Magyarok a Hrabal-galaxisban, kiállítás a RÉV-ben

Az egész a prágai Fekete Ökörhöz címzett sörözőben kezdődött. Asztalos Tamás muzeológus, Ladócsy László gimnáziumi tanár és Odler Zsolt könyvtáros sörözés közben kitalálta, hogy rendeznek egy kiállítást Hrabalról az aszódi Petőfi Múzeumban. A gondolat nem veszett el, mint megannyi másik, mert 2004-ben megnyílt a Hrabal-galaxis pillanatképei című kiállítás. Az alkotók Hrabal életműve és a róla szóló életrajzok tanulmányozását követően bejárták a cseh főváros és a cseh vidék mindazon fontos helyét, amely Hrabal életében szerepet játszott. Benyomásaikat, tapasztalataikat, emlékeiket megmártották a hrabali életműben, s így készültek el versek, a dia, a fotók, az akvarellek és táblaképek.

Az első kiállítást követően folyamatosan csatlakoztak hozzájuk kiállítók. A ruszin kultúrát ápoló orvos Fedinecz Atanáz Fruci (†), aki Kárpátaljáról került Aszódra, a határmódosításoknak köszönhetően egy rövid ideig élt is Csehszlovákiában. A kiállításba alkotott pannója a ruszin felmenőkkel rendelkező, Hrabal által is kedvelt Andy Warhol pannójára emlékeztet. Hagymásy András közgazdász egy sajátos tudományág, a kocsmográfia művelője. Prágai kocsmatúráinak tapasztalatait először az interneten, majd a Prágai kocsmakalauz című kötetében, Hrabal libeňi kocsmáinak leírását a kiállításban tette, teszi közzé. Bakos István, villamosmérnök évtizedek óta gyűjt minden dokumentumot, ami Hraballal kapcsolatos. Talán az ő Hrabal gyűjteménye a legteljesebb Magyarországon. Cikkek, könyvek, filmek, szakdolgozatok, tárgyak alkotják azt az anyagot, amely a kiállításba integrálódott.

hrabal
Monori Sebestyén szobrászművész a kilencvenes évek elején megfaragta bazaltból Hrabal 5/4-es fejét, amit ki is vitt Prágába, s meg is mutatott Hrabalnak az Arany Tigrisben. A szobor azóta egy gránit posztamenst is kapott. Kocsis Balázs szobrászművész, a Kati néni és Mujkó szobrainak alkotója különös technikával készített réz szobrai, kisplasztikái foglalkoznak a Hrabal-galaxissal, az íróval és szereplőivel. Sebestyén Sándor (†) szobrászművész, a Kápolnai csata emlékművének alkotója Hraballal kapcsolatos kisplasztikáit volt kedvese és lánya ajánlotta a kiállításba. Rónaszegi János mérnök a kiállítás kapcsán elevenítette fel fiatalkori hobbiját, a fabeégetést. Tomaji Attila gimnáziumi tanár, több kötet szerzője, Hrabal utolsó versével idén lépett be a kiállítók közé.
Asztalos Tamás verseit, szövegeit, diáját, Hagymásy András kocsmográfiáit, Tomaji Attila versét G. Kovács László műfordító és Tomaš Vašut egyetemi tanár fordította le cseh nyelvre.

A Fekete Ökör Baráti Kör kiállítására maga a története jellemző. Alkotói a Hrabal-galaxisban gondolkodva, egymást inspirálva, a saját nyelvükön fogalmaznak meg alkotói válaszokat. A válaszok alkotótársaik válaszait tovább inspirálva teszik élővé, mozgóvá, folyamatosan fejlődővé a kiállítást, amely legjellemzőbb vonásai a nyitottság és a befogadás.

Időpont: szeptember 5., péntek 19.00
Hely: RÉV Magyar Kultúra Háza

(x)

Top