Iskoláinkért mi vagyunk felelősek

A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége jokai1az év tizenkét hónapjában hangsúlyozza, hogy mennyire fontos az anyanyelvű oktatás. A 2016-17-es iskolaévtől változás állt be az iskolai beíratások időpontjában, nem január közepén kezdődtek az első évfolyamba való beíratások, hanem áprilisban.

Sokszor elhangzott már, hogy a kisiskolák, az alacsony létszámmal működő iskolák veszélyben vannak. A minimális osztálylétszámokat bevezető rendelet több településen gondokat, káoszt okozott. A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége keresi a megoldásokat, hogy iskolahálózatunk fennmaradhasson. Ezért a beíratások előtt mindenképpen szólni kell a helyi iskolák fontosságáról és arról, miért kell felvállalniuk a magyar szülőknek a magyar iskolát gyermekeik számára. A pedagógusszövetség a Magyar Közösség Pártjával karöltve átmeneti megoldásként a magyar kormánytól kért segítséget. A szlovák oktatási minisztérium ugyanis kijelentette, ha a fenntartó hajlandó anyagilag biztosítani a helyi iskola jövőjét, nem zárják azt be. Ezért az SZMPSZ és az MKP kidolgozott egy szakmai anyagot, amelyben felvázolta, mely iskolákban nem érik el az osztályokban a törvény által meghatározott minimális osztálylétszámot. A magyar kormány pedig ezeket az iskolákat támogatni fogja. Ezért minden szülőt arra kérünk, hogy bátran válassza gyermekének a lakhelyükhöz legközelebb eső magyar iskolát. Célunk az, hogy a gyermekek otthoni környezetben – ha egy mód van rá – saját településükön járjanak iskolába.

A beíratási időszak előtt több civil szervezet próbálja felhívni a figyelmet az anyanyelvű oktatás előnyeire. Sokan felteszik a kérdést, miért van egyáltalán erre szükség? Miért nem természetes ez a magyar szülők számára? Ezek megválaszolatlan kérdések. Mi az SZMPSZ-ben mindent megteszünk azért, hogy a magyar pedagógusokat és iskolákat segítsük. De ez nem sikerülhet a magyar szülők helyes döntése nélkül. Nem sikerülhet megmenteni azt az iskolát, ahol nincsen gyermek. Többször elmondtuk már, a településeken az iskolák a közösségi és a kulturális élet mozgatói. A tanulók anyák napi ünnepségeken köszöntik az édesanyákat, megemlékeznek nemzeti ünnepeinkről, ezek az események mind hozzájárulnak a magyarság megmaradásához.

És ha mégis felmerül a kérdés, miért adják be magyar tanítási nyelvű iskolába a magyar gyermeket? Talán egyértelmű: a gyereket nem szabad elszakítani a saját nyelvi közegétől. Márpedig, ha a gyermek anyanyelve magyar, otthon magyarul beszélnek, ezt a nyelvet érti a legjobban, ennélfogva a tanulás is magyarul megy a legkönnyebben. Ha előbb egy idegen nyelvvel kell megismerkednie, lemarad a tanulásban. Ha nem érti a pedagógust, bizonytalanná válhat, lelki sérülést okozhatunk ezzel a gyermeknek. Ezért azon a nyelven kell taníttatni a gyermeket, amelyet megért. A magyar iskola és pedagógusok nem feledkeznek meg gyökereinkről sem. Fontosak a gyökerek, a valahová tartozás érzése, és ennek megerősítése az iskoláknak is feladata. A magyar gyermek magyar nyelven gondolkodik, tehát erre tud építeni. Ezen a nyelven tud logikája, képességei és tudása tovább fejlődni.

Sokszor felvetődik, hogy a magyar iskolában nem tanulja meg az államnyelvet a gyermek. A gyermek tanulása és fejlődése szempontjából azonban sokkal előbbre való, hogy a tananyagot megértse, elsajátítsa, hogy megszeresse a tanulást. A magyar gyerek is el tudja sajátítani a szlovák nyelvet, ha azt megfelelően oktatják. A szlovák nyelv ugyanolyan tantárgy a magyar iskolában, mint a többi, amelyen felkészült pedagógusok oktatják a tanulókat.

Arra kérjük a szülőket, a lelkiismeretükre hallgatva, válasszák a legjobb megoldást, magyar gyermeknek magyar iskolában van a helye, hogy testi és lelki egészségét megőrizve szerezhesse meg az élethez fontos tudást, amelyre a későbbiek során építeni tud.

Arra is kérjük a szülőket, válasszák a településükön lévő magyar iskolát. Amennyiben nincsen magyar iskola lakóhelyükön, ajánljuk a legközelebbi magyar intézményt. Iskoláinkat, a magyar oktatást csak együtt tudjuk megóvni és megmenteni.

Jókai Tibor, SZMPSZ-elnök

Top