Fókuszban a KOMVaK

KOMÁROM. Múlt csütörtökön egyetlen témával, a városi tulajdonú komáromi vízműt, a KOMVaKkal Rt.-t érintő ügyekkel foglalkozott a képviselő-testület. Új igazgatótanácsot választottak a képviselők, melynek ismét tagja lett az eddigi elnök, Olláry Viktor, a másik két tanácstagot viszont lecserélték. Merőben új információra, bármiféle törvénysértésre nem derült fény, ugyanakkor a vállalat vezetésének nem sikerült eloszlatni a felmerült aggályokat sem, egyes gyanús körülményekkel kapcsolatban homályos, ködös válaszok érkeztek. A lakosok számára jó hír, hogy sem idén, sem jövőre nem emelkedik a víz ára.

42991492
A vízművel foglalkozó csaknem 9 órás ülés elején a fejkamerás Martin Daňo újságíró és kollégája ismételt megjelenése adta meg az alaphangot, ám ezúttal nem rendeztek akkora cirkuszt, mint legutóbb. Bár beletelt néhány percbe, amíg a város eleget tett a magyarul nem értő újságíró követelésének és kerített egy tolmácsot számára (az ülés nagyrészt magyarul folyik), ezt követően azonban nem zavarta a képviselők munkáját, sőt, már az ülés félidejében távozott.

Számos kritika érte a komáromi vízműveket az elmúlt hónapokban, ezek közül a legkonkrétabb azt a jelzálogszerződést érintette, melyben a KOMVaK elismeri tartozását az aranyosmaróti HASS vállalattal szemben. Cséplő Gábor, a vízmű igazgatója hangsúlyozta, az ügylet a kavai vízvezeték megépítésével függ össze, amit mindenképp meg kellett oldani, hiszen erre kötelezte őket a közegészségügyi hivatal. A kavai rákötés finanszírozása beszállítói hitellel történt, a HASS cég volt a kivitelező, amellyel a KOMVaK megállapodott a beruházás árának törlesztéséről. Tavaly azonban a cég biztosítékot kért a vízműtől arra nézve, hogy a megbeszéltek szerint fogja törleszteni adósságát, ekkor született meg a jelzálogszerződés. A KOMVaK mintegy 4,7 millió eurós vagyonát adta zálogba egy 2,3 millió eurós tartozás biztosítékául.

Keszegh Béla (Komáromi Függetlenek Csoportja) arra kérdezett rá, hogy fordulhat elő, hogy a kavai rákötés költsége 1,4 millió volt, de a jelzálogszerződéssel a KOMVaK 2,3 milliós tartozást ismer el, miközben fedezetül már 4,7 millió (vagy 5,9 millió) eurós vagyont zálogosított el? Szabó Béla (MKP), a felügyelőtanács régi-új tagja arra mutatott rá, egészen a közelmúltig egyetlen cég sem tartotta fontosnak, hogy a KOMVaK tartozását záloggal biztosítsa. Vetter János (KFCS) azt tudakolta, noha a kavai beruházás még 2013-ban megvalósult, és a KOMVaK az adósságát rendesen törlesztette, akkor a HASS-nak miért egy évvel később jutott csak eszébe zálogot kérni? Keszegh Margit (KFCS) úgy vélte, a vízmű által a jelzálogszerződéssel kapcsolatban rendelt jogi elemzés egy védőbeszédhez hasonlatos, utalások találhatók benne más kölcsönökre és kötelezettségek elismerésére. Hangsúlyozta, nem boszorkányüldözést kell látni a kritikában, hanem az aggodalmat amiatt, hogy egyes kérdésekre hónapok alatt sem érkezik egyenes válasz.

Minden kétséget eloszlató válaszok most sem érkeztek. A KOMVaK igazgatója az 1,4 milliós összeg 2,3 millióra emelkedéséről azt mondta, a HASS cég a múltban több más beruházást is kivitelezett a vízműnek, és a 2,3 millióban már az azokkal kapcsolatos kölcsönök is benne vannak. A jelzálog időzítésére azt felelte, a kavai rákötést csak tavaly év végén kollaudálták, ezért csak akkor köthették a zálogszerződést.

Cséplő Gábor egyebek mellett a csallóközaranyosi beruházásról is tájékoztatta a városatyákat. Egy tisztítóállomás és a csatornahálózat épül ki a községben 11 millió euróért, miután a vízmű sikeresen pályázott a környezetvédelmi minisztériumnál. A vállalatnak az 5 százalékos önrészt kell állnia, amely nagyjából félmillió euró, ezt hitelből fedezik majd. Több képviselő is rámutatott, legalábbis furcsa, hogy a kivitelezés már rég elkezdődött, miközben a közbeszerzés csak a napokban zárult le. Ezt a beruházást is az aranyosmaróti HASS vállalat végzi. A KOMVaK igazgatója szerint a kivitelező kockázatot vállalt azzal, hogy elkezdte az építkezést a közbeszerzés lezárulta előtt. A képviselők végül tudomásul vették a beruházásról szóló tájékoztatást.

Cséplő Gábor a KOMVaK tavalyi évéről szóló beszámolójával kapcsolatban kiemelte, a cég vagyona gyarapodott, sikeresen pályáztak, és nyereséggel zárták az évet. Szabó Béla (MKP), a felügyelőtanács nemrégiben újraválasztott tagja úgy fogalmazott, bár a tavalyi évről szóló jelentés a könyvvizsgálói jelentés szerint rendben van, a meglévő és elkezdett beruházások nagyon terhelik a céget, nincs meg az a forrás, amiből ezeket nyugodtan lehetne finanszírozni, az állandó készpénzhiány gondokat okoz, amit a tavaly kifizetett 60 ezer eurónyi büntetőkamat is bizonyít.

A korábban megjelent rémhírekről – például, hogy Komárom kényszerfelügyelet alá kerülhet – nem esett szó, senki nem vitatta, hogy ez teljesen megalapozatlan, ahogy azt sem állította senki, hogy kifejezett törvénysértés történt volna a vízmű kapcsán. A Híd képviselői közül többen kifogásolták, hogy több anyag formai hibákkal került a testület elé, és emiatt vissza kellett vonni. Az ülésen elhangzott, az árszabályozási hivatal döntése értelmében sem idén, sem jövőre nem változik a KOMVaK víz- és csatornázási díja.

Az ülés végére maradt az igazgatótanács új tagjainak megválasztása a képviselők javaslata alapján. A képviselők elfogadták Kovács Dávid (KFCS) javaslatát, mely szerint nyílt szavazással választanak új tagokat, bár Konštantín Glič (független) képviselő indulatosan ellenezte ezt. Öt jelölés érkezett. Less Károly (független) Jozef Jarábeket javasolta, aki a Nyugat-szlovákiai Vízmű igazgatója volt, és korábban több lépést tett a KOMVaK ellenében. Rajkó Ferenc (független) Ladislav Domonkost jelölte, aki a komáromi hajógyár gazdasági igazgatójaként, majd a bankszektorban dolgozott. Ondrej Gajdáč (független) Balogh Zsoltot, a biztosítással foglalkozó IMG társaság szlovákiai igazgatóját, míg Knirs Imre (független) alpolgármester Vágó Csabát, a SAM hajógyár kereskedelmi részlegének vezetőjét javasolta. Végül Konštantín Glič a KOMVaK igazgatótanácsának eddigi elnökét, Olláry Viktort jelölte.

Végül 23 szavazattal Balogh Zsolt, 21 szavazattal Ladislav Domonkos, míg 13 vokssal Olláry Viktor lettek az igazgatótanács tagjai. Utóbbi jelöltre, akivel kapcsolatban a legtöbb bírálat érkezett, a Híd és az MKP minden képviselője, továbbá Konštantín Glič, Anton Marek, Ondrej Gajdáč és Bende István független képviselők szavaztak. A Komáromi Függetlenek Csoportja egységesen Baloghot, Domonkost és Vágót támogatta. Vágó Csabára 10, Jozef Jarábekre 4 szavazat érkezett – őket nem választották meg.

Az igazgatótanács hatáskörébe tartozik többek között a KOMVaK igazgatójának kinevezése. Hogy a 3 tag közül ki legyen az igazgatótanács elnöke, arról a testület dönthet.

(cs)

Szigorították a KOMVaK alapszabályát

Új felügyelőtanács

 

Top