Egyre elszomorítóbb a gútai osztályharc

Csupán 4 városi képviselő jelent meg a gútai önkormányzat múlt csütörtöki rendkívüli ülésén, amelyet a polgármester azért hívott össze, hogy újratárgyalják a két önkormányzati fenntartású magyar iskola körül kialakult vitás kérdéseket. Mivel a városatyák nagy többsége ignorálta az ülést, semmilyen döntés nem születhetett.

kkk

Már többször írtunk a két városi iskola kapcsán kialakult helyzetről. Az önkormányzat még márciusban megszabta, hogy minden hozzájuk tartozó iskola 2-2 elsős osztályt indíthat. Áprilisban azonban az iskolaérett gyermekek szülei sokkal nagyobb arányban választották a Corvin Mátyás Alapiskolát, így az a helyzet állt elő, hogy a Corvinban 3 elsős osztályt kellene nyitni, míg a II. Rákóczi Ferenc Alapiskolában csupán 1-re lenne lehetőség. A Corvinba beíratott gyerekek szülei ragaszkodtak iskolaválasztásukhoz, petíciót írtak, ám a képviselő-testület elutasította az iskola kérvényét, melyben 3 elsős osztály indítását kérték. A szülők azonban tántoríthatatlanok maradtak, két hete egy lakossági fórumot is tartottak, ahol Horváth Árpád polgármester és Vörös Péter parlamenti képviselő jelenlétében is kifejtették a Corvin iskola melletti álláspontjukat.

Ezért a polgármester rendkívüli ülést hívott össze, hogy újratárgyalják az elsős osztályok kérdését. Erre azonban csupán négy városi képviselő ment el, Németh Iveta, Angyal Béla, Ferencz László (függetlenek) és Samu István (MKP). A többiek obstrukcióhoz folyamodtak, így természetesen határozatképtelen volt a testület, nem tárgyaltak az ügyről. Németh Iveta bírálta a távolmaradókat, mondván, a kényes témák megtárgyalásánál is jelen kell lenni, a képviselőknek ez kötelessége. Hozzáfűzte, bízik abban, hogy a jövőben a közös akarat érvényesül, és a szülő abba az iskolába adhatja gyermekét, amelyikbe szeretné. A Fiatal Függetlenek azzal indokolták távolmaradásukat, hogy méltatlan helyzet alakult ki, ahol már nem a gyerekekről és az osztálylétszámról van szó, hanem arról, hogy ki van egyik-másik iskola ellen, ki szereti-utálja a másik iskolát. Emlékeztettek, a párbeszédre irányuló javaslatukat elvetették, a „gyűlölet színházához“ viszont nem kívánnak asszisztálni. Az MKP-s képviselők többsége sem volt jelen, mégpedig azért, mert fenntartják a korábbi véleményüket, azaz 2-2 elsős osztály nyitását tartják helyénvalónak, mivel szerintük ez szolgálja Gúta iskolarendszerének egyensúlyát és fenntarthatóságát.

A szülők szabad iskolaválasztáshoz való joga nem csorbulhat, hangzik az egyik álláspont, az önkormányzat előírhatja, hogy melyik iskolája hány osztályt indíthasson, szól a másik. Felmerült a Corvin izgazgatónőjének felelőssége, amiért több elsőst vett fel, de a Rákóczi iskolát is érte bírálat, valamint helyi, továbbá kívülről jövő nyomásgyakorlásról is szó esett (a lakossági fórum kapcsán), ami által ki lett kényszerítve a végül elmaradt testületi ülés.

Több forrásból is úgy értesültünk, néhány képviselő szülőket keresett fel, és anyagi ellenszolgáltatást ajánlott fel annak fejében, ha gyermeküket a Corvinból átíratják a Rákóczi iskolába. Információink szerint 5 szülő az átjelentkezés mellett döntött. Ha még ketten így tesznek, akkor a probléma legsürgetőbb része ugyan látszólag megoldódik, de az is biztosnak látszik, hogy ez a minimum etikátlan rábeszélési módszer hosszú távon semmit nem javít a helyzeten. A gútai osztályharc egyelőre nem zárult le.

(csá)

(Cikkünk a Delta június 13-i számában jelent meg.)

Top