Beiktatták az új polgármestert

Hétfőn, december 15-én megkezdte munkáját Komárom új önkormányzata. Beiktatták a város új polgármesterét, a függetlenként bejutó Stubendek Lászlót, aki bejelentette, Keszegh Béla és Knirs Imre lesznek az alpolgármesterei. Már pénzügyi kérdések is terítékre kerültek, s egy kis szócsata is lezajlott.

A törvény szerint a választások után 30 nap van arra, hogy beiktassák az új polgármestert és letegyék esküjüket a megválasztott képviselők. Komáromban nem siették el az alakuló ülést, a lehetséges utolsó napra tették. Ez Komáromban már szinte hagyomány, 4 évvel ezelőtt is az utolsó pillanatra maradt a város kulcsainak átadása.

Az alakuló ülésre a Tiszti Pavilon dísztermében került sor. A választások eredményének ismertetése után Stubendek László átvette a város vezetését elődjétől, Anton Marektól, s letette hivatalos esküjét. Ezt követően a 25 képviselő is átvette megbízólevelét, a képviselőként is mandátumot szerző Stubendek László helyére Hortai Éva került póttagként.

Az új választási ciklusban színes összetételű képviselő-testület kezdte meg munkáját. Már a választások óta is történtek helyezkedések, s a közeljövőben valószínűleg kikristályosodnak az erővonalak, a politikai csoportosulások. Az már biztos, hogy az MKP-Híd választási koalíció nem folytatja a közös munkát, így a Híd 6 képviselője és az MKP 3 képviselője külön csoportot alkot majd, ennek jelei már az első ülésen is érződtek. A Komáromi Függetlenek Csoportjának (KFCS) 8 képviselője továbbra is összetart, jelen pillanatban a legerősebb klubot alkotják a testületben. Ezen kívül 8 további független képviselő is dolgozik az önkormányzatban, akik értesüléseink szerint ugyancsak igyekeznek egységesen fellépni, közülük Knirs Imre, Rajko Ferenc és Benyó Zoltán is egyértelműen Stubendek László támogatójának számít.

DSC_0033

A képviselő-testület összetétele:
Andruskó Imre (Híd)
Bastrnák Tibor (Híd)
Batta György (Híd)
Bende István (független)
Benyó Zoltán (független)
Bujna Zoltán (független – KFCS)
Feszty Zsolt (MKP)
Gajdáč Ondrej (független)
Glič Konštantín (független)
Hortai Éva (Híd)
Horváth Attila (független – KFCS)
Ipóth Szilárd (Híd)
Keszegh Béla (független – KFCS)
Keszegh Margit (független – KFCS)
Kiss Péntek József (független – KFCS)
Knirs Imre (független)
Korpás Péter (MKP)
Kovács Dávid (független – KFCS)
Less Károly (független)
Marek Anton (független)
Rajko Ferenc (független)
Szabó Béla (MKP)
Szénássy Tímea (független – KFCS)
Varga Tamás (Híd)
Vetter János (független – KFCS)

 

Stubendek László székfoglaló beszédében hangsúlyozta, a választók egyértelmű döntése, hogy változást akarnak, a közügyek tisztaságát és átláthatóságát kívánják. „Egynek minden nehéz, soknak semmi sem lehetetlen!“ – buzdított összefogásra Széchenyi Istvánt idézve. Rámutatott, temérdek tennivaló akad Komáromban, ezek közül is a legfontosabbak: a munkahelyteremtés, a belváros felélesztése, a parkolórendszer módosítása, a közbiztonság növelése, a közterületek hatékonyabb tisztán tartása, továbbá a turizmus fejlesztése, amit lehetséges kitörési pontnak nevezett.

Az új polgármester bejelentette, Knirs Imre és Keszegh Béla (függetlenek) lesznek az alpolgármesterei. Ezzel automatikusan a 8 tagú városi tanács tagjaivá váltak, s a képviselők jóváhagyták, hogy rajtuk kívül Andruskó Imre, Benyó Zoltán, Gajdáč Ondrej, Hortai Éva, Keszegh Margit és Vetter János is tagok lesznek. Az MKP képviselői ezzel kapcsolatban nehezményezték, hogy a korábbi egyeztetéseken 1 tanácstagságot nekik ígértek, ám a testület – beleértve a Híd képviselőit és a függetleneket is – nem szavazta meg Korpás Péter tagságát.

beciKnirs Imre alpolgármester, Keszegh Margit képviselő és Keszegh Béla alpolgármester

Döntés született arról is, hogy hét 10 tagú szakbizottságot állítanak fel, továbbá 3 kiegészítő bizottságot. A bizottságok tagjairól majd a későbbiekben születik döntés, az elnököket viszont már most jóvhagyták a képviselők. A pénzügyi bizottság elnöke Szabó Béla, a városfejlesztési bizottságé Bende István, az iskolaügyi, kulturális és ifjúsági bizottságé Szénássy Tímea, a sportbizottságé Glič Konštantín, a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottságé Batta György, a környzetevédelmi, körendi és közlekedésügyi bizottságé Varga Tamás, a nemzetközi kapcsolatok és idegenforgalmi bizottság vezetője pedig Kovács Dávid lesz. Feszty Zsolt 7 tagú szakbizottságok felállítását javasolta, ám ezt az MKP-s javaslatot is elutasította s többség.

Hitelfelvételről és a polgármester béréről is döntöttek

A képviselők megszavazták, hogy az új polgármester ne csak a törvényben rögzített alapfizetést kapja – ez egy Komárom népességű városnál bruttó 2382 euró –, hanem 10 százalékos emelést is, amivel együtt bruttó 2620 euró lesz Stubendek László fizetése. Andruskó Imre ennek kapcsán kijelentette, tekintettel a gazdasági helyzetre, szerencsésebb lenne, ha nem szavaznának meg semmilyen emelést. Stubendek László erre úgy reagált, első havi bérének emelését – 238 eurót – jótékony célra ajánl fel. Az ülésen elhangzott, az alpolgármesteri és képviselői fizetések 8 éve változatlanok, azaz bruttó 1494 euró a polgármester helyetteseinél, illetve 253 euró a városatyáknál.

Az előző városvezető juttatásai is napirenden voltak, a képviselők jóváhagyták, hogy Anton Marek távozó polgármester megkapja a nem felhasznált szabadsága után járó összeget, 36 napért 3306 eurót. Ezen kívül a törvény szerint végkielégítésre is jogosult, ami közel 7100 euró.

A testület végül nagy többséggel hagyta jóvá, hogy a város 500 ezer eurós kontokorens hitelkeretet vegyen fel a jövő évre. Ez évek óta hasonlóan működik, a hitelkeret arra szolgál, hogy a folyó kiadásokat a város mindig időben tudja fizetni, mivel a bevételek – például az államtól – sokszor nem érkeznek időben. Abban szinte mindenki egyetértett, hogy szükség van a hitelkeretre, azonban többen is rámutattak, hogy az idei hitelkeret október óta 387 ezer eurós mínuszba került. Ennek kapcsán Keszegh Béla és Gajdáč Ondrej is fontosnak vélte, hogy az elkövetkező hetekben készüljön egy pontos jelentés a város pénzügyeinek állásáról, hogy tisztán lehessen látni, milyen állapotban vette át a várost az új vezetés.

Csaba Ádám

Top