Diákszálló lehet a romos épületből

Komárom polgármestere levélben fordult Nyitra megyei képviselőkhöz, segítségüket kérve három megyei hatáskörbe (is) tartozó komáromi probléma megoldásában. Sikerül felújítani a rossz állapotú kórházi utakat? Mi lesz az ugyancsak a kórház területén található egykori nővérszálló épületének sorsa? Mekkora bérleti díjat fizessen a Duna Menti Múzeum Komáromnak a belvárosi ingatlan használatáért? Az MKP megyei képviselőcsoportja segítséget ígért a városnak, bár a múzeum kérdésében akad véleménykülönbség a város és a megye között.

Keszegh Béla komáromi polgármester három olyan ügyben fordult megyei képviselőkhöz, melyek a várost érintik, de a megyei közgyűlésben hozhatnak döntést róluk. Farkas Iván, a megyei parlamentben második legerősebb MKP-frakció vezetője nyilvánosan válaszolt a megkeresésre.

Kórházi utak: javítás után felújítás

Komárom vezetője levelében két kórházat érintő konkrét ügyre is felhívta a figyelmet, megjegyezve, a város igyekszik segíteni a megyei fenntartású intézmény tevékenységét. Bár több épület felújítása is elindult, a kórház területén lévő utak nagyon rossz állapotban vannak – az egész járást érintő problémára számos lakossági panasz is érkezett az elmúlt években. A polgármester arra kérte a megyei képviselőket, próbálják elérni, hogy a megyei önkormányzat pénzforrást különítsen el a kórházi utak felújítására.

IMG_20190328_162224

Farkas Iván erre reagálva leszögezte, a kórház ingatlanai ugyan Nyitra megye tulajdonában vannak, a kórházat viszont az Agel Rt. üzemelteti egy hosszú távú bérleti és üzemeltetési szerződés alapján, ezért az utak rendbetételét ők vállalták fel. „Megállapodásunk alapján a kórház területén levő utakat a kórház üzemeltetője a nyári hónapok folyamán megjavítja – a kátyúkat betömi –, a későbbiekben pedig, a kórházi pavilonok felújítását követően, új burkolattal látja el az utakat” – jelentette ki az MKP megyei frakciójának vezetője, hozzátéve, a folyamatot csoportjuk részéről Viola Miklós megyei képviselő, a megyei egészségügyi bizottság elnöke felügyeli.

Kollégium lehet a volt nővérszállóban

Egy további polgármester által felvetett téma is érinti a kórházat. A korábban nővérszállóként működő, Petőfi utcára nyíló épületről van szó, amelynek állaga leromlott az elmúlt években és ma már üresen áll, csak a városképet rontja. A megyei tulajdonú épület a felújítás alatt álló belgyógyászati pavilon mellett áll.

Keszegh Béla rámutatott, a komáromi Ipari (Gépipari és Elektrotechnikai Szakközépiskola) kollégiumában az új előírások miatt csökkenteni kell a létszámot, és ezért a magyar gimnázium itt elszállásolt diákjainak már nem jut hely – ráadásul a gimnáziumba évről évre egyre több diák érkezik távolabbról. Átmenetileg a Selye Egyetem biztosít számukra szállást, ám az egyetemi kollégium jóval távolabb van a gimnáziumtól, így a tizenéves diákok számára nehézséget okoz a közlekedés. Ezért a polgármester a kórház és a gimnázium igazgatójával történt egyeztetés nyomán javasolja, hogy a megye újítsa fel a Petőfi utcai épületet és alakítson ki kollégiumot benne – mivel a gimnázium is a megyéhez tartozik, és az épület is, viszonylag rugalmasan kezelhető a megvalósítás. Szerinte a helyszín is ideális, hiszen a vasúti és buszpályaudvar, valamint a gimnázium sincs messze.

IMG_20190328_162730

Az MKP megyei frakcióvezetője pozitívan állt a felvetéshez, megerősítve, a kórház üzemeltetője beleegyezik az épület megyei kollégiumként való hasznosításába – azaz kikerül a kórház és a megye közötti keretszerződés hatálya alól. Támogatják, hogy Nyitra megye önkormányzatának jövő évi költségvetésében találjanak forrásokat az épület felújítására, kollégiummá alakítására, és ezzel kielégítsék a megnövekedő helyigényt, amelyet az Ipari kollégiuma már nem képes kielégíteni. „Megtesszük a kellő lépéseket, hiszen fontos közügyről van szó” – fűzte hozzá Farkas Iván, megjegyezve, Viola Miklós és Becse Norbert megyei képviselők foglalkoznak a kollégium sorsának rendezésével.

Mekkora bérleti díjat fizessen a múzeum?

A harmadik „ügy“ a Duna Menti Múzeummal kapcsolatos. A megyei fenntartású múzeum ugyanis az elmúlt években gyakorlatilag ingyen bérelte a városi tulajdonú Zichy-palotában található helyiségeket, a kérdéses bérleti szerződés azonban április végén lejár. Mintegy 1390 négyzetméterről van szó – itt található a Jókai-emlékszoba, a Lehár Ferencet bemutató emlékkiállítás, valamint a Komárom város történelmét bemutató állandó tárlat. Ezek mellett, kisebb időszaki kiállítások helyszíne is.

jokai_szobaA Jókai-emlékszobát is itt rendezték be

Keszegh Béla szerint Komáromnak jelentős összeget kell költenie a patinás belvárosi épületre, a tetőzet felújítására, a nyílászárók cseréjére, a külső homlokzat restaurálására. „A város nincs olyan anyagi helyzetben, hogy fedezze a felújítási költségeket, majd jelképes áron bérbe adja az ott található helyiségeket“ – jelentette ki a polgármester, aki szerint ezért hoztak egy szándéknyilatkozatot, melynek értelmében a város az egész ingatlannál használt legalacsonyabb kikiáltási árért adná bérbe a helyet a múzeumnak. Megjegyezte, ezzel nem piaci viszonyt akarnak kialakítani a múzeummal, nem nyereséget remélnek a bérbeadásból, csak a felújítás terheit osztanák meg a múzeummal, azaz Nyitra megyével. „A bérleti szerződésben a város vállalja, hogy a bérlet teljes összegét az épület felújítására fordítja, így ezzel a múzeum körülményei is javulnak“ – ígérte a polgármester.

Ebben a kérdésben már véleménykülönbség mutatkozott Komárom polgármestere és az MKP megyei frakciója között. Farkas Iván úgy vélte, a város által kért négyzetméterenkénti évi 40 eurós bérleti díj túl magas, ez éves szinten összesen csaknem 56 ezer eurót jelent – ráadásul az elmúlt 5 évben a Duna Menti Múzeum 40 ezer euró értékű beruházást is végzett a városi tulajdonú ingatlanon. Megemlítette, a múzeum évente 12 ezer euró ingatlanadót is fizet a városi kasszába. „Ám a legfontosabb érv amellett, hogy továbbra is fenn kellene tartani a Zichy-palotára szóló kölcsönbeadási szerződést, a következő: a Zichy-palotában a múzeum olyan tárlata látható, amely Komárom város történelmét mutatja be. Vagyis a nem létező városi múzeumot helyettesíti, a város hatáskörét pótolja” – hangsúlyozta Farkas Iván, aki szerint a tárlat helyszínét nem illő egy síkon kezelni vendéglővel, sörözővel, vagy egyéb vállalkozással.

Lehár Emlékkiállítás a Múzeumban

Lehár Emlékkiállítás

A megyei képviselő elmondta, igyekeznek a város költségvetésén segíteni, de eltúlzottnak tartják a város igényeit. „A Nyitra Megyei Hivatallal olyan megállapodást tudunk elérni, amely legfeljebb akkora bérleti összeget helyez kilátásba, amekkora a megye székhelyén, Nyitra városában levő legmagasabb bérlet, amit a megye Nyitra város kasszájába fizet. Ez pedig a komáromi polgármester által igényelt bérlet 35 százaléka.” A Farkas Iván által javasolt éves bérleti díj tehát évi közel 20 ezer euróról szólna.

Egy jó együttműködés kezdete

Komárom polgármestere levelét elküldte az MKP megyei képviselőinek, illetve a Komáromi járásban megválasztott összes képviselőnek (a 6 MKP-son kívül a független Stubendek Lászlónak és a Híd párt színeiben mandátumot szerzett Jobbágy Józsefnek is) – a megszólítottak pozitívan álltak a felvetésekhez. Farkas Iván hangsúlyozta, frakciójuk mindenben igyekszik segíteni Komárom önkormányzatának törekvéseit, tevékenységét. Keszegh Béla üdvözölte ezt, illetve a konkrét ügyekben tett lépéseket és ígéreteket. „Bízom benne, hogy a közeljövőben sikerül megvalósítani az elképzeléseket, és a múzeum ügyében is kompromisszumra jutunk a megyével – a hivatal illetékeseivel is tárgyalunk a kérdésről” – jelentette ki Komárom polgármestere, hozzáfűzve, a megyei parlamentben legerősebb Smer-frakció (Smer-SNS-Híd koalíció) képviselőit is megszólítják.

Csaba Ádám

Top