Titokzatos kripta a templom alatt

Két évszázada nem járt ember a perbetei katolikus templom alatti kriptában – egészen a közelmúltig. Múlt héten azonban a helyi plébános kezdeményezésére felnyitották a sírboltot, ahol mumifikálódott, rendkívül jó állapotban megmaradt holttestekre bukkantak.

A mostani római katolikus Szentháromság templomot Esterházy Imre herceg építtette barokk stílusban 1733-ban az érsekújvári erőd építőanyagából. A perbetei templom alatti kriptába 1769. január 20-án elsőként Huszlicska Mártont – a Szűz Máriának szentelt kápolnát építette – helyezték örök nyugalomra, ezt követően néhány lelkészt. Később a kriptát befalazták. Bár a helyiek tudtak róla, 1780 óta senki nem látta a sírboltot. Keresni soha nem keresték. Az emlékezet azonban megőrizte a kripta történetét.

PERBETEI KRIPTA 2

Az 1970-es évek első felében fedezték fel a lejáratot a kriptába. A felnyitást Balogh Károly plébános kezdeményezte Mgr. art. Juraj Puškárnál, a Szlovák Restaurátorok Szövetségének hivatalos képviselőjénél, április elején pedig le is jutottak a sírboltba. Az egy tonnás fedőlapot speciális technika segítségével emelték le.

Feltételezhetően két szerzetes és négy civil mumifikálódott holttestére bukkantak a kriptában. A több mint kétszáz éves leletek különlegessége, hogy csaknem teljesen épségben megmaradt fejre, kézre, lábfejre és fogsorra bukkantak, valamint a koporsón feliratok is olvashatóak.

PERBETEI KRIPTA 3

A két alsó koporsóban valószínűsíthetően Kiss Imre esperes és Fekete Ignác plébános földi maradványai nyugodtak. Kiss Imre 1758-76-ig szolgált Perbetén, és 49 éves korában hunyt el. Fekete Ignác pedig mindössze két éven át, 1776-78 között volt perbetei plébános, 43 éves korában hunyt el. A további négy koporsót vélhetően valamivel később helyezhették a kriptába. Ezekben teljes textíliákat, lábbeliket találtak, az egyik maradvány kezén rózsafüzér is található, de mumifikálódott fejre, kézre, lábfejre is bukkantak.

A kriptába való lejutás jelenleg még nem biztonságos: a lépcsőt feltétlenül korhűen kell visszaállítani, mert néhány lépcsőfok megsüllyedt, illetve eldeformálódott. A sírbolt további sorsa a régészeti feltárás eredményétől függ, és majd a szakhatóságok álláspontjának ismeretében, a Nagyszombati Egyházmegye beleegyezésével lehet a jövőjéről dönteni – a község támogatására is szükség lesz. Felmerült, hogy miután méltóképpen rendbehozták a templomi kriptát, a nyilvánosság számára is hozzáférhetővé teszik.

(miriák, sze)

Kecskés Imre felvételei

Top