A környezetvédelemre összpontosítanak

A közel háromezer lakosú községben az elmúlt évben szociális téren több pályázatban voltak eredményesek. Európai Uniós forrásból sikerült alkalmazni két szociális munkást, öt polgárőrt, tíz gondozót, akik 24 idős rászorulót látnak el, 20 közhasznú munkást és egy egészségügyi asszisztenst. Eredményesen működött a közösségi központ is, három alkalmazottal.


Perbete polgármestere Kósa

Kósa József, polgármester

Kedvenc étel: vadas knédlivel
Ital: konyak
Hobbi: horgászat
Film: Alpesi őrjárat
Könyv: Szilvási Lajos könyvei


„Községünkre a közeljövőben több pozitív változás is vár a környezetvédelem terén. Előkészületek folynak a községi csatornarendszer kiépítésére és a szennyvíztisztító állomás korszerűsítésére. Ez az első lépés azon a hosszú úton, amely községünk fejlődése felé vezet. Folyamatosan rendezzük a szennyvíztisztító állomás alatti földterületeket és az oda vezető bekötő útszakaszt, továbbá építkezési projektet kell készítettnünk és egyidejűleg uniós támogatásra pályázatot benyújtanunk. Célunk, hogy a pályázaton belül minden háztartáshoz ingyenes rákötés legyen biztosítva. A csatornarendszer megépítése jelentősen hozzájárul falunk környezetvédelméhez és biztosítja a korszerű szennyvízelvezetést. Változás várható a hulladék osztályozásánál is. Célunk a szeparált hulladék mennyiségének növelése, mivel egyre több kiadással jár a hulladék összeszedése és megsemmisítése. Több társasággal is tárgyalást folytatunk, akik rendszeresen elszállítanák a műanyagot, papírt, üveget egyenesen a háztartásoktól és ezzel csökkennének a község költségei a hulladék összegyűjtésére és osztályozására” – kezdte tájékoztatását a község polgármestere, Kósa József.

„A képviselő-testület jóváhagyta a helyi óvoda kihelyezett osztályának létrehozását a kultúrház épületében. Az iskolaügyi minisztériumtól 47 000 eurós támogatást nyertünk el a Szlovák Tanítási Nyelvű Óvoda bővítésére, valamint 50 000 eurót a Szlovák Tannyelvű Alapiskola homlokzatának hőszigetelésére. Önerőből, a község költségvetéséből ugyanilyen összegű támogatással a Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola épületének a hőszigetelését is szeretnénk megoldani. Az Udvard és Vidéke Társulás közreműködésével a kultúrház környéke új járdát kapott, és már csak a parkosítása van hátra. Felújításra került a futballpálya és a sportcsarnok szociális helyisége, az alapiskola konyhája. Kutyamenhelyet alakítottak ki a kóbor kutyák számára. A község egyik legszebb részén a falu központjában felépült hat új bérlakás, s így hat család új otthonában tölthette az év legszebb ünnepét, a karácsonyt.

A feladatok teljesítése során nem minden megy zökkenőmentesen. Számtalan dolog a legnagyobb jószándék és tenni akarás ellenére is akadályba ütközik, amelyek sokszor áthidalhatatlanok. Legalább is időszakosan. Nem emberi mulasztás, nemtörődömség következtében, hanem objektív, tőlünk független akadályok miatt” – folytatta tovább tájékoztatóját a község polgármestere.

perbete
Az idei tervekről elmondta: „Műfüves pályát tervezünk építeni az alapiskola udvarán. Tovább folytatódik a községi utak, közterek, utcák, parkok karbantartása. Igény szerint kívánjuk folytatni a bérlakások építését. A sportcsarnokra és az egészségügyi központra is ráférne a teljes felújítás. Szeretnénk megnyitni falunkat a befektetni vágyó vállalkozók előtt. Tehát célkitűzéseink azonosak, érdekeink megegyeznek, ami nem más, mint hogy Perbete község a folyamatos fejlődés útján haladjon tovább” – zárta tájékoztatását a polgármester.

miriák

Top