Felszentelték a kórházi kápolnát KomárombanA festett ólomüveg ablakokon beáradó ragyogó napfény visszaverődött a fehér oltárterítőn, falakon, gyertyákon és virágokon, azt az érzetet keltve a megjelentekben, hogy valami egyszerinek, valami transzcendensnek lehetnek részesei, miközben elmélyült hallgatásba, vagy éppen hálaadó imába merülve várták a komáromi kórház Fatimai Szűz Mária kápolnájának ünnepi szentmisével egybekötött felszentelését.

Az egykor archívumként használt épület magánvállalkozók, a nagyszombati érsekség és Komárom városa támogatásából, valamint a hívektől összegyűjtött adományokból újult meg. A Fatimai Boldogságos Szűz Mária emléknapján (május 13.) tartott kápolnaszentelés kezdetekor Ján Orosch, a Nagyszombati Főegyházmegye érseke külön köszöntötte a kórház alkalmazottjait, „akik nem csupán a betegek testi szükségleteiről gondoskodnak, de sokszor keresztényi szeretettel helyettesítik a közelállókat, a családot. Legyünk hálásak, hogy a rendszerváltás után újra lehetővé vált, hogy templomokat, kápolnákat, egyházi iskolák építsünk, és a papság lehetőséget kapott arra, hogy gondoskodjon a rászorulók lelki egészségéről.”

Kiss Róbert komáromi esperes- plébánost, a Nagyszombati Főegyházmegye általános helynöke köszöntőjében kiemelte, rendkívül hálás Miroslav Jaška kórházigazgatónak, aki kezdetektől fogva támogatta az intézmény területén lévő kálvária és lourdes-i barlang restaurálását, valamint az egyház kezdeményezését a kápolna létrehozására. Köszönetet mondott a jelen lévő Csenger Tibor Nyitra megyei alelnöknek és a megyei képviselőknek, valamint Keszegh Bélának, Komárom polgármesterének és az önkormányzati képviselőknek is támogatásukért. Külön üdvözölte a komáromi születésű Bencsics Ganzer Katalin nyugalmazott tanárt, képzőművészt, aki a kápolna falainak díszéül felajánlotta tizennégy darabból álló Feltámadás-sorozatát. Végül azt kérte, hogy a kápolnában ne csupán a betegekért, hanem az orvosokért, ápolókért, egészségügyi dolgozókért és mindazokért a családtagokért is imádkozzanak, akik ebben a kórházban keresik a támaszt, gyógyulást, hogy megtalálják a lelki erőt, irgalmat és kapaszkodót Istenben és gondviselésében.

Az ünnepi szentmisét Ján Orosch celebrálta, és ő szentelte fel és áldotta meg az újonnan kialakított kápolnát is. Az érsek beszélt a bibliai és történelmi templomépítésekről, és arról, hogy az „oltári szentségben maga az élő Krisztus van közöttünk. És nem számít, hogy ez az oltári szentég egy kis kápolnában van, vagy egy nagy templomban, mert mindegyiknek Jézus Krisztus az ura.” Az ünnepi liturgiát Stubendek István és Stubendek László muzsikája és éneke kísérte.

Kiss Róbert tájékoztatása szerint az egyház egyelőre Nyitra megyétől bérli az ingatlant, de a jövőben szeretné megvásárolni. „A kápolnában heti rendszerességgel lesznek magyar és szlovák nyelvű szentmisék. Mivel saját személyes tapasztalatom azt mutatja, a betegek fokozottan igénylik Isten igéjét, bíznak benne, hogy imába foglalt fohászaik könnyebben meghallgatásra találnak az Úr házában, ezért július 1-től szeretnénk külön kórházlelkészt biztosítani szolgálatra. A kápolna idővel egész nap látogatható lesz” – tette hozzá.

A szakrális teret díszítő képekről az alkotó, Bencsics Ganzer Katalin elmondta, hogy vallásos emberként erős belső indíttatást érzett arra, hogy elkészítse ezt a sorozatot, amelyet egyben művészi pályája méltó befejezésének szánt. A száraz pasztellkréta technikával ábrázolt színes képek három évvel ezelőtt el is készültek. „Szerettem volna, ha méltó helyre kerülnek. Így, amikor hallottam, hogy összefogásból épül a Szűz Mária kápolna, arra gondoltam, szeretett szülővárosom egyháza által emelt kápolnának adományozom” – árulta el.

JN.

Bárhová rendelték, mindenütt felújította isten házát

Top