Minden képviselő elutasította a sertéstelepet

Egyhangúlag elutasította a gútai képviselő-testület a dán tulajdonosi hátterű Dan-Slovakia Agrar (DSA) vállalat nagykapacitású sertésfarm kiépítésére irányuló szándékát a város határában, Stagnócán. Egyben szakértői csapat felállításával bízta meg a környezetvédelmi és építési szakbizottság vezetőjét, amelynek feladata a beruházási szándék környezeti hatásainak véleményezése lesz. Közben folyik az aláírásgyűjtés is a sertésfarm megépítése ellen.

tiltakozas-e1565706286443

A befektető Gúta és Keszegfalva közt egy meglévő sertéstelepet szeretne a jelenlegi tízszeresére növelni, azaz évi 16 ezer hízó befogadására alkalmas farmot hozna létre. A DSA szándéka augusztus elején került nyilvánosságra, amikor is a Szlovák Környezetvédelmi Felügyelet a környezetvédelmi hatástanulmány lefolytatása céljából véleményezésre elküldte a városnak a tervezetet. Ugyanakkor a DSA már tavaly nyáron érdeklődött a város vezetésénél eladó városi területek iránt, valamint tájékoztatást kért arról, hogy az érvényes területrendezési terv alapján bővíthető-e a stagnóciai telep. Erről azonban a képviselőknek mostanáig nem volt tudomása.

A testületi ülésen abban mindenki egyetértett, hogy meg kell akadályozni a dán tulajdonosi hátterű vállalat terjeszkedését a városban és ehhez összefogásra van szükség. Azt azonban több képviselő nehezményezte, hogy Horváth Árpád polgármester egy évvel ezelőtt nem tájékoztatta őket a dánok puhatolózásáról. Úgy vélték, a jelenlegi kapkodás helyett alaposan elő lehetett volna készíteni a sertésfarm káros hatásaira – környezeti terhelés, forgalomnövekedés, bűz, talajvizek veszélyeztetése – rámutató szakvéleményeket. Most viszont a tervezet kifüggesztésétől számítva csupán 21 napjuk van a véleményezésre, ami augusztus 29-én már le is jár. Mészáros Imre, a közös építési hivatal vezetője ugyanakkor megjegyezte: többfordulós folyamat kezdetén vannak, a környezeti hatástanulmány kidolgozása általában 12-14 hónapot vesz idénybe. A mostani véleményeztetésen túl lesz még mód hozzászólni a tervezethez, és nyilvános meghallgatásra is sor kerül.

Fontos viszont az egységes fellépés, mind a városvezetés, mind az önkormányzat, mind a lakosság részéről. Éppen ezért indított aláírásgyűjtést Halász Béla képviselő, a petíciós bizottságban pedig helyet kapott Gúta, Keszegfalva és Kamocsa polgármestere, a gútai önkormányzatban működő frakciók képviselői és a gazdatüntetések egyik szervezője is. Ahhoz, hogy minél nagyobb nyomatékot adjanak a tiltakozásnak, legalább 5000 aláírást szeretnének összegyűjteni. A petíciót online formában és petíciós íveken is alá lehet írni, nemcsak gútaiaknak; bárki támogathatja ilyen formában ügyüket. A testületi ülésen elhangzott az is, hogy Tótmegyeren (Palárikovo), ahol egy szenici részvénytársaság próbálkozik nagykapacitású sertésfarm létrehozásával, nagyrészt a régióban élők tiltakozásnak köszönhetően – akik még a környezetvédelmi minisztérium előtt is tüntettek – sikerült megakasztani a folyamatot. Pedig ott az előző választási ciklusban a településvezetés rábólintott a beruházásra, már az integrált építkezési engedélyt is kiadták, és az illetékes hivatalok a környezeti hatástanulmányt is jóváhagyták.

Horváth Árpád leszögezte: Gútán semmiképpen nem jöhet létre ilyen beruházás. Nincs összhangban a hatályos területrendezési tervvel sem, aminek megváltoztatásához testületi döntés kellene, ezt viszont a képviselők egyértelműen elutasítják. Sőt, tovább szigorítanák a területrendezési terv vonatkozó részeit, amire még idén sor kerül. „A komáromi közegészségügyi hivatal és a Nyitra megye is elutasító állásfoglalást ad ki a beruházás környezeti hatásainak véleményezése során” – tette hozzá a polgármester.

Annak érdekében, hogy minél szakszerűbb, tényszerűbb véleményezést tudjanak a Szlovák Környezetvédelmi Felügyelethez eljuttatni a beruházás káros hatásairól, a képviselők megbízták Halász Bélát, az építési, és Árgyusi Imrét, a környezetvédelmi bizottság elnökét, hogy állítsanak össze egy szakértői csapatot, amely kidolgozza ezt az állásfoglalást.

Augusztus 19-én este lakossági fórumot is tartottak a témában Gútán, erről lapunk következő számában számolunk be olvasóinknak.


A keszegfalvaiak is tiltakoznak

Múlt csütörtökön este lakossági fórumot tartottak Keszegfalván, amelynek témája a Gútára tervezett sertésfarm volt. A fórumon megjelent Horváth Árpád, Gúta polgármestere, valamint Halász Béla, a petíciós bizottság elnöke is. Az érdeklődők megtöltötték a kultúrház nagytermét, és a felszólalásokból kitűnt, a keszegfalvaiak is egyöntetűen elutasítják, hogy falujuk kataszterének szomszédságában ilyen beruházás létesüljön.

Pataki Dezső, Keszegfalva polgármestere elmondta, Lohót településrészen, ami alig 500 méterre fekszik a stagnócai teleptől, mintegy harminc állandó lakos él, de hétvégenként megháromszorozódik az ott tartózkodók, kikapcsolódni vágyók száma. A lohótiak külön petíciót is indítottak a sertéstelep ellen. „Az uralkodó széljárás tájainkon északnyugati, emiatt a bűz a teleptől túlnyomó részt éppen Lohót, Bálvány és Keszegfalva irányába terjedne – magyarázta a polgármester. – Tartunk a megnövekedett teherforgalomtól, várható ugyanis, hogy a takarmány, a malacok, a vágósertés és a hígtrágya szállítását is falunkon keresztül bonyolítanák. Aggódunk továbbá a talajvizek szennyezése miatt, hiszen az ilyen nagyhizlaldákban almozás nélkül tartják az állatokat, a hígtrágyát pedig a földekre juttatják ki.”

Pataki Dezső lapunknak elmondta, az önkormányzat is egyértelmű elutasító véleményt fogalmaz meg a beruházással kapcsolatban, amit a megszabott határidőn belül eljuttatnak a szakhatósághoz.


V. Krasznica Melitta

Top