A jövőd kulcsa az oktatásban rejlik: válaszd a Selye János Egyetem képzéseit!Miért érdemes a továbbtanulást választani a középiskolai tanulmányok után?

Az érettségiző diákok számára az egyik legfontosabb kérdés az, hogy melyik felsőoktatási intézményben folytassák tovább tanulmányaikat. Az egyetemi évek az életünk egyik legfontosabb, legemlékezetesebb és legszebb időszaka lehetnek, amelyek során sok mindent megtanulhatunk, tapasztalhatunk és átélhetünk, mielőtt kilépnénk a munkaerőpiacra. A felsőoktatásban való részvétel remek lehetőséget kínál arra, hogy új “ismereteket“ szerezzünk a számunkra érdekes területen, és fejlesszük a képességeinket és a készségeinket. A Selye János Egyetem pedig egy olyan hely, ahol mindez megvalósulhat, miközben egy családias és támogató közösség részesei lehetünk.

A Selye János Egyetem számos, különböző területeket lefedő tanulmányi programokat kínál, amelyek közül mindenki megtalálhatja a számára legmegfelelőbbet. Az egyetem kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a képzések minőségi, gyakorlatorientált és a munkaerő-piaci igényekhez igazodó tudást nyújtsanak a hallgatóknak.

A Gazdaságtudományi és Informatikai Kar 3 alapszintű tanulmányi programja közül választhatnak az érdeklődők. A Vállalati gazdaságtan és menedzsment program során a hallgatók elméleti és gyakorlati ismereteket szereznek az üzleti életről, a  gazdaság működéséről és a menedzsmentről. Az Alkalmazott informatika iránt érdeklődők a szoftvertervezés, adatbázis-kezelés, számítógépes hálózatok és kommunikáció, valamint a webprogramozás ismeretanyagát sajátíthatják el. A Vidékfejlesztés célja, hogy a hallgatók megértsék a vidékfejlesztési stratégiák és tervek megvalósításának kulcsfontosságú aspektusait. A tanulmányi program segítségével a hallgatók megismerhetik azokat a gazdasági, társadalmi, környezeti és politikai tényezőket, amelyek hatással vannak a vidéki közösségekre.

A Tanárképző Kar által kínált tanári szakok szabad szakpárosításának köszönhetően a matematika, informatika, kémia, biológia, történelem, hitoktatás, magyar, szlovák, angol, valamint a német nyelv és irodalom szakok közül választhatnak. A képzés során elsajátított tudás révén oktathatják a jövő generációit. Az Óvodapedagógia és köznevelés szakon tanuló hallgatók a kisgyermekek fejlődésével, oktatásával és nevelésével kapcsolatos alapvető elméletekkel és gyakorlatokkal ismerkedhetnek meg. A hallgatók elsajátítják az óvodai oktatási módszereket, a különböző játékokat és azok alkalmazását a tanításban és a nevelésben.

A Református Teológiai Karon hallgatható Missziológia, diakónia és szociális gondoskodás program célja, hogy a hallgatók felkészüljenek az aktuális társadalmi problémák megoldására, valamint a vallási közösségek és rászorulók szolgálatára. Az egyházi szolgálatra készülő diákok számára a Református teológia osztatlan képzés áll rendelkezésre. Az 5 év során a hallgatók elmélyíthetik hitbeli ismereteiket, valamint felkészülnek a lelkészi, egyházmegyei, gyülekezeti, diakóniai és missziós munkára.

A jelentkezési határidő 2023. március 31-éig tart, így az érdeklődőknek még van idejük összegyűjteni az összes szükséges dokumentumot és kitölteni a jelentkezési lapot. Az intézmény számos előnyt kínál a hallgatók számára, beleértve a modern és kényelmes kollégiumot, a magas szintű oktatást és a kikapcsolódási lehetőséget egyaránt. A Selye János Egyetem nemcsak egy hely, ahol hallgatók tanulnak, hanem egy olyan közösség is, amely segíti a hallgatók fejlődését és a sikeres jövőjüket.

felveteli.ujs.sk

Top