Ügyvezetőt választanak a Dunamente TDM éléreA tavalyi év végén megalakult a Komárom és Párkány közti települések és vállalkozások turisztikai összefogása, a Dunamente TDM. Az érdemi munka azóta elkezdődött, a szervezet most választ ügyvezető igazgatót. Várják az érdeklődők jelentkezését.

20150922_071117

A Dunamente TDM (Turisztikai Desztináció Menedzsment) egy regionális összefogás a turizmus népszerűsítéséért. Szlovákiában több mint 30 ilyen szervezet működik, többek között a Csallóközben is. A Komárom és Párkány közti térség eddig kimaradt ebből a lehetőségből, amelyen keresztül állami támogatások is lehívhatók. Az alapító tagok közt 7 önkormányzat és 4 vállalkozás szerepel, de a kör további jelentkezők számára is nyitott. A cél minden olyan település, szervezet és vállalkozás összefogása, amely érdekelt a turizmus fejlesztésében, hogy egymást erősítve képviseljék a régiót.

Január 29-én került sor az első közgyűlésre, ahol a tagok megegyeztek az év legfontosabb teendőiről. Az első fontos lépések egyike az ügyvezető igazgató megválasztása lesz, amelyre február 15-ig várják az érdeklődők jelentkezését. Alább az igazgatói poszt betöltésére kiírt pályázati felhívás olvasható.

(d, fotó: Bottyán Marián)


PODUNAJSKO – DUNAMENTE OOCR

TURISZTIKAI DESZTINÁCIÓ MENEDZSMENT

Námestie slobody č. 1, 943 01 Štúrovo


felhívása ügyvezető igazgatói posztra

Munkavégzés helye: a szervezet székhelyén és a tagszervezetek működésének területén

A munkaviszony előrelátható kezdete: megegyezés szerint

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A beosztás jellemzői:

– az ügyvezető igazgató a szervezet végrehajtó szerve,

– a szervezet nevében jár el, melynek hatáskörét a szervezet alapszabályzata, a közgyűlés és az igazgatótanács határozza meg,
– az ügyvezető igazgatót a közgyűlés nevezi ki négy éves időszakra, esetlegesen visszahívja a szervezet igazgatótanácsának javaslata alapján,

az ügyvezető igazgató munkatöltetét az igazgatótanács határozza meg, tevékenységével neki felel,

– szavazati joggal vesz részt az igazgatótanács ülésén és a közgyűlésen

A beosztás feladatköre:

– felel a szervezet napi működéséért a turizmus terén, különös tekintettel a marketing, a termék és projektmenedzsmentre

– koordinálja és irányítja a szervezet anyagi, pénzügyi és műszaki erőforrásait,

– a szervezet jóváhagyott szerkezeti szabályzata alapján kezeli a szervezet személyzeti politikáját,

– felügyeli, hogy a szervezet gazdálkodása megfelel-e a Szlovák Köztársaság területén hatályos rendeleteknek és a szervezet alapszabályzatának,

– gondoskodik a szervezet pénzügyi eszközeinek hatékony és gazdaságos felhasználásáról,

– együttműködve az igazgatótanáccsal biztosítja a regionális szervezet éves tevékenységét és stratégiát dolgoz ki az idegenforgalom fejlesztésére,

– elkészíti a szervezet költségvetési tervezetét,

– éves jelentést készít a szervezet működéséről,

– együttműködik a szervezet tagjaival és más érintettekkel a turizmus terén (egyéb regionális turisztikai szervezetek)

Szakmai követelmények:

– érettségivel végződő középiskolai vagy főiskolai végzettség – gazdasági, menedzsment, marketing és turizmus szakon szerzett végzettség előnyt jelent,

– jó szervezési készség vezetői és szervezési tapasztalat előnyt jelent,

– a hatályos jogszabályok ismerete turizmus, önkormányzat, illetve könyvelés terén – egyéb területek ismerete előnyt jelent,

– a szlovák és a magyar nyelv ismerete szóban és írásban,

– angol vagy német nyelv ismerete – más idegen nyelv ismerete előny,

– alapvető adminisztrációs és gazdasági ismeretek,

– önállóság, felelősségérzet, rugalmasság, kommunikációs készség,

– erkölcsi feddhetetlenség,

– számítógépes alapismeretek – MS Office,

– „B” kategóriájú vezetői jogosítvány

Dokumentumok, melyeket csatolni kell a jelentkezéshez:
– szakmai
önéletrajz,
– motivációs levél,
– a legmagasabb iskolai végzettséget igazoló dokumentum fénymásolata,
3 hónapnál nem régebbi keltezésű erkölcsi bizonyítvány,
– beleegyezési nyilatkozat a pályázó személyi adatainak felhasználásához a pályázati időszak alatt a T.t. 122/2013-as számú adatvédelmi törvény értelmében

Kérjük a pályázatot a jelentkezés részeként benyújtandó okiratokkal együtt, lezárt borítékban postán legkésőbb 2016. február 15-én 15.30 óráig elküldeni vagy leadni a következő címen OOCR PODUNAJSKO, Námestie slobody 1, 943 01 Štúrovo vagy e-mailben elküldeni az eugen.szabo@sturovo.sk címre.

A meghallgatás időpontjáról a jelentkezők e-mailben vagy telefonon lesznek értesítve. A munkalehetőséget meghirdető szervezet  fenntartja magának a jogot, hogy nem hívja meg a meghallgatásra azokat a jelentkezőket, akik nem feleltek meg az elsődleges elbíráláson.


Top