Falugyűlés Izsán

Néhány év kihagyása után, újra falugyűlésre hívták a lakosokat Izsán. Itt vitatták meg a falu életében kialakult általános problémákat, valamint a polgármester beszámolt az elmúlt években elért eredményekről, történésekről. A gyűlést a község elöljárója, Dittel Tibor vezette.

A község polgármestere, Domin István beszámolóját a 2011-es évvel kezdte.  „A 2011-es évet egy szociális bérlakás kérvényének a beadásával kezdte az izsai önkormányzat. Pályázatot nyújtottunk be a víztisztító bővítésére, valamint egy belvízmentesítő rendszer kiépítésére. Elkezdtük a helyi temető veszélyesnek és allergénnek minősített fáinak a kitermelését. Pályázatot nyertünk egy ifjúsági park létesítésére. A Szlovák Útkezelő Vállalattal együttműködve kidolgozásra került 3 lassítósziget az I/63-as főúton. Nemzetközi pályázatot nyújtottunk be Ausztria segítségével, Danube-limes néven a Regionális Fejlesztési Ügynökséggel. Sikeres pályázat keretén belül elhelyeztünk 2 konténert a Duna partján. Pályázatot nyújtottunk be a szemétgazdálkodásunk megreformálását illetően. Elfogadásra került a kétnyelvűségről szóló törvény használata. Kiléptünk a közös sociálisügyi hivatalból, ettől kezdve saját hivatalunkon belül oldjuk meg ezt a problematikát. Megújítottuk a községi rendőrség munkáját 1 személy alkalmazásával.

izsa
2012-ben befejeztük egy 8 lakásos szociális lakás kivitelezését, melybe azonnal be is költöztek a lakók. A Nyugat-szlovákiai Villamos Művek segítségével felújításra kerültek a község elektromos vezetékei. Hosszas jogi huzavona után aláírtuk a kivitelezési szerződést a Római Kori és Néprajzi Múzeumra, így megindulhatott a régi óvoda épületének teljes átépítése. Falunap keretén belül átadásra került az új Faluház épülete. A KOMVaK vállalat bővítette a vízvezetéket a községben, ezáltal megszüntetve a “vakvezetékeket” Izsán. Pályázat keretén belül valósítottunk meg egy Inline görkorcsolyapályát.

2013-ban már az új Faluház épületében kezdte meg a munkáját a Községi Hivatal. Aláírtuk a Szlovák Fejlesztési és Energetikai Ügynökséggel való támogatási szerződést a közvilágítás rekonstrukciójára. A Községi Rendőrséget terepmotorbiciklivel szereltük fel. Nyertes pályázat keretén belül kamerarendszert építettünk ki a Faluház területén. Felújítottuk a kultúrház nagytermének a belsejét. Az új Faluházban megkezdte működését a Fitness Klub. Falunap keretén belül átadtuk a Kelemantia Római Kori és Néprajzi Múzeumot”.

izsa1
A vitában számos érdekes problémakör merült fel, melyek többsége a járdák kifogásolható állapotát érintette, valamint szóba került még a komposztáló működése.

A polgármester megjegyezte, hogy szükséges a falugyűlés periodikus megszervezése, hiszen így aktuális képet kaphatnak a lakosok elégedettségéről, építő jellegű kritikáiról és igényeiről.

Miriák Ferenc, KH  felvételei

Top