Elkerülő út nélkül Komárom megfulladElkezdtek komolyabban foglalkozni a Komáromot északról elkerülő út tervezésével az illetékes állami vállalatok. Ezzel párhuzamosan Komárom is készíti új városrendezési tervét. Egyelőre azonban nem dőlt el, pontosan merre halad majd az út. Jelenleg a Holt-Vágon keresztül haladó variáns tűnik esélyesebbnek, de a várost jóval nagyobb ívben megkerülő út megépítése sem zárható ki – ahogyan a két változat ötvözete sem.

Komáromnak hamarabb lesz új Duna-hídja, mint északi elkerülő útja. Ez pedig azt jelenti, hogy lesz néhány „kemény“ év, amikor az új hídnak köszönhetően megnövekedett autós forgalom halad majd keresztül a városon. A várost átszelő, még zsúfoltabbá váló utak ugyanakkor nem csupán a komáromi közlekedést bénítják meg, hanem jelentős zajjal és szmoggal is járnak.

Néhány hónapja megírtuk, már most is túlterheltek a Komáromon keresztülhaladó főutak. 2015-ös statisztikák szerint naponta több mint 21 ezer gépjármű robog keresztül a városon. Ezzel a közel azonos nagyságú városok vonatkozó listáján Komárom első helyen szerepel – jócskán megelőzve többek között a csaknem 50 ezer főt számláló Privigyét, valamint a közel 40 ezres Érsekújvárt és Nagymihályt.

A város, az illetékes állami és régiós szervek, beleértve az állami utakat kezelő Szlovák Útkezelő Vállalatot (Slovenská správa ciest – SSC) is, tisztában vannak a problémával, ám egyelőre csak a tervezés kezdeti szakasza zajlik. Ha minden jól halad, akkor is legfeljebb 7-8 év múlva épülhet meg a Komáromot északról megkerülő út, mely nem lesz könnyű mutatvány: legalább egy nagy hídra lesz szükség a Vág folyón, de a Holt-Vág felett átívelő híd is számításba jöhet, illetve, ha ez nem, akkor több kisebb híd. A hídépítés pedig nem megy egyik napról a másikra, ezt a Duna-híd kapcsán a komáromiak már megtapasztalhatták – bár idén februárban áprilisra ígérték, egyelőre még mindig nem dőlt el, ki építheti a hidat.

Jelenleg az útkezelő vállalat az északi elkerülő út megvalósíthatósági tanulmányán dolgozik, mely szeptemberre készülhet el. Ezzel párhuzamosan Komárom új városrendezési tervét is készíti a pozsonyi AUREX tervezőiroda, melynek sarkalatos pontja az elkerülő út nyomvonala. Tavaly év végén véleményezésre bocsátották a koncepciót – mely a város honlapján is elérhető –, az érintett szervezetek, községek, jogi és fizikai személyek is megtehették hozzászólásaikat.

Megaépítkezés a Holt-Vág felett

Merre vezet majd az elkerülő út? Ez a kérdés még nem dőlt el, de lassan körvonalazódik. A 2005-ben elfogadott és a mai napig érvényes „régi” városrendezési terv egy olyan nyomvonallal számol, mely a majdani, talán 2020 tavaszára megépülő új Duna-hídra csatlakozna, pontosabban az I/63-as főútra Komárom és Őrsújfalu között – a főutat az új híddal összekötő út és a körforgalom építését egyébként néhány napja kezdte el a kivitelező Váhostav vállalat (lásd fotóinkat). Maga az elkerülő út ettől a ponttól vezetne előbb északra, majd Gadóc városrésznél keletre fordulna, és előbb a Holt-Vág felett haladna, majd az Apáli szigetet délről megkerülve a Vág felett, végül Gyulamajor déli részénél csatlakozna az Érsekújvárba vezető, I/64-es főútra.

DSCF6099

Mivel a város rendezési tervében 2005 óta nem módosított a tervezett nyomvonalon, ez a változat került bele a megyei és az állami fejlesztési tervbe is. Ugyanakkor kifogások is felmerültek az útvonallal kapcsolatban, mivel egyenesen keresztülhalad a Holt-Vágon, azaz rekreációs övezeten, ráadásul a tó legszélesebb részén, amely első ránézésre nem tűnik költséghatékony megoldásnak. A tervezett elkerülő út egy rövid szakaszon a kerékpárút mellett vezetne, és csaknem érintené az Apáli sziget – természetvédelmi terület – déli csücskét. Érdemes viszont megjegyezni, hogy valószínűleg nem két híd épülne, hanem egy olyan nagyszabású építmény, amely már a Holt-Vág előtt hídként emelkedne a magasba, és csak a Vág túlpartján „érne földet”, azaz nagyrészt kiemelkedne a természetből, és hangfogó falakkal kombinálva valószínűleg kevésbé zavarná meg a környék nyugalmát, mint első hallásra gondolnánk. Hogy egy ilyen műszakilag sem mindennapi építmény mennyibe kerül, majd a megvalósíthatósági tanulmány mutatja meg.

Layout 1

Alternatív megoldás hosszabb útvonallal

Az új városrendezési terv készítésekor azonban egy másik, alternatív megoldás is született, mely szerint az elkerülő út jóval nagyobb ívben kerülné meg a várost. Ez az „A” variáns, mely érinti Gadóc elejét, nyugatról kerülve meg az itteni ipari zónát és az egykori mezőgazdasági iskola területét. Ezután keletre fordul, áthalad a Vág folyón, északról kerüli az Apáli természetvédelmi területet, majd egy rövid szakaszon „visszafordul“ délnek a Nyitra bal partján, végül újra keletre véve az irányt Gyulamajornál csatlakozik az érsekújvári főútra.

Nemrégiben a városfejlesztési tervet készítő tervezőiroda, a városi hivatal, az útkezelő vállalat, és az elkerülő út megépítésében ugyancsak szerepet vállaló Nemzeti Autópályakezelő Társaság (NDS) képviselői egyeztettek a nyomvonalról, illetve arról, hogy Komárom új rendezési tervében merre vezessen az út – tájékoztatta lapunkat Besse Katalin, a városi hivatal építésügyi, rendezési és beruházási osztályának vezetője. Itt a város részéről jelezték, hogy a Holt-Vágon keresztülhaladó nyomvonal nem a legideálisabb megoldás a fent említett okok miatt (rekreációs övezet, közeli természetvédelmi terület), és tolmácsolták, hogy néhány lakos, illetve az állami természetvédelmi hatóság is hasonló észrevételeket tett.

A legfontosabb, hogy mihamarabb megépüljön

A megyei hivatalok, állami vállalatok képviselői azonban rámutattak, tekintettel arra, hogy a megyei és állami koncepciókban is a Holt-Vágot érintő variáns szerepel – hiszen a 12 évvel ezelőtti tervben is így volt –, jelenleg az új városrendezési tervet is csak ezekkel a felsőbb szintű és érvényes koncepciókkal összhangban lehet elfogadni. Ellenkező esetben az fenyegethet, hogy az egész elkerülő út projektje még tovább húzódik, és az új híd megépítése után még hosszú évekig szenved majd a város a megnövekedett átmenő forgalomtól.

holt-vag

Amennyiben az új városrendezési tervbe a Holt-Vág felé vezető nyomvonal kerül, ez sem jelenti azt, hogy végleg eldőlt volna, merre vezet majd az elkerülő út, ahogy például az is bizonytalan még, hogy kétsávos, avagy négysávos lesz-e. A Nemzeti Autópályakezelő Társaság (NDS) készíti a környezeti hatástanulmányt, ehhez majd újra hozzászólhat a nyilvánosság, a város, a szakmai és civil szervezetek, tehát az itt élők véleményét is figyelembe veszik. A hosszú jogi folyamat végén derülhet ki, végül milyen nyomvonalon halad az út. Elképzelhető az is, hogy a két variáns ötvözete kerül elfogadásra, illetve egyéb módosítások is történhetnek. A végső változat valószínűleg utólag kerül be a városrendezési tervbe.

A legfontosabb azonban, hogy az északi elkerülő út megépüljön, és lehetőleg minél hamarabb. Így is biztosnak látszik, hogy legalább 5 „kipufogógázokkal terhelt” év vár Komáromra az új híd következtében a városon áthaladó megnövekedett autós forgalom miatt. Ha minden zökkenőmentesen történik, 2024 előtt vélhetően még akkor sem épül meg az út. Bonyodalmak esetén pedig még tovább húzódhat a beruházás, amely – bármerre halad is – egész biztosan nem lesz egy olcsó projekt. Viszont szükséges.


Új híd: üröm az örömben

Az elmúlt években gyakran fogalmazódott meg a kritika, hogy Észak-Komárom annak idején miért bólintott rá arra, hogy az új Duna-híd a város nyugati részén épüljön fel. Ez Dél-Komárom számára előnyös, elsősorban az ipari park miatt, másodsorban városrendezési okok miatt. Észak-Komáromnak egy keleti Duna-híd kedvezőbb lett volna, hiszen ebben az esetben nem is kellene ilyen nagymértékű átmenő forgalommal szembenéznie – egyértelmű ugyanis, hogy Magyarország felől az észak-déli közlekedés lesz jelentős, nem a Pozsony felé irányuló.

Egyébként az állami, a megyei és a készülő városi fejlesztési terv is számol azzal, hogy egyszer a jövőben – itt évtizedekre gondoljunk – esetleg megépül egy keleti híd is, melynek északi hídfője Harcsás és Leányvár között helyezkedne el. Ennél hamarabb kerülhet sor egy Őrsújfalut is kikerülő út megépítésére, illetve az északi elkerülő út és az Izsára vezető főút összekötésére egy újonnan épített szakasszal.


Csaba Ádám

Top