Megmentenék az ógyallai Feszty-kastélyt

Minden városnak, falunak megvan a sajátos, utánozhatatlan hangulata, jellegzetes légköre. Ezen állítás Ógyallára különösen igaz. Azok az építésztörténeti és művészettörténeti emlékek, amelyeket az előző generációk hagytak hátra, néma tanúi a történelemnek. Sajnos egyre kevesebb van belőlük, de a mai napig fellelhető épületek lehetőséget kínálnak az általuk képviselt értékek újbóli felfedezésére, egyben védelmezésükre, megőrzésükre ösztönzik a jelenkor lakóit.

Feszty-kastély 1

A 18. század első feléből Ógyalla területén négy épület – egy szakrális és három világi –létezését tudják hitelesen alátámasztani. A vallási építészetet a már nem létező barokk templom képviselte, helyén ma a szecesszió stílusban épült Szent László templom áll. A másik három kastély volt: a Szluha-kastély (ma a Feszty-család tulajdona), a Konkoly Thege-kastély (helyén ma gyermekotthon működik), valamint a Csúzy-, illetve a Sümegh-kastély, amelyet 1975-ben lebontottak, helyén a városi hivatal épülete található.

A megmaradt kastélyok egyike a Feszty-kastély, amely műemléképület. Építése visszanyúlik a barokk kor időszakára, hiszen Szluha Ferenc Komárom vármegye jelentős személyisége, a király bizalmasa volt. 1707-ben házasságot kötött Konkoly Thege Juliannával, ennek köszönhetően Ógyallán is földbirtokhoz jutott. Halála után fia, György tulajdonába került a kastély, aki 1748-ban sógorának, Szluha Eleonóra férjének, báró Babocsay Ignácnak adta azt el. Egyetlen örökösük, fiuk halála után a kastély1796-ban visszakerült a Szluha család tulajdonába. A 19. század elején a kastélyt klasszicista stílusban átépítették, ennek során földszintes és L alakú lett.

A kastélyt 1861-ben Feszty Szilveszter vásárolta meg. Az 1848/1849-es szabadságharc idején beállt nemzetőrnek, emiatt később az osztrák hatóságok üldözték és bujdosnia kellett. Viszont kiemelkedő közéleti munkásságáért I. Ferenc József császár és magyar király nemességet és nemesi előnevet adományozott neki. A kastélyt 1907-ben eklektikus stílusban építtette át, megváltozott a beosztása, U alakban bővült és hozzácsatoltak két szögletes saroktornyot is. Sajnos a II. világháború utáni társadalmi események ennek a kastélynak a sorsát is megpecsételték. Elkobozták a tulajdonosától és 1950-ben baromfitenyésztő iskolát létesíttek benne. Később kis részét visszakapta az eredeti tulajdonos, Feszty István és családja, nagyobb részét roma családok lakták, akik teljesen lelakták ezt a művészettörténeti értékű épületet.

Az utóbbi években – a jog szerinti tulajdonosok birtokában, felújítási munkálatoknak köszönhetően – a Feszty-kastély fokozatosan visszakapja (visszakaphatja) eredeti arculatát. Belső terének berendezése, különösen azokban a helyiségekben, amelyekben a Feszty család is lakott és lakik a mai napig, többé-kevésbé megmaradt az eredeti állapotában.

„A műemléképületeket szívükön viselők figyelmébe ajánlom, hogy az idei évtől, adónk 2 százalékának felajánlásával az ógyallai Feszty-kastély keleti szárnyának megmentését is támogathatják – nyilatkozta hetilapunknak Bagin Árpád, a Csemadok helyi szervezetének elnöke. – a Feszty-kastély megmentésének érdekében polgári társulás alakult, amelynek célja a Feszty-örökség bemutatását célzó galéria létrehozása. A szervezet képviselője és a műemléképület tulajdonosa két pályázatot nyújtott be, az egyiket Nyitra megyéhez az épületet elborító növényzet eltávolítására, valamint a szlovák kulturális minisztériumhoz a megvalósíthatósági tervek elkészítésére. Mindkét pályázathoz, amennyiben pozitívan bírálják el azokat, szükséges lesz az önrészre. Az egyesület bankszámlaszáma SK46 0900 0000 0050 5110 7820, Slovenská sporiteľňa, a.s.. BIC: GIBASKBX Kérjük, lehetőségeik szerint támogassák ezt a nemes szándékot.”

(miriák)
(Bagin Árpád felvétele)

Top