Bátorkeszi István Napok

A Bátorkeszi Református Egyházközség az idén kilencedik alkalommal szervezte meg a Bátorkeszi István Napokat, amely ebben az esztendőben a Magyar Reformátusok VII. Világtalálkozójának kiemelt rendezvénye volt.

A rendezvénynyitó istentiszteleten Kassai Gyula lévai lelkipásztor szolgált igehirdetéssel. Ünnepi műsort adtak a lévai Czeglédi Péter Református Gimnázium diákjai. Az igeszolgálat után megkoszorúzták a gályarab prédikátor emlékére állított domborművet.  A rendezvény a következő napokban bűnbánati istentiszteletekkel folytatódott, amelyen igét hirdetett Czinke Zsolt, bátorkeszi lelkipásztor. Vasárnap ünnepi istentiszteletre és úrvacsoraosztásra került sor az új borért való hálaadás alkalmából. Igét hirdetett dr. Molnár János lelkipásztor, a Selye János Egyetem Református Teológiai Karának dékánhelyettese. Orgonán játszott Szabó Csongor karnagy, egyházzenész. Az istentiszteletet követően a meghurcoltak és a kitelepített bátorkeszi magyar családok emlékére állított kopjafa koszorúzására került sor a református templom mellett.

batorkeszinapok
Ünnepei beszédet Labancz Roland polgármester mondott. Dr. Czinke Tímea, bátorkeszi lelkipásztor vezetésével rendhagyó hittanórákra is sor került a Fireszke Gyermek-, Ifjúsági és Konferencia-központban. Ugyancsak a konferencia-központban került sor Erdélyi Géza: Hűség c. könyvének bemutatójára, ami egy egyházi ember életéről és szolgálatáról írt tanúságtétel. Arról a bő hetvenhat esztendőről vall benne egy lelkipásztorhoz illő őszinteséggel, amelyet tanulmányai közben és után az egyház, a nemzet és a tudomány szolgálatában töltött el. Az Egyházmegyei Konfirmandus találkozón az áhítatot Kassai Tímea lévai lelkipásztor szolgáltatta, majd Kiss Beáta, a lévai Czeglédi Péter Református Gimnázium tanára előadására került sor „Keresztyén fiatalok jövőképe a XXI. században” címmel. Október 31-én, a reformáció emlékünnepén ünnepi istentisztelettel és koncerttel zárult a IX. Bátorkeszi István Napok rendezvénysorozata. Igét hirdetett Niederhoffer Zoltán, veszprémi lelkipásztor, közreműködött a Bátorkeszi Református Énekkar, Szabó Csongor karnagy vezetésével. A rendezvénysorozatot már hagyományosan Kálvin János domborművének koszorúzása zárta.

batorkeszinapok1
(miriák) Képarchívum

Top