Jótékonysági hangverseny a Szent András templomban

A Szent Ignác festmény megmentése céljából jótékonysági hangversenyre kerül sor Komáromban, a Szent András-templomban május 23-án 19 órakor. Egy Chicagóból érkező opera-énekesnő fog fellépni.

A festmény renoválását a Jezsuita rend újraindulásának 200. jubileuma alkalmából (1814 – 2014) szeretnék megvalósítani.

A kép restaurálása előre láthatólag 6.500 euróba kerül. Belépőjegy a koncertre 10,00 euró.

sztj

A Szent András-templom rövid története

A templom alapkövét Géza fejedelem idején tették le Komárom azon részén, ahol Szent Andrásfalva volt. A vidéken halászok laktak, a település védőszentjéről, Szent Andrásról kapta a nevét.

A törökvilág után Komárom a negyedik legnagyobb városa az akkori Magyarországnak. A város elöljárói egy hatalmas reprezentációs templom építését tűzték ki célul, az építést sikerült 1723-ban megkezdeni. Jezsuiták folytatták a munkálatokat, 1763-ra készen állt a rendház és az akkori Magyarország egyik legszebb temploma.

Az 1763. június 28-án bekövetkezett földrengés által romokba döntött templomot a jezsuiták másodszor is felépítették. 1771-re készült el. Sajnos sokáig nem használhatták, mivel a rendet 1773-ban Rómából központilag megszüntették. Így a templomot egyházmegyés papok vették át, később a bencések, akik a jezsuiták helyét foglalták el; ők tanítottak a gimnáziumban is.

Az első, már meglévő plébánia-templom (Aranyszájú Szent János) mellett a Szent András templom is 1799-től plébániatemplomként működött.

1848. szeptember 17-én déli egy órakor tűzvész keletkezett, ami megsemmisítette a várost. Egyedül a Szent Rozália templom nem vált a lángok martalékává. A Szent András-templom három napig égett, a toronyban lévő 7 harang megolvadt és leszakadt. 1849-ben ágyúval lőttek a városra, utána jeges árvíz pusztított, így a templom rendbe hozása 12 évig tartott. A témát az akkori Diéta is feldolgozta.

Országszerte gyűjtést rendeztek, a templomot végül is adományokból sikerült 1860. október 28-ra rendbe hozni, melyet Scitovszky János bíboros-érsek ünnepélyes keretek között szentelt fel.

A templombelsőt 1975-ben újították fel, tetőzetét 1990-1992 között renoválták. A jelenlegi felújítás – a templom homlokzata, tornyok valamint a templom külső falainak renoválása – 2012-ben kezdődött. A tetőfelület 2500 m2, maga a templom 7000 embert képes befogadni.

A Szent András-templom jelenleg a nagyszombati egyházmegyéhez tartozik.

(ThDr. PussSándor SJ, PhD.)

Top