Tankönyvbe foglalták Madar értékeit

Egy több szempontból is kuriózumnak számító helyismereti olvasókönyvet és hozzá tartozó munkafüzetet mutattak be június 23-án a helyi kultúrházban. A pályázati forrásokból, önkormányzati támogatásból és a szponzorok hathatós segítségével létrejött kiadványt az Édes Gergely Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola pedagógusai a Felvidéki Magyar Értéktárral együttműködve állították össze.

A Madar értékei c. olvasókönyv és munkafüzet ünnepélyes bemutatója Ollé Katalin, az iskola pedagógusának előadásával vette kezdetét. A vendégeket – Rancsó Andreát, a Felvidéki Értéktár Bizottság elnökét és a project vezetőjét, Fekete Irént, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének országos elnökét, Édes István polgármestert, valamint a környékbeli alapiskolák képviselőit és minden megjelentet – Szász Veronika iskolaigazgató köszöntötte. Elmondta, a község múltját, hagyományait tömörítő tankönyvcsomag mérföldkő lehet ahhoz, hogy a falu kulturális tradíciói fennmaradjanak és a fiatal generáció megismerhesse azokat. „Amikor a Felvidéki Értéktár felkért minket, hogy dolgozzuk ki Madar néphagyományait, úgy gondoltuk, mivel tanulóink már tíz éve sikeres résztvevői az országos Kincskeresők versenysorozatnak, nem lesz nehéz dolgunk. Amikor azonban, két évvel ezelőtt, nekiálltunk, rájöttünk, hogy komoly munka áll előttünk – emlékezett vissza Szász Veronika. – Eddigi pedagógiai tapasztalatom igazolja, hogy saját településünk népszokásainak és néphagyományainak megismerése és őrzése fontos feladat és kötelesség, mert a néphagyományok visszavezetik az embert önmagához. Ez a legrövidebb út a teremtéshez, mert feloldja a magányt és tartalmazza az emberiség által felhalmozott tudást.”

Az iskola 3–7. évfolyamos tanulói részére készült, helytörténeti monográfiának beillő olvasókönyvet Szász Veronika, Fišer Angéla, Mácsodi Anna, Ollé Katalin, Ficza Erzsébet írta, Rancsó Péter digitalizálta és Angyal Sándor szerkesztette.

Rancsó Andrea ismertette a Felvidéki Értéktár célkitűzéseit és munkáját, emlékeztetve, hogy a projekt elindítója a tavaly elhunyt Huszár László volt. Megjegyezte: 180 oldalas, az olvasókönyvhöz QR-kóddal kapcsolódó munkafüzet jelenleg az egész Kárpát-medencében az egyik legszínvonalasabb és legkorszerűbb oktatási segédeszköz. Fekete Irén az SZMPSZ nevében megköszönte az iskola pedagógusainak, hogy önerőből kiegészítették a tankönyvkínálat hiányosságait, és létrehoztak egy olyan, két egységből álló taneszközt, amelyben benne van a múlt, a jelen és a jövő. Édes István mind a saját, mind a község nevében – mely az iskola fenntartója – megköszönte a pedagógusok több éves, kitartó és áldozatos munkáját.

Az ünnepi rendezvényt az iskola diákjainak a kultúrműsora gazdagította, melynek keretén belül megérdemelt sikerrel mutatták be a Felvidéki Értéktárba is bejegyzett Madari lakodalmast.

(janković)

Top