Lezárult az uniós támogatású projekt

2016 elején kezdődött az a nyertes pályázat nyomán megvalósuló európai projekt, melynek keretében a komáromi térséget is érintő, a vízi turizmus fejlesztését, továbbá a kulturális és természeti örökség védelmét célzó ötletek és előzetes tervek születtek. Néhány ötlet azóta már konkrét formát öltött – ezekről bővebben keretes írásunkban olvashat –, más elképzelések pedig a jövőben válhatnak valósággá.

Az INTERREG Európa Program forrásaiból finanszírozott SWARE elnevezésű projektben a Duna menti szlovákiai és magyarországi városokat tömörítő Pons Danubii EGTC is részt vesz. Régiónkon kívül a hollandiai Hága Vízügyi Ügynöksége, továbbá a város körüli térség, egy írországi megye, egy lettországi megye, valamint az olaszországi Milánó városa is bekapcsolódtak a projektbe – tájékoztatta lapunkat Békési Orsolya, a Pons Danubii projektmenedzsere.

A projekt első – 3 évig tartó – fázisában leginkább ún. „soft” tevékenységek valósultak meg: elemzés, tudásátadás és akciótervezés. A tervek, elképzelések megvitatásába rendszeresen bevonták az érintetteket, mind regionális, mind nemzetközi szinten. 2017 folyamán Írországban, Olaszországban és Hollandiában is zajlottak helyszínbejárások, gyakorlati megbeszélesek, műhelymunkák, tapasztalatcserék – ezeken minden felsorolt partner képviselői részt vettek. 2018-ban Észak-Komáromban is sor került egy találkozóra, melynek keretén belül a Pons Danubii EGTC látta vendégül a partnereket. Ugyanebben az évben zárult le a projekt első szakaszát lezáró konferencia, amikor bemutatták a Pons Danubii régió kulturális és természeti örökségeinek fejlesztését célzó akciótervet.

Mostanra gyakorlatilag a második szakasz is lezárult, amely a regionális akcióterv gyakorlatba való átültetésére összpontosított. A járványügyi korlátozások miatt azonban több találkozó is csak online valósulhatott meg, illetve egyes népszerűsítő rendezvényeket halasztani kellett – ezért fél évvel meghosszabbították a projekt tartamát 2021 március végéig.

Október 8-án a zárókonferenciára is csak online formában kerülhetett sor – a központi helyszín Milánó volt. Az esemény során az összes partner bemutatta a projekt során végzett tevékenységeit, illetve azt, hogy milyen eredményeket ért el. Egyúttal bemutatták a program promóciós kisfilmjét is, melyet az Interreg Európa Program Közös Titkárságának jelenlévő képviselője is méltatott. Mivel a partnerek sikeresnek ítélték együttműködésüket, hamarosan újabb, valószínűleg online találkozót fognak összehívni annak érdekében, hogy egy újabb projekt keretén belül a továbbiakban is együtt tudjanak működni.


Játszóparkok és elektromos busz

Úgy tűnhet, a SWARE-projekthez hasonló európai együttműködéseknek nem sok haszna van, hiszen semmilyen kézzelfogható eredménye nincs a „konferenciázgatásnak“. Ez azonban mégsem így van. Két konkrét, elsőként a SWARE-projekt keretében felmerült fejlesztés megvalósulása ugyanis folyamatban van, miután más pályázatokon sikerült bebiztosítani a megvalósulásokhoz szükséges forrásokat.

Az észak-komáromi tematikus park látványterve

Az egyik a Cultplay-játszóterek megépítéséről szól. Ennek lényege, hogy 2,9 millió euró értékben összesen 9 szlovákiai és magyarországi városban épül interaktív játszópark, amelyek más és más régiós turisztikai nevezetesség mintájára készülnek. Elsőként Ógyallán, majd Vágsellyén, Dél-Komáromban, Érsekújvárban és Gútán is megépült már egy-egy élménypark, de Oroszlányban, Kisbéren, Tatán, továbbá Észak-Komáromban is épülnek még. Észak-Komáromban bürökratikus akadályok miatt csúszott eddig a megvalósulás, ám ezek mostanra elhárultak, már csak egy utolsó minisztériumi aláírás van hátra – így előreláthatólag még idén aláírják a kivitelezésről szóló szerződést, jövő tavaszra pedig a termálfürdő előtti parkban felépülhet a Csillagerőd kicsinyített mása játékelemekből.

Hivatalosan idén júniusban adták át a dél-komáromi játszóparkot

Hamarosan – valamikor a jövő évben – az Észak- és Dél-Komárom közötti elektromos buszjárat is elindulhat. Ennek a fejlesztésnek az alapötlete is a 2016-ban indult programból ered. Ez az 1 millió euró összértékű zöld beruházás nemcsak egy elektromos busz vásárlását foglalja magában, hanem a két végállomást, a fő buszpályaudvarokat is felújítják a Duna mindkét oldalán. Észak-Komáromban már korábban megújult az épület külső része, most a belsőt fejlesztik, beleértve az akadálymentesítést is, összesen 194 ezer euróból. A dél-komáromi buszállomásra 124 ezer eurót fordítanak a beruházás keretében. Ezen kívül több buszmegálló is teljesen megújul, Észak-Komáromban a volt Európa hotelnél, illetve a Petőfi utcán. Fontos és lényeges elem az is, hogy a megújuló megállókba – és a két fő buszpályaudvarra – utastájékoztató okospaneleket helyeznek ki, melyek mutatják, mikor indul a busz, mi a célállomás, az adott megálló neve, mennyi a pontos idő. Sőt, a várakozók azt is megtudhatják, éppen merre jár a busz. Mindezen információk egy mobilapplikáció segítségével is elérhetők lesznek. Mint megtudtuk, elsőként az új megállók kiépítése kezdődhet meg, vélhetően még ebben az évben.


(cs)

Top