Megveheti a Marianum a városi épületetKOMÁROM. A képviselők nagy többséggel hagyták jóvá azt a szándéknyilatkozatot, melynek értelmében a város 266 ezer euróért eladja Rozmaring utcai épületét a Marianum egyházi iskolának, mely helyhiánnyal küzd. Ismét téma volt a KOMVaK, a cég hitelt vesz fel a csallóközaranyosi beruházás egy részének finanszírozására. Lényeges döntés született a turizmus fejlesztése terén, mely néhány év múlva hozhatja meg gyümölcseit.

Stubendek László polgármester az ülés elején bejelentette, július 1-jétől Fekete Tamás személyében új elöljáró kerül a városi hivatal élére. A bankszektorban dolgozó új hivatalvezető a posztot ideiglenesen betöltő Bohumír Kóňát váltja.

Nincs testületi ülés komáromi vízmű nélkül. Cséplő Gábor, a KOMVaK igazgatója kérte a képviselők jóváhagyását a csallóközaranyosi csatornahálózat és tisztítóállomás építéséről szóló, 11 millió euró értékű projekttel kapcsolatban. Az új alapszabály értelmében a testület beleegyezése is szükséges ahhoz, hogy a vízmű 479 ezer eurós banki hitelt vehessen fel az önrész biztosításához, továbbá az ÁFA visszatérítéséig 1,9 milliós áthidaló hitelkeretet.

Elsősorban Kovács Dávid (KFCS) nehezményezte, hogy kész tények elé állították a testületet, a KOMVaK úgy kéri a jóváhagyásukat, hogy a városi tanács és szakbizottságok nem is véleményezhették a hitelfelvételt, és mivel a határidők szorítanak, nincs idő a mérlegelésre. Vagy elutasítják a hitelfelvételt, ami által elveszik a több mint 9 millió eurós támogatás, vagy pedig rábólintanak, ami tovább növeli a vízmű likviditási gondjait, hiszen újabb hitelt kell törlesztenie, és már eddig is akadtak gondok e téren. Szabó Béla (MKP) a felügyelőtanács tagjaként hangsúlyozta, a készpénzhiány miatt pár éve nem javasolják a vízműnek újabb beruházások elindítását, mivel ezek terhelik a céget, ugyanakkor, ha nem merülnek fel váratlan nehézségek, szerinte nem lesz baj a hitel visszafizetésével. Bohumír Kóňa ezzel szemben úgy vélte, a vízmű nem fogja tudni finanszírozni a hitelt. Konštantín Glič (független) a téma kapcsán az új alapszabályt bírálta, ami miatt most a testületnek kell foglalkozni ezzel a kérdéssel. Végül a képviselők jóváhagyták a KOMVaK hitelfelvételét.

 

Régiós turisztikai szervezet alakulhat

Lényeges előrelépés történt a turizmus fejlesztése terén, miután a képviselők rábólintottak egy régiós turisztikai szervezet megalakítására. A javaslatot benyújtó Kovács Dávid hangsúlyozta, szerte az országban 36 területi turisztikai szervezet (OOCR) működik, szinte csak Komárom és Párkány térsége kivétel ez alól. Egy ilyen tömörülés azért is előnyös, mert csak ezek a szervezetek nyerhetnek el állami támogatást bizonyos turizmust érintő projektekre. Duka Gábor karvai polgármester, a téma egyik szakértője hangsúlyozta, az alapításhoz legalább 5 település, 2 vállalkozói szubjektum, továbbá az szükséges, hogy a csatlakozók együttesen legalább évi 50 ezer vendégéjszakát tudjanak kimutatni területükön. Mivel Komáromban a turisták évente csak 20 ezer éjszakát töltenek el, a szervezet alapításához Párkány részvétele is szükséges, hiszen a kisváros évi 220 ezer vendégéjszakát tud felmutatni. Párkány előző polgármestere elzárkózott a turisztikai szervezet alapításától, az új vezetés azonban támogatja az ötletet.

Miután a városatyák egyhangúlag támogatták Komárom részvételét, hamarosan létrejöhet a területi turisztikai tömörülés, mely Párkányt és a Hídverő Társulás 13 szlovákiai tagját is magába foglalja. Fokozatosan egy közös brandet lehet kialakítani, a vállalkozók bevonásával kiaknázni a régióban rejlő idegenforgalmi lehetőségeket, a fürdőket, a Dunát, a borászati hagyományokat, kerékpárutakat, és nem utolsó sorban pályázni is lehet majd 2017-től. A helyi turizmus fellendülése új munkahelyek létrejöttét jelentheti.

DSC_0890266 ezer eurót kínál a Marianum az épületért

A város eladná épületét a Marianumnak

Madarász Róbert, a Marianum Egyházi Iskolaközpont igazgatója kérvénnyel fordult a városhoz, melyben az iskola melletti épület megvásárlására tett ajánlatot. A Marianum 266 ezer euróét, az épület piaci értékének megfelelő összegért venné meg a Rozmaring utcai épületet, ahol jelenleg a városi szabadidőközpont működik. Mivel az egyházi iskolát egyre több diák látogatja, kinőtték eddigi épületeiket, új osztálytermekre van szükségük – indokolta a vételi szándékot az igazgató.

Eva Sokolová, a szabadidőközpont igazgatónője ellenezte az épület eladását, szerinte jelenlegi helyük megfelelő és biztonságos. Szénássy Tímea (KFCS) azonban hangsúlyozta, a magyar nyelvű speciális alapiskola egyes osztályainak azért kellett kiköltözni az épületből, mert a közegészségügyi hivatal alkalmatlannak ítélte a körülményeket. Több képviselő is rámutatott, az épület energetikai szempontból katasztrofális állapotban van, csak eurószázezrekért lehetne felújítani. Az ellenzők – elsősorban Andruskó Imre (Híd) és Ondrej Gajdáč (független) – azzal érveltek, a város feladata elsődlegesen az, hogy az önkormányzati fenntartású Szabadidőközponttal törődjön, és előbb ennek új helyéről kellene dönteni, csak utána az eladásról. Ők is elismerték viszont, hogy a város a kérdéses épületért valószínűleg ennél jobb árat nem kapna. A Marianum igazgatója a vita végén ígéretet tett, ha megvásárolják az épületet, a szabadidőközpont továbbra is használhatja egy részét 2 éven át, és bérletként csak a rezsit kell majd fizetniük.

Elhangzott, több önkormányzati fenntartású iskolában is sok a szabad hely, van ahol teljes épületszárnyak üresek. A Szabadidőközpont a Határőr utcai, illetve az Eötvös utcai iskolába is költözhetne, vagy mindkettőbe. Ráadásul, az épületeladásból befolyó 266 ezer eurót a város az iskolaügybe forgathatja vissza, ebből több fejlesztés valósulhat meg, például a szabadidőközpont új helyét is felújíthatják – hangsúlyozták többen is. Az épületeladással összefügg a speciális alapiskola tanteremhiánya is. Bár megyei fenntartású intézményről van szó, a város igyekszik segíteni, és tantermeket biztosítani az iskolának.

A képviselők végül nagy többséggel hagyták jóvá a Rozmaring utcai épület Marianumnak történő eladásáról szóló szándéknyilatkozatot. Ez egyelőre nem végleges döntés, egy újabb szavazással kell megerősíteni.

Megkezdődött a kaszárnya felújítása

Elhangzott, a múlt héten megkezdődött a komáromi erődben található legnagyobb alapterületű épület, a kaszárnya tetőszerkezetének felújítása. A projekt 1,85 millió euróból valósul meg, a város még tavaly pályázott sikerrel az illetékes minisztériumhoz. Bár a közbeszerzés elhúzódott, ami miatt nem lesz könnyű tartani a határidőket, az illetékes hivatalnokok bizakodóan nyilatkoztak. A komáromi erőddel következő számunkban bővebben is foglalkozunk.

(csaba)

Top