Zöldet kapott az új komáromi stadion

Hónapokig tartó huzavona után a képviselő-testület megszavazta a komáromi futballklub azon kérvényét, mely előfeltétele annak, hogy sokmilliós magyarországi támogatásból teljesen megújuljon a KFC stadionja, illetve kiépüljön az egész sportkomplexum. Néhány képviselőnek továbbra is maradtak aggályai, ám végül az összes jelenlevő városatya zöld utat adott a fejlesztésnek. Ez nagyrészt annak köszönhető, hogy több vitás kérdést sikerült tisztázni a beruházással, illetve a stadion jövőbeni üzemeltetésével kapcsolatban, de talán annak is, hogy a beinduló választási kampány miatt senki nem akart a hatalmas beruházás akadályozójának tűnni.

De kezdjük az elején, a KFC stadionjának felújítása tavaly nyárig nyúlik vissza. Ekkor jelent meg a közlönyben, hogy a magyar kormány 1,8 milliárd forintnyi támogatást (jelenlegi árfolyamon nagyjából 5,6 millió eurót) hagyott jóvá a Komáromi Football Klub (KFC) részére, a futballinfrastruktúra fejlesztésére. Az önkormányzat rövid időn belül jóváhagyta azt a pénzösszeget, mely a stadion tanulmányterveinek elkészítésére kellett. Az előzetes terveket az egyik tervező, Csémy Krisztián, az Akvadrat Kft. építésziroda munkatársa, egyben városi főépítész be is mutatta a Deltában 2017 őszén. Eddig a pontig úgy tűnt, viszonylag gyors lépések történnek a stadionfelújítás, illetve a magyarországi támogatás lehívásának ügyében. Nem így lett, kezdtek akadozni a dolgok.

f0000Az új komplexum látványterve (az egyik verzió)

Hosszú huzavona

A komáromi futballklub – egész pontosan a KFC Komárno Polgári Társulás – 2017 novemberében egy kérvénnyel fordult a város önkormányzatához. Ebben kérték a város tulajdonában lévő, a klub által jelenleg is használt ingatlanok – pályák, főtribün, telkek, melléképületek – bérbe vételét. Ugyanis a magyar támogatás lehívásának legfontosabb feltétele, hogy a város jóváhagyja a tulajdonában lévő futballstadion, és az érintett területek használati jogát a klub számára. Mivel a támogatás kedvezményezettje a klub, és nem a város.

Az erről szóló szándéknyilatkozatot ugyan megszavazták a képviselők még decemberben, mivel azonban időközben újabb részletek derültek ki a stadionfelújítással és a támogatás folyósításának feltételeivel kapcsolatban, egy újabb kérvény beadása vált szükségessé.

Ezen a ponton egyébként újabb kedvező hír érkezett a komáromi futballal kapcsolatban. Tavaly az év utolsó napjaiban kiderült, nemcsak a stadionépítésre, hanem ezen kívül, a komáromi labdarúgás-utánpótlásra is komoly támogatás, nagyjából 450 ezer eurónak megfelelő összeg érkezik a magyar kormánytól, a Magyar Labdarúgó Szövetségen (MLSZ) keresztül. Tehát egy futballakadémiát létesíthetnek Komáromban.

f0007

2018 elején érkezett a módosított bérbevételi szándékról szóló kérvény a KFC-től, azonban, mivel ez is további pontosításra szorult, végül nem szavaztak a képviselők a beadványról. A klub részéről ismét kiegészítették és pontosították a dokumentumot, ami végül csak a nyár eleji testületi ülésen került a komáromi képviselők elé. Ekkor viszont néhány városatya még részletesebb információkat várt volna a majdani üzemeltetés menetéről és mikéntjéről, elsősorban azzal kapcsolatban, hogy az új stadion felépülése után a KFC évente mekkora pénzügyi támogatást kér majd a várostól. Ezért a klub inkább visszavonta a kérvényt.

Szeptember elején aztán egy szakmai fórumot tartottak a városházán (erről előző számunkban részletesen írtunk), melyen a futballklub vezetőin kívül Komárom vezetése és minden érdeklődő városi képviselő – sőt, akár a lakosok is – részt vehettek. Ennek nyomán szinte minden részletet sikerült tisztázni.

Bátrak kontra óvatosak

Múlt héten a képviselők elé került a hosszas egyeztetés után megszületett bérbeadási kérvény. Ebben pontosan szerepel, hogy milyen ingatlanok bérbeadását kéri a KFC a várostól. Világossá vált, hogy a stadion melletti kemping területét is kérik, azaz a városnak a közeljövőben foglalkozni kell majd azzal, hogy hová költöztessék át a kempinget. A Panoráma szálló is a bérbeadás tárgyát képezi. Az is kiderült, hogy a stadion és a futballkomplexum elkészülése után a klub évente 205 ezer eurós támogatást kér majd a várostól fenntartási költségekre (jelenleg csak fenntartásra 32 ezer eurót kap). Mindezt 20 éven keresztül, a bérbeadási szerződés leteltéig. Ez az összeg megfelel az éves értékcsökkenési leírásnak. Az is egyértelmű, hogy 20 év után a stadion és minden elvégzett beruházás a város tulajdonában marad, illetve kerül vissza.

g0001

A testületi ülésen a korábbiakhoz képest már jóval kisebb véleménykülönbség mutatkozott az egyes képviselői csoportok között. Az óvatos képviselők is igyekeztek leszögezni, támogatják a bérbeadást (tehát a stadionfelújítást) a tisztázott feltételek alapján. Andruskó Imre, a csoport szószólója ugyanakkor továbbra is úgy vélte, a 205 ezer eurónál jóval több városi támogatásra lesz szüksége a KFC-nek, szerinte ez az évi 400-500 ezer eurót is elérheti, ami komoly megterhelést jelent majd a városnak. Elhangzott, fontos az is, hogy más komáromi sportklubok ne érezzék meg, hogy a futballra a jövőben többet fordít a város.

A bátrabb városatyák most is hangoztatták, biztos adódnak majd olyan problémák, melyeket menet közben kell oldani, de ez nem ok arra, hogy már most meghátráljon a város. Többen is úgy vélték, a KFC vezetésének, menedzsmentjének fel kell nőnie a feladathoz. Ipóth Szilárd, aki eddig 22 évet töltött a klubnál különböző pozíciókban, ismételten rávilágított, nemcsak a stadion újul meg, hanem rehabilitációs központ és akadémia is épül. Ráadásul 500 méteren belül található sportcsarnok, hotel, röplabdacsarnok, stadion és fürdő, ilyet pedig egyetlen város sem tudna kínálni a szélesebb régióban. Mindez óriási lehetőségeket rejt, fellendülhet a sportturizmus, hiszen jó menedzselés esetén edzőtáborok helyszíne lehet a központ, amiből az egész város, a vendéglátóhelyek is profitálhatnak. Elhangzott az is, hogy a stadiont mindenképpen fel kellene újítani, hiszen nem felel meg a II. labdarúgóliga követelményeinek, és most is csak egy átmeneti engedély alapján rendezhet benne mérkőzést a KFC.

SONY DSC

A KFC stadionja jelenleg nem felel meg a második ligás követelményeknek sem

Szüllő Béla, a KFC alelnöke ígéretet tett, a jövőben is a várossal egyeztetve, szorosan együttműködve fognak döntéseket hozni, nem fognak visszaélni a helyzettel. Sürgette a pozitív döntést, hiszen a magyar kormány nemrégiben Komáromba látogató két küldöttje is a folyamat felgyorsítását kérte.

Stubendek László polgármester leszögezte, a városvezetés egyértelműen támogatja a beruházást. Többen hangsúlyozták azt is, a támogatásért köszönet jár Orbán Viktor magyar kormányfőnek, de a KFC vezetőinek is. Végül, minden korábbi bírálat és pontatlanság ellenére a 23 jelenlévő képviselő egyhangúlag szavazta meg a bérbeadási kérvényt.

Komárom városa tehát zöld utat adott a stadionos beruházásnak. Betartva az előírásokat, októberben végleg jóváhagyhatják a bérbeadási szerződés tervezetét, ezt követően a KFC aláírhatja a támogatási megállapodást a magyar féllel. Ezt követően férhet majd hozzá a megítélt pénzösszeg első részletéhez. Ez még több hónapos folyamat.

esti


Rimaszombat nem Komárom

Rimaszombatban éles vitát generál egy ottani magyarországi futballtámogatás ügye. „Ha a komáromihoz hasonló ajánlatot kaptunk volna Rimaszombatban, már rég tíz körömmel kaptunk volna rajta“ – szögezte le Šimko Jozef, Rimaszombat polgármestere, aki részt vett a komáromi testületi ülésen.

A közép-szlovákiai városban magyar-szlovák szembenállást is generált a magyarországi futballtámogatás ügye. Erről nem beszélt a polgármester, arról viszont igen, hogy Rimaszombatban egész más a helyzet a támogatással kapcsolatban.

Rimaszombat 1,5 milliárd forintot kapott futballakadémiára, de a város számára jóval kevésbé előnyös konstrukció keretében. Ott a beruházás nem egyenesen érkezne a rimaszombati klubhoz, az részben a magyarországi Diósgyőr (DVTK) futballakadémiája lenne. A magyar félnek 51 százalékos részesedése lenne, és a rimaszombati polgármester szerint a régi stadion tulajdonjogának átruházását is kéri a Borsodsport Invest, amely a támogatás felett rendelkezik. Jelenleg folynak az ügyben tárgyalások, és ha eredménytelenek lesznek, akár más városba is kerülhet a futballakadémia.

„Markáns a különbség Komárom és Rimaszombat között. A komáromi feltételek esetén ugrálnék örömömben” – zárta felszólalását Šimko Jozef.


Csaba Ádám

Kapcsolódó cikkeink:

Látványos stadion épül

Akadozó stadionépítés

Zsoldosok helyett harcosokat a pályára!

Újabb félmillió a komáromi focira

Top