Az értelem, a fizikum és a lélek egysége

Komárom. Madarász Róbert kémia-biológia szakos pedagógus tizenötödik éve igazgatja a nem költségvetéses intézményként, nonprofit szervezetként működő Marianum Egyházi Iskolaközpontot, ahol 420 diák tanul, köztük 237 alapiskolás, 22 kiselsős, akikről 70 fős tantestület gondoskodik. „Nem akarunk senkit megtéríteni. Az iskola lelkiségének elfogadását kérjük a szülőktől és a diákoktól. Azt, hogy mindenkinek a saját vallása szerinti hittant tanítunk, nálunk ez az egyik fő tantárgy ” – fogadott. A Marianumban folytatjuk a komáromi alapiskolákat bemutató sorozatunkat, amelyet az áprilisi beiratkozásokat megelőzően, az iskolaválasztást megkönnyítendő három hete indítottunk.

SONY DSC

Az iskola célja az is, hogy tanulóik és diákjaik között egymást segítő szellemiség alakuljon ki, folytatta Madarász Róbert, hogy egymást támogassák az osztályközösségek. Hároméves kortól tizennyolc éves korig azonos nevelő hatások érhetik az őket választókat. Van olyan pedagógusuk, aki diáklányként az óvodától a gimnáziumig a Marianumba járt. „Nemcsak a tanulókkal, a szüleikkel is foglalkozunk. Mozdulj ki, Marianum! című rendezvényeinken együtt túrázik, síel, kerékpározik, kajakozik szülő, diák, pedagógus. Így is igyekszünk a kölcsönös tiszteleten alapuló családias intézmény lenni”.

Nem versenyistálló

Fontos feladatuknak tekintik a tehetséggondozást, magyarázta azután a Marianum igazgatója. Tanulóik ott vannak versenyeken, 40 szakkörből válogathatnak, köztük rovásírást, néptáncot, turisztikát. „A legfontosabb, hogy minden diákban megtaláljuk azt a különlegességet, ami csak rá jellemző, amiben ő a legjobb. Egy iskolának talán ez a legfontosabb feladata” – hangsúlyozta Madarász Róbert.

SONY DSC

Madarász Róbert igazgató

„A játszó ember benne van a diákokban” – jegyezte meg Tóth Gábor drámapedagógus, az iskola jelenleg 20 tagú MEG+ nevű diákszínjátszó csoportjának a rendezője. „Február van, és mi még nem raktunk fel semmit a színpadra, folyamatosan dolgozunk a művel, rengeteget improvizálunk, sokat írnak az idén a tagok. A két évvel ezelőtti Brazil című előadásunkkal elmerültünk mindenben, ami rossz. Az idén azt üzenjük: van remény” – árulta el. „Két éve indult Bárka című országos biblia rajzversenyünkkel valamennyi magyar egyházi iskolát megszólítjuk, az idén József élete a téma” – vette át a szót a képzőművészet-magyar szakos Vas Katalin – „Aki körülnéz a folyosón, láthatja, milyen művészlelkek a gyermekek. Igaz, csupán heti egy rajzóránk van, de akkor olyan színes a képzeletük, mint a ceruzák, amelyekkel rajzolnak” – mosolygott a pedagógus. Énekkaraik, a Schola Mariana Kicsinyek Kórusa és a Schola Mariana Nagyok Kórusa tevékenységét Orsovics Yvette irányítja.

SONY DSC

Saját védőszentek

Olgyay Csaba iskolalelkész kedden és csütörtökön jár Dunaszerdahelyről a Marianumba. „Az iskolalelkész feladata, hogy hitre vezesse a gyermekeket, tehát felkínáljon nekik egy életstílust, tartalmat, amit tovább tudnak vinni a saját életükbe. A gyermekek lelke mindig rendben van, a mi feladatunk, hogy ne rontsunk ezen” – magyarázta az iskola második emeletén álló kápolnában a másfél éve érkezett szerpap, állandó diakónus. Munkája inkább a szertartásokra, igeliturgiákra korlátozódik, de nemrég jött Amerikából John Simoneau segédlelkész, aki futballozik, kirándul, beszélget a tanulókkal. „Minden reggel imával indítjuk a napot, a hiányzó beteg osztálytársakért is imádkozunk, hogy minél előbb meggyógyuljanak, azután megkezdjük a mindennapi oktatói-nevelői munkát” – vezetett osztályába, a II. B-be Juhász Tímea, az alapiskoláért felelős igazgatóhelyettes. Minden osztálynak van védőszentje, az övék Szent II. János Pál pápa, a falon lóg a jó barátság tízparancsolata. „Nagy hangsúlyt fektetünk a beíratásra. Van egy Hívogató című programunk. Óvodásoknak és a szüleiknek mutatjuk meg az épületet, az itt zajló munkát” – avatott be Juhász Tímea.

SONY DSC

A levendula illata

A Marianum Egyházi Iskolaközpontnak a Kárpát-medence minden országában vannak testvériskolái, állandó résztvevői a Kárpát-medencei Magyar Iskolák Találkozójának, az idén a Kárpátaljára készülnek. Tizenkét fajta gyógynövényével, egy Erasmus-pályázat révén is nemzetközi terepen mozog az iskola. A magyarországi Mezőőrs és az erdélyi Csíkpálfalva partnerei lettek az idén augusztusban véget érő programban. „Testnevelés-biológia szakos tanárként és falusi lányként mindig vonzott a növénytermesztés, a levendula a kedvenc növényem, könnyen beadtuk a derekunkat a mezőőrsieknek, akik a projektet indították” – mondta el Melicher Andrea igazgatóhelyettes. Az első évben körömvirágból készítettek szappant a résztvevő iskolák küldöttségeinek, a maradékból diákjaik ügyeskedtek ajándékot karácsonyra. „A gyógynövényeket visszük a kiskertünkbe, amelyet szeptemberben nyitunk. Minden osztály kap egy ágyást, amelyben olyan terményeket ültethet, amikkel találkoznak a piacon. Az első növényeink a hagyma, a saláta és a retek lesznek, amelyeket az egészségnapunkon mindenki megkóstolhat” – jelezte a pedagógus.

SONY DSC

„Az iskolakert mellett egy konyhát is nyitunk majd az egyik tanteremben. Valamikor ezek kötelezőek voltak az alapiskolákban. Szeretnénk erősíteni a gyermekek természethez és munkához való viszonyát” – részletezte terveiket Madarász Róbert.

És hogy miért írassák a Marianumba a szülők a gyermekeiket? „Bármilyen iskolát választ a szülő, arra ügyeljen, hogy a gyermeke nyelvének megfelelőt válasszon. Ha ezt megteszi, nagyon nem fog mellé. Amiben mi tudunk többet kínálni, az a hithez való viszony kialakítása. A teljes emberi személyiséghez nemcsak az értelem és a jó fizikum, hanem a lélek is oda- tartozik. Mi megpróbáljuk ezt a hármas egységet az iskolán belül megvalósítani és megerősíteni” – hangzott az igazgató válasza.

tanulok_udvar


Egy kis iskolatörténelem

1929. szeptember 12-én papnevelő intézetként és katolikus internátusként indult a Marianum, hogy „a katolikus magyar nép számára a véréből való papot, tanítót és értelmiséget” neveljen. Sikeres intézmény volt. 1947-ben teljes mértékben megszüntették, államosították az összes épületét. 1994 szeptemberében megszülethetett a Marianum Egyházi Alapiskola, amely fokozatosan kapta vissza épületeit, így bővülhetett. 2000-ben megnyílt a Marianum Egyházi Gimnázium, 2001-ben a Marianum Egyházi Óvoda, és ezek egyesülésével 2005-ben megalakult az ország első egyházi iskolaközpontja, a Marianum Magyar Tannyelvű Egyházi Iskolaközpont, amely később közadakozásból épült kollégiummal bővült.


Bárány János

Eötvös Utcai Alapiskola: Nyugodt légkör, elégedett szülők

Jókai Mór Alapiskola: Az egész napos oktatás iskolája

Top