Újabb szakokat indíthat az egyetem

Az elmúlt akadémiai év legfontosabb történése a komplex akkreditáció sikeres befejezése volt, ezzel ugyanis már nemcsak nevében, de státuszában is egyetemmé vált intézményünk“ – jelentette ki Juhász György rektor a komáromi Selye János Egyetem múlt héten rendezett ünnepélyes tanévnyitóján. Szlovákia egyetlen teljes szervezettségű, magyar nyelven oktató felsőoktatási intézménye 14. tanévét kezdi meg.

Tanévnyitó

Az egyetemi szenátus elnöke az ünnepi rendezvényen iktatta be tisztségébe Juhász Györgyöt, akit – mint arról lapunk korábban beszámolt – Andrej Kiska köztársasági elnök február 1-ei hatállyal nevezett ki a komáromi Selye János Egyetem élére.

„Fontos mérföldkő”

Juhász György tanévnyitó beszédében ismertette az elmúlt időszak legfontosabb történéseit, rendezvényeit. Kiemelten foglalkozott a sikeres akkreditációs folyamattal, melynek eredményeképp a szlovákiai magyar közösség nevében és státuszában egyaránt egyetemi szintű felsőoktatási intézménnyel gazdagodhatott. A komplex akkreditáció sikeres befejezését az elmúlt tanév legfontosabb eseményének nevezte. „Ez egy fontos mérföldkő az egyetem életében és hatalmas ugrás az egyetlen, teljes szervezettségű, jogalanyisággal rendelkező szlovákiai magyar felsőoktatási intézmény számára. Az elért eredmény nem csupán a SJE sikere, hanem az itt élő egész szlovákiai magyarságé!“ – fogalmazott beszédében.

Juhász György elmondta: az idei akadémiai évben 1704 hallgató íratkozott be az egyetemre, ebből alapképzésben 1301, mesterképzésben 364, doktori képzésben pedig 39 diák kezdi meg vagy folytatja tanulmányait. Továbbra is az egyetem tanárképző karának van a legtöbb hallgatója, az idén összesen 938. A gazdasági karra 694, a református teológiai karra pedig 72 tanuló íratkozott be. „Örömmel tölt el, hogy a nappali képzésbe beiratkozott hallgatóink száma a tavalyi akadémiai évhez viszonyítva csak kis mértékben csökkent, ami a demográfiai görbét tekintve pozitív eredménynek számít“ – tette hozzá a rektor.

Új szakok indulhatnak a jövőben

Juhász György említést tett azokról a tanulmányi programokról is, amelyeket a következő években akár már el is indíthat az egyetem. Ezek között szerepel az Óbudai Egyetemmel közösen kidolgozott mérnökinformatika szak mesterszintű tanulmányi program, amely a már meglévő alkalmazott informatika alapszintű programra épülne, valamint a gödöllői Szent István Egyetemmel közösen induló vidékfejlesztési agrármérnök alapszintű tanulmányi program. Az egyetem további akkreditálásra váró tanulmányi programjai között szerepel az óvodai és elemi pedagógia doktori szintű tanulmányi program, a magyar nyelv és irodalom bölcsészszak mesterszinten, valamint a pedagógia és neveléstan tanulmányi program alapszinten. „Bízunk az említett szakok sikeres akkreditálásában és abban, hogy az új programkínálatunk által még több hallgatót meg tudunk szólítani határainkon innen és túlról egyaránt“ – mondta el a rektor.

20 oktatót tüntettek ki

A tanévnyitó rendezvényen a kari szenátus elnökök beiktatták hivatalukba Csiba Pétert, a Gazdaságtudományi Kar és Lévai Attilát, a Református Teológiai Kar dékánját. Majd Juhász György az oktatás és kutatás terén kifejtett eredményes együttműködésért  a SJE Díszérmének arany fokozatában részesítette Liptai Kálmánt, az egri Eszterházy Károly Egyetem  rektorát és Kónya Petert, az Eperjesi Egyetem rektorát.

A tanévnyitó ünnepség szerves részét képezte a Rektori Díjak átadása is, amelyet a Selye János Egyetem oktatói az elmúlt akadémiai évben folytatott kiemelkedő tudományos publikációs tevékenységük elismeréseként vehettek át. Az idén 20 oktató részesült az elismerésben.

-d-

Top