A szekeres gazdák alakuló gyűlése

A szekeres gazdák hagyományőrző társaságának alapító közgyűlésére került sor szerdán a komáromi református egyház parókiájának nagytermében. 

Szekeres gazdák

A szép számban megjelenteket Farkas Gáspár köszöntötte, majd ezt követően Csukás László, a Szekeres Gazda Társaság létrehozásának előzményeit, és annak céljait elemezte. A továbbiakban Beke Sándor a társaság alapszabályát ismertette. Az alakuló gyűlés forgatókönyve szerint ezután a tagsági fogadalomtétel következett, melyet Bábi Péter vezetett. A folytatásban megválasztották a tanács tagjait, mely mint kiderült, hét tagból tevődik össze: Borbély Károly, Beke Sándor Gyula, Vitéz Farkas Gáspár, Lengyel Ákos, Fritz Beke Éva, Vitéz Zétényi Csukás Dénes László és Bábi Péter. A Tanács megválasztása után egyhangúlag elnököt is választottak Vitéz Farkas Gáspár személyében.

A frissen megválasztott elnök mindjárt szólt is a hallgatósághoz. Többek között elmondta, hogy a szekeres gazdák Komárom lakosságának azt a rétegét képezték, amely a letelepedése óta a második világháborúig kitartott az ősi foglalkozás mellett. Tovább folytatták az állattenyésztést, a földművelést és ellátták a környék szállítási feladatait: a szekérrel való fuvarozást és a hajóvontatást. Ezek a személyek nagy tiszteletnek örvendtek a lakosság körében. Az elnök beszéde után több hozzászólás is elhangzott, majd a meghívottak kitüntetésével és a himnusszal zárták a szekeres gazdák alakuló gyűlését.

-pint-

Top