Új tanítási módszer Ógyallán

Két másik tanintézmény mellett az ógyallai Feszty Árpád Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola is részt vesz abban a 2 évig tartó projektben, mely egy sikeres, 460 ezer eurós összköltségű pályázat nyomán valósul meg. Két szlovákiai magyar iskolában egy újfajta, világszerte kiváló eredményeket hozó tanítási módszert vezetnek be.

feszty

A Stanford egyetemen kidolgozott tanítási módszer lehetővé teszi a tanárok számára a magas szintű csoportmunka szervezését olyan osztályokban, ahol a tanulók közötti tudásbeli és kifejezőkészségbeli különbség nagy. Az ógyallai magyar iskoláról, valamint a projektben lévő másik iskoláról, a királyhelmeciről is elmondható, hogy tanulóik 20-30 százaléka hátrányos helyzetű – ebből 20-25 százalék roma –, vagyis egyértelműen megkönnyítené a heterogén tanulói csoportok nevelését a program.

A projektben az ógyallai tanintézmény mellett a dél-komáromi Feszty Árpád Általános Iskola is részt vesz (pontosabban az iskola alapítványa), ahol már 2015-ben bevezették a tanítási módszert, a Komplex Instrukciós Programot (KIP). A magyarországi tapasztalatokra építve a két szlovákiai magyar alapiskolában is beindítanák az új tanítási programot – tervek készülnének a hivatalos tanrendbe való beépítésre –, ennek érdekében egy képzési központot hoznának létre a pedagógusok számára. A résztvevő iskolák közös tanári workshopok keretén belül rendszeresen kicserélhetnék tapasztalataikat, kiépülne egy közös tananyag adatbázis, továbbá tananyagfejlesztésre kerülne sor, ami nyomtatott anyagként is megjelenne – összesen 3 könyv kiadását tervezik a KIP elméleti és gyakorlati tudnivalóiról, a módszer szlovákiai környezetbe adaptálásáról. Egy határon átnyúló honlap is készülne.

ogyallai

Az SKHU Interreg V-A Szlovákia–Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében megvalósuló projekt nyitó konferenciáját szeptember 22-én tartották Komáromban, a Selye János Egyetemen, ahol a további partnerek, a budapesti Digitális Esélyegyenlőségért Alapítvány, valamint az észak-komáromi Rotary Club képviselői is jelen voltak. Utóbbi elnöke Bara Zoltán, aki lapunknak hangsúlyozta, az új tanítási módszert – amellett hogy világszerte rengeteg helyen bevezették –, már 30 magyarországi iskolában is beindították, Szlovákiában viszont az ógyallai és királyhelmeci alapiskolák lesznek az elsők. „Szándékosan választottunk egy nyugati és egy keleti országrészben található iskolát, hogy ezek a jövőben központokká váljanak, ahonnan tovább terjedhet az újszerű módszer más környékbeli tanintézményekbe“ – fűzte hozzá.

(cs)

Top