Szobrot állítanak Egressy Béninek

KOMÁROM. Hamarosan szobrot állítanak a Komárom himnuszaként is ismert Klapka induló zeneszerzőjének, Egressy Béninek. Az emlékmű a városi rendőrséggel szembeni, jelenleg elhanyagolt területen, a várnál lévő gyűjtőparkoló előtt kapna helyet. Rendbehoznák a környékét is.

TE-1467, Kamocsai

Kis módosítással jóváhagyta a komáromi képviselő-testület a Komáromi Öregdiákok Baráti Körének kérvényét, melyben kérik, hogy Egressy Béni – a Klapka induló zeneszerzője – szobrot kapjon a városban. Viola Pál a baráti kör képviseletében elmondta, a Jókai Egyesület alapítója, Szénássy Zoltán már több mint egy évtizeddel ezelőtt kezdeményezte, hogy Komáromban méltó emléket állítsanak a magyar zeneszerzőnek.

Az egyesület azt is szorgalmazta, hogy a Városi Művelődési Központ vegye fel Egressy Béni nevét, és szobra is ide kerüljön – egy emléktáblát is kihelyeztek a VMK előtt és gyűjtést szerveztek az egész alakos bronzszoborra. Az előző választási ciklusban a VMK névváltoztatása kapcsán nem volt egyetértés a testületben, továbbá – mint arra Keszegh Margit, a Jókai Egyesület elnöke rámutatott – véleménykülönbség mutatkozott a támogató civilek között a helyszínválasztásban és a szobor méretében is, így a szoborállítás ügye megakadt.

Most a Komáromi Öregdiákok Baráti Köre állt a kezdeményezés élére, és egy új helyszínt javasolnak, a korábbitól nem messze – az Öregvárnál lévő gyűjtőparkoló belvároshoz legközelebb eső, elhanyagolt gazos részénél helyeznék el az emlékművet. Nagy János szobrász készítené, aki a talapzattal együtt egy 5 méter magas, egész alakos szobrot képzel el, amivel Viola Pálék is egyet­értenek. Apró bökkenő viszont, hogy a Műemlékvédelmi Hivatal egyelőre csak egy 2,5 méter magas alkotásra adott engedélyt, így ezen a téren még küzdeniük kell a szoborállítóknak a hivatallal. A városvezetés jelezte, segíteni fog ebben a küzdelemben.

szobor

A kérvényben szerepel, hogy a szobor környékét is rendbetennék saját költségükön, az 530 négyzetméteres területet befüvesítenék, parkosítanák, kis járdát építenének a szoborhoz, valamint az alkotás megvilágításáról is gondoskodnának. A kérvényezők vállalják az összes felmerülő költséget – a Jókai Egyesület is felajánlotta az általa összegyűjtött 10 ezer eurót a célra –, az emlékmű felállítás után ingyen kerül Komárom város tulajdonába. A jövőben azonban a városnak kell biztosítani a megvilágítással kapcsolatos kiadásokat, és a kis park gondozását.

A felszólaló képviselők pozitívan értékelték a szoborállítás szándékát, mint elhangzott, a belvárostól a vár felé vezető úton a kérdéses terület a leginkább elhanyagolt, egy szoborral és a környék rendbetételével fontos lépés lenne a turizmus szempontjából is. Ideális esetben a szobor avatása már a jövő év március 15-én megtörténhetne, de legkésőbb 2018 végéig. A képviselők támogatták a szoborállításra vonatkozó kérvényt, azzal a kitétellel, hogy az emlékműnek összhangban kell lennie a műemlékvédelem engedélyével – tehát a közeljövőben el kell érni, hogy a hivatal egyezzen bele az 5 méter magas emlékműbe.


Egressy Béni, a 19. század jelentős zeneszerzője, szövegírója az 1848/49-es szabadságharc idején Komáromban szolgált honvéd főhadnagyként Klapka György seregében, a komáromi helyőrség zenekarának igazgatója volt, és írásai megjelentek az akkori Komáromi Lapokban is. Zenét szerzett, darabokat fordított, szövegkönyveket, dalszövegeket írt és verseket zenésített meg. Klapka tábornok tiszteletére Komáromban komponálta 1849 augusztusában a Klapka indulót. 1843-ban ő zenésítette meg a magyarság második himnuszát, a Szózatot.


(csá)

Top