés, hogy a város visszakapja régi nevét

 • 2011.11.07

A Gútáért Petíciós Bizottság aláírásgyűjtést kezdeményez annak érdekében, hogy az önkormányzat írjon ki népszavazást, hogy a város visszakapja régi nevét.

A petíciós bizottság. Balról: Kurucz József, Borsó Ákos, Halász Béla, Forgács Attila és Tóth Melánia

Folytatás a DELTA 45. számában

Gúta megjelentette adósai listáját

 • 2011.10.17

A Városi Hivatal élt azzal a törvényadta lehetőséggel, hogy honlapján megjelentesse adósai listáját. A feketelistán mindazok neve és címe szerepel, akik 2010. december 31-ig nem fizették be ingatlan­-adójukat és több mint 165 euróval tartoznak a városnak, a cégek esetében azok kerültek fel a listára, akik több mint
1 659 euró ingatlanadót nem fizettek be. A kommunális hulladék illetékével adósak a legtöbben, 134 személy került fel a listára.
Ing. Németh Iveta, a város hivatalvezetője elmondta, hogy az adóslista megjelenése óta már többen is befizették tartozásukat, de sajnos ezzel nem kerülnek le a listáról, hiszen az oldal aktualizálása a törvény értelmében a következő évben történik majd.
A fizikai személyek esetében a városkasszába be nem fizetett ingatlanadó 8 368,02 eurós hiányt tesz ki, a jogi személyek esetében ez a hiány 64 591,54 euró. A tartozók 50 870,13 eurós szemétdíj adósságot halmoztak fel. Tehát a városkasszából kb. 123 829,69 euró hiányzik, ami ezeket a tartozásokat illeti.
csóka

Újabb konfliktus a Gútai Természetvédők Egyesületének vezetőjével

 • 2011.9.19

Napok óta foglalkoztatta a lakosságot a kérdés, hogy honnan hová hordják a töltésen azt a több autónyi földet, amely a Vízimalom térségéből származhat. A legutóbbi önkormányzati ülés után kiderült, hiszen az egyik interpelláció éppen ehhez a témához kapcsolódott.
A Gútai Természetvédők Egyesületének vezetője, Ivan Šáli elmondása szerint – elhatározta, hogy megvédi a Vízimalom környékén lévő fákat, zöldövezetet, ezért kanálist bágeroztat, hogy minél több vízhez jussanak a növények a Dögös hátsó részén is. Az ő elmondása szerint, mivel ez az ő területe, és rendelkezik a szükséges engedélyekkel, így a munkálatokat nyugodtan végezheti. A horgászszövetség rögtön kérdést intézett hozzá, hogy milyen jogon szeretné összekötni a holtágat a kanálisával, hiszen több ezer euró értékű halat eresztenek évente a Kis-Duna holtágába. Šáli úrnak erre a problémára is lesz megoldása, ha hagyják őt a saját területén, a saját elképzelése szerint dolgozni. Igen ám, de olyan lakossági kérdések és panaszok is érkeztek, hogy milyen jogon vágat ki fákat, ki ellenőrzi a fakivágást. Súlyos probléma évről évre, hogy a holtágban egyébként is kevés a víz, ha azt még megcsapolják, lehetséges, hogy kiszárad.
Ivan Šáli elmondta, hogy áll elébe a tárgyalásoknak, a polgármesterrel mindenképpen szeretne egyeztetni az ügyről, ami természetesen szándékában áll a többi érintett félnek is.
csr

Magyar nyelvű helységnévtábla

 • 2011.9.5

Ha Komárom felől érkezünk Gútára, a város határában magyar nyelvű tábla is fogadja a gépkocsivezetőket. Múlt pénteken a fehér színű „Kolárovo” felirat alá felszerelték a kék „Gúta” feliratú táblát.

Halász Béla, a kezdeményezés kivitelezője lapunknak elmondta: „Nem a várossal együttműködve történik a tábla kihelyezése, mivel a város még nem tett lépéseket az üggyel kapcsolatosan. A táblák az útkezelő társasághoz tartoznak. Mint a felügyelőtanács tagja a tábla elkészítését magamra vállaltam és az elkészült táblákat az útkezelő vállalatnak ajándékoztam, természetesen minden jogi formát betartva. 2 tábla került kihelyezésre: egy a Komárom felőli bevezető útra, a másik pedig a kivezető útra.“
A kisebbségi nyelvhasználati törvény hatályba lépésével már lehetőség nyílik arra, hogy a város nevét magyarul is feltüntessék a helységnévtáblákon. Mint ismeretes, Gúta, Pered vagy Ógyalla mellett Párkány is egy szlovák történelmi személyiségről kapta szlovák nevét, így az 1994-es táblatörvény közvetetten megtiltotta ezen települések magyar nevének használatát.    ssy

Motoros baleset történt

 • 2011.8.30

Súlyos közlekedési baleset történt múlt hétfőn nem sokkal este fél hét után Gútán a Komáromi út, a Kereszt utca, valamint a Rózsa utca kereszteződésében – tájékoztatott Renáta Čuháková, a nyitrai Kerületi Rendőr-főkapitányság szóvivője. A Škoda Fabia 37 éves vezetője a Kereszt utcából a Komáromi útra tért, és nem adott elsőbbséget a Komáromi úton haladó motorkerékpárosnak. A 19 éves fiatalembernek megsérült a csípője, a jobb karján és bal lábán szerzett még zúzódásokat. Az alkoholszonda nem mutatott ki pozitív értéket egyik vezetőnél sem. A baleset következtében több mint 2200 eurós kár keletkezett. A baleset további körülményeit a komáromi közlekedésrendészet vizsgálja.

villaguta

Koncerthétvége Gútán

 • 2011.8.22

27. alkalommal rendezett Gúta koncertekkel és egyéb kísérőrendezvényekkel vásárt. Noha mindegyik városi vállalatot, szervezetet és rendezvényt visszafogottságra és spórolásra intettek az év elején, ez az esemény volt az egyetlen, mely teljes egészében őrzi eddigi jellegét, azaz neves sztárokat hívtak az esti szórakozásra, egyszóval nem kurtították meg a költségvetését. Ennek miértje, hogy a három nap alatt több ezer érdeklődő fordul meg az egyes programokon, ami által a város, nem beszélve a helyi vállalkozókról, jelentős bevételhez jut.

Mint mindig, most is  csütörtök délután kezdődött az ünnepség a Kolárovo CUP kézilabdatorna ünnepi megnyitójával. Pénteken, augusztus 12-én reggel a kézilabdameccseké volt a főszerep. Ugyanebben az időpontban a városközpontban élő zene és gulyásparti várta a vendégeket. Délután négy órától a II. Rákóczi Ferenc Alapiskola udvarának színpadán vette kezdetét a méltán népszerű koncerthétvége. Először a GUT-BAND szalonzenekar szórakoztatta az érdeklődőket, majd a gútai Attilah és Jakuzah rappelt, este hét órától az Emmer Péter & Band játszott. Este fél kilenctől a legendás R-Go zenekar lépett színpadra. Mindeközben diszkó, diszkó hátán a kultúrháznál, a sportcsarnoknál, a hotelban…
Szombaton a Corvin Mátyás Alapiskola udvarán streetballt, kosárlabdashowt kísérhettek figyelemmel a sportág kedvelői. Ugyanezen a helyszínen este hattól különböző műfajt játszó zenei együttesek léptek fel, úgymint a párkányi JÓVILÁGVAN – rock-metál, a veszprémi Hősök – hiphop és a Dunaszerdahelyi MOUSTACHE – popkvintett. A Városi Hivatal épülete előtt szombaton veterán járművek találkozója volt. A vásári szabadtéri színpadon folytatódott a koncerthétvége. Fél háromtól a sort a Blastnoise kezdte – gútai HardCore együttes, majd Leslie & Heart­breakers következett. A szlovák anyanyelvű közönséget Robo Šimko & Massriot szórakoztatta, őket pedig a História fellépése követte. Az est fénypontja a magyarországi Magna Cum Laude együttes koncertje volt.

A vasárnapi zárórendezvények között volt az ünnepi szentmise, a kézilabda döntős meccsei,  foci, a Rock Stone bátorkeszi hard rock együttes fellépése. A gyerekeknek a Bóbita-együttes szolgáltatott műsort. Őket a Syncron Band követte, este héttől a Cserók néptáncegyüttes lépett fel,  a koncerthétvégét pedig a Folk Error népzenei stílust ötvöző rockegyüttes zárta. A Városi Hivatal előcsarnokában, a Szabadidőközpontban és a VMK Libresso termében különböző kiállításokat tekinthettek meg az érdeklődők.
csr

Közösen kirándultak a panzió lakói és dolgozói

 • 2011.8.8

A gútai nyugdíjasotthon lakói és dolgozói  egy közös kiránduláson vettek részt.
Az út elsősorban a  Meszlényi-Szénássy kastélyba vezette a kirándulókat, amely Csúzon található. Azután az esztergomi bazilikába látogattak el.

A kirándulást az intézmény igazgatója, Kulich László, a munkatársai segítségével szervezte. „Ez nem az első több generációs közös kirándulásunk volt. Nemrég már jártunk Kisbéren is.” A kirándulásnak szórakoztató és ismeretterjesztő jellege volt. Így próbálják a nyugdíjasotthon lakóinak szabadidejét kitölteni és egyben erősíteni a generációk közötti kapcsolatokat. A múzeum megtekintése után a kirándulók egy rövid időt töltöttek a kastélyparkban, ahol nagyon kellemesen megpihentek egy körülbelül 300 éves hársfa alatt.
Miután a busz elhagyta Csúzt, Esztergom felé vették az irányt. Itt a bazilikát pillanthatták meg a gútai turisták.
Zdenka Mechurová

Épül az új lakásegység

Nem ez az év volt a munkálatok kezdésének ideje, de mivel a tervezett helyszín a nagy áradások után nem felelt meg, senki nem vállalta a felelősséget, hogy a Liget utcában építsék fel a 18 lakásból álló épületegységet. Önkormányzati döntés alapján a lakások új helyszíne a déli lakózóna, azaz a Rózsa utca végén elhelyezkedő terület. A munkálatokat az érsekújvári Hegedűs Kft. építkezési vállalat végzi a Városi Hivatal dolgozóinak segítségével, akik azelőtt a DP Global építési részlegének munkásai voltak. Valamint történt egy olyan megegyezés is a kft. és a város között, hogy mivel a DP Globalnak tartozása van a Hegedűs cég felé, így annak fejében igénybe vehetik a DP Global gépeit, így ez a tartozás kompenzálódik.
A talajrendezés után megtörtént az alapozás, a megfelelő infrastruktúra bevezetése, és mára már részlegesen állnak a falak is. Mindenképpen tető alá szeretnék tenni az épületet a tél beállta előtt, hogy a belső munkálatokkal végezzenek a februári kolaudációra. A lakásegység 18 lakására több mint százan várakoznak, hogy ki lesz az a tizennyolc szerencsés, aki februárban átveheti a lakás kulcsait még nem tudni, ugyanis a szociális bizottság még nem állította fel a végleges listát.
A lakásegység költségvetése : 750 051,44 €, ebből 205 140 € a dotáció,  66 241,44 € a városi önrész és 478 670 €-s kölcsön volt szükséges.
csóka

Valóban költöznek a bálványi romák Gútára?

Nem tudni kinek és miért érdeke újra és újra felvetni azt a pletykát, miszerint Gútára költöztetnek roma családokat Bálványról, Harcsásról, vagy éppen Komárom egyes lakótelepeiről. Mikor elkezdték építeni az aquaparkot Bálványon, valaki már tudni vélte, hogy az ottani lakók a gútai Dankó Pista telepre lesznek költöztetve, mivel a város EU-s pályázaton nyert pénzt unimó bódékra, hogy ebben helyezzék el ezeket a családokat. Ez nem fedi a valóságot, csupán rosszindulatú pletyka. Biztos forrásokból tudják egyesek azt is, hogy a polgármester és az önkormányzati képviselők pénzt kaptak azért, hogy ide költöztethessék a bálványi romákat. Nos, egyelőre Gútára még nem jelentkezett be egy család sem, sőt nincs a városnak tudomása arról, hogy a környékre költözött volna valaki, sőt Pacsérokról már költöznek el az emberek.
Tehát marad a kérdés, kinek és miért érdeke ilyenfajta rémhíreket terjeszteni, vádaskodni, alaptalan pletykát terjeszteni és aláásni egyes emberek tekintélyét. A polgármester, Horváth Árpád is értetlenül áll a kérdés előtt, mikor a vagyonukat féltő emberek neki szegezik a kérdést, hogy jönnek-e vagy nem újabb lakók a Dankó Pista telepre. Nem, nem jönnek, mondta a polgármester, nincs is hová elhelyezni őket, de még hasonló megkeresés, kérés sem érkezett a Városi Hivatalhoz esetleges ideiglenes elhelyezésre. Ne hagyják magukat félrevezetni, megtéveszteni az ilyenfajta rosszhírkeltéssel!
csr

Újabb áldozatokat követeltek a gútai vizek

Az elmúlt héten két áldozata is lett  a Gútát övező vizeknek.
Először egy eltűnt fiatal fiút keresett családja, aki barátaival töltötte az estét, de haza már nem ment. A család rögtön riasztotta a városi rendőrséget, értesítették a helyi rendőrparancsnokságot is, de az eredménytelen kutatás után kénytelenek voltak tovább kerestetni a fiatalembert. Kivonult a tűzoltóság és a speciális mentőosztag is, de sajnos már csak a holttestre bukkantak a vízben.
A másik áldozat egy édesanya, aki öngyilkosságot követett el a szemtanú horgászok szerint, akik látták, hogy a hölgy higgadtan letámasztotta a biciklijét a híd korlátjához, majd fölállt rá és gondolkodás nélkül leugrott. A szemtanúk rögtön szóltak a mentőknek, rendőröknek, de sajnos már nem tudtak segíteni rajta.

csr

foto: panoramio

Huszárik Károly átadta a stafétabotot

A gútai kutyakiképzőiskola eddigi elnöke lemondott posztjáról és a klub vezetését a fiatalokra bízta. Közel harmincéves kitartó és szorgalmas munka után döntött így, noha a kutyákkal való foglalkozást nem hagyja abba, csupán a „sziszifuszi” küzdelemből van elege.
Gútán a kutyakiképzés teljesen az ő nevéhez fűződik. Soha nem érezte restnek magát arra, hogy bármilyen akcióra, iskolákba elmenjen, szervezeteket látogasson meg, és népszerűsítse a kutyákkal való munka örömét, hasznosságát. Az ő nevéhez fűződik például „A kutya és a gyermek” program megszervezése, a gútai búcsúk alkalmával szervezett kutyabemutatók, a munkakutyák versenyének meghonosítása városunkban és még sorolhatnám. Az sem mellékes, hogy volt kinek átadnia feladatait, ami azt bizonyítja, hogy szenvedélyét sikerült maximálisan átültetnie a fiatalabb generáció génjeibe. Remélhetőleg örökölték tőle az elszántságát, a jó értelemben vett fanatizmusát és a munkakedvét. Sokszor harcolt a kutyakiképző klub érdekeiért, hogy méltó rangsorolást kapjon a többi sport- és egyéb, városban működő érdeklődési kör mellett, értve ezt anyagi és az elismerés szintjén.
Huszárik Károly munkáját lemondása után Molnár Marcel vette át, aki több elismerésben is részesült már kutyáival. A vezetői feladatokban természetesen sokan segítik majd Marcelt. A Bánya utcai kiképzőterületre reméljük ezután is többen kilátogatnak, és igénybe veszik a klub hasznos szolgáltatásait.

csr

A polgármester beszámolt a hivatal januári munkájáról

Az önkormányzati ülés folyamán Horváth Árpád polgármester rövid prezentációval ismertette a jelenlévőkkel a január havi fontosabb történéseket.

A város 10 embert alkalmaz a különböző ár- és belvízi problémák megelőzésére. Ők jelenleg a Liget utca térségét takarították, amire már nagyon ráfért a tereprendezés. Amint megenyhül az idő, ezek a munkások az árkokat ás átfolyókat fogják tisztítani. Az elmúlt évben a város 11.400,- eurós magyarországi támogatásban részesült, amiből juttattak az iskoláknak, továbbá három nagyteljesítményű szivattyút vásároltak belőle.
A polgármester Varga László képviselő és Mayer János kultúrház-igazgató kíséretében látogatást ejtett meg Mezőberényben, Pitvaroson és
Meggyesegyházán, hogy megismerkedjen az újonnan választott polgármesterekkel. A magyarországi polgármesterek megígérték, hogy a tavasz folyamán viszonozzák a látogatást és  biztosították Gúta polgármesterét, hogy hivatalosan sort kerítenek a testvérvárosi viszony megújítására.
Nagy beruházás esélyese lenne Gúta, amennyiben találna 80 ha-os szabad területet egy holland vállalkozás számára. Az YSSEL Kft. terveiről Ing. Mgr. Forró Tibor tájékoztatta a képviselőket, aki részt vett a céggel folytatott tanácskozáson. Elmondása szerint a cég pontos tanulmányokat végzett a várost illetően, abszolút képük van arról, hogy milyen előnyökkel járna az számunkra, ha ők a beruházásukat ide helyeznék. Az YSSEL Kft. betonpanelek gyártására keres szabad területet, ami azonban lényeges, hogy folyó közeli területről lenne szó, ugyanis a 30 m-es elemet csakis hajóval tudják szállítani. A város egyelőre egy helyszínt talált alkalmasnak erre a célra, mégpedig a Mountfield mögötti térséget, ahol a szövetkezet felszámolta a gyümölcsöst, viszont itt még területrendezésre lenne szükség. A beruházót ellenben nem akarták elutasítani azzal, hogy nem találnak ekkora nagyságú területet számukra, ezért Őszi Sándort bízták meg azzal a feladattal, hogy keressen lehetséges helyszíneket. A cég 25 millió eurós beruházásról számolt be, és 5 év alatt 500 munkarővel tudna működni.
Elkészíttette a város egy újabb körforgalom tervezetét, mégpedig a Szent Anna, a Győri utca, az Állomás utca, a Béke utca és a Sport utca kereszteződésében. Ez a körforgalom sem követi a szabályos vonalat, mivel öt utcát köt össze, ennek formája piskóta alakú lenne. Ami pozitívum, hogy szakértők szerint sokkal olcsóbban kivitelezhető, mint a városközpontban található ellipszis alakú körforgalom megépítése és ami még lényegesebb, nincs szükség területrendezésre.
Lezajlott az új pályázati kiírás a Ján Amos Komenský Alapiskola rekonstrukciójára. Az előző nyertes pályázó ugyanis tavaly ősszel bejelentette, hogy nem tudja elvégezni a munkát, holott egész évben ostromolták őket azzal, hogy kezdjék el a munkálatokat. Az állványokat ugyan felállították, de ezen felül semmit nem végeztek el, sőt az építésvezető meg sem jelent a rekonstrukció tárgyánál, még a telefont sem vette. A hivatal így kénytelen volt felszólítani a vállalatot az állásfoglalásra. Az új pályázati kiírásra 26 pályázó nyújtotta be kérvényét, melyek közül kettő nem felelt meg a kritériumoknak. A pályázatot egy galántai cég nyerte, mivel ő ajánlotta a leg­alacsonyabb árat. A rekonstrukció állami támogatással valósul meg, így a törvény előírja, hogy a nyertes pályázat kizárólag a legalacsonyabb árajánlat lehet. Viszont a testület újra aggodalmát fejezte ki, hiszen az előző pályázati kiírás során is a legalacsonyabb árajánlatot fogadták el, és lám a cég csődöt mondott. Reméljük, most több szerencsével jár az iskola, és végre elkezdődhet a rekonstrukció.

csr

Megtörténtek a beiratkozások az alapiskolákba

A beiratkozást megelőzően sorra zajlottak az iskolanépszerűsítő programok, valamint a magyar alapiskolákat propagáló rendezvények. Az egyes iskolai intézmények nyitott napokat tartottak, hogy a szülők betekintést nyerhessenek az iskolák életébe, valamint mindhárom gútai alapiskola farsangváró foglalkozást is tartott, melynek keretében álarcokat készítettek, farsangi mulatozást tartottak, fánkot sütöttek és különböző kézműves foglalkozásokkal szórakoztatták a gyerekeket. Hogy mennyiben befolyásolták a szülőket ezek az események nem tudni, mindenestre a következő eredmények születtek a gútai alapiskolákba íratott gyermekek tekintetében:
Corvin Mátyás Alapiskola – 24 iskolakezdő
II. Rákóczi Ferenc Alapiskola – 37 elsős
Ján Amos Komensky Szlovák Tannyelvű Alapiskola – 26 elsős
Nagyboldogasszony Egyházi Alapiskola – 20 beiratott elsős.
Ezek a számok szeptemberig még változhatnak, hiszen akinek halasztást javasolnak a szakemberek, azoknak szülei dönthetnek úgy, hogy kisgyermeküket még az óvodában oktatassák tovább, amíg azt a szakértők úgy látják megfelelőnek.

csr

Magyar identitástudatból jeles – A Palóc Társaság díját nyerte

Budapesten a Magyar Kultúra Alapítvány székházában adták át a Palóc Társaság által értékelt pályázati munkákért odaítélt díjakat. Több kategóriában is versenyezhettek a pályázók a legkisebbektől az idősebb érdeklődőkig, akik a magyar identitástudatról fogalmazták meg gondolataikat. Z. Urbán Aladár, a társaság elnöke elmondta, hogy szíve szerint mindenkinek első díjat adott volna, annyira színvonalas pályamunkák érkeztek a versenyre.

Ezt bizonyítja a gútai Borsó Ákos munkája is, a középiskolások kategóriájában kiemelt első díjat nyert az egész korcsoportját maga mögött hagyva. Ákos a komáromi Gépipari Szakközépiskola tanulója, a versenyre történelemtanárnője, Tóth Katalin hívta fel a figyelmét. A Palóc Társaság pályázatára Ákos már tavaly is küldött be munkát, akkor a téma Trianon volt. Ez a munka akkor dicséretben részesült. Idén viszont a: „Mitől magyar az ember” témában Ákos újra leírta gondolatait, amit több mint jónak ítéltek kiforrott stílusa, mélyenszántó elmélkedése és igaz hitvallása miatt.
A budapesti díjkiosztóra Ákos édesapjával utazott, ahol rövid felolvasás után vette át a kiemelt első díjért járó jutalmat, ezzel elismerést szerezve iskolájában, városunkban, családja, barátai és környezete körében.
csóka

Polgármesterek találkozója

Az idén először jöttek össze az Alsó-Csallóközi régió polgármesterei a szokásos találkozójukra. A színhely ezúttal Gúta városa volt.

A városi önkormányzat adott otthont a januári találkozónak, mely több okból is rendhagyónak bizonyult, mivel a tavalyi helyhatósági választásokon néhány településen új polgármester került a falu élére, így ezekkel a személyekkel is megismerkedhettek a jelenlevők. A házi­gazda szerepét Horváth Árpád Gúta polgármestere töltötte be, köszöntötte a találkozó résztvevőit, s külön üdvözölte az újakat.

A hagyományokhoz híven mindegyik polgármester bemutatkozott. A régebben szolgáló polgármesterek segítségükről biztosították az újakat. Felszólalásaikban kivétel nélkül mindenki hasznos dolognak tartotta ezeket az összejöveteleket, melyek megerősítik a községek közötti kommunikálást. A tanácskozáson megbeszélték az elkövetkezendő találkozók időpontjait és helyszíneit. Ennek értelmében a legközelebb Csallóközaranyoson találkoznak az Alsó-Csallóközi régió polgármesterei.

Ezenkívül kitértek az egyes szabályzatok módosítására. A találkozón több előadás is elhangzott, melyeknek tartalma nagyban érinti a települések önkormányzatait. Ilyen volt a szélessávú internet-hozzáférésről szóló program, melyre jónéhány község pozitívan reagált. Majd a Dexia Bank képviselői adtak tájékoztatást a községek piaci finanszírozását illetően, végül pedig Nagy Gabriella, a Munka-, Szociális és Családügyi Hivatal komáromi részlegének igazgatónője és Alžbeta Jágerská, a Szociális Biztosító komáromi kirendeltségének igazgatónője beszámolt a januártól életbe lépő változásokról, az új elfogadott törvényekről, melyek érzékenyen érintik a régió településeit, azok lakosait.

Kép és szöveg: -pint-

Miért mondott le a Csemadok elnöke?

Meglepetés erejével bírt a hír, miszerint sokéves aktív tevékenysége után lemondott a nagyon gazdag múlttal és jelennel rendelkező Csemadok gútai szervezetének elnöke, Nagy Péter mérnök. A szervezet január 14-i évértékelő taggyűlésén jelentette be lemondását, ami hidegzuhanyként hatott a tagságra, hiszen éppen az ő vezetése alatt érték el legnagyobb sikereiket a gútai hagyományőrzés lelkes képviselői.

Mi sem természetesebb, mi is megkerestük Nagy Pétert, afelől érdeklődve, mi váltotta ki nála ezt a mindenki számára meglepő döntést? „Hazudnék, ha azt mondanám, hogy nincs összefüggés az önkormányzati választások és lemondásom között.

A helyzet ugyanis az, hogy négy választási ciklus után, amikor a választópolgárok megtiszteltek szavazataikkal, most nem jutottam be a városi önkormányzatba. Ilyenkor az ember általában elgondolkodik és mérleget von, mit csinált jól, és mit rosszul. Bár rendelkezem kellő önkritikával, nem gondolom, hogy rosszul képviseltem volna a gútai polgárokat. Ennek ellenére nem nyertem el a választópolgárok bizalmát, s ebből azt a következtetést vontam le, hogy más területen sem élvezem a bizalmat. Röviden, így jutottam el döntésemig, bár szeretném még hozzáfűzni, hogy nem a sértődöttség, inkább a csalódottság vezérelt döntésem meghozatalában. Számomra etikailag sem elfogadható – bár messzemenően tiszteletben tartom a választópolgárok ilyen döntését –, hogy  választókörzetemben egy nem egészen makulátlan múlttal rendelkező képviselőnek szavaztak bizalmat” – mondta el Nagy Péter.

Valóban nem talál okot az esetleges bizalomvesztésre a választók részéről? – faggattuk tovább az ex-elnököt. „Mint mondtam, igyekeztem legjobb lelkiismeretem szerint képviselni a város lakóit, de lassan azért előjönnek dolgok, amelyek akár befolyásolhatták is a polgárokat döntésükben. Az is közrejátszhatott, hogy sajnos, sok emberben averziót vált ki, ha valaki sikeres vállalkozó. Én több mint 20 éve keményen dolgozom, építem vállalkozásomat, amely szorosan összefügg elektromérnöki képesítésemmel. Most talán még több időt tudok szentelni a munkámnak” – mondja el Nagy Péter.

„Ez azt is jelenti, hogy a továbbiakban semmiképp nem kíván részt venni a szervezet munkájában?“ – faggatjuk tovább a volt elnököt. „Szó sincs róla. Én továbbra is tagja vagyok a szervezet vezetőségének, és a jövőben is úgy kívánok dolgozni a szervezetért, hogy tovább tudjuk vinni a sikereket, amelyeket eddig elértünk. Nyolc év kemény munkáját és sikereit nem szabad csak úgy a fejünk mögé dobni, mintha meg sem történtek volna. Sikerült megmentenünk egy gútai hagyományt, a Pünkösdi sortáncjárást, magasabb szintre emelni a Szól a nóta népdalestet, de megalakítottuk a Kikelet néptánccsoportot is, és ezek nem kis eredmények. De a képviselő-testület munkáját is figyelemmel fogom kísérni, hiszen gútai polgár vagyok, akinek fontos a város további fejlődése. A választási kampány alatt, de még ma is egyesek hangzatos, világmegváltó szavakkal győzködték a választókat erről-arról. Most itt a cselekvés ideje, most kell igazán munkával is megmutatni, ki az igazi lokálpatrióta, és ki csak szimpla szószátyár. Szinte biztos vagyok abban, hogy négy év múlva sokat fog változni néhány polgár véleménye” – véli Nagy Péter.

„Mint megszállott kultúrember, megpályázza még valaha a Csemadok helyi szervezetének elnöki tisztét?“ – kérdezzük beszélgetésünk végeztével. „Erre most nem tudok válaszolni, mégpedig azon egyszerű oknál fogva, hogy frissek még az érzések és tapasztalatok. Majd az idő megmutatja, hogy mit követel meg a közérdek, mit tudok én segíteni annak érvényenyesítésében” – mondta el záróaktusként Nagy Péter mérnök.

Böröczky József

Megkezdődhetnek a műtétek Gútán

A Dr. Viola Miklós, sebész szakorvos és Dr. Máriási László, baleseti sebész által létesített egészségügyi központ megkapta a műtétekhez szükséges működési engedélyt. Az egynapos sebészeti beavatkozások elvégzésére kialakított műtő Viola doktor úr elmondása szerint áprilisban kezd majd üzemelni.

Az EU-s szabványok szerint kialakított operációs osztály igazán impozáns és ami elhanyagolhatatlan tény, hogy korszerű egészségügyi felszereléssel látták el. De a műtőn kívül a központ földszinti részén sebészeti rendelő és röntgendiagnosztikai terem is működik. Egyelőre még folyamatban vannak a tárgyalások az egészségügyi biztosítóval, de rövidesen az egynapos sebészeten belül az említetteken kívül nőgyógyászati, fülorrgégészeti és plasztikai műtétek is elvégezhetőek lesznek. A központ nemcsak a gútai paciensek ellátását végzi, hanem a környékbeliekét is. Nem utasítanak el senkit, aki akár távolabbról érkezik is, hiszen ha bizalmat szavaznak a Gútán rendelő orvosoknak, a Hippokratészi eskü köti őket.
Az egészségügyi központ emeletén helyezkedik el a Kis-Duna Panzió, azaz egy idősek számára kialakított otthon. Tizenegy fős személyzet szolgálja a 28 lakót, ami ebben az esetben a panzió teljes kihasználtságát jelenti. A Kis-Duna Panzió nyár óta nyújt otthont azok számára, akik azt igényelték és a vezetőség a személyzettel igyekszik minél attraktívabb programokkal szolgálni az idősek számára. Nagyon jó kapcsolatot ápol a Kis-Duna panzió a városi nyugdíjasotthonnal, erről árulkodnak a közös látogatások, kultúrprogramok, teadélutánok.
Viola Miklós doktor úr amellett, hogy rendel Gútán, a komáromi kórházban, lelkesen beszélt a terveiről, a műtétekről, szinte gyerme-keként gondoskodik az intézmény gördülékeny menetéről. Nem mellőzhetetlen tény, hogy nem kis anyagi befektetéssel járt a központ felépítése, felszerelése. A sebészdoktor a mostani választásokon mandátumot szerzett, azaz önkormányzati képviselőként is szolgálja majd a lakosság érdekeit, amit a szociális-, lakás- és egészségügyi bizottság elnökeként meg is tehet, hiszen számára ez a terület igazán testhez álló feladat.
csóka

Megnyílt Gútán a Boersma Sport fitness centrum

A gútai Taiyó karateklub támogatója, Hubert Boersma fitness centrumot nyitott Gútán. A létesítmény kialakításában nagy segítségére volt Kiss Tibor, a karateklub vezetőedzője, mintegy köszönetképpen a vállalkozó eddig belé vetett bizalmáért. Boersma úr családjaként is nevezhetnénk a Taiyó karateklubot, hiszen a sportolók mind ott voltak a bemutatónapként meghirdetett rendezvényen és szinte mindannyian részt vállaltak a létesítmény kivitelezéséből.

Hollandiában megszűnt a Boersma család sportközpontja, így lehetőség nyílt az ottani sportsegédeszközök átszállítására, felhasználására az újonnan nyílt gútai fitness centrumban, mely a Győri utca egyik polifunkciós épületében kapott helyet. Sokan várták már egy ilyen létesítmény kialakítását, hiszen hiánypótló sportközpontról van szó. Bár eddig is üzemelt már hasonló konditerem a városban, azonban az új fitness centrumban sokkal korszerűbb kondigépek biztosítják a megfelelő edzést, nem utolsósorban szakképzett edzőkkel. Boersma úr Szabó Tündét és Gál Dávidot mutatta be a centrum személyi edzőiként.
Szabó Tündét már jól ismerjük a Taiyó karateklub kiváló karatékájaként, Gál Dávidot pedig végzettségéből adódóan is abszolút erre a pozícióra teremtették, hiszen diplomás fitness és body bilder edző. Arra a kérdésre, hogy miért alakította ki ezt a sportközpontot Gútán, azt válaszolta: „Mivel a környéken telepedtünk le, és mivel sportvér csörgedezik az egész család ereiben. Egész életünkben sporttal foglalkoztunk, idősebb bátyám judo edző, fiatalabb bátyám sportegyetemen tanít, édesanyám feketeöves bajnok, édesapám sajnos már nem él. Tehát mi nem tudunk mozgás, sport nélkül élni. Eddig is aktívan részt vettünk a gútai karateklub éle­tében.
A Boersma fitness centrum bemutatónapjára sokan eljöttek, akiket nagy tisztelettel köszöntött a tulajdonos, és kifejezte abbéli reményét, hogy maximálisan elégedettek lesznek majd a központ  szolgáltatásaival.
csr

Gúta városában megszorítások lesznek

Gúta város idei költségvetésének főbb keretszámait még a tavalyi önkormányzati választások előtt fogadta el a városi képviselő-testület, s abba már a 2011-es esztendőre vonatkozó 10 százalékos megszorító intézkedéseket is beépítették.

A városnak járó részesedési adó ugyanis ilyen mértékben csökkent, sőt: a település számlájára már tavaly is hétmillió koronával kisebb összeg érkezett. A megszorítások az iskolákat, a kulturális, sport-, valamint a városi intézményeket érintik. A tervezett Európai Uniós támogatásnak köszönhető néhány beruházásra – például a város főterének felújítása, 18 bérlakás építése, és egy iskolafelújítás – lesz lehetőség, a munkálatokat már tavaly megkezdték, de ennél többre vélhetően nem futja. Csupán 70 ezer eurónyi, kisebb beruházásra alkalmas összeg áll majd a város rendelkezésére, amiből valószínűleg csak az egészségügyi rendelőintézet, illetve a járdák és az árkok, valamint a vízelvezető csatornák rendbetételére marad anyagi forrás. Az új önkormányzat pontosítani fogja a rövid, illetve a hosszú távú fejlesztési terveket – mondta Horváth Árpád polgármester. Szavai szerint Gúta arra kényszerül, hogy viszafogja a város által meghirdetett, a kulturális és sporttevékenységre kiírt pályázatokat, és a város által működtetett újság kiadása is legalább fél évig szünetelni fog. Horváth Árpád azonban reméli, hogy a megszorításokat a lakosság nem érzékeli majd. A Városi Hivatal működésére nem terveznek hitelt felvenni, erre legfeljebb egy-egy beruházás esetén kerülhet sor, de ezt is csak szükség esetén szeretnék megtenni. Takarékoskodni kívánnak: ezért maradt el a szilveszteri tűzijáték és visszafogottabb lesz az idei gútai vásár is. Ott szeretnének spórolni, ahol az a város életében kevéssé érezhető.
pr

Az új gútai önkormányzat

A törvény által előírt hatályos szabályozás szerint történt Gútán az új önkormányzat első képvielő-testületi ülése, egyben a képviselők eskütétele. Kucsera István, a városi választóbizottság elnöke ismertette a választások eredményét, majd a polgármester és a megválasztott képviselők eskütétele következett.

Horváth Árpád polgármester, aki az elkövetkező 4 évben is élvezi a lakosság bizalmát, december 21-i hatállyal kinevezte Samu Beátát, az MKP helyi szervezetének elnökét alpolgármesterré.
A megválasztott képviselők: Angyal Béla, Ing. – független, Forró Tibor, Ing. – független, Bajcsi Béla – független, Huszárik Roland – független, Domján Erzsébet – MKP, Kürti Endre – MKP, Ferencz László, Ing. – független, Kögler Zoltán – független, Árgyusi Imre – független, Gőgh Mihály – MKP, Fekete Attila – független, Samu Beáta – MKP, Lengyel István, Bc. – független, Madarász Róbert, PaedDr. – MKP, Nagy Sándor – MKP, Murányi György, Mgr. – MKP, Rigó Magdolna – MKP, Viola Miklós, MUDr. – MKP, Varga László – MKP.
A héttagú Városi Tanácsba az alpolgármester mellett Árgyusi Imre, Fekete Attila, Forró Tibor, Kürti Endre, Rigó Magdolna és Varga László került.
Az egyes szakbizottságok a következő képviselők elnökletével működnek majd:
Pénzügyi bizottság: Lengyel István, Bc.,
Vállalkozás, régiófejlesztés, mezőgazdaság – Nagy Sándor,
Iskolaügyi bizottság – Madarász Róbert, PaedDr.,
Szociális, lakásügyi és egészségügyi bizottság – MUDr. Viola Miklós,
Építésügy – Fekete Attila,
Kultúra és kulturális örökség – Rigó Magdolna,
Közrend – Kögler Zoltán,
Sportbizottság – Gőgh Mihály,
Árvíz- és környezetvédelem – Árgyusi Imre.

A törvény által előírt hatályos szabályozás szerint történt Gútán az új önkormányzat első képvielő-testületi ülése, egyben a képviselők eskütétele. Kucsera István, a városi választóbizottság elnöke ismertette a választások eredményét, majd a polgármester és a megválasztott képviselők eskütétele következett.

Horváth Árpád polgármester, aki az elkövetkező 4 évben is élvezi a lakosság bizalmát, december 21-i hatállyal kinevezte Samu Beátát, az MKP helyi szervezetének elnökét alpolgármesterré.
A megválasztott képviselők: Angyal Béla, Ing. – független, Forró Tibor, Ing. – független, Bajcsi Béla – független, Huszárik Roland – független, Domján Erzsébet – MKP, Kürti Endre – MKP, Ferencz László, Ing. – független, Kögler Zoltán – független, Árgyusi Imre – független, Gőgh Mihály – MKP, Fekete Attila – független, Samu Beáta – MKP, Lengyel István, Bc. – független, Madarász Róbert, PaedDr. – MKP, Nagy Sándor – MKP, Murányi György, Mgr. – MKP, Rigó Magdolna – MKP, Viola Miklós, MUDr. – MKP, Varga László – MKP.
A héttagú Városi Tanácsba az alpolgármester mellett Árgyusi Imre, Fekete Attila, Forró Tibor, Kürti Endre, Rigó Magdolna és Varga László került.
Az egyes szakbizottságok a következő képviselők elnökletével működnek majd:
Pénzügyi bizottság: Lengyel István, Bc.,
Vállalkozás, régiófejlesztés, mezőgazdaság – Nagy Sándor,
Iskolaügyi bizottság – Madarász Róbert, PaedDr.,
Szociális, lakásügyi és egészségügyi bizottság – MUDr. Viola Miklós,
Építésügy – Fekete Attila,
Kultúra és kulturális örökség – Rigó Magdolna,
Közrend – Kögler Zoltán,
Sportbizottság – Gőgh Mihály,
Árvíz- és környezetvédelem – Árgyusi Imre.

Elismerés

Szabó Andrea, a gútai Corvin Mátyás Alapiskola földrajz-matematika szakos tanára a Szlovákiai Magyar Pedagógusszövetség megalakulásának 20. évfordulója alkalmából kitüntetésben részesült.

A tanárnő a Pedagógusszövetség munkájában való aktív részvételéért vehette át a díszoklevelet. „Elsősorban a tantárgyversenyek, ezen belül a Kárpát-medence Nemzetközi Földrajzverseny felvidéki szervezése, a hozzá kapcsolódó vándortábor szervezése, és a nyári egyetemeken a természettudományi szekció munkájának megtervezése az én feladatom” – részletezte Szabó Andrea. Közel 10 éve végzi ezt a szervezői munkát, mely magába foglalja a kapcsolattartást a magyarországi főszervezővel, a feladatlapok összeállítását, és az országos szintű verseny lebonyolítását a Corvin Mátyás Alapiskolában. „Nagyon szívesen végzem ezt a munkát. Jó látni, hogy a diákok évről évre fejlődnek, és igyekeznek, hogy a következő évben is bekerülhessenek a legjobbak közé. A céljuk, hogy részt vehessenek a nemzetközi döntőn. Ez évente más-más helyszínen kerül megrendezésre” – mondta. S hogy mi motiválja őt mindebben? „Nagyon szeretem a földrajzot, bár annak idején ez nem tudatos választás volt. Továbbá szeretek tanítani, és nagyon élvezem a tehetséges gyerekekkel való munkát, a versenyekre való készülést. Értük és magamért teszem. Ez a fő motiváció!” – hangsúlyozta Szabó Andrea.     -la-

Top