Zöldet kapott a komáromi városi cég

Saját városi vállalatot alapít Komárom önkormányzata azzal a céllal, hogy a város saját maga is elvégezhesse azokat a városüzemeltetési, karbantartási és javítási munkákat, amelyekért eddig külsős cégeknek fizetett. Heves, helyenként személyeskedő vita bontakozott ki, amikor a képviselők az ezzel kapcsolatos javaslatról vitáztak.

A vonatkozó törvény értelmében a város alapvető feladatai közé tartozik a helyi utak és járdák építése, karbantartása, téli és nyári takarítása, a közterületek és zöld területek rendben tartása, a szelektált hulladék kezelése, a parkolórendszer üzemeltetése, de például állatmenhely működtetése is. Ezen feladatok jelentős részét – 98 százalékát – jelenleg külsős cégek végzik keretszerződések alapján, a városvezetés szerint azonban a város saját maga is el tudná végezni. A képviselő-testület még tavaly novemberben jóváhagyta a saját cég alapításáról szóló szándékot, múlt héten pedig az új vállalat – a KN Smart Servis részvénytársaság – megalapításának részleteiről vitáztak a képviselők.

A cégalapításról szóló dokumentum megállapítja, hogy a városüzemeltetési feladatokat jelenleg ellátó magánvállalatok csaknem mindegyike a korábbi városi cég – Technické služby – privatizálásával jött létre. Ezen magáncégek bevétele és haszna is nagyrészt a polgárok pénzéből származik, amelyet a lakosok különböző adók és illetékek formájában fizetnek a városnak, majd a város a cégek által nyújtott szolgáltatásokért fizet. A Clean City jelenleg a háztartási vegyes szemetet, valamint a válogatott hulladékot gyűjti és kezeli, a Pragokom a helyi utak, járdák karbantartását végzi, a Korekt a téli karbantartási munkákat, illetve külön szerződésekkel járdák, utak és parkolók építését, a REX kertészeti cég a zöldterületekkel foglalkozik, a GreenDream pedig fűnyírást, kaszálást, gereblyézést, fametszést és fakivágást végez.

DSC_0361-e1427712237693

Hatékonyságot remélnek

A javaslat szerint a városi cég előnye, hogy teljesen az önkormányzat felügyelete alatt áll majd, nem lesz szükség megrendelőkre, ami által rugalmasan tud reagálni egy-egy váratlan eseményre, és a különböző megvásárolt, illetve meglévő munkagépeket több területen is hatékonyabban tudja használni, függően az évszaktól – ugyanaz a gép a tavaszi lomtalanításkor szállításra használható, nyáron kaszálásra, az őszi időszakban a falevelek összegyűjtésére, télen pedig a hó eltakarítására.

A beterjesztett anyag alapján a városi vállalat fokozatosan bővülne az évek során, az első szakaszban a következő szolgáltatásokat nyújtaná: városi zöldterületek gondozása – fűnyírás, fametszés –, városi utak és járdák nyári és téli karbantartása, közterületek takarítása, szelektált hulladék gyűjtése és szállítása, illegális szemétlerakatok felszámolása, hulladékgyűjtő pontok karbantartása. A tervek szerint az új városi vállalat 3 vezető beosztású személyt és 6 adminisztratív dolgozót alkalmazna, valamint további 48 embert a különböző feladatokra. A város most is rendelkezik néhány munkagéppel, a cég viszont további járművek vásárlásával számol.

kosenie2

Parázs vita az ülésen

Több képviselő is ellenezte a városi cég alapítását. Bár azzal nagyjából mindenki egyetértett, hogy önmagában nem ördögtől való egy városi szolgáltató vállalat létrehozása, a benyújtott javaslatot viszont többen bírálták. Elhangzott, kevés a konkrét szám, nincs pontosan levezetve, hogy a városi cég milyen pénzforrásokból lesz képes beindulni, miből vásárolja meg a szükséges eszközöket, miből fizeti alkalmazottait.

Andruskó Imre arra mutatott rá, hogy a városi szolgáltatásokat jelenleg végző magáncégek közül többnek érvényes keretszerződése van a várossal, így nem lehet őket csak úgy lecserélni, mivel ezt követően beperelhetik a várost, és vélhetően meg is nyernék a pert. Csintalan Miklós főellenőr is jelezte, a közbeszerzési törvényt sértheti, ha ez történik. Keszegh Béla polgármester erre azt válaszolta, a városi cég fokozatosan, néhány év alatt indul majd be, eleinte csak a munkák egy bizonyos részét veszi át, ami nem sért majd törvényt.

Andruskó Imre arra is utalt, hogy a városvezetés biztos a „saját embereit” akarja az új vállalatba beültetni, mire a polgármester válaszul megjegyezte, a városnak és a képviselőknek nem magáncégek érdekeit kellene védeni. Volt olyan képviselő is, aki a régi városi céget (Technické služby) remek és jól működő vállalatként jellemezte, az újabb megalapítását viszont mégis ellenezte – arra hivatkozva, hogy mi lesz, ha ezt is „szétprivatizálják“.

kosenie3

Pár év múlva kiderül

Keszegh Béla arra hívta fel a figyelmet, több városban jól működik a saját cég, például Dunaszerdahelyen, de Párkányban is most indítanak be egy városüzemeltetési vállalatot. Reményei szerint idővel az új komáromi vállalat hasznot is képes lesz termelni. A polgármester végső soron azzal érvelt, a lakosok és ő maga is elégedetlen a hulladékkezeléssel, a fűnyírással és más városüzemeltetési munkákkal, így szükség van változásra. Hangsúlyozta, az előkészületek során sok dolgot végigvettek, megtárgyaltak a szakemberek, ő pedig bízik a hozzáértésükben, és úgy gondolja, hosszú távon helyesnek bizonyul a városi cég megalapítása.

A teljesen városi tulajdonú részvénytársaság alapítását végül szűk többséggel hagyta jóvá a képviselő-testület. A vállalat 25 ezer euró alaptőkével indul. Megalakulásához átmeneti jelleggel szükség volt kijelölni az igazgatótanácsot is: Šulák Marián, a városi hivatal városüzemeltetési főosztályának jelenlegi vezetője, Sólymos János, a városüzemeltetési részleg vezetője, valamint Kóňa Bohumír, a pénzügyi főosztály vezetője lettek a tagjai. Ezentúl a felügyelőbizottság tagjait is kinevezték, ahová három önkormányzati képviselő került: Less Károly, Molnár Marian és Marek Anton. Általuk biztosított a képviselő-testület ellenőrzése a társaság felett.

A városi cég tehát hamarosan megalakul, ezt követően pedig versenytárgyalást írnak ki a cégvezetőkre, az ideiglenesen kinevezett igazgatótanácsi tisztségekre. Egy dologban egyetértettek a cégalapítást ellenző és támogató képviselők: el kell telnie 2-3 évnek ahhoz, hogy kiderüljön, helyes lépés volt-e a KN Smart Servis létrehozása, javul-e a minőség, illetve megtakarítást jelent-e a városnak, hogy saját maga végzi a különböző törvényből adódó feladatait.

Csaba Ádám

(Cikkünk a Delta február 11-i számában jelent meg.)

Városüzemeltetési céget alapítana Komárom

Top