Évekig segítheti az iskolákat az új módszer

Hosszabb távon jelentősen emelheti az oktatás hatékonyságát és színvonalát az a világszerte kiváló eredményeket hozó tanítási módszer, melyet egy sikeres pályázat nyomán az ógyallai Feszty Árpád Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskolában is fokozatosan bevezettek az elmúlt két évben.

Rotary Workshop8

Az SKHU Interreg V-A Szlovákia–Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében az észak-komáromi Rotary Club és a budapesti Digitális Esélyegyenlőségért Alapítvány pályázott, és két évvel ezelőtt 460 ezer eurós támogatást kaptak arra, hogy Szlovákiában – elsőként – két magyar tannyelvű alapiskolában bevezessék az újszerű tanítási módszert, melyet a Stanford egyetem dolgozott ki. Ez lehetővé teszi a tanárok számára a magas szintű csoportmunka szervezését olyan osztályokban, ahol a tanulók közötti tudásbeli és kifejezőkészségbeli különbség nagy.

Az ógyallai Feszty Árpád Alapiskolában, valamint a királyhelmeci magyar alapiskolában kerül bevezetésre az újszerű oktatási módszer. Mindkét iskoláról elmondható, hogy tanulóik több mint 20 százaléka hátrányos helyzetű, vagyis az oktatási program egyértelműen megkönnyíti a heterogén tanulói csoportok nevelését. A programban a dél-komáromi Feszty Árpád Általános Iskola is részt vett, ahol már 2015 óta alkalmazzák a módszert: a Komplex Instrukciós Programot (KIP).

Az elmúlt két évben a két szlovákiai magyar iskola pedagógusai számos képzésen, workshopon, csoportépítő tréningen vettek részt, melyeken előbb a magyarországi tapasztalatokat ismerhették meg, később pedig saját tapasztalataikat is kicserélhették az oktatási módszer alkalmazása kapcsán. Egy tananyag adatbázis is létrejött, beleértve 800 óravázlatot, melyek a jövőben segítik majd a pedagógusok munkáját. A komáromi Rotary Klub közlése szerint még a nyár folyamán elindul a program honlapja is, továbbá két kiadvány is elkészül, melyek ugyancsak az oktatási módszer tananyagba illesztését szolgálják. A két éves program augusztus végén zárul.

A bevezetésre került tanítási módszernek hosszú távon van értelme, a tapasztalatok szerint több éves alkalmazása után mindenhol javulnak az iskolák oktatási mutatói. A két bekapcsolódó szlovákiai magyar iskola is hosszú évekre tervez, nemcsak a pályázatban feltételként megadott 5 éves időszakra.

(d)

Új tanítási módszer Ógyallán

Top